Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2012

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2012
Αρ. Πρωτ.: 30113

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με το πενθήμερο εκτέλεσης συνταγών».
Σχετικό:
1. Έγγραφο μας με αρ. πρώτ. 28831/15-6-2012. 
2. Έγγραφα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου με αρ. πρώτ. 1963/14-6-2012 και 2059/20-6-2012.
3. Εξώδικη διαμαρτυρία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά με αρ. πρώτ. 28886/19-6-2012.
4. Εξώδικη διαμαρτυρία των Φαρμακευτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Έβρου, Ροδοπής, Ιωαννίνων.

Σε συνέχεια των ανωτέρω εγγράφων σας ενημερώνουμε ότι το σχετικό έγγραφο 1 παύει να ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος εγγράφου. Συνεπώς στο εξής συνταγές για τις οποίες έχει παρέλθει το πενθήμερο εκτέλεσής τους λόγω των κινητοποιήσεων των φαρμακοποιών δεν θα εκτελούνται. Οι συνταγές αυτές θα συνταγογραφηθούν εκ νέου από τους θεράποντες ιατρούς, χωρίς να ισχύει ο περιορισμός του αριθμού συνταγών ανά μήνα. Ενημερώνουμε τους Διευθυντές των Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ ότι οι ασφαλισμένοι μπορούν να προσέρχονται στις Μονάδες Υγείας για την συνταγογράφηση των εν λόγω συνταγών, διευκολύνοντας τους, εάν είναι δυνατόν κατά προτεραιότητα, χωρίς να απαιτείται να κλείσουν ραντεβού. Συνταγές οι οποίες έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα με βάση το παραπάνω σχετικό 1 έγγραφο θα γίνονται αποδεκτές. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου