Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΝΟΣΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ICD-10)

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2013 
Αρ. Πρωτ.: 4175

Θέμα: «Αναγραφή διάγνωσης βάσει της Διεθνούς Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (International Classification of Diseases, ICD-10)»

Όπως είναι γνωστό, η χρήση της Διεθνούς Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας, η οποία παρέχεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (International Classification of Diseases, 10η αναθεώρηση), δίνει τη δυνατότητα συστηματικής επεξεργασίας των δεδομένων θνησιμότητας και νοσηρότητας του πληθυσμού καθώς η χρήση της επιτρέπει τη μετατροπή των διαγνώσεων των νοσημάτων και των λοιπών προβλημάτων υγείας σε έναν κωδικό που καθιστά εύκολη την αποθήκευση και ανάλυση των δεδομένων και την επακόλουθη εξαγωγή συμπερασμάτων. 
Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι ιατροί, στις συνταγές ΕΟΠΥΥ που θα εκδίδουν από 1ης Φεβρουαρίου 2013 και εξής, να ξεκινήσουν να καταχωρούν τη διάγνωση της νόσου κάνοντας χρήση της Διεθνούς Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας. Προς διευκόλυνση των επαγγελματιών υγείας που δεν είναι εξοικειωμένοι με την εν λόγω κωδικοποίηση, στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας υπάρχουν οδηγίες σχετικά με τη Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (σχετικός σύνδεσμος:
http://www.yyka.gov.gr/articles/health/domes-kai-draseis-gia-thn-ygeia/kwdikopoihseis/86-statistikh-taksinomhsh-noswn-kai-synafwn-problhmatwn-ygeias.
Η Υπηρεσία θα επανέλθει σύντομα με νέα εγκύκλιο προκειμένου να ενημερώσει τους επαγγελματίες υγείας για την ημερομηνία υποχρεωτικής χρήσης της εν λόγω κωδικοποίησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
ΕΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ 1η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Αθήνα, 28-1-13
Αρ. Πρωτ.: 4314

Θέμα: «Παροχή οδηγιών για την διαδικασία απόδοσης δαπάνης αγοράς αναλώσιμου διαβητολογικού υλικού» 

Σας υπενθυμίζουμε ότι η χορήγηση αναλώσιμου διαβητολογικού υλικού σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ μέχρι της εκδόσεως του παρόντος έγγραφου γινόταν:
α) είτε με αναγραφή της εν λόγω κατηγορίας αναλώσιμου υγειονομικού υλικού σε συνταγή του ενιαίου τύπου συνταγολογίου 
β) είτε με αγορά του υλικού και στη συνέχεια με απόδοση της σχετικής δαπάνης (αφαιρουμένης της συμμετοχής των ασφαλισμένων όπου αυτό προβλεπόταν) από τα Τμήματα Παροχών των φορέων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ κατ'εφαρμογή του άρθρου 9 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών του ΕΟΠΥΥ που αναφέρεται στην υπ'αρ3054/18-11-12 Υπουργική απόφαση και του υπ'αρ.221/13-1-12 εγγράφου του ΕΟΠΥΥ. 

Επειδή: 
α) με τα υπ'αρ.31596/12-7-12, 44530/24-10-12, 47743/19-11-12 και 48816/26-11-12 και 51965/14-12-12 έγγραφα του ΕΟΠΥΥ, κοινοποιήθηκαν πρόσθετες οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία απόδοσης δαπάνης αγοράς αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και κατ'εφαρμογή των ανωτέρω εγγράφων εφαρμόζεται σύστημα πιστοποίησης προμηθευτών αναλώσιμου υγειονομικού υλικού (συνεπώς και φαρμακοποιών) και 
β) η αναγραφή του αναλώσιμου διαβητολογικού υλικού για σακχαρώδη διαβήτη σε συνταγή (ηλεκτρονική ή ενιαίου τύπου συνταγολογίου) αλλοιώνει τη φαρμακευτική δαπάνη και 
γ) στα πλαίσια περιστολής δαπανών υγείας και εξορθολογισμού του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, σας ενημερώνουμε ότι τροποποιείται (μόνο ως προς τον τρόπο συνταγογράφησης) η διαδικασία χορήγησης αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για σακχαρώδη διαβήτη από τα Τμήματα Παροχών όλων των ενταχθέντων στον Οργανισμό φορέων και στο εξής τα εν λόγω αναλώσιμα υλικά (ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος, σκαρφιστήρες, βελόνες, σύριγγες) θα αναγράφονται μόνο σε ιατρικές γνωματεύσεις, σε διατακτικές ή σε παραπεμπτικά και όχι σε ηλεκτρονικές συνταγές ή χειρογράφως σε συνταγές ενιαίου τύπου. 
Η ημερομηνία ισχύος του παρόντος ορίζεται στις 1-3-13, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης των φαρμακοποιών στο e-ΔΑΠΥ Υλικών. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 
Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος

Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου ΕΟΠΥΥ: Περιπτώσεις απάτης και διαφθοράς από έρευνες ΥΠΕΔΥΦΚΑ 


«Δράσεις για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς στο Συστήματος Υγείας από τον
ΕΟΠΥΥ»

Ο ΕΟΠΥΥ, ως ο βασικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικής Περίθαλψης των Ελλήνων και αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα των φαινομένων απάτης και διαφθοράς στο χώρο της Υγείας, αναλαμβάνει άμεσα δράσεις εξορθολογισμού των δαπανών υγείας, χωρίς σε καμία περίπτωση την υποβάθμιση των παροχών υγείας και των υγειονομικών υπηρεσιών σε όλους τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

Με αφορμή στοιχεία ερευνών εικονικών συνταγογραφήσεων και σημαντικών περιπτώσεων απάτης στο χώρο της υγείας, εναντίον των ασφαλισμένων και του Οργανισμού, ξεκινάει συγκεκριμένες Διαδικασίες Δράσεων με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς στο σύστημα Υγείας.

Ειδικότερα αναφέρουμε ενδεικτικά στοιχεία των ερευνών της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, με τη συνδρομή της ΗΔΙΚΑ και της ΚΜΕΣ, σε πανελλαδικό επίπεδο:


1. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης βρέθηκαν σε κάδο απορριμμάτων φάρμακα με αποκολλημένες τις ταινίες γνησιότητας και διαπιστώσαμε την εμπλοκή 7 ιατρών που είχαν συνταγογραφήσει τα φάρμακα αυτά και αρκετών φαρμακοποιών που εκτέλεσαν τις συνταγές. Από τα στοιχεία της έρευνας προέκυψε ότι η συνταγογράφηση και εκτέλεση των συνταγών αυτών ήταν εικονική. Οι
ασφαλισμένοι σύμφωνα με τις δηλώσεις τους δεν ελάμβαναν τέτοιου είδους θεραπεία, δεν έπασχαν από τις νόσους που αναγράφοντο στις συνταγές και δεν ελάμβαναν τα φάρμακά τους από τα φαρμακεία στα οποία είχαν εκτελεστεί οι συνταγές αυτές.

2. Στη ΡΟΔΟ τα αποτελέσματα ερευνών έδειξαν εμπλοκή ενός ιατρού και δυο φαρμακείων στην εκτέλεση εικονικών συνταγών.

3. Στη ΜΥΤΙΛΗΝΗ πλασματική συνταγογράφηση με εμπλοκή δυο ιατρών του ΕΣΥ και ενός φαρμακείου.

4. Στην Ανατολική Αττική, διαπιστώθηκε μεγάλου εύρους εικονική –πλασματική συνταγογράφηση, με άλλου είδους όμως φάρμακα, και με εμπλοκή ενός ιατρού ο οποίος είχε συνταγογραφήσει εικονικά για 23 ασφαλισμένους, 123 συνταγές, εν αγνοία τους, ενός ελεγκτή και αρκετών φαρμακοποιών.

3. Στο Ηράκλειο Κρήτης σε μεγάλη Υγειονομική Μονάδα της Κρήτης έχουν κατατεθεί για αποζημίωση, σκευάσματα ειδικής διατροφής σε εκατοντάδες ασφαλισμένους μας. Η υπόθεση σχετίζεται με προηγούμενη που αφορούσε χορήγηση σκευασμάτων ειδικής διατροφής ακόμη και σε νεκρούς και έχει διαταχθεί πλήρης έλεγχος.

4.Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος η έρευνα έχει αναδείξει πλήθος από στοιχεία που κρίνονται τουλάχιστον ύποπτα κυρίως αναφορικά με την συνταγογράφηση των φαρμάκων και τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών από ιατρούς του Οργανισμού. Ο έλεγχος συνεχίζεται σε πιο μεγάλο βάθος διότι οι εμπλεκόμενοι είναι πολλοί και η οικονομική επιβάρυνση του Οργανισμού μεγάλη.

5. Σε μεγάλες Ιδιωτικές Ιατρικές Μονάδες διαπιστώθηκε πλήθος φορολογικών παραβάσεων και εκ πλαγίου παράβαση των συμβάσεων δια της πολλαπλής χρέωσης ΚΕΝ. Οι έρευνες συνεχίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού.

6. Επίσης, διαπιστώθηκε εκτέλεση ιδίων συνταγών ταυτόχρονα χειρόγραφα και ηλεκτρονικά σε διαφορετικά φαρμακεία ή εκτέλεση της ιδίας συνταγής δυο και τρεις φορές από το ίδιο φαρμακείο. Σημαντικός αριθμός περιπτώσεων συνταγογράφησης χωρίς την παρουσία ιατρών ή ιατρών εκτός ειδικότητας τους και σε ποσότητες πέραν της θεραπείας μηνός καθώς και παρακράτηση βιβλιαρίων ασθενείας.

7.Επιπλέον, διαπιστώθηκε μεγάλος αριθμός συνταγογράφησης σε ασφαλισμένους που δεν είναι εν ζωή, συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους εν αγνοία τους, συνταγογραφήσεις σε βιβλιάρια που έχουν κλαπεί και σε ασφαλισμένους που δεν διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα.

Μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων ο ΕΟΠΥΥ σε συνεργασία με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων και Εγκληματικής Δραστηριότητας, την Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και το ΣΔΟΕ δρομολογεί τις απαραίτητες ενέργειες, κατά των υπευθύνων, για τον καταλογισμό και την απόδοση πάσης φύσεως ευθυνών.

Επισημαίνουμε ότι, η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ αναγνωρίζοντας την σοβαρότητα του θέματος και το όφελος που θα προκύψει για τον Έλληνα ασφαλισμένο από την εξοικονόμηση πόρων λόγω διαφθοράς, δεδομένου ότι επίσημες μελέτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμούν ότι χάνονται ετησίως 56 δις ευρώ από φαινόμενα απάτης και διαφθοράς, αποφάσισε να εγγραφεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Απάτης και της Διαφθοράς στο χώρο της Υγείας (European Healthcare Fraud and Corruption Network EHFCN).

Τα οφέλη της συμμετοχής αυτής εκτιμώνται ότι θα είναι πολλαπλά με την αμφίδρομη ενημέρωση, εκπαίδευση και εξασφάλιση τεχνογνωσίας για τις αποτελεσματικότερες πρακτικές καταπολέμησης των φαινομένων αυτών και την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Γραφείο Τύπου ΕΟΠΥΥ
 

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

Αθήνα, 10/01/2013
Αρ. Πρωτ.: οικ.964

ΘΕΜΑ: «Διάθεση φαρμάκων κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης».
Σχετικό: Το υπ' αριθμ. οικ.185/02-01-2013 έγγραφο 

Καθώς η υπηρεσία μας έγινε δέκτης πλήθους ερωτημάτων σχετικά με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα. 
- Σχετικά με τις ερυθροποιητίνες, προβλέπεται από Υπουργική Απόφαση (ΔΥΓ3(α) / οικ.34092, ΦΕΚ Β', αρ. φύλλου 1003, 02/04/2012) ότι διατίθενται από φαρμακεία Νοσοκομείων και Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ, συνεπώς δεν τροποποιείται ο τρόπος διάθεσης για τα νοσοκομεία και δεν απαιτείται η ένδειξη «Στερείται». 
- Από τα υπόλοιπα φάρμακα που δεν περιλαμβάνονται στο κλειστό νοσήλιο της αιμοκάθαρσης, θα διατίθενται από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ μόνο όσα χορηγούνται κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης, όπως προβλέπει ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας ΕΟΠΥΥ. Ως εκ τούτου θα πρέπει να αναφέρεται στη συνταγή, στο πεδίο «Παρατηρήσεις», ότι χορηγούνται κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης. 
- Τα φωσφοροδεσμευτικά και τα ασβεστομιμητικά φάρμακα δεν χορηγούνται κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης και ως εκ τούτου διατίθενται από τα ιδιωτικά φαρμακεία και από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ όσα έχουν ήδη δεσμευτεί. 
Τα Κέντρα αιμοκάθαρσης που δεν διαθέτουν φαρμακείο, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το πλησιέστερο Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ, ώστε να παραγγελθούν τα αιτούμενα φάρμακα.

ΤΙΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 08 Ιανουαρίου 2013
Αρ. Πρωτ.: 520

Θέμα: «Τιμή Αποζημίωσης φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων»
Σχετικό: 1. Υπ' αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ./19389 (ΦΕΚ 3356/Β'/17-12-2012).
               2. Υπ' αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.104744 (ΦΕΚ 2912/Β'/30-10-2012).

Σας ενημερώνουμε ότι με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ./19389 (ΦΕΚ 3356/Β'/17-12-2012, σχετικό 1) τροποποιήθηκε η διαδικασία εφαρμογής συστήματος τιμών αναφοράς για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων η οποία είχε ορισθεί με το ανωτέρω σχετικό (2). 
Σε κάθε θεραπευτική κατηγορία ορίζεται τιμή αναφοράς (ΤΑ) η οποία αποτελεί την τιμή αποζημίωσης από τα ασφαλιστικά ταμεία και τον ΕΟΠΥΥ όλων των προϊόντων της εκάστοτε κατηγορίας. 
Για τον υπολογισμό της τιμής αποζημίωσης του κάθε φαρμάκου χρησιμοποιείται ο ακόλουθος μαθηματικός τύπος: Τιμή Αποζημίωσης Φαρμάκου = Τιμή Αναφοράς χ ΑΗΔ(Αριθμό Ημερησίων Δόσεων). Εφόσον επιλεγεί φάρμακο με λιανική τιμή υψηλότερη από την τιμή αποζημίωσης του φαρμάκου, ο ασθενής καλύπτει το ήμισυ της διαφοράς από την τιμή αποζημίωσης μέχρι τη λιανική τιμή του φαρμάκου και ο ασφαλιστικός φορέας το υπόλοιπο. Για φάρμακα για τα οποία ο ασθενής καλείται να καταβάλει συμμετοχή και όπου η λιανική τιμή του φαρμάκου είναι ίση ή χαμηλότερη από την τιμή αποζημίωσης ο ασθενής θα καταβάλει μόνο το θεσμοθετημένο ποσοστό συμμετοχής του φαρμάκου επί της Λιανικής Τιμής.
Οι τιμές αποζημίωσης και οι συμμετοχές των ασθενών θα εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης, ώστε να τα γνωρίζει ο ιατρός, ο ασθενής και ο φαρμακοποιός κατά τη συνταγογράφηση και εκτέλεση της συνταγής. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 
ΕΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013

ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50€ ΘΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΟΠΥΥ

Αθήνα, 02/01/2013 
Αρ. Πρωτ.: οικ.185

Σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ Β', 3054, 18/11/2012), άρθρο 9: «Συνταγές φαρμάκων αξίας μεγαλύτερης των 50 ευρώ, που χορηγούνται κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης των νεφροπαθών που αιμοκαθαίρονται σε Μ.Χ.Α. ή Μ.Τ.Ν., οι οποίες δεν διαθέτουν φαρμακείο, εκτελούνται από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
Οι ανωτέρω συνταγές για τους ασφαλισμένους που αιμοκαθαίρονται σε Μ.Τ.Ν. Κρατικών Νοσοκομείων ή συμβεβλημένων ιδιωτικών κλινικών άνω των 60 κλινών, θα εκτελούνται υποχρεωτικά από το φαρμακείο του εκάστοτε Νοσοκομείου ή κλινικής στο οποίο πραγματοποιείται η αιμοκάθαρση».
Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι με την υπ' αριθμ. 1501/18-7-2006 Απόφασης Κ.Ε.Σ.Υ., που κοινοποιήθηκε με το υπ' αριθμ. Υ4α/106807/12-05-2008 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίστηκαν τα φάρμακα που εξαιρούνται του κλειστού νοσηλίου της αιμοκάθαρσης. 
Τα φάρμακα που δεν περιλαμβάνονται στο ανωτέρω νοσήλιο και θα πρέπει να παρέχονται από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ, όταν περιλαμβάνονται στη θετική λίστα, η αξία της συνταγής υπερβαίνει τα 50 ευρώ και η κλινική δεν διαθέτει φαρμακείο, είναι τα ακόλουθα: 
  • Αμινοξέα
  • σίδηρος IV
  • ερυθροποιητίνη 
  • βιταμίνη D 
  • ανάλογα a-carnitine
  •  human albumin
  • και άλλα φωσφοροδεσμευτικά και ασβεστομιμητικά. 
Προκειμένου να εκτελεστούν οι ανωτέρω συνταγές, θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση της κλινικής ότι δεν διαθέτει φαρμακείο. 
Ο Πρόεδρος 
Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος