Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 03/12/2012 
Αρ. Πρωτ.: οικ.49501 


Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΓΠοικ. 112470 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β', 3165, 28/11/2012) ορίζεται ότι: «Το προτελευταίο εδάφιο της υπ' αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 110708/2012 (ΦΕΚ 3047/Β716-11-1012) υπουργικής απόφασης τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει πέντε (5) ημέρες μετά την έκδοση Διορθωτικού Δελτίου Τιμών και σε κάθε περίπτωση την 20η Δεκεμβρίου 2012». 
Ως εκ τούτου, τροποποιείται το ανωτέρω σχετικό έγγραφο και η ημέρα εφαρμογής της Θετικής Λίστας συνταγογραφούμενων φαρμάκων ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες μετά την έκδοση Διορθωτικού Δελτίου Τιμών και σε κάθε περίπτωση την 20η Δεκεμβρίου 2012. Η ΗΔΙΚΑ στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται να ενημερώσει σχετικά το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. 

Ο Πρόεδρος 
Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου