Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

ΕΟΠΥΥ: ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ANAPEN

Μαρούσι 6-4-2015 
Αρ. Πρωτ: ΔΒ4Α /οικ. 12949 

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη συνταγογράφηση των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων έκτακτης εισαγωγής ANAPEN 150mcg & ANAPEN 300 mcg (συσκευασίας 2τμχ) 
Σχετ. 1. Το υπ'αριθμ. πρωτ. ΔΒ4Γ/οικ. 12488/02-04-15 έγγραφο του Οργανισμού μας. 

 Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετ. 1 όσον αφορά τα σκευάσματα ANAPEN 150mcg & ANAPEN 300 mcg (συσκευασίας 2τμχ) τα οποία ενώ έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ είναι προς το παρόν σε καθεστώς έκτακτης εισαγωγής καθώς δεν έχουν τιμολογηθεί, σας ενημερώνουμε ότι κατ' εξαίρεση σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών σε περιοχές κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η εφαρμογή όσων ορίζονται στο υπ'αριθμ. πρωτ. ΔΒ4Γ/οικ. 12488/02¬04-15 έγγραφό μας (απουσία γιατρού ειδικότητας, έλλειψη πράσινων συνταγολογίων), τα εν λόγω σκευάσματα θα αναγράφονται ηλεκτρονικά με προσθήκη επί της συνταγής σχολίου «ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ - ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΣΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ υπ'αριθμ. πρωτ. ΔΒ4Γ/οικ. 12488/02-04-15 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 

Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015

ΕΟΠΥΥ: ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ANAPEN


Μαρούσι 2/4/2015 
Αρ.Πρωτ: ΔΒ4Γ/οικ.12488

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την διάθεση συνταγολογίων για συνταγογράφηση του φαρμακευτικού σκευάσματος ANAPEN »
Σχετικά: Τα υπ'αριθμ.πρωτ. οικ.7670/21-2-2014 και οικ.21546/11-6-2014 έγγραφά μας 

Με αφορμή την επιστολή της εταιρείας ALLERTEC HELLAS A.E. αναφορικά σε δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι κατά την συνταγογράφηση του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος ANAPEN και σε συνέχεια όσων έχουν ορισθεί με τα ανωτέρω σχετικά εγγράφα μας για την διάθεση συνταγολογίων για χειρόγραφη συνταγογράφηση, επανερχόμαστε και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
1. Το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα ANAPEN 150mcg & ANAPEN 300mcg είναι φάρμακο εξωτερικού έκτακτης εισαγωγής και σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις του ν.4249 (ΦΕΚ 73Α/24-3-2014) και του ν.3816 άρθρο 12, παρ.1Α (ΦΕΚ6/Α/26-1-2010), δεν είναι καταχωρημένο στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, καθότι δεν έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ και συνταγογραφείται μόνο χειρόγραφα από ιατρούς αλλεργιολόγους. 
2. Για την συνταγογράφηση του εν λόγω φαρμάκου χορηγούνται συνταγολόγια για χειρόγραφη συνταγογράφηση σε ιατρούς αλλεργιολόγους που επιθυμούν να το συνταγογραφούν στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ , Κέντρα Υγείας & Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ. 
3. Προκειμένου οι ασθενείς να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην χορήγηση του εν λόγω φαρμάκου ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές που δεν υπάρχουν ιατροί αλλεργιολόγοι μπορούν να συνταγογραφούν και ιατροί αλλεργιολόγοι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ καθώς και ιδιώτες ειδικότητας αλλεργιολόγου (χορηγείται 1 συνταγολόγιο/ιατρό). 
4. Επιπλέον σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν.3457/06 άρθρο 8, δικαίωμα συνταγογράφησης έχουν και ιατροί άλλων ειδικοτήτων, εφόσον η συνταγή συνοδεύεται από γνωμάτευση του ειδικού ιατρού που διέγνωσε την πάθηση. 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εκτός των ιατρών που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, μπορούν, με γνωμάτευση ιατρού αλλεργιολόγου που διέγνωσε την πάθηση, να συνταγογραφούν το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα ANAPEN 150mcg & ANAPEN 300mcg και ιατροί άλλων ειδικοτήτων που διαθέτουν συνταγολόγιο για χειρόγραφη συνταγογράφηση σύμφωνα με όσα ορίζονται στα σχετικά έγγραφα μας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.ΚΟΝΤΟΣ

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015

ΕΟΠΥΥ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Επαναλαμβανόμενες συνταγές διάρκειας ως και έξι μηνών, υπενθυμίζουμε, ότι μπορούν να εκδίδουν οι γιατροί σύμφωνα με την σχετική υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 'Β 3677/31-12-2014). 
Ειδικότερα, επιτρέπεται στους θεράποντες ιατρούς να χορηγούν «επαναλαμβανόμενη συνταγή» έως και εξάμηνης διάρκειας μόνο για παθήσεις της ειδικότητάς τους στους ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και ακολουθούν σταθερή θεραπευτική αγωγή. 
Οι χρόνιες παθήσεις για τις οποίες επιτρέπεται η χορήγηση «επαναλαμβανόμενων συνταγών έως εξάμηνης διάρκειας» είναι οι παρακάτω: 
α) Οι χρόνιες παθήσεις για τη συνταγογράφηση των οποίων γίνεται χρήση θεραπευτικών πρωτοκόλλων ενσωματωμένων στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και για φάρμακα που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα πρωτόκολλα. 
β) Οι χρόνιες παθήσεις για τις οποίες η συμμετοχή του ασφαλισμένου ασθενούς έχει καθοριστεί ως μηδενική ή 10% στην αποζημίωση των φαρμάκων, στη βάση της ισχύουσας νομοθεσίας. 
γ) Παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος χρονιών παθήσεων: 
o Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια
o Πνευμονική Ίνωση
o Πνευμονοκονίαση
o Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια
o Μεταμόσχευση Νεφρών και λοιπών οργάνων
o Νόσος του Paget
o Οστεοπόρωση (πλην της καλσιτονίνης και των σκευασμάτων των Διφωσφονικών αλάτων που αναγράφονται σε απλή αγωγή)
o Εκφυλιστική οοτεοαρθροπάθεια
o Νοσήματα κολλαγόνου (Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος, Σκληροδερμία και άλλα)
o Χρόνιες αρθρίτιδες
o Βιταμινοανθεκτική ραχίτιδα
o Χρόνιες αναιμίες και διαταραχές πήξεως
o Λεύκη
o Έκζεμα (ατοπική δερματίτιδα)
o Ψωρίαση
o Ιχθύαση
o Parkinson και λοιπά εκφυλιστικά νοσήματα Νευρικού Συστήματος
o Επιληψία
o Σκλήρυνση κατά πλάκας
o Ψυχωσικές διαταραχές (Σχιζοφρένεια κ.λπ.)
o Μανιοκαταθλιπτική Ψύχωση (Διπολική Συναισθηματική Διαταραχή)
o Χρόνια ή υποτροπιάζουσα κατάθλιψη o Χρόνιες Οργανικές Ψυχικές Διαταραχές (Άνοιες κ.λπ.)
o Σακχαρώδης Διαβήτης
o Υπερθυρεοειδισμός
o Υποθυρεοειδισμός
o Νόσος Addison
o Νόσος Cushing
o Αδενουποφυσιακή ανεπάρκεια
o Αυτοάνοση Θυρεοειδίτιδα
o Υπερχοληστεριναιμία
o Υπερλιπιδαιμία
o Αρτηριακή Υπέρταση
o Στεφανιαία νόσος
o Καρδιακή ανεπάρκεια
o Καρδιακές αρρυθμίες
o Συγγενείς καρδιοπάθειες
o Αγγειοπάθειες
o Νόσος Crohn
o Ελκώδης κολίτιδα
o Χρόνια Παγκρεατίτιδα
o Γλαύκωμα
o Παθήσεις αιθουσαίου συστήματος (Νόσος Meniere κ.λπ.)
o Νεοπλασίες όλων των συστημάτων
o Φυματίωση
o HIV λοίμωξη