Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΤΕΛΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ REBATE 2011

Αθήνα, 08 Νοεμβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.: 42860

Με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα ο Οργανισμός ενημερώθηκε για τα σκευάσματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων σκευασμάτων καθώς οι αντίστοιχες εταιρείες δεν κατέβαλλαν το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία τέλος εισόδου καθώς και την προβλεπόμενη επιστροφή (rebate) για το έτος 2011. 
Επισημαίνεται το γεγονός ότι πλήθος εξ’ αυτών των σκευασμάτων φέρουν καφέ ταινία γνησιότητας (Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα) και, ούτως ή άλλως, δεν τίθεται θέμα υπαγωγής τους στον θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων σκευασμάτων. 
Τα υπόλοιπα σκευάσματα δεν θα αποζημιώνονται πλέον από τον ΕΟΠΥΥ καθώς αποκλείονται αυτοδίκαια από τον εν λόγω κατάλογο. 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη καταβολή των προβλεπομένων ποσών και για άλλα φαρμακευτικά προϊόντα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμψηφισμού και της διενέργειας ελέγχου από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου