Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΔΕΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΙΚΑ

Με νέα (Γ55/882 της 29/11/2011) εγκύκλιό του ο ΕΟΠΥΥ διευκρινίζει ότι ισχύει ακόμη ο "Κανονισμός Φαρμακευτικής Περίθαλψης" του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ως εκ τούτου οι ιατροί των νοσοκομείων ΔΕΝ έχουν δικαίωμα συνταγογράφησης σε ασθενείς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά). Μπορούν να συνταγογραφούν μονάχα σε ασφαλισμένους ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ.
Αντίθετα έχουν δικαίωμα συνταγογράφησης στους ασθενείς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όλοι οι πιστοποιημένοι ιατροί των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων.


Δείτε το έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Γ55/882) ΕΔΩ

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
ΓΕΡΑΝΙΟΥ 42 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10431
Α.Φ.Μ. 997478553 - ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210-3729795 & 210-3666324

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ, ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2011
Αριθ. Πρωτ. Γ55/876

Σχετικά:
1.Το Γ55/871/26.10.2011 έγγραφο με τίτλο: «Διευκρινίσεις που αφορούν στη διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους, στην έκδοση συνταγών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στην υποβολή λογαριασμών φαρμακείων »
2. Τα Γ55/863/30.09.2011 και Γ55/864/30.09.2011 έγγραφα με τίτλο: «Διανομή συνταγολογίων σε ιατρούς ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ»

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και στα πλαίσια της χρήσης ενιαίου συνταγολογίου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από 01.11.2011 για τους ασφαλισμένους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ, διευκρινίζονται τα κάτωθι:

Οδηγίες για ιατρούς ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ/ Οδηγίες για φαρμακοποιούς

· Στα βιβλιάρια υγείας των ασφαλισμένων ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ (δηλ. στο βιβλιάριο των εντολών υγειονομικής περίθαλψης στο αντίγραφο(για ΟΠΑΔ) και στα παραπεμπτικά του βιβλιαρίου ασθένειας στο αντίγραφο (για ΟΑΕΕ)) θα καταχωρούνται υποχρεωτικά από τον ιατρό οι συνταγές που γράφονται χειρόγραφα για παρακολούθηση τυχόν παράλληλης χορήγησης και καταχώρηση εκτέλεσης από το φαρμακοποιό.
· Για το μήνα Νοέμβριο 2011 η μη ενιαία αρίθμηση των συνταγών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (για ασφαλισμένους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ) δεν θα αποτελεί παράβαση κατά τον έλεγχο του φαρμακείου.
· Υπενθυμίζεται ότι η έκδοση δίμηνων συνταγών αφορά μόνο σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
· Οι ιατροί που έχουν σύμβαση μόνο με ΟΠΑΔ ή μόνο με ΟΑΕΕ εξυπηρετούν προς το παρόν μόνο τους ασφαλισμένους των εν λόγω ταμείων και όχι ασφαλισμένους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
· Σημειώνεται ότι αποζημιώνονται για τους ασφαλισμένους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ μόνο τα εμβόλια που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (Ε.Π.Ε.).
Οι Διευθυντές των Μονάδων Υγείας του Ιδρύματος να μεριμνήσουν άμεσα προκειμένου να δοθεί με ευθύνη τους από ένα αντίγραφο του εγγράφου αυτού στους ιατρούς της μονάδας τους, στους ιατρούς των Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων καθώς και στους συμβεβλημένους με ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ ιατρούς της ασφαλιστικής τους περιοχής.
Τα Υποκαταστήματα να επιδώσουν το παρόν έγγραφο με απόδειξη παραλαβής στους συνεργαζόμενους φαρμακοποιούς.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ
Γ.ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2011

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΜΒΟΛΙΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (3η/19.09.2011), στο εξής όλα τα εμβόλια του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών (Ε.Π.Ε.) θα διατίθενται από τα ιδιωτικά φαρμακεία άνευ συμμετοχής για τους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ). Σημειώνεται ότι η συνταγογράφηση και για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα ξεκινήσει μετά από την εξάντληση των αποθεμάτων των εμβολίων που ήδη διαθέτετε.
Έως τότε η προμήθεια τους θα γίνεται από τις δομές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους
ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ


Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Φ.Υ.Κ. ΓΙΑ ΟΠΑΔ ΚΑΙ ΟΑΕΕ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Αγαπητοί Συνεργάτες

Σας ενημερώνω ότι η πρώτη δράση της συγχώνευσης των κλάδων υγείας των ταμείων είναι η χρήση του Ενιαίου Συνταγολογίου από τους γιατρούς του ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 1/11/2011.
Η έκδοση συνταγών θα πραγματοποιείται πρωτίστως μέσω της εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και σε περίπτωση κωλύματος/αδυναμίας της εφαρμογής ,θα γίνεται έκδοση χειρόγραφων συνταγών από συνταγολόγια ενιαίου τύπου που χορηγήθηκαν από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Οι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ ιατροί πρέπει να φροντίσουν να προμηθευτούν συνταγολόγια,εάν δεν το έχουν κάνει ήδη, από τις πλησιέστερες μονάδες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Συνταγές παλαιού τύπου ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ δεν ισχύουν.

Διευκρινίζουμε ότι:
-Οι ιατροί του ΟΑΕΕ θα συνταγογραφούν για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ
-Οι ιατροί του ΟΠΑΔ θα συνταγογραφούν για τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ και θα πληρώνονται κατά πράξη και περίπτωση και
-Οι ιατροί του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα συνταγογραφούν για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Όσοι συμβεβλημένοι ιατροί του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ αποδέχθηκαν τη συνεργασία με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα εξακολουθήσουν να εκδίδουν συνταγές για ασφαλισμένους του, τηρώντας τα όρια στον αριθμό των συνταγών που έχουν ορισθεί.
Όσον αφορά στην εκτέλεση των συνταγών από 1/11/2011 από τα ιδιωτικά φαρμακεία σας πληροφορούμε έχει ορισθεί ήδη η διαδικασία εκτέλεσης των συνταγών και εξόφλησης αυτών σε συνεννόηση με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
Ειδικά τα φάρμακα που διακινούνται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ (πρώην φαρμακεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και αναφέρονται στο Έγγραφο ΕΟΠΥΥ Γ55/864/30-9-11 θα χορηγούνται σε όλους τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ με τη διαδικασία που ίσχυε για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Προκειμένου να μην ταλαιπωρούνται οι ασφαλισμένοι ΟΑΕΕ & ΟΠΑΔ, συνταγές που αναγράφονται τα συγκεκριμένα φάρμακα και τυχόν εκτελεσθούν στα ιδιωτικά φαρμακεία δεν θα απορριφθούν για τον τρέχοντα μήνα.

Ο Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ
Γεράσιμος ΒουδούρηςΤρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

ΕΚΤΑΚΤΟ: Αλαλούμ, νέα ανακοίνωση αντικαθιστά την προηγούμενη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Νέα ανακοίνωση από την ΗΔΙΚΑ για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στον ΕΟΠΥΥ.
Ένα ακόμα επεισόδιο στο γνωστό πια σήριαλ: "Χίλιες και μία εγκύκλιοι”!
Αγαπητοί,
Η ανακοίνωση αυτή αντικαθιστά την ανακοίνωση που λάβετε πριν λίγες ώρες
Στο πλαίσιο της έναρξης λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ (από 1/11/2011), σας ενημερώνουμε ότι σε ότι αφορά την καταχώρηση και εκτέλεση ηλεκτρονικών συνταγών δεν αλλάζει τίποτα στη μέχρι σήμερα γνωστή σε εσάς διαδικασία μέχρι νεότερης οδηγίας. Η επιλογή του Ταμείου θα πραγματοποιείται όπως και πριν και θα αφορά το Ταμείο στο οποίο ανήκει ο ασφαλισμένος (ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ).

Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: Βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζουμε

ΙΚΑ-ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ συνταγές όλες μαζί από 1/11. Ενιαία αρίθμηση, κατάσταση στο τέλος του μήνα ανά ημέρα τύπου ΙΚΑ, η υποβολή του φακέλου θα γίνεται στους τοπικούς συλλόγους (σε περιπτώσεις ύπαρξης διανεμητικού λογαριασμού) και στα κατά τόπους υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (σε συλλόγους όπου δεν έχουν διανεμητικό λογαριασμό). Ο φάκελος θα είναι ο κλασικός άσπρος τύπου ΙΚΑ (όπως ακριβώς κάναμε ως τώρα για το ΙΚΑ). Δυο ματσάκια, ένα χειρόγραφες (πράσινες τύπου ΙΚΑ) και ένα ηλεκτρονικές οι οποίες θα αναγράφουν ΙΚΑ, ΟΠΑΔ ή ΟΑΕΕ όπως προηγουμένως.
- Προσωπικά συνταγολόγια ΟΠΑΔ/ΟΑΕΕ καταργούνται από 1/11! Δεν θα αποζημιώνονται τέτοιες συνταγές, προσοχή! Εξαιρούνται η 2η και 3η επαναλαμβανόμενη εκτέλεση παλαιότερων συνταγών. (σ.σ. εδώ ο ΕΟΠΥΥ έχει πει ότι θα δέχεται τις χειρόγραφες με ημερομηνία πριν 1-11 αν δεν έχουν περάσει οι 5 μέρες εκτέλεσης! Στις οδηγίες του ΠΦΣ αυτό λείπει! Ελπίζουμε να είναι παράλειψη και να θεωρείται αυτονόητο αυτό!)

- Κέντρα Υγείας, αγροτικά/περιφερειακά ιατρεία που δεν έχουν ακόμα δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρησης συνταγών για ΟΠΑΔ/ΟΑΕΕ θα γράφουν στις πράσινες συνταγές ΙΚΑ.

- Ιδιώτες γιατροί ηλεκτρονικά μόνο (όπως και τώρα) για ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ. Αν δε λειτουργεί η Η/Σ κόβουν πράσινη ΙΚΑ και γράφουν πίσω για τη δυσλειτουργία! Δε χρειάζεται διόρθωση για τους γιατρούς ΙΚΑ να κόψουν χειρόγραφη ( σ.σ. δε μας εξηγεί για τους γιατρούς IKA που κόβουν συνταγές ως ιδιώτες στα ιατρεία τους! Υποθέτουμε βάσιμα ότι αν εκδίδουν συνταγή με την προσωπική τους σφραγίδα, στα ιδιωτικά τους ιατρεία εντάσσονται στην κατηγορία "Ιδιωτών Συμβ. ΟΠΑΔ/ΟΑΕΕ" και πρέπει να γράψουν πίσω "αδυναμία εκτέλεσης e-synt" )

- Για νοσοκομεία ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί αν θα έχουν δικαίωμα συνταγογράφησης πράσινων χειρόγραφων ΙΚΑ.

- ΔΕΝ εκτελούμε ΦΥΚ για ΟΠΑΔ/ΟΑΕΕ από 1/11!! Θα τα προμηθεύονται οι ασφαλισμένοι από τα φαρμακεία ΙΚΑ, ("φαρμακεία ΕΟΠΥΥ" οσονούπω). Τα 40 ΦΥΚ του ΙΚΑ παίρνουν 1 μήνα παράταση, τα δίνουμε ακόμα εμείς ( η γνωστή λίστα ).

- Ο ΟΓΑ δεν μπαίνει ακόμα στον ΕΟΠΥΥ. Ως εκ τούτου συνεχίζουμε κανονικά την εκτέλεση συνταγών όπως πριν, προβλέπεται ότι από 1/12 θα εισέλθει στο νεοσύστατο οργανισμό.

- Η πληρωμή του λογαριασμού ΕΟΠΥΥ θα είναι ενιαία, θα βγαίνει ετήσια ακριβής μηνιαία ημερομηνία εξόφλησης (όπως για ΙΚΑ). Με τα έως τώρα δεδομένα η πληρωμή θα γίνεται εντός 40-45 ημερών από την κατάθεση των συνταγών η οποία θα γίνεται το αργότερο μέχρι και την 5η εργάσιμη του επόμενου μήνα. Η σύμβαση φαρμακείων-ΕΟΠΥΥ είναι συλλογική, δεν απαιτείται κάτι από εμάς ατομικά.