Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ ΤΟ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012
Αρ. πρώτ. οικ. 52643 

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την εκτέλεση συνταγών που έχει παρέλθει το πενθήμερο εκτέλεσης τους»

Σας ενημερώνουμε ότι στην περίπτωση που κατά την διάρκεια των κινητοποιήσεων των φαρμακοποιών έχει παρέλθει το πενθήμερο εκτέλεσης ηλεκτρονικών και χειρόγραφων συνταγών και εξακολουθεί να υπάρχει αναγκαιότητα χορήγησης των φαρμάκων οι συνταγές εκτελούνται κανονικά με την παρακάτω διαδικασία: 
1. Ο θεράπων ιατρός θα αλλάξει την ημερομηνία έκδοσης της συνταγής με σφραγίδα και υπογραφή του, 
2. Η συνταγή με την διορθωμένη ημερομηνία εκτελείται εντός πέντε ημερών από τα φαρμακεία χειρόγραφα και τοποθετείται στο πακέτο των χειρόγραφα εκτελεσμένων συνταγών. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 
Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος

Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΥΝΑΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Μαρούσι, 5 Δεκεμβρίου 2012 

Η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ έλαβε σήμερα 5-12-2012 την απόφαση (αρ. 892/συν. 75/5- 12-2012), για την θεσμοθέτηση της δυνατότητας «παράλληλης σύναψης ατομικών συμβάσεων του Οργανισμού με παρόχους – φαρμακοποιούς», με σκοπό την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, την προάσπιση της δημόσιας υγείας και την προαγωγή της υγιούς συμβατικής συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού και των παρόχων στο χώρο του φαρμάκου. 
Ο ΕΟΠΥΥ προέβη στην λήψη της παραπάνω απόφασης, διότι για 4η συνεχή φορά μέσα στο έτος 2012 οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι προχώρησαν στη διακοπή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων προς τους ασφαλισμένους του Οργανισμού και συνεκτιμώντας ότι με τις παρούσες οικονομικοκοινωνικές συνθήκες μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων αδυνατεί να καταβάλει το αντίτιμο της αξίας φαρμάκων ακόμη και για συνήθεις φαρμακευτικές θεραπείες (π.χ. υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, χρόνιες καρδιοπάθειες κ.α.) γεγονός που προκαλεί τη γενικευμένη δυσμενή επίπτωση στην υγεία των ασφαλισμένων του Οργανισμού. 
Η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, ανακοινώνει ότι από την 7η Δεκεμβρίου 2012 θα εφαρμόσει την παράλληλη «σύναψη ατομικών συμβάσεων με τους παρόχους- φαρμακοποιούς», με στόχο την προάσπιση της δημόσιας υγείας και την αποφυγή Μαρούσι, 5 Δεκεμβρίου 2012 2 της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων που αναγκάζονται να πληρώνουν οι ίδιοι τα αναγκαία φάρμακα και στη συνέχεια να προσφεύγουν στα αρμόδια τμήματα παροχών προκειμένου να γίνει απόδοση της δαπάνης. 
Τέλος, ο ΕΟΠΥΥ θα προχωρήσει άμεσα σε ανάρτηση σχεδίου ξεχωριστής ατομικής σύμβασης των φαρμακοποιών, στην επίσημη ιστοσελίδα του (www.eopyy.gov.gr), η οποία θα είναι προσβάσιμη σε όλους τους ενδιαφερόμενους, ώστε να μπορούν να δηλώσουν την επιθυμία τους για την σύναψη ατομικής σύμβασης με τον Οργανισμό. 

Από Γραφείο Τύπου Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2012 
Αρ. Πρωτ.: οικ. 49416 

Θέμα: «Οδηγίες σχετικά με την κατάθεση δικαιολογητικών ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για απόδοση δαπάνης για την αγορά φαρμάκων στις περιοχές όπου υπάρχει αναστολή πίστωσης από τα ιδιωτικά φαρμακεία». 


Λόγω της προσωρινής μη εκτέλεσης συνταγών για ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από ιδιωτικά φαρμακεία της χώρας και προς αποφυγή της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:
Μέχρι την έναρξη εκτέλεσης συνταγών από τα ιδιωτικά φαρμακεία για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι ασφαλισμένοι θα υποβάλλουν δικαιολογητικά στις υπηρεσίες παροχών των ταμείων τους που υπέβαλαν στο παρελθόν.  

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κατάθεση είναι τα κάτωθι: 
1. Πρωτότυπη Συνταγή που δεν εκτελέστηκε στο ιδιωτικό φαρμακείο με την υποχρέωση καταχώρησης από τους ιατρούς στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου. Οι συνταγές που γίνονται αποδεκτές είναι οι ηλεκτρονικές συνταγές μέσω του συστήματος της ΗΔΙΚΑ και οι χειρόγραφες συνταγές που έχουν συνταγογραφηθεί στο ενιαίου τύπου συνταγολόγιο (πράσινες συνταγές ΕΟΠΥΥ), καθώς και συνταγές σε συνταγολόγια παλαιού τύπου των εντασσόμενων φορέων ΕΤΑΑ, ΤΑΠ -ΕΤΕ, ΤΑΠ -ΕΤΒΑ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, πού έχουν εκδοθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο έγγραφο 47284/14-11-2012. 
2. Προσκόμιση των αντίστοιχων ταινιών γνησιότητας των φαρμάκων. 
3. Απόδειξη πληρωμής στο φαρμακείο. 
4. Έγκριση από τον ελεγκτή ιατρό (όπου απαιτείται) 

Σημειώνεται ότι θα αποδίδεται το ποσό που αντιστοιχεί στην τιμή αναφοράς του σκευάσματος μειωμένο με το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου που έχει αναγραφεί από το θεράποντα ιατρό επί της συνταγής. 
Το ποσό της εκκαθάρισης θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό του ασφαλισμένου ή σε περιπτώσεις διαφορετικής διαδικασίας απόδοσης δαπάνης από αυτήν της κατάθεσης σε λογαριασμό τραπέζης οι υπηρεσίες συνεχίζουν να αποδίδουν δαπάνες με τις υφιστάμενες διαδικασίες τους. 
Τα τμήματα παροχών πρέπει να προχωρήσουν στην εκκαθάριση, ενταλματοποίηση και πληρωμή των εν λόγω δαπανών των ασφαλισμένων και να ενημερώσουν τον ΕΟΠΥΥ για το οφειλόμενο ποσό ώστε να αποδοθεί προς τα ταμεία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ 
Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 03/12/2012 
Αρ. Πρωτ.: οικ.49501 


Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΓΠοικ. 112470 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β', 3165, 28/11/2012) ορίζεται ότι: «Το προτελευταίο εδάφιο της υπ' αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 110708/2012 (ΦΕΚ 3047/Β716-11-1012) υπουργικής απόφασης τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει πέντε (5) ημέρες μετά την έκδοση Διορθωτικού Δελτίου Τιμών και σε κάθε περίπτωση την 20η Δεκεμβρίου 2012». 
Ως εκ τούτου, τροποποιείται το ανωτέρω σχετικό έγγραφο και η ημέρα εφαρμογής της Θετικής Λίστας συνταγογραφούμενων φαρμάκων ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες μετά την έκδοση Διορθωτικού Δελτίου Τιμών και σε κάθε περίπτωση την 20η Δεκεμβρίου 2012. Η ΗΔΙΚΑ στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται να ενημερώσει σχετικά το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. 

Ο Πρόεδρος 
Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος

Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Αθήνα, 27/11/2012 
Αρ. Πρωτ.: οικ.48932 

ΘΕΜΑ: «Παραλαβή λογαριασμών φαρμακείων». 

Σχετικά: 1. Το υπ' αριθμ. 090/11/29-10-2012 έγγραφο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
               2. Το υπ' αριθμ. οικ.31574/11-07-2012 έγγραφο Διεύθυνσης Φαρμάκου 

Σύμφωνα με το ανωτέρω 1 σχετικό έγγραφο, οι Υπηρεσίες ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν θα ασκούν πλέον αρμοδιότητες που άπτονται των υπηρεσιών υγείας του ΕΟΠΥΥ. 
Επειδή σύμφωνα με το ν. 4038/2012, άρθρο 31, σχετικά με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ «αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι η αναγνώριση, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής των εξόδων όλων των υφιστάμενων Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο έλεγχος της φαρμακευτικής δαπάνης των παράγων υγείας και παρακολούθησης τήρησης της φαρμακευτικής νομοθεσίας των συμβεβλημένων φαρμακοποιών, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ, ανεξαρτήτως της στελέχωσης των Τμημάτων Φαρμακευτικής, θα αναλάβουν από Δεκεμβρίου 2012 την παραλαβή των λογαριασμών ιδιωτικών φαρμακείων. 
Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται είναι η εξής: 
Το Τμήμα Εκκαθάρισης Συνταγών της Διεύθυνσης Φαρμάκου αποστέλλει τις τελευταίες ημέρες του μήνα σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση την κατάσταση παραλαβής λογαριασμών φαρμακείων του μηνός, στην οποία αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά και αύξουσα αρίθμηση τα φαρμακεία του νομού. 
Τα φαρμακεία υποβάλλουν το λογαριασμό στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού εντός των πρώτων πέντε (5) εργάσιμων ημερών του επομένου μήνα από την εκτέλεση των συνταγών σε κλειστό φάκελο. 
Οι λογαριασμοί αποτελούνται από: 
Α) σχετική αίτηση του φαρμακείου προς τον Οργανισμού (εκτός φακέλου) που θα περιέχει δήλωσή του ότι όλες οι συνταγές είναι κανονικά συμπληρωμένες, υπογεγραμμένες και έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.  3457/2006 και του Π.Δ/τος 121/2008, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. 
Β) Τις αναλυτικές συγκεντρωτικές καταστάσεις κάθε λογαριασμού (ΣΚΠ) σε τρία αντίγραφα. 
Γ) Ένα τιμολόγιο προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με στοιχεία διεύθυνσης Κηφισίας 39, Μαρούσι 15123, Α.Φ.Μ. 997478553, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου. 
Δ) Οι εκτελεσθείσες ιατρικές συνταγές (δηλαδή όλες οι συνταγές για ασφαλισμένους των ενταγμένων στον ΕΟΠΥΥ Ταμείων) με τη διατίμηση των φαρμάκων και τις ταινίες γνησιότητας επικολλημένες σε αυτές 
Ε) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

Επισημαίνεται ότι: 
-Εντός του φακέλου θα περιέχονται εκτός των συνταγών, αντίγραφο της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Συνταγών και αντίγραφο τιμολογίου. 
-Εκτός του φακέλου θα περιέχονται η πρωτότυπη Συγκεντρωτική Κατάσταση Συνταγών και πρωτότυπο τιμολόγιο. 
-Στην Υπηρεσία που παραλαμβάνει τους λογαριασμούς φαρμακείων θα παραμένει η αίτηση του φαρμακοποιού, αντίγραφο της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Συνταγών, αντίγραφο τιμολογίου, η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 
-Οι φαρμακοποιοί θα διαχωρίζουν τις ηλεκτρονικές συνταγές σε δύο πακέτα: όσες εκτελέστηκαν ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται χωριστά ενώ όσες εκτελέστηκαν χειρόγραφα θα υποβάλλονται μαζί με τις χειρόγραφες συνταγές ενιαίου τύπου. 
Οι φάκελοι κατατίθενται σφραγισμένοι. 
Διαδικασία παραλαβής λογαριασμών. 
Κατά την παραλαβή ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει στην συγκεντρωτική κατάσταση συνταγών τα στοιχεία κάθε φαρμακείου και το ποσό που αναγράφεται στο τιμολόγιο. Το ποσό που αναγράφεται στο τιμολόγιο πρέπει να συμφωνεί με το αιτούμενο ποσό της συγκεντρωτικής κατάστασης συνταγών. Στη συγκεντρωτική κατάσταση των συνταγών πρέπει να αναγράφονται ευανάγνωστα το ΑΦΜ του φαρμακείου, η επωνυμία φαρμακείου - διεύθυνση φαρμακείου, μήνας εκτέλεσης, έτος εκτέλεσης, ΑΜ ΤΣΑΥ φαρμακοποιού- φαρμακοποιών, αριθμός τιμολογίου, σφραγίδα και υπογραφή. Επιπλέον θα πρέπει να ελέγχεται η ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του φαρμακοποιού. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας ο λογαριασμός δεν θα πρέπει να παραλαμβάνεται. Κατά την παραλαβή συμπληρώνεται η επισυναπτόμενη βεβαίωση. 
Ο υπεύθυνος παραλαβής είναι υποχρεωμένος να αναγράψει επί του φακέλου και επί τη συγκεντρωτικής κατάστασης (άνω δεξιά στον κενό χώρο) εκάστου φαρμακείου τον αύξοντα αριθμό φαρμακείου της κατάστασης παραλαβής λογαριασμών φαρμακείων. Διαδικασία αποστολής Κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση θα αποστέλλει τους λογαριασμούς των φαρμακείων (την έκτη εργάσιμη ημέρα του μήνα) στο Τμήμα Εκκαθάρισης Συνταγών (Πειραιώς 181, τκ 11853 Αθήνα, τηλ 2103407-480, -478) της Διεύθυνσης Φαρμάκου, με τη συμβεβλημένη εταιρεία ταχυμεταφοράς. 
Α) Οι φάκελοι με τις συνταγές θα συσκευάζονται, σύμφωνα με την αρίθμηση που αναγράφηκε, σε ασφαλή κιβώτια με το λογότυπο του ΕΟΠΥΥ, τα οποία θα προμηθεύεται η Υπηρεσία μετά από συνεννόηση με την εταιρεία ταχυμεταφοράς. 
Β) Οι πρωτότυπες συγκεντρωτικές καταστάσεις και τα πρωτότυπα τιμολόγια θα τοποθετούνται εντός φακέλου, κατά αύξουσα σειρά. Ο φάκελος θα παραδίδεται εκτός κιβωτίου, αλλά αποτελεί ξεχωριστό και αναπόσπαστο τμήμα της αποστολής προς το Τμήμα Εκκαθάρισης Συνταγών. 
Γ) Ο υπεύθυνος παραλαβής συμπληρώνει εις διπλούν το έντυπο με θέμα «Αποστολή συγκεντρωτικών καταστάσεων και λογαριασμών φαρμακείων μηνός , έτους » (συνημμένο έντυπο) το οποίο συνυπογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο ΕΟΠΥΥ και τον υπάλληλο της εταιρείας ταχυμεταφοράς. Το ένα έντυπο τοποθετείται εντός του φακέλου με τις συγκεντρωτικές καταστάσεις και το δεύτερο παραμένει στην Περιφερειακή Διεύθυνση. Εκπρόθεσμες υποβολές αποστέλλονται σε ξεχωριστή συσκευασία (ξεχωριστός φάκελος με συγκεντρωτικές καταστάσεις και ξεχωριστά κιβώτια με φάκελους συνταγών) ενώ θα συμπληρώνεται και ξεχωριστή αλφαβητική συγκεντρωτική κατάσταση για το μήνα για τον οποίο αποστέλλονται εκπρόθεσμοι λογαριασμοί. Οι εκπρόθεσμες υποβολές θα εξετάζονται κατά περίπτωση από τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού. 

Στις περιπτώσεις που λειτουργεί Διανεμητικός Λογαριασμός στους οικείους Φαρμακευτικούς Συλλόγους, τη διαδικασία παραλαβής, ελέγχου και αποστολής των λογαριασμών φαρμακείων πραγματοποιούν οι αντίστοιχοι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι θα πρέπει να αποστέλλουν στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις τα ακόλουθα παραστατικά: αίτηση του φαρμακοποιού - αντίγραφο της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Συνταγών - αντίγραφο τιμολογίου - φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, προκειμένου να γίνεται επανέλεγχος και να τηρούνται στην Υπηρεσία. Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι που διατηρούν Διανεμητικό Λογαριασμό, αναφέρονται στον επισυναπτόμενο Πίνακα. 

Οι φαρμακοποιοί μέλη των Συλλόγων - επί ποινής μη καταβολής προκαταβολής - υποχρεούνται, όταν λαμβάνουν άδεια λειτουργίας νέου φαρμακείου ή όταν τροποποιούν τη μορφή του φαρμακείου τους από ατομική επιχείρηση σε εταιρεία και αντίστροφα: 
Α. να απογράφονται ηλεκτρονικά στο Φαρμακευτικό Σύλλογο που ανήκουν 
Β. να αποστέλλουν άμεσα στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση τα κατωτέρω δικαιολογητικά, προκειμένου να διαβιβάζονται (είτε υπηρεσιακώς, είτε με ευθύνη του φαρμακοποιού) στη Διεύθυνση Φαρμάκου (Κηφισίας 39, Μαρούσι τκ 15123) για την ενημέρωση του Μητρώου λειτουργούντων Φαρμακείων: 
1. αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του φαρμακείου 
2. υπεύθυνη δήλωση ότι το φαρμακείο δεν στεγάζεται στο ίδιο κτίριο με ιατρεία του ΕΟΠΥΥ και με ποια νομική μορφή λειτουργεί η επιχείρηση, 
3. δήλωση στοιχείων του φαρμακείου, η οποία θα συνοδεύεται από: • φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιαρίου ή οποιουδήποτε άλλου παραστατικού της Τράπεζας, όπου θα αναγράφεται η Τράπεζα, ο αριθμός Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) και οι Δικαιούχοι του. • φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιαρίου Ασφάλισης ΤΣΑΥ , όπου αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία του φαρμακοποιού , ο Αριθμός Μητρώου ΤΣΑΥ, η ημερομηνία έγγραφης και η ημερομηνία έναρξης υποχρεώσεων στο Ταμείο μαζί με την ένδειξη Παλιός ή Νέος Ασφαλισμένος. 
4. αντίγραφο του εταιρικού ή της τροποποίησης αυτού σε περίπτωση εταιρειών φαρμακείων. 
Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι που διατηρούν Διανεμητικούς Λογαριασμούς αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αποστέλλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά για τα μέλη τους.  

Διευκρινίζουμε ότι σε όσους φαρμακοποιούς έχει επιβληθεί (τελεσίδικα) κύρωση αποκλεισμού από την εκτέλεση των συνταγών για ασφαλισμένους των ενταγμένων στον ΕΟΠΥΥ Ταμείων, οι κυρώσεις εξακολουθούν να ισχύουν και συνεπώς δεν θα εκτελούν συνταγές για ασφαλισμένους του συγκεκριμένου Ταμείου, το οποίο τους έχει επιβάλει κύρωση. 

Ποινές, πρόστιμα και εκκαθαρίσεις λογαριασμών φαρμακείων παρακρατούνται από το Τμήμα Εκκαθάρισης Συνταγών της Διεύθυνσης Φαρμάκου, μετά από Υπηρεσιακό Σημείωμα της Περιφερειακής Διεύθυνσης, ακόμα και στην περίπτωση λειτουργίας Διανεμητικών Λογαριασμών.  
Συνεπώς, κατά την παραλαβή λογαριασμών θα πρέπει να τηρούνται τα αναφερόμενα στο υπ' αριθμ. οικ.31574/11-07-2012 έγγραφο Διεύθυνσης Φαρμάκου. Καθώς στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών ΕΟΠΥΥ προβλέπεται ότι «επί διαφωνίας του φαρμακοποιού που αφορά στον έλεγχο του λογαριασμού του οποίου έλαβε γνώση, μπορεί εντός 15νθημέρου από την κοινοποίηση σ' αυτόν του σημειώματος των παρατηρήσεων, να υποβάλλει αίτηση αναθεώρησης ελέγχου του λογαριασμού του, στην οποία να εκθέτει τις τυχόν αντιρρήσεις του», αρμόδια Υπηρεσία για την παραλαβή των ενστάσεων, ορίζεται η οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση.

Συνημμένος Πίνακας Φαρμακευτικοί Σύλλογοι με Διανεμητικό Λογαριασμό: 
1. Αιγιαλείας 
2. Αργολίδας 
3. Αττικής 
4. Αχαΐας 
5. Δωδεκανήσου 
6. Έβρου 
7. Ηλείας 
8. Ημαθίας 
9. Ηρακλείου 
10. Θεσσαλονίκης 
11. Κιλκίς 
12. Κορινθίας 
13. Λέσβου 
14. Μεσσηνίας 
15. Πειραιώς 
16. Χαλκιδικής

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Αθήνα, 26-11-12 
Αρ. Πρωτ.: 48816 

Σε συνέχεια των υπ’αρ.31596/12-7-12 και 44530/24-10-12 εγγράφων, με τα οποία δόθηκαν οδηγίες για την απόδοση δαπάνης αναλωσίμου υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής διατροφής από τα Τμήματα Παροχών του ΕΟΠΥΥ, σας ενημερώνουμε ότι η απόδοση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται κατ’εφαρμογή του άρθρου 9 της υπ’αρ.1233-11- 4-12 Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 της υπ’αρ.3054/18-11-12 Υπουργικής Απόφασης. 
Παράλληλα, για όσα ταμεία ανήκουν στον ΕΟΠΥΥ (ή θα ενσωματωθούν στο μέλλον στον Οργανισμό) και δεν έχουν ενταχθεί ακόμα στο σύστημα της ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων των ασφαλισμένων (e-ΔΑΠΥ), όπως αυτή περιγράφεται στα προαναφερθέντα έγγραφα, θα τηρούνται οι διαδικασίες παραλαβής, εκκαθάρισης και απόδοσης των ανωτέρω δαπανών που ίσχυαν για κάθε ταμείο ξεχωριστά. 
Επισημαίνεται ότι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, σε περίπτωση που οι ανωτέρω φορείς παρείχαν τη δυνατότητα στους εξουσιοδοτημένους προμηθευτές να αποζημιώνονται για λογαριασμό των δικαιούχων ασφαλισμένων των φορέων αυτών, θα συνεχίσει να υφίσταται η δυνατότητα αυτή.
Επίσης, σχετικά με τα σκευάσματα ειδικής διατροφής, σας υπενθυμίζουμε ότι, κατ’εφαρμογή της υπ’αρ.Υ3/3211/2000 Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας & Υγείας και Πρόνοιας, η οποία ανακοινώθηκε με το υπ’αρ.1185/27-9-2000 ΦΕΚ, η διάθεση των εν λόγω ειδών θα πρέπει να γίνεται μόνο μέσω φαρμακείων στις τιμές αποζημίωσης που αναφέρονται λεπτομερώς στο υπ’αρ.47743/19-11-12 έγγραφό μας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ


 Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας ενημερώνουμε ότι στον κλάδο υγείας του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Πίστεως Γενική & American Express) υπάγονται οι Τράπεζες του παρακάτω Πίνακα: 
1. ALPHA BANK Κατόπιν συγχωνεύσεως των Τραπεζών ΠΙΣΤΕΩΣ-ΙΟΝΙΚΗΣ 
2. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
3. AMERIKAN EXPRESS Δε λειτουργεί πλέον στην Ελλάδα 
4. E.F.G. EUROBANK – ERGASIAS Κατόπιν συγχωνεύσεως των Τραπεζών EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΚΡΗΤΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ- ΙΝΕRΒΑΝΚ-ΕΥΡΩΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ-ΤΕΛΕΣΙΣ 
5. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Κατόπιν συγχωνεύσεως των Τραπεζών ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ –ΧΙΟΣ ΒΑΝΚ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
6. MARFIN – EGNATIA Κατόπιν συγχωνεύσεως των Τραπεζών ΛΑΪΚΗ, MARFIN- ΕΓΝΑΤΙΑΣ-ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
7. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
8. PROBANK 
9. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 
10. PROTON BANK Κατόπιν συγχωνεύσεως των Τραπεζών ΩΜΕΓΑ-PROTON BANK 
11. ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
12. ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ 
13. EΣΤΕ (ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ) H ΕΣΤΕ περιλαμβάνει τις ακόλουθες 16 συνεταιριστικές Τράπεζες: ΑΧΑΪΚΗ –ΔΡΑΜΑΣ –ΔΥT. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (πρώην ΚΟΖΑΝΗΣ) – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – ΕΒΡΟΥ – ΕΥΒΟΙΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ (πρώην ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (πρώην ΤΡΙΚΑΛΩΝ) – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΛΑΜΙΑΣ – ΛΕΣΒΟΥ & ΛΗΜΝΟΥ – ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ) –– ΠΙΕΡΙΑΣ – ΣΕΡΡΩΝ –– ΧΑΝΙΩΝ

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΛΙΣΤΑΣ

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2012 
Αρ. Πρωτ.: 48557 

Θέμα: «Κατάλογος φαρμάκων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης» 

Σχετικό: 1. Υπουργική Απόφαση 110706/16-11-2012 (ΦΕΚ 3046/Β'/16-11-2012). 

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ' αριθμ. 110706/16-11-2012 (ΦΕΚ 3046/Β'/16-11-2012) απόφαση (σχετικό 1) κοινοποιήθηκε ο κατάλογος των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (Αρνητική Λίστα)

Ο εν λόγω κατάλογος αντικαθιστά την ΔΥΓ3/οικ. Γ.Υ. 153 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 543/Β/01-03-2012), ενώ τίθεται σε ισχύ ταυτόχρονα με τον θετικό Κατάλογο Συνταγογραφούμένων Σκευασμάτων και, σε κάθε περίπωση, εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση του.

Από 1η Δεκεμβρίου 2012 δεν θα εξοφλούνται συνταγές που περιέχουν τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα του εν λόγω καταλόγου. 
Η ΗΔΙΚΑ στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται να ενημερώσει σχετικά το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 
ΕΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΛΙΣΤΑΣ

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2012 
Αρ. Πρωτ.: 48554 

Θέμα: «Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α' του Ν. 3816/2010»

Σχετικό: 1. Υπουργική Απόφαση 110708/16-11-2012 (ΦΕΚ 3047/Β'/16-11-2012).

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ' αριθμ. 110708/16-11-2012 (ΦΕΚ 3047/Β'/16-11-2012) απόφαση (ανωτέρω σχετικό 1) εγκρίθηκε ο θετικός κατάλογος του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α' του Ν. 3816/2010. Ο εν λόγω κατάλογος αντικαθιστά την κοινή υπουργική απόφαση ΔΥΓ3/οικ. 104893/2011β (ΦΕΚ 2141/Β/26-09-2011), ενώ τίθεται σε ισχύ μέσα σε 5 ημέρες από την έκδοση Διορθωτικού Δελτίου Τιμών και, σε κάθε περίπτωση, εντός 15 ημερών από τη δημοσίευσή του.

Η συμμετοχή των ασθενών για φάρμακα άνω των 50 ευρώ δε δύναται να είναι άνω του 20% πλέον της κανονικής συμμετοχής. 

Επισημαίνεται ότι από 1η Δεκεμβρίου 2012 ο Οργανισμός θα αποζημιώνει τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που ανήκουν στο ανωτέρω κατάλογο. 

Η ΗΔΙΚΑ στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται να ενημερώσει σχετικά το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 
ΕΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2012 
Αρ. Πρωτ.: 48548 

Σχετικό: 
1. Υπουργική Απόφαση ΕΜΠ4 (ΦΕΚ 3057/Β/18-11-2012). 
2. Έγγραφό μας με αριθμό πρωτοκόλλου 47861/19-11-2012 με τίτλο: «Οδηγίες συνταγογράφησης και εκτέλεσης συνταγών» (το οποίο αντικαθίσταται). 

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. ΕΜΠ4 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ3057/Β/18-11- 2012) κοινοποιήθηκε ο μηχανισμός εφαρμογής και ενημέρωσης των ιατρών για τη συνταγογράφηση βάσει δραστικής ουσίας καθώς και οι εξαιρέσεις από το σύστημα συνταγογράφησης βάσει δραστικής ουσίας και συγκεκριμένα: 
 • Η υποχρεωτική για τους ιατρούς συνταγογράφηση με βάση την διεθνή ονομασία της δραστικής ουσίας (International Nonproprietary Name − INN). 
 • Οι συμβατικές υποχρεώσεις των φαρμακοποιών κατά την εκτέλεση των ηλεκτρονικών συνταγών και 
 • Οι περιπτώσεις που εξαιρούνται από την υποχρέωση της συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία 
 • Η δυνατότητα απόκλισης των συνταγογράφων ιατρών. 
 O πλήρης κατάλογος με τις ακριβείς ονομασίες, φαρμακοτεχνικές μορφές και περιεκτικότητες των φαρμάκων της παραγράφου 4 της εν λόγω απόφασης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση το σύστημα συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ θα πρέπει να προσαρμοσθεί αντίστοιχα ώστε να καταστεί εφικτή η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. 

Ο ΕΟΠΥΥ, σε εφαρμογή της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, θα προβεί στην ανάπτυξη μηχανισμών προειδοποίησης κάθε συνταγογράφου ιατρού σε συνδυασμό με την ανάπτυξη μηχανισμών απαγόρευσης περαιτέρω αποκλίσεων.

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 21-11-12 
Αρ. Πρωτ.: 48230 

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η υπ' αρ.ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747 (αρ.φύλλου 2883/26-10-12,τ.Β') Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και Υγείας, που αφορά τις συμμετοχές των ασφαλισμένων σχετικά με την αγορά φαρμάκων, στην οποία αναγράφονται τα εξής: «Στους δικαιούχους εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής περίθαλψης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ. ΚΑ.), ανεξάρτητα από την ονομασία και τη νομική τους μορφή καθώς και του Οίκου Ναύτου, χορηγούνται τα φάρμακα με συμμετοχή 10% επί της διατιμημένης αξίας του φαρμάκου ή με μηδενική συμμετοχή για την αντιμετώπιση ή θεραπεία των χρόνιων παθήσεων, ως εξής: 

Α. Συμμετοχή του ασφαλισμένου σε ποσοστό 10% για τους πάσχοντες από: 

1. Νόσο του Parkinson και δυστονίες 
2. Άποιο διαβήτη 
3. Χρόνια ρευματική βαλβιδοπάθεια και λοιπές βαλβιδοπάθειες, χρόνια πνευμονική καρδιοπάθεια και συγγενή καρδιοπάθεια 
4. Μυασθένεια 
5. Φυματίωση 
6. Κληρονομικό αγγειοοίδημα 
7. Συγγενή ιχθύαση 
8. Νόσο του WILSON  
9. Σακχαρώδη διαβήτη τύπου II 
10. Επιληψία και λοιπές επιληπτικές καταστάσεις 
11. Αγγειοπάθεια BURGER
12. Άνοια, νόσο Alzheimer και νόσο Charcot

Β. Μηδενική (0%) συμμετοχή για τους πάσχοντες από: 

1. Νεοπλάσματα όλων των συστημάτων και λευχαιμιών 
2. Σακχαρώδη διαβήτη τύπου I 
3. Ψυχώσεις (όσον αφορά τα αντιψυχωτικά φάρμακα και όχι τα καταθλιπτικά) 
4.Μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, ενδιάμεση μεσογειακή αναιμία και ομόζυγη δρεπανοκυτταρική αναιμία 
5. Ιδιοπαθή αιμολυτική αναιμία - θρομβοπενική πορφύρα 
6. Νυχτερινή παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία 
7. Αιμορροφιλία (αντιαιμορροφιλικοί παράγοντες) 
8. Υποφυσιογενή νανισμό (αυξητική ορμόνη) 
9. Κυστική Ίνωση (κυστική ινώδη νόσο, ινοκυστική νόσο) 
10. Χρόνια ηπατίτιδα Β και C
11. Νόσο Wilson (ηπατοφακοειδή εκφύλιση) 
12. Γλυκογονίαση - γλυκογονίαση τύπου ΙΒ 
13. Νόσο Gaucher
14. Έλλειψη ορνιθο-καρβαμυλο-τρανσφεράση 
15. Χρόνια νεφρική νόσο, στάδιο 3 και 4 
16. Νεφρική ανεπάρκεια, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση 
17. Νόσο Niemann−Pick τύπου C
18. Υπερφαινυλαλανιναιμία 
19. Σκλήρυνση κατά πλάκας 

Επισημαίνεται ότι η μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή αφορά αποκλειστικά και αυστηρά μόνο τα φαρμακευτικά σκευάσματα που αφορούν τη θεραπεία και αντιμετώπιση των αντίστοιχων ως ανωτέρω συγκεκριμένων παθήσεων. 

Δεν καταβάλλουν συμμετοχή για όλα τα φάρμακα που χορηγούνται για την αντιμετώπιση της κατάστασής τους, οι μεταμοσχευθέντες συμπαγών ή ρευστών οργάνων και ιστών, καθώς και οι παραπληγικοί και τετραπληγικοί. Δεν καταβάλλουν συμμετοχή οι πάσχοντες από το σύνδρομο ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS), για τα αντιρρετροϊκά φάρμακα. 

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου (ΕΟΦ) αναλαμβάνει την υποχρέωση σύνταξης καταλόγου κατάταξης των φαρμάκων (δραστικές ουσίες με τις αντίστοιχες εμπορικές ονομασίες τους) ανά θεραπευτική κατηγορία, σύμφωνα με το σύστημα κατάταξης «ανατομικής,θεραπευτικής κατηγοριοποίησης ΑΤΟ» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αντιστοιχίζοντας στο κάθε φάρμακο το προβλεπόμενο ποσοστό συμμετοχής και ο οποίος δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) και στους Φ.Κ.Α., στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους και στους Κατόχους Αδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμακευτικών προϊόντων. 
Η ευθύνη επικαιροποίησης του καταλόγου λόγω εισόδου στην κυκλοφορία νέων φαρμάκων ανήκει από κοινού στον ΕΟΦ, στη Διεύθυνση Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας της Γ.Γ.Κ.Α. και στους Φ.Κ.Α. 
Ποσοστό συμμετοχής 10% καταβάλλεται από τους δικαιούχους του ΕΚΑΣ και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, για όλα τα φάρμακα. Δεν καταβάλλεται συμμετοχή για φάρμακα που χορηγούνται κατά την περίοδο κύησης και λοχείας, για την αντιμετώπιση των εργατικών ατυχημάτων, για φάρμακα που προμηθεύονται οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τα φαρμακεία ή τις αποθήκες του Οργανισμού, για φάρμακα που προμηθεύονται από τα φαρμακεία των Κρατικών Νοσοκομείων καθώς και για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, βάσει του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού, όπως ισχύει κάθε φορά.» 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 
Ελευθέριος Πατταγεωργόττουλος

Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2012 
Αρ. Πρωτ.: 47861 

Θέμα: «Οδηγίες συνταγογράφησης και εκτέλεσης συνταγών ». 
Σχετικά: 
1. Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012) 
2. Νόμος υπ'αρίθμ. 4052 /2012 (ΦΕΚ 41/Α/1-3-2012). 
3. Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΥ/149 (ΦΕΚ 545/Β/2012). 
4. Έγγραφο μας με αρ. πρώτ. 40890/28-9-2012.

 Όπως είναι γνωστό με τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις καθίσταται υποχρεωτική η συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία. 
Με το ανωτέρω σχετικό 3 είχε καθοριστεί η διαδικασία ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι από την 1η Δεκεμβρίου του 2012 ανεξάρτητα από το σκεύασμα που έχει επιλεγεί από τον ιατρό για την συγκεκριμένη δραστική, μορφή και περιεκτικότητα, ο φαρμακοποιός είναι υποχρεωμένος να χορηγεί το φθηνότερο σκεύασμα για την εν λόγω δραστική. 
Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιθυμεί την χορήγηση ακριβότερου σκευάσματος, ο φαρμακοποιός τον ενημερώνει για την πρόσθετη επιβάρυνση λόγω διαφοράς τιμής από την τιμή αναφοράς. 
Η παρακράτηση του επιπλέον ποσού γίνεται αυτόματα από το σύστημα, οπότε ο φαρμακοποιός εισπράττει από τον ασφαλισμένο την νόμιμη συμμετοχή και την τυχόν διαφορά τιμής του σκευάσματος από την τιμή αναφοράς. 
Επισημαίνουμε ότι, επειδή σύμφωνα με το πρώτο σχετικό προβλέπονται εξαιρέσεις στη συνταγογράφηση βάσει δραστικής ουσίας οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν πολύ περιορισμένες ομάδες προϊόντων, θα επιτρέπεται αναγραφή σκευασμάτων με την εμπορική ονομασία σε ποσοστό συνταγών που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% της συνολικής αξίας των συνταγών που χορηγεί κάθε ιατρός. 
Θα ενημερωθείτε με νεώτερο έγγραφό μας για τις ομάδες των προϊόντων που μπορούν να αναγράφονται με εμπορική ονομασία. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ 
Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Αθήνα, 19-11-12 
Αρ. Πρωτ.: οικ.47743 

Θέμα : «Οδηγίες για απόδοση δαπάνης αγοράς σκευασμάτων ειδικής διατροφής και αναλωσίμου διαβητολογικού υλικού» 

1) Κατόπιν της υπ’αρ.690 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ (συνεδρίαση 61/12-10-12), αποφασίστηκε ομόφωνα: 
α) από όσα είδη σκευασμάτων ειδικής διατροφής έχουν γνωστοποιηθεί στον ΕΟΦ και αποζημιώνονται από τα Τμήματα Παροχών του Οργανισμού, να αποδίδεται, κατ’ εφαρμογή της υπ’αρ.1233/11-4-12 Υπουργικής Απόφασης, η δαπάνη στους ασφαλισμένους του Οργανισμού μόνο όσων ανήκουν στην κατηγορία των διαιτητικών τροφίμων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (FSMP), όπως αυτά έχουν γνωστοποιηθεί στην Υπηρεσία μας από τον ΕΟΦ. 
β) ανώτατη τιμή αποζημίωσης για μηνιαία θεραπεία των ασθενών ύψους έως 400,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, ανάλογα με τη γνωμάτευση του ιατρού που θα αναγράφει το είδος των σκευασμάτων (FSMP) και την ποσότητά τους που θα καλύπτει τη θεραπεία μηνός 
γ) μεμονωμένες περιπτώσεις ασφαλισμένων για τις οποίες απαιτείται πρόσθετη δαπάνη θα εξετάζονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ενταχθέντων στον ΕΟΠΥΥ ταμείων μέχρι τη συγκρότηση των Ειδικών Υγειονομικών Επιτροπών του ΕΟΠΥΥ. 

Επισυνάπτεται λίστα με τα ανωτέρω διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (FSMP) τα οποία θα αποζημιώνονται στο εξής από τα Τμήματα Παροχών των ενταχθέντων στον Οργανισμό Ταμείων, στις λιανικές τιμές (από ιδιωτικά φαρμακεία) που αναγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα. 

Επιπροσθέτως, για οποιαδήποτε προιόν το οποίο ανήκει στην παραπάνω κατηγορία των FSMP σκευασμάτων και δεν αναφέρεται στην επισυναφθείσα λίστα, θα πρέπει η προμηθεύτρια εταιρεία που το διακινεί να προσκομίζει στη Διεύθυνση Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ επίσημο αποδεικτικό έγγραφο από τον ΕΟΦ (ακριβές αντίγραφο ή ακριβές φωτοαντίγραφο), το οποίο να τεκμηριώνει την ένταξη του εν λόγω είδους στα FSMP προιόντα. 

2) Κατόπιν της υπ’αρ.689 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ (συνεδρίαση 61/12-10-12), αποφασίστηκε ομόφωνα η θέσπιση ανώτατης τιμής αποζημίωσης αναλωσίμου διαβητολογικού υλικού, όπως αυτή αναγράφεται για κάθε είδος ξεχωριστά στον κάτωθι πίνακα:

ΕΙΔΟΣ                                                                       ΤΙΜΗ ΣΕ €              
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 25 STRIPS                   17,22 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 50 STRIPS                    33 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 100 STRIPS                   57,4  
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 50 ΤΕΜ                                                   6,25 
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 100 ΤΕΜ                                                 9,37 
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 200 ΤΕΜ                                                20,31 
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ / ΤΕΜ                                                    0,17 
ΒΕΛΟΝΕΣ ΦΥΣΙΓΓΟΣΥΡΙΓΓΩΝ/ΤΕΜ                                 0,17 
ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΠΛΕΣ/ ΤΕΜ                                                    0,2 

Το παρόν να κοινοποιηθεί από τους φορείς που αναγράφονται στον πίνακα αποδεκτών στα αντίστοιχα Τμήματα Παροχών. 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 
Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΣΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αθήνα 14.11.2012 
Αριθ.Πρωτ.: 47284 

ΘΕΜΑ:«Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.».

Σχετ. : 1. Νόμος υπ' αριθ. 4052 /2012 άρθρο 13 παρ.17 (ΦΕΚ 41/Α/1-3-2012). 
     2.Νόμος υπ' αριθ. 4093 /2012 παράγραφος ΙΒ.1.παρ.1β.(ΦΕΚ222/Α/12-11- 2012). 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό 2 από τις 12-11-2012 καταργείται η παράγραφος 14 του άρθρου 44 του νόμου 4057/2012 καθώς και κάθε διοικητική πράξη που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής και συνεπώς εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ: 

Α)οι παρακάτω κλάδοι ασθενείας του ΤΑΥΤΕΚΩ:
 • ΤΑΠ-ΕΤΒΑ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΕΤΒΑ). 
 • ΤΑΠ-ΕΤΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας). 
 • ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Πίστεως Γενική & American Express). 
Β) Οι κλάδοι Υγείας του ΕΤΑΑ (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων). Ο κλάδος Υγείας του ΕΤΑΑ αποτελείται από τους επιμέρους τομείς:
 • Τομέας Υγείας Υγειονομικών (ΤΣΑΥ
 • Τομέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ
 • Τομέας Υγείας Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ
 • Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών (ΤΠΔΑ
 • Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΤΠΔΘ
 • Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά (ΤΥΔΠ
 • Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών και Δικαστικών Επιμελητών (ΤΥΔΕ- ΤΠΔΕ). 
 Επιπρόσθετα με την παράγραφο 1α του ανωτέρω σχετικού 2 αναφέρεται ότι από την 1-12-2012 εντάσσεται στον ΕΟΠΥΥ το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ). 
Μετά τα παραπάνω σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα :

1. ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑΤΡΟΙ 

Οι γιατροί μόνιμοι και αορίστου χρόνου των παραπάνω φορέων μεταφέρονται στον ΕΟΠΥΥ και εξακολουθούν να έχουν την ίδια σχέση εργασίας με τον Οργανισμό. 
Οι παραπάνω γιατροί στην περίπτωση που έχουν εργασιακή σχέση με περισσότερους από έναν φορείς, είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να επιλέξουν ένα μόνο φορέα. 
Με το άρθρο 29 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/23.2.2012, την Φ90380/οι.228/113 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 416/23.2.12) καθώς και το άρθρο 46 του Ν 4075/12 (ΦΕΚ 89/Α711.4.12), ρυθμίστηκαν θέματα των μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου γιατρών των εντασσομένων στον ΕΟΠΥΥ φορέων. 
Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις οι γιατροί αυτοί δύνανται να συμβάλλονται με τον ΕΟΠΥΥ για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Οργανισμού στα ιδιωτικά τους ιατρεία μετά τη λήξη του ωραρίου τους στον Οργανισμό. 
Το ανώτατο όριο επισκέψεων ανέρχεται σε 150 επισκέψεις το μήνα και με αμοιβή 10€ ανά επίσκεψη. Οι σχετικές οδηγίες που θα καθορίζουν τη διαδικασία για την ένταξη των μόνιμων και αορίστου χρόνου γιατρών του ΕΤΑΑ, που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο δίκτυο των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ γιατρών, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. 

2. ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ για ιατρική επίσκεψη 

Οι γιατροί που έχουν ήδη σύμβαση με τους παραπάνω φορείς, δύνανται να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του Οργανισμού μέχρι να διευκρινιστεί η μελλοντική σχέση συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν μέχρι σήμερα συμβληθεί με τον Οργανισμό. Για το θέμα αναμένονται νεότερες οδηγίες. 

3. ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ 

Τα παραπεμπτικά που έχουν εκδοθεί για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων για τους ασφαλισμένους των εντασσόμενων φορέων θα γίνονται αποδεκτά από τους παρόχους υγείας που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ και οι εξετάσεις θα εκτελούνται σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμοί Παροχών Υγείας του Οργανισμού καθώς και τους όρους της σύμβασης που έχουν υπογράψει με τον ΕΟΠΥΥ. 
Στο μεταβατικό στάδιο οι πάροχοι υγείας που είχαν σύμβαση με έναν από τους ενταχθέντες φορείς, συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όλους τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας. θα εκδοθούν αναλυτικές οδηγίες προκειμένου να υπογραφούν οι συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ. 

4. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

Η παροχή δευτεροβάθμιας φροντίδας (νοσοκομειακή περίθαλψη) παρέχεται από τους συμβεβλημένους παρόχους υγείας με τον ΕΟΠΥΥ (κρατικές υγειονομικές δομές, συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές, αγροτικά ιατρεία κ.λπ.) και σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας. Απαραίτητη προϋπόθεση ο έλεγχος και η διαπίστωση της ασφαλιστικής ικανότητας από τους παρόχους υγείας. Η διαδικασία παροχής υπηρεσιών υγείας δύναται να γίνει είτε με τη διαδικασία των εγκυκλίων του ΕΟΠΥΥ είτε με την καθιερωμένη διαδικασία του κάθε Ταμείου προσωρινά. 

5. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ για ιατρικές πράξεις 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, σας ενημερώνουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο έλεγχος και η διαπίστωση της ασφαλιστικής ικανότητας. Για τα χρησιμοποιούμενα έντυπα παραπομπής παρακλινικών εξετάσεων, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική παραπομπή και μέχρι την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, δύναται: 
 • Οι ιατροί (μόνιμοι και αορίστου χρόνου) των υπηρεσιών υγείας των αναφερόμενων φορέων και οι συμβεβλημένοι ιατροί του ΕΟΠΥΥ να χρησιμοποιούν τα ατομικά βιβλιάρια υγείας (ΕΤΑΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ) για την παραπομπή των ασφαλισμένων για παρακλινικές εξετάσεις, στις υγειονομικές δομές του ΕΟΠΥΥ, στις κρατικές δομές και στους συμβεβλημένους ιδιωτικούς παρόχους πρωτοβάθμιας περίθαλψης, όπως ίσχυε και πριν την ένταξη των Ταμείων στον ΕΟΠΥΥ.
 • Σε περίπτωση που τα ατομικά βιβλιάρια υγείας των ασφαλισμένων κλάδων ασθένειας των παραπάνω φορέων δεν έχουν ενσωματωμένα στελέχη παραπομπής παρακλινικών εξετάσεων: 
         ■ Οι Διευθυντές των Υπηρεσιών Υγείας των εντασσόμενων φορέων θα πρέπει να απευθύνονται στις Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ της περιοχής που υπηρετούν, προκειμένου να παραλάβουν στελέχη (μπλοκ) απλών παραπεμπτικών (πρώην ΓΚΑ-ΕΤΑΜ) και να τα διανείμουν, με ενυπόγραφη χρέωση στους υπηρετούντες γιατρούς της υπηρεσίας τους. 
      ■ Τα παραπάνω πρέπει να πράξουν και οι συμβεβλημένοι ιατροί του ΕΟΠΥΥ, δηλαδή να απευθύνονται στις Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους των συγκεκριμένων και μόνο κλάδων ασθένειας για την αναγραφή εξετάσεων. 
          ■ Τέλος επισημαίνουμε ότι στα απλά παραπεμπτικά του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναγράφονται και οι εξετάσεις υψηλού κόστους (όπως μαγνητικές τομογραφίες, αξονικές τομογραφίες κ.α.), ενώ δεν διαχωρίζονται από τα παραπεμπτικά ειδικού τύπου (υψηλού κόστους) του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς έχουν την ίδια ισχύ και σας υπενθυμίζουμε ότι δεν αποδίδεται δαπάνη σε μη συμβεβλημένους παρόχους υγείας.

6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥΣ 
 • Η συνταγογράφηση γίνεται μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ή με την έκδοση χειρόγραφής συνταγής στο ενιαίο έντυπο συνταγολογίου ΕΟΠΥΥ, για τις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής (έγγραφα ΕΟΠΥΥ 30599/4-7-2012, 33195/25-7-2012 και 34756/3-9-2012). 
 • Για την συνταγογράφηση οι ιατροί ακολουθούν όσα ορίζονται στον κανονισμό παροχών του ΕΟΠΥΥ και σχετικές εγκυκλίους του οργανισμού (έγγραφο ΕΟΠΥΥ 14540/28-3-0212). Κάθε φάρμακο θα συνταγογραφείται από ιατρό της αντίστοιχης ειδικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 121/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει των εγκεκριμένων ενδείξεων. Η συνταγογράφηση φαρμάκων από μη συμβεβλημένους ιδιώτες ιατρούς μπορεί να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά με την έκδοση δύο συνταγών ανά ασφαλισμένο τον μήνα.
 • Οι ιατροί έχουν την υποχρέωση αναγραφής της φαρμακευτικής αγωγής στο βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισμένου. 
  
7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

Οι ασφαλισμένοι των παραπάνω κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ. από 12/11/2012 και οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ από 1-12-2012, είναι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ και ως εκ τούτου απολαμβάνουν ισότιμα με τους υπόλοιπους ασφαλισμένους του Οργανισμού τις υπηρεσίες που παρέχονται: 
 • από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (ιατρική εξέταση, παρακλινικές εξετάσεις, φαρμακευτική αγωγή κ.λπ), 
 • από τις υγειονομικές δομές του Οργανισμού (Μονάδες Υγείας πρώην ΓΚΑ - ΕΤΑΜ),Κρατικά Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ κ.λπ. 
 • από τους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό γιατρούς και παρόχους υγείας, (οι πληροφορίες για τους παρόχους υγείας και τους συμβεβλημένους γιατρούς είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ στις ιστοσελίδες των ενταχθέντων στον Οργανισμό φορέων, καθώς και στα ΚΕΠ. 
 • Από μη συμβεβλημένους ιατρούς με δαπάνη των ασφαλισμένων. Η συνταγογράφηση φαρμάκων από μη συμβεβλημένους ιδιώτες ιατρούς μπορεί να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά με την έκδοση δύο συνταγών ανά ασφαλισμένο τον μήνα.
Επιπλέον οι ασφαλισμένοι ΕΤΑΑ και ΤΑΠ-ΕΤΕ εξυπηρετούνται και από τα ιατρεία των επιμέρους τομέων του ΕΤΑΑ και ΤΑΠ-ΕΤΕ. 
Ειδικά για την συνταγογράφηση και την προμήθεια φαρμάκων στους ασφαλισμένους των παραπάνω κλάδων ασθενείας ισχύουν τα παρακάτω:
 • Από την 15-11-2012 παύει να ισχύει το συνταγολόγιο αναγραφής φαρμάκων των ταμείων ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ. και η συνταγογράφηση γίνεται μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ή με την έκδοση χειρόγραφής συνταγής στο ενιαίο έντυπο συνταγολογίου ΕΟΠΥΥ, για τις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής. Οι ιατροί έχουν και πάλι την υποχρέωση αναγραφής της φαρμακευτικής αγωγής στο βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισμένου. Αντίστοιχα καταργείται από 1-12-2012 το συνταγολόγιο αναγραφής φαρμάκων των ασφαλισμένων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. 
 • Οι ασφαλισμένοι των παραπάνω κλάδων ασθενείας, θα εξυπηρετούνται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, για την προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην υπ'αριθμ. ΔΥΓ3(α) οικ. 34092 / 2-4¬2012, απόφαση (ΦΕΚ 1003/Β72012) και τις αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας. Αναλυτικοί κατάλογοι με τα φάρμακα που χορηγούνται από τα φαρμακεία του οργανισμού υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.
 • Προκειμένου να ενημερωθούν οι ασφαλισμένοι των ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ για την υποχρέωση έγκρισης χορήγησης ορισμένων φαρμάκων, δεν θα απαιτείται να εξετάζονται από τις παρακάτω επιτροπές μέχρι την 1-12-2012:
     * Επιτροπές Φαρμάκων εξωτερικού και υψηλού κόστους. 
     * Επιτροπές εξωσωματικής γονιμοποίησης, 
Αντίστοιχα δεν θα έχουν υποχρέωση εξέτασης από τις επιτροπές οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ μέχρι την 15-12-2012.

8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 

Από 12/11/2012 οι φαρμακοποιοί θα εκτελούν συνταγές των ασφαλισμένων ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ: 
 • σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη Συλλογική Σύμβαση Προμήθειας Φαρμάκων ΕΟΠΥΥ. Συγκεκριμένα οι ασφαλισμένοι προμηθεύονται τα φάρμακά τους από όλα τα φαρμακεία που έγουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ και δεν προπληρώνουν για τα φάρμακά τους
 • Οι φαρμακοποιοί θα καταχωρούν τις εκτελεσμένες συνταγές ασφαλισμένων των ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ από τις 12-11-2012 μαζί με αυτές του ΕΟΠΥΥ, σε συνεχόμενη αρίθμηση.
 • Συνταγές που έχουν εκδοθεί με τη χρήση παλαιού τύπου συνταγολογίου έως 15-11-2012, καθώς και τρίμηνες επαναλαμβανόμενες συνταγές που εκδόθηκαν έως 15-11-2012 θα γίνονται δεκτές και θα κατατίθενται στον λογαριασμό του φαρμακείου.
 • Συνταγές που έχουν εκδοθεί σε παλαιού τύπου συνταγολόγια από την 16-11-2012 και μετά δεν θα γίνονται αποδεκτές. 
Από την 1-12-2012 οι φαρμακοποιοί θα εκτελούν συνταγές των ασφαλισμένων ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ηλεκτρονικές ή χειρόγραφες ενιαίου τύπου ΕΟΠΥΥ) και θα τις καταχωρούν μαζί με αυτές του ΕΟΠΥΥ σε συνεχόμενη αρίθμηση.
Για την απόδοση δαπανών για προμήθεια αναλώσιμου υλικού, προϊόντων ειδικής διατροφής και φαρμάκων, σε περίπτωση έκτακτης περίθαλψης, οι ασφαλισμένοι θα υποβάλλουν δικαιολογητικά στις υπηρεσίες των ταμείων τους που υπέβαλαν στο παρελθόν. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΤΕΛΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ REBATE 2011

Αθήνα, 08 Νοεμβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.: 42860

Με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα ο Οργανισμός ενημερώθηκε για τα σκευάσματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων σκευασμάτων καθώς οι αντίστοιχες εταιρείες δεν κατέβαλλαν το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία τέλος εισόδου καθώς και την προβλεπόμενη επιστροφή (rebate) για το έτος 2011. 
Επισημαίνεται το γεγονός ότι πλήθος εξ’ αυτών των σκευασμάτων φέρουν καφέ ταινία γνησιότητας (Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα) και, ούτως ή άλλως, δεν τίθεται θέμα υπαγωγής τους στον θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων σκευασμάτων. 
Τα υπόλοιπα σκευάσματα δεν θα αποζημιώνονται πλέον από τον ΕΟΠΥΥ καθώς αποκλείονται αυτοδίκαια από τον εν λόγω κατάλογο. 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη καταβολή των προβλεπομένων ποσών και για άλλα φαρμακευτικά προϊόντα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμψηφισμού και της διενέργειας ελέγχου από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ...

Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2012 
Αρ. Πρωτ.: 43499 


Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας επισημαίνουμε ότι οι ιατροί υποχρεούνται να αναγράφουν την φαρμακευτική αγωγή και τις παρακλινικές εξετάσεις στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου, σημειώνοντας για τα φάρμακα σκεύασμα περιεκτικότητα και ποσότητα και για τις παρακλινικές εξετάσεις το πλήρες όνομα της εξέτασης κι όχι κωδικό. Οι παραπάνω εγγραφές θα συνοδεύονται με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού με την ημερομηνία αναγραφής. 
Συνταγές φαρμάκων και παρακλινικές εξετάσεις που θα εκδοθούν από 22-10-2012 και δεν θα έχουν αναγραφεί στο βιβλιάριο υγείας δεν θα εκτελούνται από τα φαρμακεία και τα διαγνωστικά εργαστήρια. 
Κάτω από την καταχώρηση του ιατρού, ο φαρμακοποιός θα βεβαιώνει την εκτέλεση της συνταγής με σφραγίδα και υπογραφή του και την διεξαγωγή των εξετάσεων, το διαγνωστικό εργαστήριο με σφραγίδα υπογραφή του υπευθύνου ιατρού και του εργαστηρίου. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Νικόλαος Καρβουνάς

Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Προς αποφυγή χρονοβόρων αναζητήσεων στο site του ΕΟΠΥΥ, αλλά και για λόγους υπόμνησης και κυρίως διευκόλυνσης των ενδιαφερομένων, αποφασίστηκε η ανάρτηση του συνημμένου αρχείου, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται με θεματικό τρόπο τα σημαντικότερα έγγραφα και οι εγκύκλιοι του Οργανισμού. Τονίζεται ότι το αρχείο θα τελεί υπό διαρκή επικαιροποίηση, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση και ενημέρωσή του. Ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει ένα ωφέλιμο και χρηστικό εργαλείο για όλους. 
Μπορείτε να ανοίξετε το ηλεκτρονικό ευρετήριο από το κεντρικό menu => Ενημέρωση => Ευρετήριο Εγκυκλίων...

Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Αθήνα, 1-10-12 
Αρ. Πρωτ.: 40901 

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με: 

α)την παρ. 1 δ,στ του άρθρου 2 του ΠΔ/τος 121/08, οι θεράποντες ιατροί υποχρεούνται «να ελέγχουν το βιβλιάριο υγείας και να διαπιστώνουν εάν το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση ταυτίζεται με αυτό που αναγράφεται ή εικονίζεται στο βιβλιάριο υγείας, βεβαιώνοντας ότι υπάρχει ασφαλιστική ικανότητα» και «να ελέγχουν από το βιβλιάριο υγείας τυχόν προηγούμενη φαρμακευτική αγωγή, για την ίδια νόσο, ώστε να αποφεύγεται η συνταγογράφηση ιδιοσκευασμάτων η δραστική ουσία των οποίων έχει αποδειχθεί αναποτελεσματική στο συγκεκριμένο ασθενή ή ακατάλληλη για την περίπτωση του...» και 

β) το άρθρο 4, παρ.2 «Συνταγή κανονικώς εκδοθείσα και κανονικώς εκτελεσθείσα, κατά την έννοια του παρόντος διατάγματος, θεωρείται μία συνταγή όταν περιλαμβάνει, εκτός των λοιπών στοιχείων και την υπογραφή του παραλήπτη των φαρμάκων» και παρ.3 «Η τυχόν εκτέλεση συνταγής που δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, καθώς και η εκτέλεση συνταγής που δεν είναι θεωρημένη, όταν απαιτείται θεώρηση, στερεί από το φαρμακοποιό το δικαίωμα να εισπράξει την αξία της από οικείο ασφαλιστικό οργανισμό».

Παράλληλα, σύμφωνα με το υπ'αρ.14540/28-3-12 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, σχετικά με Κανόνες Συνταγογράφησης, οι ιατροί που παρέχουν υπηρεσίες στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, οφείλουν «να καταχωρούν την φαρμακευτική αγωγή στο βιβλιάριο υγείας για ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΟΓΑ και στα αντίγραφα των εντολών υγειονομικής περίθαλψης για ασφαλισμένους ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ και ΤΥΔΚΥ» και «να ελέγχουν τις καταχωρήσεις για τυχόν προηγούμενη φαρμακευτική αγωγή για την ίδια νόσο» και «να εξετάζουν τον ασφαλισμένο πριν χορηγήσουν τη συνταγή». Επίσης, στο υπ'αρ.20768/27-4-12 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, κατ'εφαρμογή του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών του ΕΟΠΥΥ (που αναγράφεται στην υπ'αριθμ. 1233/11-4-12 Υπουργική Απόφαση), αναφέρεται ότι: 

α) «Κάθε φάρμακο θα συνταγογραφείται από ιατρό της αντίστοιχης ειδικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ/μα 121/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει των εγκεκριμένων ενδείξεων» 

β) «Ο ιατρός ελέγχει το βιβλιάριο υγείας και συνταγογραφεί τα χορηγούμενα φάρμακα» και «Η εκτέλεση της συνταγής και η παραλαβή του φαρμάκου από το δικαιούχο βεβαιώνεται με την υπογραφή επί της συνταγής του φαρμακοποιού που την εκτέλεσε ή του υπευθύνου του φαρμακείου με τη σφραγίδα του φαρμακείου και την ημερομηνία εκτέλεσης της συνταγής καθώς και με υπογραφή επί της συνταγής του παραλήπτη του φαρμάκου». 

Κατ'εφαρμογή των ανωτέρω και επειδή παρατηρήθηκαν περιπτώσεις συνταγογράφησης εν αγνοία ασφαλισμένων, επισημαίνεται ότι οι φαρμακοποιοί κατ'ουδένα τρόπο δεν πρέπει να εκτελούν συνταγές που προσκομίζονται χωρίς το βιβλιάριο υγείας ή το βιβλιάριο εντολών υγειονομικής περίθαλψης στα οποία ο ιατρός οφείλει να αναγράφει τη συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή, αφού θα έχει εξετάσει τον δικαιούχο ασφαλισμένο, ο δε φαρμακοποιός με την εκτέλεση της συνταγής οφείλει να σφραγίζει το βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Νικόλαος Καρβουνάς

Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟ 1-10-12

Ημερομηνία: 28-9-2012 
Αρ. Πρωτ.: 40890 

Σχετικά:1. Νόμος υπ΄αρίθμ. 4052 /2012 (ΦΕΚ 41/Α/1-3-2012). 
2. Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΥ/149 (ΦΕΚ 545/Β/2012). 

Όπως είναι γνωστό με τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις καθίσταται υποχρεωτική η συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία.
Με το παρόν θέτουμε υπόψη σας ότι από το αρμόδιο τμήμα του ΕΟΦ καταρτίστηκε κατάλογος με τα εμπορικά σκευάσματα που αντιστοιχούν στις δραστικές ουσίες, ανήκουν στη θετική λίστα φαρμάκων και αποζημιώνονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Σε αυτή τη λίστα έχουν προστεθεί οι τιμές αναφοράς για κάθε δραστική ανά μορφή και περιεκτικότητα.
Από 1-10-2012 τα φάρμακα που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες θα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ στην τιμή αναφοράς της κατηγορίας τους. Στην παρούσα φάση και σύμφωνα με το σχεδιασμό της εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ο ιατρός έχει τη δυνατότητα επιλέγοντας τη δραστική ουσία να συνταγογραφήσει τα αντίστοιχα εμπορικά σκευάσματα. Σε περίπτωση συνταγογράφησης από τον ιατρό σκευάσματος με μεγαλύτερη τιμή από την τιμή αναφοράς της κατηγορίας του, ο ιατρός πρέπει να ενημερώσει τον ασφαλισμένο ότι εκτός από την προβλεπόμενη συμμετοχή θα επιβαρυνθεί και με την διαφορά τιμής που προκύπτει μεταξύ λιανικής τιμής του σκευάσματος και της τιμής αναφοράς.
Στο εκτυπωμένο φύλλο της ηλεκτρονικής συνταγής αναφέρεται με μήνυμα το ποσό επιβάρυνσης του ασφαλισμένου λόγω συνταγογράφησης φαρμάκου με τιμή μεγαλύτερη από την τιμή αναφοράς καθώς και η νόμιμη συμμετοχή. Ο φαρμακοποιός εκτελεί κανονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος την συνταγή, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία.
Η παρακράτηση του επιπλέον ποσού γίνεται αυτόματα από το σύστημα, οπότε ο φαρμακοποιός εισπράττει από τον ασφαλισμένο την νόμιμη συμμετοχή και την τυχόν διαφορά τιμής του σκευάσματος από την τιμή αναφοράς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
Γεράσιμος Βουδούρης

Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Αθήνα, 20/09/2012
Αρ. Πρωτ.: 39871 

Σας υπενθυμίζουμε ότι το ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων στην προμήθεια φαρμάκων, καθορίστηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ42000/οικ.2555/353, ΦΕΚ Β', 479) και από τον ΕΟΦ καταρτίστηκε πίνακας με τα φαρμακευτικά σκευάσματα χωρίς συμμετοχή ασφαλισμένων ή με μειωμένο ποσοστό συμμετοχής. Οι ιατροί θα πρέπει να ανατρέχουν στους σχετικούς πίνακες, που είναι αναρτημένοι στο site του ΕΟΦ, για τυχόν επικαιροποίησή τους.

Επειδή υποβάλλονται σχετικά ερωτήματα στη Διοίκηση, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, το ποσοστό συμμετοχής των πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 στην αγορά ινσουλίνης ορίστηκε στο 10%, ενώ χορηγείται με μηδενική συμμετοχή στο Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 και στο διαβήτη κύησης. 

(Θυμίζουμε ότι τα αναλώσιμα σακχάρου (ταινίες, σκαρφιστήρες, βελόνες) χορηγούνται με μηδενική συμμετοχή και στους δυο τύπους Σακχαρώδη Διαβήτη, ενώ χορηγούνται με 25% συμμετοχή στο διαβήτη κύησης.)

Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ημερομηνία, 19/09/2012
Αρ. πρώτ.39533

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου και μετά από ερωτήματα ασφαλισμένων σας ενημερώνουμε ότι η κατάθεση των δικαιολογητικών για απόδοση αγοράς φαρμάκων κατά την διάρκεια των κινητοποιήσεων των φαρμακοποιών δεν αποτελεί έκτακτη περίθαλψη όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του κανονισμού παροχών ΕΟΠΥΥ και συνεπώς δεν ισχύει το χρονικό περιθώριο του ενός μήνα που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο. Για την κατάθεση των δικαιολογητικών αγοράς φαρμάκων ισχύει το χρονικό περιθώριο που έχουν ορίσει τα τμήματα παροχών του κάθε φορέα. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Νικόλαος Καρβουνάς

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ ΤΟ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ

Αθήνα,18 Σεπτεμβρίου 2012
Αρ. πρώτ. 39493 

Σας ενημερώνουμε ότι στην περίπτωση που κατά την διάρκεια των κινητοποιήσεων των φαρμακοποιών έχει παρέλθει το πενθήμερο εκτέλεσης ηλεκτρονικών και χειρόγραφων συνταγών και εξακολουθεί να υπάρχει αναγκαιότητα χορήγησης των φαρμάκων οι συνταγές εκτελούνται κανονικά μέχρι τις 30-9-2012 με την παρακάτω διαδικασία: 

1. Ο θεράπων ιατρός θα αλλάξει την ημερομηνία έκδοσης της συνταγής με σφραγίδα και υπογραφή του, 

2. Η ηλεκτρονική συνταγή με την διορθωμένη ημερομηνία εκτελείται υποχρεωτικά από τα φαρμακεία μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 
Γεράσιμος. Βουδούρης

Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2012

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.: 37456

Σχετικά:
1. Νόμος 4052/2012 (άρθρο 4 παρ. 20).
2. Υπουργική Απόφαση αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. ΓΥ/148 (ΦΕΚ 545/Β/1-3-2012).
3. Έγγραφο μας με αρ. πρώτ. 33195/25-7-2012.
4. Έγγραφο μας με αρ. πρώτ. 30599/4-7-2012.

Σας υπενθυμίζουμε ότι σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού νόμου και της Υπουργικής Απόφασης οι ιατροί υποχρεούνται στην έκδοση ηλεκτρονικών συνταγών. 
Οι φαρμακοποιοί θα εκτελούν τις ηλεκτρονικές συνταγές υποχρεωτικά μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. 

Έκδοση και εκτέλεση χειρόγραφών συνταγών, μπορεί να γίνει μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις: 
1. Συνταγογράφηση φαρμάκων που δεν μπορούν να συνταγογραφηθούν ηλεκτρονικά, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό 3 έγγραφο μας
2. Όταν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, όπου θα ακολουθείται η διαδικασία της αναγραφής στο πίσω μέρος της συνταγής της ένδειξης «το σύστημα είναι εκτός λειτουργίας». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ 
Γεράσιμος Βουδούρης

Κυριακή, 2 Σεπτεμβρίου 2012

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 21 Αυγούστου 2012 
Αρ. Πρωτ.: οικ. 36392 

Θέμα: «Οδηγίες σχετικά με την κατάθεση δικαιολογητικών ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για απόδοση δαπάνης για την αγορά φαρμάκων στις περιοχές όπου υπάρχει αναστολή πίστωσης από τα ιδιωτικά φαρμακεία». 


Λόγω της προσωρινής μη εκτέλεσης συνταγών για ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από ιδιωτικά φαρμακεία της χώρας και προς αποφυγή της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι: 
Μέχρι την έναρξη εκτέλεσης συνταγών από τα ιδιωτικά φαρμακεία για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι ασφαλισμένοι θα υποβάλλουν δικαιολογητικά στις υπηρεσίες παροχών των ταμείων τους που υπέβαλαν στο παρελθόν. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κατάθεση είναι τα κάτωθι:

1. Πρωτότυπη Συνταγή που δεν εκτελέστηκε στο ιδιωτικό φαρμακείο με την υποχρέωση καταχώρησης από τους ιατρούς στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου. Οι συνταγές που γίνονται αποδεκτές είναι οι ηλεκτρονικές συνταγές μέσω του συστήματος της ΗΔΙΚΑ, οι ηλεκτρονικές συνταγές του Οίκου Ναύτου, και οι χειρόγραφες συνταγές που έχουν συνταγογραφηθεί στο ενιαίου τύπου συνταγολόγιο (πράσινες συνταγές ΕΟΠΥΥ). 

2. Προσκόμιση των αντίστοιχων ταινιών γνησιότητας των φαρμάκων. 

3. Απόδειξη πληρωμής στο φαρμακείο. 

4. Έγκριση από τον ελεγκτή ιατρό (όπου απαιτείται) 

Σημειώνεται ότι θα αποδίδεται το ποσό που αντιστοιχεί στην τιμή του φαρμάκου μειωμένο με το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου που έχει αναγραφεί από το θεράποντα ιατρό επί της συνταγής.

Το ποσό της εκκαθάρισης θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό του ασφαλισμένου ή σε περιπτώσεις διαφορετικής διαδικασίας απόδοσης δαπάνης από αυτήν της κατάθεσης σε λογαριασμό τραπέζης οι υπηρεσίες συνεχίζουν να αποδίδουν δαπάνες με τις υφιστάμενες διαδικασίες τους.

Τα τμήματα παροχών πρέπει να προχωρήσουν στην εκκαθάριση και ενταλματοποίηση και πληρωμή των εν λόγω δαπανών των ασφαλισμένων και να ενημερώσουν τον ΕΟΠΥΥ για το οφειλόμενο ποσό ώστε να αποδοθεί προς τα ταμεία.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νικόλαος Καρβουνάς

Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012

ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ

Αθήνα, 30/07/2012
Αρ. Πρωτ.: 33831

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση καλσιτονίνης».

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, εφιστάται η προσοχή των ιατρών στη χορήγηση του φαρμάκου καλσιτονίνη. 

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστά τον περιορισμό της μακροχρόνιας χρήσης φαρμάκων που περιέχουν καλσιτονίνη.

Οι γιατροί δεν θα πρέπει να συνταγογραφούν φάρμακα που περιέχουν καλσιτονίνη σε ρινικό εκνέφωμα για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης. 

Τα φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν καλσιτονίνη θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για σύντομης διάρκειας θεραπεία, λόγω ενδείξεων ότι η μακροχρόνια χρήση αυτών των φαρμάκων συσχετίζεται με έναν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. 

