Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2012 
Αρ. Πρωτ.: 48548 

Σχετικό: 
1. Υπουργική Απόφαση ΕΜΠ4 (ΦΕΚ 3057/Β/18-11-2012). 
2. Έγγραφό μας με αριθμό πρωτοκόλλου 47861/19-11-2012 με τίτλο: «Οδηγίες συνταγογράφησης και εκτέλεσης συνταγών» (το οποίο αντικαθίσταται). 

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. ΕΜΠ4 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ3057/Β/18-11- 2012) κοινοποιήθηκε ο μηχανισμός εφαρμογής και ενημέρωσης των ιατρών για τη συνταγογράφηση βάσει δραστικής ουσίας καθώς και οι εξαιρέσεις από το σύστημα συνταγογράφησης βάσει δραστικής ουσίας και συγκεκριμένα: 
  • Η υποχρεωτική για τους ιατρούς συνταγογράφηση με βάση την διεθνή ονομασία της δραστικής ουσίας (International Nonproprietary Name − INN). 
  • Οι συμβατικές υποχρεώσεις των φαρμακοποιών κατά την εκτέλεση των ηλεκτρονικών συνταγών και 
  • Οι περιπτώσεις που εξαιρούνται από την υποχρέωση της συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία 
  • Η δυνατότητα απόκλισης των συνταγογράφων ιατρών. 
 O πλήρης κατάλογος με τις ακριβείς ονομασίες, φαρμακοτεχνικές μορφές και περιεκτικότητες των φαρμάκων της παραγράφου 4 της εν λόγω απόφασης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση το σύστημα συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ θα πρέπει να προσαρμοσθεί αντίστοιχα ώστε να καταστεί εφικτή η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. 

Ο ΕΟΠΥΥ, σε εφαρμογή της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, θα προβεί στην ανάπτυξη μηχανισμών προειδοποίησης κάθε συνταγογράφου ιατρού σε συνδυασμό με την ανάπτυξη μηχανισμών απαγόρευσης περαιτέρω αποκλίσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου