Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Αθήνα, 5/4/2013 
Αρ. Πρωτ.: οικ.12876 

Σε συνέχεια:
α) του υπ’αρ.Γ55/235//8-3-13 εγγράφου του ΕΟΠΥΥ, με το οποίο ορίσθηκε η μορφή της τυποποιημένης γνωμάτευσης επί της οποίας θα αναγράφεται το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για το διαβήτη και 
β) του από 29-3-13 ηλεκτρονικού μηνύματος της Υπηρεσίας μας προς τα συμβεβλημένα με τον Οργανισμό φαρμακεία, στο οποίο αναγράφηκε ότι από 2-4-13 η υποβολή του αναλωσίμου διαβητολογικού υλικού μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-ΔΑΠY καθίσταται υποχρεωτική 

επισημαίνεται ότι: 
α) η χρήση του συγκεκριμένου εντύπου της γνωμάτευσης που επισυνάφθηκε στο ανωτέρω υπ’αρ.Γ55/235//8-3-13 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ (και το οποίο δύναται να αναπαράγεται από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ από τους θεράποντες ιατρούς προκειμένου να συνταγογραφείται σε αυτό το αναλώσιμο διαβητολογικό υλικό που αναγράφεται στο άρθρο 9 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών του ΕΟΠΥΥ-υπ’αρ3054/18-11-12 Υπουργική απόφαση) είναι υποχρεωτική και 
β) κατ’εφαρμογή του υπ’αρ.7801/20-2-13 εγγράφου της Υπηρεσίας μας, η εξόφληση των δαπανών αναλωσίμου διαβητολογικού υλικού σε πιστοποιημένα στο e-ΔΑΠΥ Υλικών φαρμακεία θα γίνεται την ίδια χρονική στιγμή που θα εξοφλούνται και οι συνταγές φαρμάκων, αφού θα έχουν κατατεθεί σε ξεχωριστό φάκελο και με ξεχωριστό τιμολόγιο. 
Ειδικά για τις συνταγές του ΕΤΥΑΠ, τονίζεται ότι αυτές θα συγκεντρώνονται με συνδετήρα ξεχωριστά εντός του παραπάνω φακέλου. Η καταβολή των ποσών θα γίνεται στον ίδιο λογαριασμό και με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τα ποσά που αφορούν τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Βαφειάδης Ι.