Η καλσιτονίνη θα είναι διαθέσιμη μόνο ως διάλυμα για ένεση και έγχυση και θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για:
 • Πρόληψη της οξείας απώλειας οστικής μάζας εξαιτίας αιφνίδιας ακινητοποίησης, με σύσταση για θεραπεία δύο εβδομάδων με μέγιστη διάρκεια τεσσάρων εβδομάδων.
 • Νόσο Paget σε ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται σε εναλλακτικές θεραπείες ή για εκείνους στους οποίους τέτοιες θεραπείες δεν είναι κατάλληλες, με θεραπεία που θα περιορίζεται στους τρεις μήνες. 
 •  Υπερασβεσταιμία που προκαλείται από καρκίνο 
Η θεραπεία με καλσιτονίνη θα πρέπει να περιορίζεται στο πιο σύντομο δυνατό χρονικό διάστημα και χρησιμοποιώντας η ελάχιστη αποτελεσματική δόση.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται από το site του ΕΟΦ και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκου. 
Οι κ.κ. Διευθυντές των Μονάδων Υγείας και Π.Υ.Υ. παρακαλούνται να φροντίσουν για την κοινοποίηση του εγγράφου αυτού στους ιατρούς της μονάδας τους και τους συμβεβλημένους ιατρούς της περιοχής τους. 
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ

Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2012

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

Αθήνα: 25 Ιουλίου 2012
Αριθ.Πρωτ.: οικ. 33195

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη μη δυνατότητα συνταγογράφησης στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ορισμένων κατηγοριών φαρμάκων και αναλωσίμων υλικών» 

Μετά από επανειλημμένα ερωτήματα Μονάδων Υγείας και πιστοποιημένων ιατρών σχετικά με μη δυνατότητα συνταγογράφησης στο σύστημα ηλεκτρονικής ορισμένων κατηγοριών φαρμάκων και αναλωσίμων υλικών, σας πληροφορούμε ότι στις κάτωθι περιπτώσεις: 
 • Συνταγογράφηση για Ευρωπαίους ασφαλισμένους 
 • Συνταγογράφηση εμβολίων απευαισθητοποίησης 
 • Συνταγογράφηση φαρμάκων εξωτερικού που εισάγονται μέσω ΙΦΕΤ 
 • Συνταγογράφηση γαληνικών σκευασμάτων 
 • Συνταγογράφηση αναλωσίμων του διαβήτη που γράφονται με ή χωρίς αντιδιαβητική αγωγή, 
δεν είναι εφικτή μέχρι στιγμής η χρήση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. 
Για τις συγκεκριμένες κατηγορίες θα γίνεται χρήση του ενιαίου τύπου συνταγολογίου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (πράσινο συνταγολόγιο). 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ν. ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ

Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Αθήνα,11/7/2012
Αρ. Πρωτ.:οικ.31574

ΘΕΜΑ: « Καθορισμός διαδικασίας παρακρατήσεων σε λογαριασμούς φαρμακείων από τον ΕΟΠΥΥ »

 Σε συνέχεια του άρθρου 17 του Ν.3918/11 με το οποίο ιδρύθηκε ο ΕΟΠΥΥ οι υπηρεσίες του οποίου διακρίνονται σε Κεντρική και Περιφερειακές και του Ν.3984/11, άρθρο 72 παρ.7 με τις διατάξεις του οποίου συστήθηκαν σε κάθε νομό της χώρας μια (1) Περιφερειακή Δ/νση του ΕΟΠΥΥ διαρθρωμένες σε τέσσερα τμήματα , μεταξύ αυτών και τμήμα Φαρμακευτικής (άρθρο 3 του Ν.4038/12),
σας γνωρίζουμε ότι εφεξής στις περιπτώσεις υποβολής λογαριασμών φαρμακείων για τα οποία εκκρεμούν : 
α) οφειλές στις ΔΟΥ, 
β) οφειλές στα εντασσόμενα ταμεία , 
γ) οφειλές από κατασχέσεις και 
δ) οφειλές από συμβάσεις εκχώρησης υπέρ τρίτων, θα ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία: 

Η Δ/νση Νομικών Υποθέσεων ΕΟΠΥΥ θα αποστέλλει κάθε έγγραφο που αφορά παρακρατήσεις από λογαριασμούς φαρμακείων ( κατασχέσεις , δηλώσεις τρίτου, συμβάσεις εκχώρησης κ.λ.π.) στις κατά τόπους αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ προκειμένου αυτές στη συνέχεια να προβούν στις προβλεπόμενες ενέργειες και συγκεκριμένα σε περιπτώσεις λογαριασμών φαρμακείων για τα οποία υπάρχουν:

Α) Οφειλές από κατασχέσεις και συμβάσεις εκχώρησης υπέρ τρίτων  
Θα αναγράφονται αναλυτικά σε σχετική κατάσταση το φαρμακείο, το οφειλόμενο ποσό, ο δικαιούχος υπέρ του οποίου γίνεται η παρακράτηση καθώς και ο αριθμός ΙΒΑΝ του δικαιούχου , και θα αποστέλλονται σε μηνιαία βάση από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις στην ΚΜΕΣ (Πειραιώς 181 ΤΚ 118 53, FAX:210-3457467 ή email:kmes@eopyy.gov.gr ) , προκειμένου να γίνει η παρακράτηση των οφειλομένων. 

Β) Οφειλές στις ΔΟΥ καθώς και στα εντασσόμενα ταμεία 
Τα αρμόδια σημεία υποβολής συνταγών ΕΟΠΥΥ ( εφόσον οι συνταγές κατατίθενται σ΄αυτά ) και στις περιπτώσεις των Φαρμακευτικών Συλλόγων που τηρείται Διανεμητικός Λογαριασμός, και έχουν αναλάβει την υποχρέωση να παραλαμβάνουν λογαριασμούς φαρμακείων τοπικής αρμοδιότητας τους οι Φαρμακευτικοί Συλλόγοι, στις περιπτώσεις φαρμακείων που προσκομίζονται βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τις οποίες προκύπτουν παρακρατήσεις, θα πρέπει να ενημερώνουν άμεσα και μέχρι την επόμενη υποβολή λογαριασμών φαρμακείων, τις κατά τόπους αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ προκειμένου να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες αρμοδιότητάς τους. Συγκεκριμένα θα αναγράφονται σε σχετική κατάσταση το φαρμακείο, το οφειλόμενο ποσό , η αρμόδια ΔΟΥ ή το ασφαλιστικό ταμείο υπέρ του οποίου γίνεται η παρακράτηση καθώς και ο αριθμός ΙΒΑΝ του δικαιούχου , και θα αποστέλλονται σε μηνιαία βάση από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις στην ΚΜΕΣ, προκειμένου να γίνει η παρακράτηση των οφειλομένων. 

Γ) Η ΚΜΕΣ λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω ενημερώσεις από τις Περιφερειακές Δ/νσεις, θα συντάσσει ανά μήνα συγκεντρωτική κατάσταση η οποία και θα αποστέλλεται μαζί τα παραστατικά που αφορούν την πληρωμή της αντίστοιχης μηνιαίας φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ στη Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων προκειμένου να γίνει η απόδοση των οφειλομένων στους δικαιούχους. 
Η αρμοδιότητα παρακολούθησης των οφειλών μέχρι οριστικής εξόφλησης αυτών θα ανήκει αποκλειστικά στις κατά τόπους αρμόδιες Περιφερειακές Δ/νσεις ΕΟΠΥΥ, οι οποίες και θα ενημερώνουν σε μηνιαία βάση την ΚΜΕΣ σχετικά με τα ποσά που θα πρέπει να παρακρατηθούν ανά δικαιούχο μέχρι την οριστική εξόφληση της κάθε οφειλής. 
Η Δ/νση Νομικών Υποθέσεων ΕΟΠΥΥ προς την οποία κοινοποιείται το παρόν , από την κοινοποίηση της παρούσας θα αποστέλλει κάθε έγγραφο που αφορά παρακρατήσεις από λογαριασμούς φαρμακείων ( κατασχέσεις , δηλώσεις τρίτου , συμβάσεις εκχώρησης κ.λ.π.) στις κατά τόπους αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ 
Γ.ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2012

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2012
Αρ. Πρωτ.: 30113

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με το πενθήμερο εκτέλεσης συνταγών».
Σχετικό:
1. Έγγραφο μας με αρ. πρώτ. 28831/15-6-2012. 
2. Έγγραφα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου με αρ. πρώτ. 1963/14-6-2012 και 2059/20-6-2012.
3. Εξώδικη διαμαρτυρία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά με αρ. πρώτ. 28886/19-6-2012.
4. Εξώδικη διαμαρτυρία των Φαρμακευτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Έβρου, Ροδοπής, Ιωαννίνων.

Σε συνέχεια των ανωτέρω εγγράφων σας ενημερώνουμε ότι το σχετικό έγγραφο 1 παύει να ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος εγγράφου. Συνεπώς στο εξής συνταγές για τις οποίες έχει παρέλθει το πενθήμερο εκτέλεσής τους λόγω των κινητοποιήσεων των φαρμακοποιών δεν θα εκτελούνται. Οι συνταγές αυτές θα συνταγογραφηθούν εκ νέου από τους θεράποντες ιατρούς, χωρίς να ισχύει ο περιορισμός του αριθμού συνταγών ανά μήνα. Ενημερώνουμε τους Διευθυντές των Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ ότι οι ασφαλισμένοι μπορούν να προσέρχονται στις Μονάδες Υγείας για την συνταγογράφηση των εν λόγω συνταγών, διευκολύνοντας τους, εάν είναι δυνατόν κατά προτεραιότητα, χωρίς να απαιτείται να κλείσουν ραντεβού. Συνταγές οι οποίες έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα με βάση το παραπάνω σχετικό 1 έγγραφο θα γίνονται αποδεκτές. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012

"ΝΕΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ 2011" ΚΑΙ "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ"

Αθήνα, 26/06/2012
Αρ. Πρωτ.: 29793

Σας κοινοποιούμε τα υπ΄ αριθμ. Υ1/Γ.Π.οικ.140202/20.12.2011 και ΥΓ1/Γ.Π.οικ.140958/21.12.2011 έγγραφα της Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αναφορικά με το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων καθώς και το Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων.

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την από 19/6/2012 ανάρτηση του επικαιροποιημένου καταλόγου συμμετοχών φαρμάκων στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, τα εμβόλια κατά του ροταϊού (rotarix & rotateq), συνταγογραφούνται κατά την κρίση του γιατρού, με ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου 25%.

Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ

Aθήνα, 25/06/2012
Αρ. Πρωτ. 29587

Σχετικό: Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας με Αρ. Πρωτ. Φ21230/12679/1508/8-6-2012 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό αναστέλλεται μέχρι την 31-12-2012 η υπαγωγή στον ΕΟΠΥΥ των παρακάτω κλάδων ασθενείας του ΤΑΥΤΕΚΩ: 
 • ΤΑΠ-ΕΤΒΑ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΕΤΒΑ) 
 • ΤΑΠ-ΕΤΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας) 
 • ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Πίστεως Γενική & American Express). 
Συνεπώς οι φαρμακοποιοί θα πρέπει να διαχωρίσουν τις συνταγές ασφαλισμένων των παραπάνω ταμείων από αυτές του ΕΟΠΥΥ και να μην τις καταχωρίσουν στους λογαριασμούς ΕΟΠΥΥ μηνός Ιουνίου (κατάθεση Ιουλίου). 
Συνταγές που εκ παραδρομής καταχωρηθούν στους λογαριασμούς ΕΟΠΥΥ θα επιστραφούν στα φαρμακεία για να κατατεθούν στα επιμέρους ταμεία.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π.ΛΙΤΣΑ

Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2012

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 18/06/2012
Αρ. Πρωτ.: οικ.28702

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Φ42000/οικ. 12485/1481 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β', 1814) αντικαθίσταται το εδάφιο της υποπερίπτωσης 23 της περίπτωσης Β της αριθμ. Φ42000/οικ.2555/353/28-2-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 497), που κοινοποιήθηκε με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο,
ως εξής: «Δεν καταβάλλουν συμμετοχή για όλα τα φάρμακα που χορηγούνται για την αντιμετώπιση της κατάστασής τους, οι μεταμοσχευθέντες συμπαγών ή ρευστών οργάνων και ιστών, οι ασθενείς τελικού σταδίου χρόνιας νεφρικής νόσου σε εξωνεφρική κάθαρση, καθώς και οι παραπληγικοί και τετραπληγικοί». 
 Συνεπώς οι ασθενείς τελικού σταδίου χρόνιας νεφρικής νόσου σε εξωνεφρική κάθαρση συμπεριλαμβάνονται πλέον στην κατηγορία ασθενών που απαλλάσσονται από τη συμμετοχή για όλα τα φάρμακα για την αντιμετώπιση της κατάστασής τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Κυριακή, 17 Ιουνίου 2012

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Αθήνα, 15/06/2012
Αρ. Πρωτ.: 28381

Σας ενημερώνουμε ότι όσες συνταγές έχουν εκδοθεί για ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ από 1η Ιουνίου 2012, θα μπορούν να εκτελεστούν στα ιδιωτικά φαρμακεία χωρίς να υπάρχει ο περιορισμός των πέντε ημερών από την ημέρα έκδοσης.
Η ανωτέρω απόφαση ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή πίστωσης από τα ιδιωτικά φαρμακεία και για πέντε εργάσιμες ημέρες μετά την λήξη αυτής.
Επισημαίνεται ότι σε αυτή την περίπτωση, παρέχεται η δυνατότητα τους φαρμακοποιούς να εκτελούν χειρόγραφα τις ηλεκτρονικές συνταγές, εφόσον δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική εκτέλεση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Κ.Π.Υ.)

Αθήνα: 27/4/2012
Αριθ.Πρωτ.:20768

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.90380/25916/3294/3.11.2011(Β' 2456) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)».
Σχετικά:
Ι.Το υπ"αριθμ.πρωτ.Γ55/888/28-11-12 έγγραφο μας
2. Το υπ"αριθμ.πρωτ.221 /13-1-12 έγγραφο μας
3. Η υπ"αριθ. Φ.90380/5383/738 Αρ. Φύλλου 1233/11 Απριλίου 2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών-Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης-Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, σας επισημαίνουμε τις τροποποιήσεις του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας που άπτονται του αντικειμένου της Δ/νσης μας και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.(Άρθρο 9) «Η φαρμακευτική περίθαλψη περιλαμβάνει τα αναγκαία φάρμακα για την αποκατάσταση της υγείας και της ικανότητας προς εργασία των ασθενών ή για ανακούφιση από τη νοσηρή τους κατάσταση, τις αναγκαίες για τη διάγνωση των νόσων ουσίες, καθώς και λοιπά δόκιμα θεραπευτικά μέσα, δηλαδή σκευάσματα ειδικής διατροφής και αναλώσιμα υγειονομικά υλικά. Τα φάρμακα παρέχονται μόνο εφόσον κυκλοφορούν νόμιμα, υπάρχει έγκριση να χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή ανεξάρτητα από την ονομασία και τη μορφή και περιλαμβάνονται στον ενιαίο κατάλογο των συνταγογραφούμενων ιδιοσκευασμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3816/2010, όπως ισχύει. Δεν καλύπτεται η δαπάνη για φάρμακα, που περιέχονται στην αρνητική λίστα, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. Κατ' εξαίρεση δύναται να αναγνωρίζεται και να καταβάλλεται η αξία ιδιοσκευασμάτων που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα χορηγούνται βάσει ιατρικών συνταγών, που εκδίδονται από τους αρμόδιους για τον Οργανισμό ιατρούς όπως αυτοί καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ και είτε καταχωρούνται και εκτελούνται ηλεκτρονικά κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3892/2010 είτε αναγράφονται αποκλειστικά στο ενιαίου τύπου συνταγολόγιο. Κάθε φάρμακο θα συνταγογραφείται από ιατρό της αντίστοιχης ειδικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 121/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει των εγκεκριμένων ενδείξεων. 
Η συνταγογράφηση φαρμάκων από μη συμβεβλημένους ιδιώτες ιατρούς μπορεί να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίσει το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ. 

