Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013

ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 2013-2014

Αθήνα, 23/10/2013 
Αρ. Πρωτ.: οικ. 34063 

Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ. 95847/15.10.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, σχετική με τον αντιγριπικό εμβολιασμό για την εποχική γρίπη ο οποίος, όταν εφαρμοστεί σωστά και έγκαιρα, καλύπτει σε ποσοστό 80% περίπου και προφυλάσσει από τη μετάδοση του ιού της γρίπης. Ο αντιγριπικός εμβολιασμός βάσει του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών εφαρμόζεται στα άτομα (ενήλικες και παιδιά) που ανήκουν στις καλούμενες ομάδες υψηλού κινδύνου. 
Επισημαίνουμε ότι η παραπομπή για αντιγριπικό εμβολισμό θα γίνεται κατά αντιστοιχία του ICD-10. Σε κάθε παραπεμπτικό θα αναγράφεται πάντα ο κωδικός Ζ 25.1 - (Ανάγκη για εμβολιασμό κατά της γρίπης) και ταυτόχρονα ο κωδικός της διάγνωσης π.χ. Ζ94 -(Μεταμόσχευση Οργάνων). 
Ενδεικτικά παρακάτω αναφέρονται ορισμένοι κωδικοί κατά ICD-10 οι υπόλοιποι προκύπτουν από το νόσημα που πάσχει ο ασφαλισμένος. Όπου η ένταξη του ασθενούς σε ομάδα υψηλού κινδύνου δεν μπορεί να αντιστοιχηθεί με κωδικό ICD-10, μπορεί η σχετική ένδειξη να αναγράφεται στα σχόλια της συνταγής π.χ. μακροχρόνια λήψη ασπιρίνης σε παιδιά. 
Στις ομάδες υψηλού κινδύνου ανήκουν: 
1. Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω. 
2. Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό και λοιποί εργαζόμενοι) (Ζ 57.8-επαγγελματική έκθεση σε άλλους παράγοντες κινδύνου) 
3. Παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα: 
  • Άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες. 
  • Καρδιακή νόσο με σοβαρές αιμοδυναμικές διαταραχές. 
  • Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη εξαιτίας νοσήματος ή θεραπείας). 
  • Μεταμόσχευση οργάνων (Ζ 94)
  • Δρεπανοκυτταρική νόσο (και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες). 
  • Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα. 
  • Χρόνια νεφροπάθεια. 
  • Νευρομυϊκά νοσήματα 
4. Έγκυοι ανεξάρτητα από την ηλικία κύησης (026.9 κατάσταση που σχετίζεται με την κύηση, μη καθορισμένη)
5. Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια (π.χ. νόσος Kawasaki, ρευματοειδή αρθρίτιδα και άλλα) για τον πιθανό κίνδυνος εμφάνισης συνδρόμου Reye μετά από γρίπη. 
6. Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά <6 μηνών ή φροντίζουν άτομα με υποκείμενο νόσημα, τα οποία διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από τη γρίπη.(Ζ 76.3)
7. Κλειστοί πληθυσμοί (προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές γυμνασίων- λυκείων, στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, ειδικών σχολείων ή σχολών, τρόφιμοι και προσωπικό ιδρυμάτων, κ.α.) (Ζ 59.3- εσωτερικός τρόφιμος σε σχολείο)
Επισημαίνεται ότι, το παιδιατρικό αντιγριπικό εμβόλιο (ή η παιδιατρική δόση) χορηγείται μέχρι την ηλικία των 3 ετών. Μετά την ηλικία αυτή συνιστάται χορήγηση αντιγριπικών εμβολίων ενηλίκου.

Το αντιγριπικό εμβόλιο διατίθεται με 0% συμμετοχή μόνο για τους ασφαλισμένους που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, σχετικό το υπ' αριθ. πρωτ. 33473/18.10.2013 Γενικό Έγγραφο της Δ/νσης Φαρμάκου.

Παρακαλούμε για ενημέρωση όλων των αρμοδίων, με τον αντιγριπικό εμβολιασμό, Ιατρών και Υγειονομικών Υπαλλήλων για τον έγκαιρο εμβολιασμό των ομάδων υψηλού κινδύνου (ενηλίκων και παιδιών) και των εργαζομένων στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του Υ.Υ..

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 
Ιωάννης Ν. Βαφειάδης 

Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013

ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΩΝ

Αθήνα, 16-10-13 
Αρ. Πρωτ.: οικ.33260 

Σε συνέχεια του υπ'αρ.οικ.47743/19-11-12 εγγράφου της Υπηρεσίας μας, με το οποίο, κατόπιν της υπ'αρ.689 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, θεσπίστηκε ανώτατη τιμή αποζημίωσης αναλώσιμου διαβητολογικού υλικού για κάθε κατηγορία ξεχωριστά (ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος, σκαρφιστήρες, βελόνες φυσιγγοσυρίγγων, απλές σύριγγες), σας ενημερώνουμε ότι: 
α) Επειδή κυκλοφορούν πλέον συσκευασίες σκαρφιστήρων και με 25 τεμάχια, οι εν λόγω συσκευασίες αποζημιώνονται από τα Τμήματα Παροχών του Οργανισμού στην τιμή των 3,13 Ευρώ. 
β) Ομοίως, και οι συσκευασίες σκαρφιστήρων με 150 τεμάχια αποζημιώνονται στην τιμή των 14,06 Ευρώ. 
γ) Διαγράφεται η τιμή των σκαρφιστήρων ανά τεμάχιο (0,17 Ευρώ) και 
δ) Ομοίως διαγράφεται και η τιμή των βελονών φυσιγγοσυρίγγων ανά τεμάχιο (0,17 Ευρώ).
Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω συσκευασίες θα πρέπει να εμφανίζονται στο e-ΔΑΠΥ (Ηλεκτρονική Δήλωση Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.ΚΟΝΤΟΣ

Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013

ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

Αθήνα 18/10/2013 
Αρ. Πρωτ. οικ. 33473 

Σας ενημερώνουμε ότι το κοινό αντιγριππικό εμβόλιο διατίθεται, στα πλαίσια της καθορισμένης εμβολιαστικής περιόδου, από τα Ιδιωτικά φαρμακεία και μόνο για τους ασφαλισμένους που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου όπως αυτές καθορίζονται από το Yπουργείο Υγείας. Η διάθεση του εμβολίου γίνεται άνευ συμμετοχής. Επισημαίνεται ότι αποζημιώνονται από τον Οργανισμό μόνον οι ομάδες υψηλού κινδύνου. 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΥΚΑ...

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ

Αθήνα,30/09/2013
Αριθ.Πρωτ.:οικ.31278


ΘΕΜΑ: «Χορήγηση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού σε ασθενείς που υποβάλλονται σεπεριτοναϊκή κάθαρση»

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπ’αρ.ΕΜΠ5/17-11-2012 (ΦΕΚ 3054/Β΄/18-11-2012) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως αυτότροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 55471/10-06-2013 (ΦΕΚ 1561/Β΄/21-06-2013) ΚΥΑ, χορηγείται στους ασθενείς που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση: «Απλό υγειονομικό υλικό για τη διενέργεια περιτοναϊκής κάθαρσης μέχρι 150 € το μήνα, η αναγκαιότητα της οποίας πιστοποιείται από γνωμάτευση νεφρολόγου ιατρού και την προσκόμιση του παραστατικού αγοράς του και συγκεκριμένα: Αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης, χάρτινες μάσκες μιας χρήσης, αποστειρωμένες γάζες, αυτοκόλλητες γάζες, σύριγγες με τις αντίστοιχες βελόνες, λευκοπλάστ υποαλλεργικό, οινόπνευμα, χαρτοβάμβακα σε φύλλα του 1 Kg, οξυζενέ και Betadine surgical scrub 100 ml ή σωληνάριο Betadine pomm. 30 gr 10% με σπάτουλες». 
 Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’αρ. 1229/24-07-2013 Απόφαση του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ (ΑΥΣ του ΕΟΠΥΥ) εγκρίθηκε η αναγκαιότητα χρήσης αντιμικροβιακών διάφανων αυτοκόλλητων επιθεμάτων συγκράτησης καθετήρων, σε ασθενείς που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση και ως εκ τούτου δύναται να συμπεριληφθούν και τα συγκεκριμένα επιθέματα στο ήδη χορηγούμενο απλό υγειονομικό υλικό για τη διενέργεια περιτοναϊκής κάθαρσης που προβλέπεται στον ΕΚΠΥ και στο ίδιο χρηματικό όριο των 150€ ανά ασθενή το μήνα. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΚΟΝΤΟΣ