Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟ 1-10-12

Ημερομηνία: 28-9-2012 
Αρ. Πρωτ.: 40890 

Σχετικά:1. Νόμος υπ΄αρίθμ. 4052 /2012 (ΦΕΚ 41/Α/1-3-2012). 
2. Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΥ/149 (ΦΕΚ 545/Β/2012). 

Όπως είναι γνωστό με τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις καθίσταται υποχρεωτική η συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία.
Με το παρόν θέτουμε υπόψη σας ότι από το αρμόδιο τμήμα του ΕΟΦ καταρτίστηκε κατάλογος με τα εμπορικά σκευάσματα που αντιστοιχούν στις δραστικές ουσίες, ανήκουν στη θετική λίστα φαρμάκων και αποζημιώνονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Σε αυτή τη λίστα έχουν προστεθεί οι τιμές αναφοράς για κάθε δραστική ανά μορφή και περιεκτικότητα.
Από 1-10-2012 τα φάρμακα που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες θα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ στην τιμή αναφοράς της κατηγορίας τους. Στην παρούσα φάση και σύμφωνα με το σχεδιασμό της εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ο ιατρός έχει τη δυνατότητα επιλέγοντας τη δραστική ουσία να συνταγογραφήσει τα αντίστοιχα εμπορικά σκευάσματα. Σε περίπτωση συνταγογράφησης από τον ιατρό σκευάσματος με μεγαλύτερη τιμή από την τιμή αναφοράς της κατηγορίας του, ο ιατρός πρέπει να ενημερώσει τον ασφαλισμένο ότι εκτός από την προβλεπόμενη συμμετοχή θα επιβαρυνθεί και με την διαφορά τιμής που προκύπτει μεταξύ λιανικής τιμής του σκευάσματος και της τιμής αναφοράς.
Στο εκτυπωμένο φύλλο της ηλεκτρονικής συνταγής αναφέρεται με μήνυμα το ποσό επιβάρυνσης του ασφαλισμένου λόγω συνταγογράφησης φαρμάκου με τιμή μεγαλύτερη από την τιμή αναφοράς καθώς και η νόμιμη συμμετοχή. Ο φαρμακοποιός εκτελεί κανονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος την συνταγή, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία.
Η παρακράτηση του επιπλέον ποσού γίνεται αυτόματα από το σύστημα, οπότε ο φαρμακοποιός εισπράττει από τον ασφαλισμένο την νόμιμη συμμετοχή και την τυχόν διαφορά τιμής του σκευάσματος από την τιμή αναφοράς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
Γεράσιμος Βουδούρης

Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Αθήνα, 20/09/2012
Αρ. Πρωτ.: 39871 

Σας υπενθυμίζουμε ότι το ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων στην προμήθεια φαρμάκων, καθορίστηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ42000/οικ.2555/353, ΦΕΚ Β', 479) και από τον ΕΟΦ καταρτίστηκε πίνακας με τα φαρμακευτικά σκευάσματα χωρίς συμμετοχή ασφαλισμένων ή με μειωμένο ποσοστό συμμετοχής. Οι ιατροί θα πρέπει να ανατρέχουν στους σχετικούς πίνακες, που είναι αναρτημένοι στο site του ΕΟΦ, για τυχόν επικαιροποίησή τους.

Επειδή υποβάλλονται σχετικά ερωτήματα στη Διοίκηση, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, το ποσοστό συμμετοχής των πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 στην αγορά ινσουλίνης ορίστηκε στο 10%, ενώ χορηγείται με μηδενική συμμετοχή στο Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 και στο διαβήτη κύησης. 

(Θυμίζουμε ότι τα αναλώσιμα σακχάρου (ταινίες, σκαρφιστήρες, βελόνες) χορηγούνται με μηδενική συμμετοχή και στους δυο τύπους Σακχαρώδη Διαβήτη, ενώ χορηγούνται με 25% συμμετοχή στο διαβήτη κύησης.)

Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ημερομηνία, 19/09/2012
Αρ. πρώτ.39533

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου και μετά από ερωτήματα ασφαλισμένων σας ενημερώνουμε ότι η κατάθεση των δικαιολογητικών για απόδοση αγοράς φαρμάκων κατά την διάρκεια των κινητοποιήσεων των φαρμακοποιών δεν αποτελεί έκτακτη περίθαλψη όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του κανονισμού παροχών ΕΟΠΥΥ και συνεπώς δεν ισχύει το χρονικό περιθώριο του ενός μήνα που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο. Για την κατάθεση των δικαιολογητικών αγοράς φαρμάκων ισχύει το χρονικό περιθώριο που έχουν ορίσει τα τμήματα παροχών του κάθε φορέα. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Νικόλαος Καρβουνάς

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ ΤΟ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ

Αθήνα,18 Σεπτεμβρίου 2012
Αρ. πρώτ. 39493 

Σας ενημερώνουμε ότι στην περίπτωση που κατά την διάρκεια των κινητοποιήσεων των φαρμακοποιών έχει παρέλθει το πενθήμερο εκτέλεσης ηλεκτρονικών και χειρόγραφων συνταγών και εξακολουθεί να υπάρχει αναγκαιότητα χορήγησης των φαρμάκων οι συνταγές εκτελούνται κανονικά μέχρι τις 30-9-2012 με την παρακάτω διαδικασία: 

1. Ο θεράπων ιατρός θα αλλάξει την ημερομηνία έκδοσης της συνταγής με σφραγίδα και υπογραφή του, 

2. Η ηλεκτρονική συνταγή με την διορθωμένη ημερομηνία εκτελείται υποχρεωτικά από τα φαρμακεία μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 
Γεράσιμος. Βουδούρης

Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2012

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.: 37456

Σχετικά:
1. Νόμος 4052/2012 (άρθρο 4 παρ. 20).
2. Υπουργική Απόφαση αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. ΓΥ/148 (ΦΕΚ 545/Β/1-3-2012).
3. Έγγραφο μας με αρ. πρώτ. 33195/25-7-2012.
4. Έγγραφο μας με αρ. πρώτ. 30599/4-7-2012.

Σας υπενθυμίζουμε ότι σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού νόμου και της Υπουργικής Απόφασης οι ιατροί υποχρεούνται στην έκδοση ηλεκτρονικών συνταγών. 
Οι φαρμακοποιοί θα εκτελούν τις ηλεκτρονικές συνταγές υποχρεωτικά μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. 

Έκδοση και εκτέλεση χειρόγραφών συνταγών, μπορεί να γίνει μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις: 
1. Συνταγογράφηση φαρμάκων που δεν μπορούν να συνταγογραφηθούν ηλεκτρονικά, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό 3 έγγραφο μας
2. Όταν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, όπου θα ακολουθείται η διαδικασία της αναγραφής στο πίσω μέρος της συνταγής της ένδειξης «το σύστημα είναι εκτός λειτουργίας». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ 
Γεράσιμος Βουδούρης

Κυριακή, 2 Σεπτεμβρίου 2012

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 21 Αυγούστου 2012 
Αρ. Πρωτ.: οικ. 36392 

Θέμα: «Οδηγίες σχετικά με την κατάθεση δικαιολογητικών ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για απόδοση δαπάνης για την αγορά φαρμάκων στις περιοχές όπου υπάρχει αναστολή πίστωσης από τα ιδιωτικά φαρμακεία». 


Λόγω της προσωρινής μη εκτέλεσης συνταγών για ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από ιδιωτικά φαρμακεία της χώρας και προς αποφυγή της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι: 
Μέχρι την έναρξη εκτέλεσης συνταγών από τα ιδιωτικά φαρμακεία για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι ασφαλισμένοι θα υποβάλλουν δικαιολογητικά στις υπηρεσίες παροχών των ταμείων τους που υπέβαλαν στο παρελθόν. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κατάθεση είναι τα κάτωθι:

1. Πρωτότυπη Συνταγή που δεν εκτελέστηκε στο ιδιωτικό φαρμακείο με την υποχρέωση καταχώρησης από τους ιατρούς στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου. Οι συνταγές που γίνονται αποδεκτές είναι οι ηλεκτρονικές συνταγές μέσω του συστήματος της ΗΔΙΚΑ, οι ηλεκτρονικές συνταγές του Οίκου Ναύτου, και οι χειρόγραφες συνταγές που έχουν συνταγογραφηθεί στο ενιαίου τύπου συνταγολόγιο (πράσινες συνταγές ΕΟΠΥΥ). 

2. Προσκόμιση των αντίστοιχων ταινιών γνησιότητας των φαρμάκων. 

3. Απόδειξη πληρωμής στο φαρμακείο. 

4. Έγκριση από τον ελεγκτή ιατρό (όπου απαιτείται) 

Σημειώνεται ότι θα αποδίδεται το ποσό που αντιστοιχεί στην τιμή του φαρμάκου μειωμένο με το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου που έχει αναγραφεί από το θεράποντα ιατρό επί της συνταγής.

Το ποσό της εκκαθάρισης θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό του ασφαλισμένου ή σε περιπτώσεις διαφορετικής διαδικασίας απόδοσης δαπάνης από αυτήν της κατάθεσης σε λογαριασμό τραπέζης οι υπηρεσίες συνεχίζουν να αποδίδουν δαπάνες με τις υφιστάμενες διαδικασίες τους.

Τα τμήματα παροχών πρέπει να προχωρήσουν στην εκκαθάριση και ενταλματοποίηση και πληρωμή των εν λόγω δαπανών των ασφαλισμένων και να ενημερώσουν τον ΕΟΠΥΥ για το οφειλόμενο ποσό ώστε να αποδοθεί προς τα ταμεία.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νικόλαος Καρβουνάς