Η συνταγή των φαρμάκων θα πρέπει να εκτελεστεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών (ή σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση μερικής εκτέλεσης της ηλεκτρονικής συνταγής), αφού προηγουμένως έχει θεωρηθεί από τον αρμόδιο ελεγκτή ιατρό, όπου τούτο προβλέπεται και εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος. Ο γιατρός ελέγχει το βιβλιάριο υγείας και συνταγογραφεί τα χορηγούμενα φάρμακα.  
Σε έκτακτα περιστατικά δύναται να αποδοθεί δαπάνη αγοράς φαρμάκων με την προσκόμιση, εντός μηνός, από τον ασφαλισμένο της πρωτότυπης συνταγής ηλεκτρονικής ή χειρόγραφης κατά περίπτωση, με επικολλημένες τις ταινίες γνησιότητας των φαρμάκων και της απόδειξης πληρωμής του φαρμακείου, κατόπιν εγκρίσεως του ελεγκτή ιατρού. Για την αναγκαιότητα θεραπείας με φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα καθώς και με φάρμακα υψηλού κόστους ειδικών παθήσεων γνωματεύουν επιτροπές αποτελούμενες από γιατρούς ειδικότητας σχετικής με τη νόσο για την οποία συνταγογραφείται το σκεύασμα, φαρμακοποιούς και ειδικούς επιστήμονες στην οικονομική αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ή τα οικονομικά της υγείας του Φορέα ή ιατρούς του ΕΣΥ ή των στρατιωτικών νοσοκομείων, με αναπληρωματικά μέλη, η διάρκεια των οποίων θα είναι διετής. Πρόεδρος της κάθε επιτροπής ορίζεται ένα από τα τακτικά μέλη και γραμματεύς ένας υπάλληλος του Φορέα. Οι Επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Προέδρου και σε αριθμό που κρίνεται απαραίτητος για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Τα ανωτέρω φάρμακα παρέχονται μόνο από τα φαρμακεία του Οργανισμού ή των κρατικών νοσοκομείων.
Οι ασφαλισμένοι συμμετέχουν στις δαπάνες για φάρμακα σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Στις συνταγές πρέπει να αναγράφονται μόνο οι ποσότητες φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για θεραπεία 1 μηνός το ανώτερο (ΠΔ 121/2008) και υποχρεωτικά η δοσολογία, ενώ στις περιπτώσεις μειωμένης ή μηδενικής συμμετοχής αυτή πρέπει να αναγράφεται από το θεράποντα ιατρό και να βεβαιώνεται με υπογραφή εκτός και εάν η συνταγή έχει καταχωρηθεί από τον ιατρό ηλεκτρονικά οπότε δεν απαιτείται υπογραφή και σφραγίδα στο ποσοστό συμμετοχής. Συνταγές με διορθώσεις δε γίνονται αποδεκτές από τις υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,εκτός εάν υπάρχει αναγραφή των διορθώσεων όπισθεν της συνταγής, με υπογραφή και σφραγίδα του ιατρού.

Στους ασφαλισμένους που ακολουθούν σταθερή επαναλαμβανόμενη φαρμακευτική αγωγή για τη θεραπεία χρόνιων παθήσεων, οι ιατροί οφείλουν να χορηγούν «επαναλαμβανόμενη συνταγή» τρίμηνης διάρκειας και μόνο για παθήσεις της ειδικότητάς τους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 121/2008, όπως ισχύει. Η εκτέλεση της συνταγής γίνεται από τα συμβεβλημένα με τον Οργανισμό φαρμακεία, από τα φαρμακεία του Οργανισμού ή τα φαρμακεία των Κρατικών Νοσοκομείων. Η χορήγηση φαρμάκων από τα Φαρμακεία του Οργανισμού γίνεται χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου και χωρίς να απαιτείται θεώρηση. Η σύμβαση με τον Οργανισμό υπογράφεται είτε συλλογικά (Πανελλήνιο ή οικείους τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους) είτε ατομικά με κάθε φαρμακείο έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
Ο φαρμακοποιός είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τους όρους της σύμβασης, τις εκάστοτε σχετικές αποφάσεις, τις εγκυκλίους οδηγίες και τις αποφάσεις του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τον τόπο και χρόνο χορήγησης φαρμάκων και οφείλει να εκτελεί κάθε κανονικά εκδοθείσα και εμπρόθεσμα υποβληθείσα συνταγή, σύμφωνα προς τον παρόντα κανονισμό και τις γενικές διατάξεις περί φαρμακευτικής περίθαλψης, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εκτέλεση της συνταγής και η παραλαβή του φαρμάκου από το δικαιούχο βεβαιώνεται με την υπογραφή επί της συνταγής του φαρμακοποιού που την εκτέλεσε ή του υπευθύνου του φαρμακείου με τη σφραγίδα του φαρμακείου και την ημερομηνία εκτέλεσης της συνταγής καθώς και με υπογραφή επί της συνταγής του παραλήπτη του φαρμάκου. Επί εκτέλεσης της συνταγής ηλεκτρονικά επισυνάπτεται και η συνταγή του γιατρού. Το καταβλητέο από τον Οργανισμό ποσό στους φαρμακοποιούς προσδιορίζεται με βάση την εκάστοτε ισχύουσα κρατική διατίμηση χωρίς καμιά προσαύξηση και με γενική για όλες τις κατηγορίες των φαρμάκων έκπτωση υπέρ του Φορέα, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Τα αρμόδια όργανα της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, της Φαρμακευτικής Διεύθυνσης και των Περιφερειακών υπηρεσιών μπορούν να διενεργούν ελέγχους για την τήρηση από τους γιατρούς και φαρμακοποιούς των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, των αποφάσεων του Προέδρου και του Δ.Σ., των σχετικών εγκυκλίων και της φαρμακευτικής νομοθεσίας. Οι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό φαρμακοποιοί υποβάλλουν κάθε μήνα και εντός των πέντε (5) πρώτων εργάσιμων ημερών του επόμενου μήνα τους λογαριασμούς και τις συνταγές που έχουν εκτελέσει. Ανεξαρτήτως του χρόνου ελέγχου και εκκαθάρισης του λογαριασμού καταβάλλεται στο φαρμακοποιό, ύστερα από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο και μετά από αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων, το πληρωτέο ποσό του λογαριασμού, εντός 45 ημερών από την υποβολή του λογαριασμού και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3965/2011. Εάν κατά τον έλεγχο και εκκαθάριση του λογαριασμού προκύψει τελικό ποσό μικρότερο από αυτό που αιτείται ο φαρμακοποιός και έχει εξοφλήσει ο Οργανισμός, η διαφορά παρακρατείται από οποιονδήποτε από τους επόμενους λογαριασμούς του φαρμακοποιού, σε περίπτωση δε που δεν υποβληθεί νεότερος, η διαφορά αυτή αναζητείται κατά τις κείμενες διατάξεις για την αναγκαστική είσπραξη των καθυστερούμενων εισφορών του Οργανισμού. Ο έλεγχος της τιμολόγησης των συνταγών και της τήρησης των διατυπώσεων περί έκδοσης και εκτέλεσης αυτών διενεργείται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά επί του συνόλου των συνταγών του λογαριασμού ή επί δείγματος τούτων, αποτελούμενου τουλάχιστον εκ του ενός δέκατου του συνόλου των συνταγών. Η αρμόδια υπηρεσία συνοδεύει την εκκαθάριση κάθε λογαριασμού με σημείωμα των κυριότερων κατά τον έλεγχο παρατηρήσεών της, εφόσον υπάρχουν τέτοιες. Επί διαφωνίας του φαρμακοποιού, που αφορά τον έλεγχο του λογαριασμού του οποίου έλαβε γνώση μπορεί εντός 15νθημέρου από την κοινοποίηση σ' αυτόν του σημειώματος των παρατηρήσεων, να υποβάλλει αίτηση αναθεώρησης ελέγχου του λογαριασμού του, στην οποία να εκθέτει τις τυχόν αντιρρήσεις του. Για την αίτηση αυτή και ύστερα από αιτιολογημένη έκθεση του Προϊσταμένου της Φαρμακευτικής Υπηρεσίας, αποφαίνεται οριστικώς η αρμόδια επιτροπή του φορέα. Στους φαρμακοποιούς που παραβαίνουν τις διατάξεις του Κανονισμού και τη Φαρμακευτική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση συνταγών του Φορέα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κυρώσεις. Επίσης, στους ασφαλισμένους που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις έναντι του Οργανισμού που έχουν καθορισθεί με το Π.Δ. (191/20-9-05) επιβάλλονται από το αρμόδιο όργανο του ασφαλιστικού φορέα οι προβλεπόμενες από το ίδιο Π.Δ. κυρώσεις. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 1846/51 άρθρο 31 παρ.8 είναι δυνατόν να εισάγονται, να αποθηκεύονται και να χορηγούνται φάρμακα, φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ τα οποία εφοδιάζονται τα φάρμακα και λοιπά θεραπευτικά μέσα από τις Φαρμακαποθήκες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή απευθείας εκ της αγοράς. Για λόγους που εκτιμώνται από τον Πρόεδρο του, ο Οργανισμός μπορεί να ιδρύει δικά του φαρμακεία από τα οποία μπορούν να παρέχονται φάρμακα υψηλού κόστους ή φάρμακα των οποίων η χορήγηση μέσω νοσοκομείων ή φαρμακείων δεν μπορεί να υλοποιηθεί, λοιπά δόκιμα θεραπευτικά μέσα και ουσίες προς διάγνωση των νόσων αποκλειστικά στους ασφαλισμένους του. Για τη λειτουργία των φαρμακείων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά φαρμακοποιοί και βοηθοί φαρμακείων. Οι φαρμακοποιοί πρέπει να διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και δεν επιτρέπεται να διατηρούν δικό τους φαρμακείο, φαρμακαποθήκη ή εργοστάσιο φαρμακευτικών προϊόντων ή να έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας με τέτοια επιχείρηση. Στη Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του λειτουργούν αποθήκες υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού καθώς και θεραπευτικών μέσων παροδικής χρήσης, που διευθύνονται από φαρμακοποιούς ή βοηθούς φαρμακείου με την εποπτεία στη δεύτερη περίπτωση γιατρού, εφοδιάζονται δε με τα απαραίτητα είδη μέσω των αρμοδίων κρατικών φορέων. Οι φαρμακαποθήκες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εφοδιάζουν με τα είδη που διαθέτουν τα εργαστήρια, τα ιατρεία και τις λοιπές Μονάδες αυτού.

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: 

Το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό το προμηθεύονται οι ασφαλισμένοι από τις Αποθήκες, τα Φαρμακεία και τα Ιατρεία του Οργανισμού, όπου τούτο προβλέπεται ή από το ελεύθερο εμπόριο, με ιατρική γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού, κατόπιν έγκρισης του ελεγκτή ιατρού του Οργανισμού. Στην ιατρική γνωμάτευση ισχύος έως ενός έτους, αιτιολογείται η αναγκαιότητα χορήγησής του υλικού και καθορίζεται το χρονικό διάστημα χορήγησής του καθώς και η απαραίτητη ανά μήνα ποσότητα. Με αποφάσεις του Προέδρου μπορεί να χορηγηθεί με συνταγή μικρή ποσότητα υγειονομικού υλικού, εφόσον η αναγκαιότητά του είναι προφανής και περιττεύει η ιατρική γνωμάτευση. Το αντίτιμο αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού καταβάλλεται από τον Οργανισμό στον ασφαλισμένο που το έχει πληρώσει μετά από αφαίρεση του προβλεπόμενου από τις κατωτέρω διατάξεις ποσοστού συμμετοχής.
Το ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων στην αξία του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού που προμηθεύονται από το εμπόριο είναι 25%.

Δεν καταβάλλουν συμμετοχή για το Υγειονομικό Υλικό:
Α. οι ασφαλισμένοι που προμηθεύονται το Υλικό από τις Αποθήκες, τα Φαρμακεία και Ιατρεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Β. οι παραπληγικοί, οι τετραπληγικοί, οι νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε συνεχή θεραπεία υποκατάστασης ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη τύπου I, οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας καθώς και οι υποβληθέντες σε μεταμόσχευση συμπαγών ή ρευστών οργάνων και οι HIV θετικοί ασθενείς.
Γ. Οι χρόνια πάσχοντες για τη δαπάνη αγοράς των παρακάτω ειδών αναλώσιμου υγειονομικού υλικού: καθετήρων ουρήθρας, ουροσυλλεκτών, υλικών παρά φύσει στομίων και των παρακολουθημάτων τους, υλικών αποσιδήρωσης, συριγγών ινσουλίνης μιας χρήσης, επιθεμάτων, βελονών φυσιγγοσυρίγγων, βελονών χορήγησης ινσουλίνης, σκαρφιστήρων (για λήψη αίματος) και αναλωσίμων των συσκευών χορηγήσεως ινσουλίνης, τραχειοσωλήνων και υλικών τραχειοστομίας, υλικών για χρησιμοποίηση συσκευών συνεχούς έγχυσης φαρμάκων ή συνεχούς έκχυσης και ταινιών μέτρησης σακχάρου αίματος, συσκευών άπνοιας και συσκευών σίτισης.

I. Τα αναλώσιμα υλικά διαβήτη (ταινίες μέτρησης, βελόνες, σκαρφιστήρες) χορηγούνται ως εξής:

• Για τους ινσουλινοεξαρτόμενους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη (διαβήτης τύπου I), χορηγούνται έως 200 ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα / μήνα, έως 150 σκαρφιστήρες ανά μήνα, έως 100 βελόνες ανά μήνα και έως 50 ταινίες μέτρησης κετονών στο αίμα ανά έτος.
• Για τους ινσουλινοθεραπευόμενους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη που (διαβήτης τύπου II), χορηγούνται έως 100 ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα /μήνα, έως 50 σκαρφιστήρες ανά μήνα ή 100 ανά δίμηνο,έως 50 βελόνες ανά μήνα και έως 30 ταινίες μέτρησης κετονών στο αίμα ανά έτος.
• Για τους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη που λαμβάνουν αντιδιαβητικά δισκία, χορηγούνται έως 50 ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα / δίμηνο και έως 200 σκαρφιστήρες / έτος.
• Σε διαβήτη κύησης, χορηγούνται έως 150 ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα/μήνα, 150 βελόνες/ μήνα και έως υκαρφιστήρες / μήνα.
• Για τους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη που αντιμετωπίζονται με διαιτητική αγωγή, χορηγούνται έως 50 ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα / τρίμηνο, έως 50 σκαρφιστήρες/ τρίμηνο και έως 100 σκαρφιστήρες το έτος.
• Για τους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη που κάνουν χρήση αντλίας συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης, χορηγούλ έως 200 ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα/μήνα, έως 200 σκαρφιστήρες το μήνα, 100 βελόνες για χορήγηση ινσουλίνης με πένα / εξάμηνο (σε περίπτωση εμπλοκής αντλίας ή πρόσθετης δόσης). Σε περίπτωση που απαιτούνται επιπλέον ποσότητες από τις ανωτέρω ορισθείσες, θα πρέπει να προσκομίζεται απαραίτητα αιτιολογημένη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, όπου θα αναφέρεται η ανάγκη για την πρόσθετη αιτούμενη ποσότητα.

II. Συσκευές έγχυσης φαρμάκων:
α) η αντλία χορήγησης ινσουλίνης χορηγείται με κάλυψη της δαπάνης 100%, μετό ιπό έγκριση του ΑΥΣ. Αντικατάστασή της γίνεται μετά από έγκριση του ΑΥΣ και παρέλευση πενταετίας.
β) για συσκευές έγχυσης φαρμάκων που φέρουν εμφυτευόμενα συστήματα αποδίδεται το 90% της δαπάνης, μετά από έγκριση του ΑΥΣ.
γ) για τις αναλώσιμες συσκευές χημειοθεραπείας ανάλογα με το θεραπευτικό σχήμα και μέχρι 5 το μήνα με κάλυψη της δαπάνης 100%.
δ) για αναλώσιμες συσκευές αναλγησίας μέχρι 10 το μήνα (υποδόριες), με κάλυψη της δαπάνης 100%.

III. α) Επιθέματα για κατακλύσεις, διαβητικά έλκη, φλεβικά έλκη, αρτηριακά έλκη, εγκαύματα άλλα έλκη, αναλόγως του τύπου έλκους, της περιοχής όπου βρίσκεται και του επιπέδου εξιδρώματος, μετά από ιατρική γνωμάτευση ή παραπεμπτικό, σύμφωνα με τα κάτωθι:
1. Για έλκη, μερικού πάχους δέρματος καλύπτεται δαπάνη μέχρι του ποσού των 200€ το μήνα, η οποία αντιστοιχεί κατ' ελάχιστο σε 10 τμχ το μήνα.
2. Για έλκη, ολικού πάχους δέρματος, καλύπτεται δαπάνη μέχρι του ποσού των 400€ το μήνα η οποία αντιστοιχεί κατ' ελάχιστο σε 15 τεμάχια.
β) Οστομικά υλικά ως εξής:
1. Είδη κολοστομίας, σάκκοι αυτοκόλλητοι καλύπτεται δαπάνη μέχρι του ποσού των 300€ το μήνα η οποία αντιστοιχεί κατ' ελάχιστο σε 60 τεμάχια το μήνα.
2. Είδη κολοστομίας, σύστημα δύο τεμαχίων, σάκκοι καλύπτεται δαπάνη μέχρι του ποσού των 300€ το μήνα η οποία αντιστοιχεί κατ' ελάχιστο σε 60 τεμάχια το μήνα και βάσεις 10 τεμάχια.
3. Είδη κολοστομίας, σύστημα υποκλεισμού, καλύπτεται δαπάνη μέχρι του ποσού των 300€ το μήνα η οποία αντιστοιχεί κατ' ελάχιστο σε 1 τεμάχιο το εξάμηνο, τάπες ή κάλυμμα στομίας 30 τεμάχια το μήνα, αποχετευτικοί σάκκοι κατ' ελάχιστο 30 τεμάχια το μήνα.
4. Είδη ειλεοστομίας, σάκκοι αυτοκόλλητοι καλύπτεται δαπάνη μέχρι του ποσού των 250€ το μήνα η οποία αντιστοιχεί κατ' ελάχιστο σε 30 τεμάχια το μήνα.
5. Είδη ειλεοστομίας, σύστημα δύο τεμάχιων, σάκκοι καλύπτεται δαπάνη μέχρι του ποσού των 250€ το μήνα η οποία αντιστοιχεί κατ' ελάχιστο σε 30 τεμάχια το μήνα και βάσεις 10 τεμάχια.
6. Είδη ουρητηροστομίας, σάκκοι αυτοκόλλητοι καλύπτεται δαπάνη μέχρι του ποσού των 250€ το μήνα η οποία αντιστοιχεί κατ' ελάχιστο σε 35 τεμάχια το μήνα.
7. Είδη ουρητηροστομίας, σύστημα δύο τεμαχίων, σάκκοι καλύπτεται δαπάνη μέχρι του ποσού των 250€ το μήνα η οποία αντιστοιχεί κατ' ελάχιστο σε 35 τεμάχια το μήνα και βάσεις 10 τεμάχια.
8. Είδη για λοιπές στομίες (νεφροστομία, θωρακοστομία, συρίγγιο), σάκκοι και βάσεις κατά τη γνωμάτευση και μέχρι του ποσού των € 250 το μήνα.
 Στα ανωτέρω αποζημιούμενα ποσά ανά κατηγορία περιλαμβάνεται και η δαπάνη προμήθειας των παρακάτω ειδών: ζώνη στήριξης σάκων, καθαριστικό δέρματος, προστατευτικό δέρματος, προϊόντα αντιμετώπισης ερεθισμών δέρματος.
γ) Απλό υγειονομικό υλικό για τη διενέργεια περιτοναϊκής κάθαρσης μέχρι 150€ το μήνα, η αναγκαιότητα της οποίας πιστοποιείται από γνωμάτευση νεφρολόγου ιατρού και την προσκόμιση του παραστατικού αγοράς του.
δ) Καθετήρες - ουροσυλλέκτες:
1. Καθετήρες κύστεως σιλικόνης καλύπτεται δαπάνη μέχρι του ποσού των 45€ το μήνα η οποία αντιστοιχεί κατ' ελάχιστο σε 1 τεμάχιο το μήνα και ουροσυλλέκτες κατ' ελάχιστο 10 τεμάχια το μήνα.
 2. Ειδικά για περιπτώσεις αισθητικής παραπληγίας, καλύπτεται δαπάνη για περιπεϊκούς καθετήρες μέχρι του ποσού των 300€ το μήνα, η οποία αντιστοιχεί κατ' ελάχιστο σε 90 τεμάχια το μήνα καθετήρες και 90 τεμάχια το μήνα ουροσυλλέκτες. Επίσης για την ίδια περίπτωση παρέχονται υλικά αυτοκαθετηριασμού (υδρόφιλοι καθετήρες αυτοκαθετηριασμού με ουροσυλλέκτες), μέχρι του ποσού των € 640 το μήνα, σύμφωνα με γνωμάτευση ιατρού και την προσκόμιση (μια φορά κατ' έτος) ουροδυναμικής μελέτης, από την οποία προκύπτει ο αριθμός κενώσεων της κύστης.
ε) τραχειοστομίες:
1. τραχειοσωλήνες, 3 τμχ το μήνα για το πρώτο τρίμηνο και εφόσον υφίσταται ανάγκη δύο μεταλλικούς τραχειοσωλήνες το χρόνο
2. καθετήρες αναρρόφησης, 50 τμχ το μήνα για το πρώτο τρίμηνο
3. φίλτρα τραχειοστομίας, σύμφωνα με γνωμάτευση
στ) ταινίες μετρήσεως αίματος και λευκώματος στα ούρα, έως 30τμχ. το μήνα.
ζ) Σύστημα υψηλού αυτοϋποκλυσμού, συσκευή 1 τεμάχιο ανά εξάμηνο, μέχρι του ποσού των €150, και καθετήρες με μπαλονάκι κατ' ελάχιστο 15 τεμάχια το μήνα και μέχρι του ποσού των €220.
η) ειδικά για τους πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία τα είδη και οι ποσότητες ορίζονται ως εξής:
• Καθετήρας αποσιδήρωσης (1 τεμ./ημέρα).
• Πεταλούδες αποσιδήρωσης πλάγιας ή κάθετης τοποθέτησης: 1 τεμάχιο ανά ημέρα.
• Αντλίες (ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου αποσιδήρωσης. Η ποσότητα ορίζεται ανάλογα με την περίπτωση και όχι πάνω από 30 τεμάχια μηνιαίως, με μέγιστο αποδιδόμενο ποσό τα 25€ ανεξαρτήτου δαπάνης.
ι) Πρόθεση σιλικόνης 1 τεμάχιο και στηθόδεσμος μαστεκτομής έως 2 τεμάχια το έτος και μέχρι του ποσού των €200 το έτος. Επί διπλής μαστεκτομής, πρόθεση σιλικόνης έως 2 τεμάχια το έτος.
Σε περίπτωση χορήγησης λιγότερων τεμαχίων το ποσό αποζημίωσης διαμορφώνεται αναλογικά με το ανώτατο όριο αποζημίωσης ανά περίπτωση, για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις της κατηγορίας III. Σε περίπτωση που απαιτούνται επιπλέον ποσότητες ή δαπάνες από τις ανωτέρω ορισθείσες ως μέγιστες, θα πρέπει να προσκομίζεται απαραίτητα αιτιολογημένη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, όπου θα αναφέρεται η ανάγκη για την πρόσθετη αιτούμενη ποσότητα καθώς και εγκριτική απόφαση Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής ή του Α.Υ.Σ. Οι ανωτέρω τιμές, στις οποίες περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, διαμορφώνονται σύμφωνα με τις τιμές που προκύπτουν από τη βάση δεδομένων του παρατηρητηρίου τιμών του άρθρου 24 του Ν. 3846/2010 (Α' , 66) ή εκτός αν με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΠΥ.Υ. έχουν ορισθεί χαμηλότερες κατ' εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 4 του ίδιου νόμου.
IV. Διαλύματα και Εξαρτήματα (συστήματα) συνεχούς φορητής ή αυτοματοποιημένης περιτοναϊκής κάθαρσης. Τα υλικά αυτά θα αποζημιώνονται βάσει των συμβατικών τιμών της ΕΠΥ και, όπου δεν υπάρχουν συμβάσεις, βάσει παρατηρητηρίου τιμών. V. Διαγνωστικά σκευάσματα απεικονιστικών εξετάσεων:
Οι σκιαγραφικές ουσίες αποζημιώνονται από το Ταμείο ως εξής:
α) στις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι εκ των προτέρων γνωστό ότι απαιτείται σκιαγραφική ουσία για την πραγματοποίηση της εξέτασης ο γιατρός θα αναγράφει σε συνταγή τη σκιαγραφική ουσία, στη συνήθη για την εξέταση ποσότητα, την οποία ο ασφαλισμένος θα εκτελεί σε φαρμακείο της προτίμησης του και θα προσκομίζει τη σκιαγραφική ουσία στο συμβεβλημένο εργαστήριο στο οποίο παραπέμπεται για εξέταση
β) στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η έκδοση συνταγής τότε η απόδοση δαπάνης αγοράς της σκιαγραφικής ουσίας είναι δυνατή εφόσον το τιμολόγιο ή απόδειξη αγοράς έχει εκδοθεί στο όνομα του ασφαλισμένου και έχει επικολληθεί η ταινία γνησιότητας της σκιαγραφικής ουσίας. Γα γαληνικά σκευάσματα αποζημιώνονται με συνταγή και ποσοστό συμμετοχής ανάλογα με τη διάγνωση. Χορηγείται η αξία των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και των φαρμακευτικών ουσιών που τα αποτελούν καθώς και η φαρμακοτεχνική εργασία, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά κοστολόγηση. Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα και τα καλλυντικά δεν αποζημιώνονται.
VI. Προϊόντα ειδικής διατροφής:
Χορηγούνται ειδικά προϊόντα και σκευάσματα ειδικής διατροφής, που είναι απαραίτητα για τη διαιτητική αγωγή στους πάσχοντες από:
1. μεταβολικά νοσήματα (π.χ. φαινυλκετονουρία, γαλακτοζαιμία),
2. κοιλιοκάκη,
3. δυσαπορρόφηση από:
α) φλεγμονώδη νόσο του εντέρου,
β) σύνδρομο βραχέος εντέρου, εκτομή ειλεού,
γ) μερική γαστρεκτομή με γαστρονηστιδοαναστόμωση (Billroth II),
δ) ηωσινοφιλική γαστρεντερίτιδα (έως 3 χρόνια χορήγηση των ειδικών προϊόντων),
ε) ακτινική εντερίτιδα και ακτινική οισοφαγίτιδα
στ) αγαμμασφαιριναιμία,
4. κυστική ίνωση (χορηγούνται ειδικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και σύμπλεγμα βιταμινών ABDEK),
5. σε βαριά πάσχοντες που σιτίζονται μέσω γαστροστομίας ή / και νηστιδοστομίας
6. σε παιδιά με αλλεργία στο γάλα αγελάδος χορηγούνται θεραπευτικά γάλατα έως την ηλικία των 2 ετών, για χορήγηση πέραν των 2 ετών είναι απαραίτητη η προσκόμιση RAST-TEST,
7. σε πρόωρα και λιποβαρή νεογνά μέχρι την ηλικία των 6 μηνών καθώς και σε νεογνά με νεκρωτική εντεροκολίτιδα ή με βραχύ έντερο.
8. μυασθένεια, νόσο Parkinson, νόσο κινητικού νευρώνα, σύνδρομο Down (χορηγείται ειδικό συμπλήρωμα συνένζυμου COQ-10). Για την πιστοποίηση της νόσου απαιτείται γνωμάτευση Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής, Κλινικής του Ε.Σ.Υ. ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου σχετικής με την πάθηση ειδικότητας κατά περίπτωση, στην οποία αναφέρεται η πάθηση του ασθενούς, η ανάγκη χρησιμοποίησης των ειδικών προϊόντων και σκευασμάτων,καθώς και η μηνιαία ποσότητα κάθε είδους, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου ελεγκτή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η σχετική γνωμάτευση ισχύει έως ένα (1) έτος από την ημερομηνία έκδοσή της.
Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθορίζονται ανώτατες τιμές για τα παραπάνω σκευάσματα ειδικής διατροφής κατ' εφαρμογή του άρθρ. 32 παρ. 4 του Ν. 3846/2010, ή ανώτατες τιμές ανά ασθένεια, καθώς και τα όρια δαπάνης πάνω από τα οποία απαιτείται έγκριση Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής ή του Α.Υ.Σ. Επίσης, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μπορεί να εγκρίνεται η χορήγηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής, φαρμακευτικών και λοιπών ειδών, απαραίτητων για την αποκατάσταση της υγείας των ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Το παρόν άρθρο ισχύει από 1/1/2012.» Επισημαίνουμε ότι σε περιπτώσεις απόδοσης δαπάνης για αγορά αναλώσιμου υγειονομικού υλικού που πραγματοποιήθηκαν πριν την έκδοση της παρούσας, σε ποσότητες και ποσά που υπερβαίνουν τα οριζόμενα σε αυτή, θα αποδοθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Υ. όπως ίσχυε πριν την τροποποίηση του. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται με τα παραπάνω έγγραφά μας, σχετικά -με τον τρόπο χορήγησης του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και ειδικά τον τρόπο χορήγησης και αποζημίωσης των ασφαλισμένων για τα αναλώσιμα του διαβήτη -τα διαλύματα και εξαρτήματα περιτοναϊκής κάθαρσης -τα φάρμακα που εξαιρούνται του νοσηλίου των ιδιωτικών κλινικών (άρθρο 10) -την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (εξωσωματική γονιμοποίηση, άρθρο 13)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