Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013

ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ICD-10

Αθήνα 22/7/2013 
Αρ. Πρωτ. : οικ 24557 

ΣΧΕΤΙΚΟ: Το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου οικ 23094/05-07-2013. 

Με βάση το ανωτέρω σχετικό δόθηκαν οδηγίες για την συνταγογράφηση των αναστολέων αντλίας πρωτονίων με βάση την διεθνή ταξινόμηση ICD 10 ακολουθώντας αυτά που προβλέπονται στην ισχύουσα θετική λίστα φαρμάκων. Επειδή έχουν δημιουργηθεί απορίες και μας ζητούνται συνεχώς διευκρινήσεις, ιδίως από φαρμακοποιούς, πρέπει να επισημάνουμε το εξής: 

Η διεθνής ταξινόμηση ICD 10 προϋποθέτει την αναγραφή τουλάχιστον τριψήφιου κωδικού (π.χ. Κ21). Η δομή της ταξινόμησης είναι τέτοια ώστε σε κάθε κατηγορία με τριψήφιο κωδικό μπορούν να περιλαμβάνονται έως 10 υποκατηγορίες προσθέτοντας στον τριψήφιο κωδικό τα ψηφία από 0 έως 9. Οι υποκατηγορίες αυτές περιλαμβάνουν παθήσεις που εμπεριέχονται στην κύρια πάθηση του τριψήφιου κωδικού. Συνεπώς η οδηγία για την δυνατότητα συνταγογράφησης αναστολέων αντλίας πρωτονίων μόνο με τους κωδικούς Κ21, Κ25, Κ26, Κ27, Κ28 εννοείται ότι συμπεριλαμβάνει και όλες τις τυχόν υπάρχουσες υποκατηγορίες με τετραψήφιο κωδικό (π.χ. Κ21.0, Κ25.2 κλπ). 

Ο ΑΝ.ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Αθήνα, 11 Iουλίου 2013
Αρ. Πρωτ.: 23598

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με το χρονικό διάστημα κατάθεσης λογαριασμών φαρμακείων».

Επειδή ο ΕΟΠΥΥ πρέπει να ανταποκριθεί άμεσα σε χρονικές προθεσμίες για τον υπολογισμό rebate φαρμακευτικών εταιρειών, το χρονικό περιθώριο για την κατάθεση των λογαριασμών φαρμακείων στην ΚΜΕΣ επανέρχεται στις πέντε πρώτες εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα που προβλέπονται από την Συλλογική Σύμβαση.
Το παραπάνω εφαρμόζεται από τους λογαριασμούς μηνός Ιουλίου 2013, κατάθεση Αυγούστου.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος

Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μαρούσι, 9 -7-2013 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Από τον Φεβρουάριο του 2013 καταγγέλλονται στην ΥΠΕΔΥΦΚΑ είτε από ασφαλισμένους, είτε από ιατρούς, είτε από φαρμακοποιούς η εξής αλληλουχία γεγονότων. Κλοπή από Νοσοκομείο βιβλιαρίου νοσηλευόμενου ασφαλισμένου, επίσκεψη σε ιατρό με το κλεμμένο βιβλιάριο από άτομο μεγαλόσωμο ασπρομάλλη για εγγραφή συγκεκριμένων ακριβών φαρμάκων (EXELON, PRADAXA, INEGY, GEODON, ARICEPT κ.α.) με δικαιολογία έκτακτης ανάγκης παροχής φαρμάκων σε κατάκοιτους υπερήλικες γονείς, με αίτημα ακόλουθης κατοίκον επίσκεψης του ιατρού την επόμενη ημέρα (οι παρεχόμενες διευθύνσεις και τηλέφωνα προς τον ιατρό είναι ανύπαρκτα). 
Επίσκεψη σε φαρμακεία του ίδιου ατόμου για εκτέλεση των εν λόγω συνταγών, αφού έχει προηγηθεί επίσκεψη σε άλλο φαρμακείο και κλοπή ταινιών γνησιότητας των συγκεκριμένων φαρμάκων (το συγκεκριμένο άτομο, εκεί ισχυρίζεται ότι είναι ιατρός και θέλει να διαβάσει τις οδηγίες χρήσεως του φαρμάκου αφαιρώντας στο τέλος με επιτήδειο τρόπο την ταινία γνησιότητας). 
Επιστροφή χρηματικών ποσών από τα φαρμακεία που εκτελούνται οι συνταγές με χρέωση τους στον ΕΟΠΥΥ (το εν λόγω άτομο ισχυρίζεται ότι είχε αγοράσει τα φάρμακα από το φαρμακείο και επιστρέφει τις ταινίες με τις αντίστοιχες συνταγές, για να του δοθεί το υπόλοιπο ποσό από αυτό της συμμετοχής του στην αγορά φαρμάκων). 
Επειδή παρόλες τις προσπάθειές μας να σταματήσουμε την δράση του ατόμου αυτού, ακόμα και με την συνδρομή της αστυνομίας, μέχρι και σήμερα διαπιστώνουμε ότι παραμένει ασύλληπτος και εξακολουθεί να συνταγογραφεί φάρμακα επιβαρύνοντας τον ΕΟΠΥΥ, κάνουμε έκκληση σε ιατρούς και φαρμακοποιούς όπως πριν συνταγογραφήσουν ή εκτελέσουν συνταγή αντίστοιχα, να έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο της εξαπάτησής τους από άτομο με τέτοιου είδους δράση, τηρώντας και τις ισχύουσες διατάξεις ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ως έχουν υποχρέωση. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Κυριακή, 7 Ιουλίου 2013

ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ICD-10

Αθήνα 5/7/2013 
Αρ. Πρωτ. : οικ23094

Σχετικό: Το με αριθμό πρωτοκόλλου 19896/7-6-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Φαρμάκου ΕΟΠΥΥ 

Σας ενημερώνουμε ότι με την Υπουργική Απόφαση ΓΠ οικ. 42927 (ΦΕΚ 1184/Β/15- 05-2013) εγκρίθηκε ο θετικός κατάλογος του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α' του Ν.3816/2010, ο οποίος εν συνεχεία τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση 47048 (ΦΕΚ 1240/Β/22-05-2013). Επισημαίνεται η ύπαρξη περιορισμών στη συνταγογράφηση δραστικών ουσιών συγκεκριμένων θεραπευτικών κατηγοριών. 
Με βάση τα ανωτέρω οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων αποζημιώνονται για τη θεραπεία: 

1. Πεπτικού έλκους με κωδικούς ICD-10 τους Κ25, Κ26, Κ27, Κ28 

2. Γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης με κωδικό ICD-10 τον Κ21 

3. Ως γαστροπροστασία σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης γαστροδωδεκαδακτυλικού έλκους με κωδικό ICD-10 τον Τ88.7 

Η συνταγογράφηση των αναστολέων αντλίας πρωτονίων για ενδείξεις που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω δεν αποζημιώνεται. 

Ο ΑΝ.ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ 01-07-2013

Αθήνα 1-7-2013 
Αριθ.Πρωτ.: οικ.22473 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ και της Υπουργικής Απόφασης που ορίζει τον κατάλογο παθήσεων με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή». 
Σχετικά: Η υπ'αριθμ. 55471/10-6-2013 και 52095/3-6-2013 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 

Σας κοινοποιούμε τις ανωτέρω σχετικές αποφάσεις και σας γνωρίζουμε ότι 
1.σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 55471/10-6-2013 κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ1561/21-6-2013) Τροποποίηση της υπ" αριθ. ΕΜΠ5/17.11.2012 (Β'3054) απόφασης «Τροποποίηση της υπ" αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β73-11-2011) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας(Ε.Κ.Π.Υ,) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ" αριθ. Φ90380/5383/738/2012 (ΦΕΚ 1233/Β711-4-2012) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει τροποποιείται η ενότητα «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» του άρθρου 9, ως προς τα εξής:

-Ειδικά για το αναλώσιμο διαβητολογικό υλικό η ιατρική γνωμάτευση δύναται να αφορά χρονικό διάστημα διμήνου. 
-Δεν καταβάλλουν συμμετοχή για το Υγειονομικό Υλικό: 
Δ. Οι ινσουλινοθεραπευόμενοι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη τύπου II και οι πάσχοντες από σύνδρομο διαβήτη που ακολουθούν θεραπευτική αγωγή με χάπια για τη δαπάνη αγοράς ταινιών μέτρησης  σακχάρου αίματος. 
-Η αποδιδόμενη από τον Οργανισμό τιμή αποζημίωσης για τις ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος για τους ασθενείς που θεραπεύονται με ινσουλίνη ή χάπια, η οποία ισούται με τη λιανική τιμή αυτών καθορίζεται ως εξής: 

ΕΙΔΟΣ                    ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ(ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ)ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 25 STRIPS —   13€ 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 50 STRIPS — 25€ 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 100 STRIPS -- 43,48€ 

Η παρούσα ρύθμιση ισχύει για την τιμή αποζημίωσης από 1-7-2013 και 
2. σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 52095/3-6-2013 κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ1561/21-6-2013) Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747/2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2883/Β72012) «Τροποποίηση τηςυπ' αριθ. Φ.42000/οικ.2555/353/28-2-2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 497/Β72012) «Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. Φ.42000/οικ. 12485/1481/6-6-2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1814/Β 72012)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. ΔΥΓ3(α)/οικ.4146 (ΦΕΚ Β' 43/15.01.2013) κοινή υπουργική απόφαση και προστίθεται στην περίπτωση Α' (Συμμετοχή του ασφαλισμένου σε ποσοστό 10%) της υπ'αριθμ.ΔΥΓ3(α) /οικ104747(Β 2883) η υποπερίπτωση 13 ως εξής: 
«13. Ρευματοειδή αρθρίτιδα, νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα, αξονική πονδυλαρθρίτιδα και διάχυτα νοσήματα του συνδετικού ιστού, όσον αφορά τα τροποποιητικά φάρμακα (μεθοτρεξάτη, λεφλουνομίδη, κυκλοσπορίνη, σουλφασαλαζίνη, υδροξυχλωροκίνη, αζαθειοπρίνη, D-πενικιλλαμίνη, κυκλοφωσφαμίδη) και για τις ενδείξεις των συγκεκριμένων ρευματικών παθήσεων».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2013

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ICD-10

Αθήνα 01/07/2013
Αρ. Πρωτ.:οικ. 22454

Σε συνέχεια του εγγράφου μας με αρ.πρωτ. 21942/26/6/2013 σας δίνουμε περαιτέρω διευκρινήσεις , με βάση ερωτήματα των ιατρών από τις πρώτες μέρες υποχρεωτικής αναγραφής της διάγνωσης με βάση την κωδικοποίηση ICD-10: 
1) Όταν συνταγογραφείται φαρμακευτική γαστροπροστασία σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης γαστροδωδεκαδακτυλικού έλκους είναι δυνατή η αναγραφή του κωδικού Τ88.7 
2) Η χορήγηση προφυλακτικής αντιπηκτικής αγωγής , όπου χρειάζεται ,μετά από χειρουργικές επεμβάσεις , μπορεί να συνταγογραφηθεί χρησιμοποιώντας τον κωδικό I97.8 
3) Όταν συνταγογραφείται σκιαγραφική ουσία ,για διενέργεια διαγνωστικής εξέτασης μπορεί να αναγράφεται ο κωδικός την νόσου, εφόσον υπάρχει ήδη διάγνωση, ή να αναγράφεται ο κωδικός του συμπτώματος για το οποίο διενεργείται η διαγνωστική εξέταση . 
4) Για την συνταγογράφηση εμβολίων μεμονωμένων ή συνδυασμών μπορεί να αναγράφονται οι κωδικοί από Ζ23 ως Ζ27.9 
5) Όταν συνταγογραφείται θεραπεία εκρίζωσης του Ε. Ργίοπ , αν πρόκειται για διαγνωσμένο έλκος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός της νόσου αυτής. Αν δεν υπάρχει έλκος διαγνωσμένο ,ωστόσο αναφέρονται συμπτώματα γαστρίτιδας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός Κ29.5 . Και στις δυο παραπάνω περιπτώσεις μπορεί ο θεράπων ιατρός , αν το κρίνει απαραίτητο, να συμπληρώσει στο πεδίο «σχόλια» της ηλεκτρονικής συνταγής περαιτέρω πληροφορίες
6) Η υποχρεωτική συνταγογράφηση με βάση την κωδικοποίηση ICD-10 για τους Οδοντιάτρους και τους Ιατρούς της Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ξεκινά από τις 08/07/2013 
7) Οι κωδικοί για διερεύνηση συγκεκριμένων συμπτωμάτων βρίσκονται στο κεφάλαιο XVIII με κωδικούς R00 - R99. Πιο συγκεκριμένα για το προκάρδιο άλγος ο κωδικός είναι R07.2 και για το συστολικό φύσημα είναι R01 
8) Επισημαίνουμε τέλος ότι όταν ,μέσω της αναζήτησης ή της αναγραφής κωδικού στην ηλεκτρονική συνταγή βγαίνει τετραψήφιος κωδικός πχ D12.4 να ανατρέχουν οι γιατροί στην αντίστοιχη γενική κατηγορία με τριψήφιο κωδικό πχ D12 ώστε σε κάθε περίπτωση να καταχωρείται η σωστή διάγνωση.

Ο ΑΝ.ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