Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2012

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 18/06/2012
Αρ. Πρωτ.: οικ.28702

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Φ42000/οικ. 12485/1481 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β', 1814) αντικαθίσταται το εδάφιο της υποπερίπτωσης 23 της περίπτωσης Β της αριθμ. Φ42000/οικ.2555/353/28-2-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 497), που κοινοποιήθηκε με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο,
ως εξής: «Δεν καταβάλλουν συμμετοχή για όλα τα φάρμακα που χορηγούνται για την αντιμετώπιση της κατάστασής τους, οι μεταμοσχευθέντες συμπαγών ή ρευστών οργάνων και ιστών, οι ασθενείς τελικού σταδίου χρόνιας νεφρικής νόσου σε εξωνεφρική κάθαρση, καθώς και οι παραπληγικοί και τετραπληγικοί». 
 Συνεπώς οι ασθενείς τελικού σταδίου χρόνιας νεφρικής νόσου σε εξωνεφρική κάθαρση συμπεριλαμβάνονται πλέον στην κατηγορία ασθενών που απαλλάσσονται από τη συμμετοχή για όλα τα φάρμακα για την αντιμετώπιση της κατάστασής τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου