Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012

"ΝΕΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ 2011" ΚΑΙ "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ"

Αθήνα, 26/06/2012
Αρ. Πρωτ.: 29793

Σας κοινοποιούμε τα υπ΄ αριθμ. Υ1/Γ.Π.οικ.140202/20.12.2011 και ΥΓ1/Γ.Π.οικ.140958/21.12.2011 έγγραφα της Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αναφορικά με το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων καθώς και το Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων.

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την από 19/6/2012 ανάρτηση του επικαιροποιημένου καταλόγου συμμετοχών φαρμάκων στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, τα εμβόλια κατά του ροταϊού (rotarix & rotateq), συνταγογραφούνται κατά την κρίση του γιατρού, με ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου 25%.

Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ

Aθήνα, 25/06/2012
Αρ. Πρωτ. 29587

Σχετικό: Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας με Αρ. Πρωτ. Φ21230/12679/1508/8-6-2012 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό αναστέλλεται μέχρι την 31-12-2012 η υπαγωγή στον ΕΟΠΥΥ των παρακάτω κλάδων ασθενείας του ΤΑΥΤΕΚΩ: 
  • ΤΑΠ-ΕΤΒΑ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΕΤΒΑ) 
  • ΤΑΠ-ΕΤΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας) 
  • ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Πίστεως Γενική & American Express). 
Συνεπώς οι φαρμακοποιοί θα πρέπει να διαχωρίσουν τις συνταγές ασφαλισμένων των παραπάνω ταμείων από αυτές του ΕΟΠΥΥ και να μην τις καταχωρίσουν στους λογαριασμούς ΕΟΠΥΥ μηνός Ιουνίου (κατάθεση Ιουλίου). 
Συνταγές που εκ παραδρομής καταχωρηθούν στους λογαριασμούς ΕΟΠΥΥ θα επιστραφούν στα φαρμακεία για να κατατεθούν στα επιμέρους ταμεία.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π.ΛΙΤΣΑ

Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2012

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 18/06/2012
Αρ. Πρωτ.: οικ.28702

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Φ42000/οικ. 12485/1481 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β', 1814) αντικαθίσταται το εδάφιο της υποπερίπτωσης 23 της περίπτωσης Β της αριθμ. Φ42000/οικ.2555/353/28-2-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 497), που κοινοποιήθηκε με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο,
ως εξής: «Δεν καταβάλλουν συμμετοχή για όλα τα φάρμακα που χορηγούνται για την αντιμετώπιση της κατάστασής τους, οι μεταμοσχευθέντες συμπαγών ή ρευστών οργάνων και ιστών, οι ασθενείς τελικού σταδίου χρόνιας νεφρικής νόσου σε εξωνεφρική κάθαρση, καθώς και οι παραπληγικοί και τετραπληγικοί». 
 Συνεπώς οι ασθενείς τελικού σταδίου χρόνιας νεφρικής νόσου σε εξωνεφρική κάθαρση συμπεριλαμβάνονται πλέον στην κατηγορία ασθενών που απαλλάσσονται από τη συμμετοχή για όλα τα φάρμακα για την αντιμετώπιση της κατάστασής τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Κυριακή, 17 Ιουνίου 2012

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Αθήνα, 15/06/2012
Αρ. Πρωτ.: 28381

Σας ενημερώνουμε ότι όσες συνταγές έχουν εκδοθεί για ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ από 1η Ιουνίου 2012, θα μπορούν να εκτελεστούν στα ιδιωτικά φαρμακεία χωρίς να υπάρχει ο περιορισμός των πέντε ημερών από την ημέρα έκδοσης.
Η ανωτέρω απόφαση ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή πίστωσης από τα ιδιωτικά φαρμακεία και για πέντε εργάσιμες ημέρες μετά την λήξη αυτής.
Επισημαίνεται ότι σε αυτή την περίπτωση, παρέχεται η δυνατότητα τους φαρμακοποιούς να εκτελούν χειρόγραφα τις ηλεκτρονικές συνταγές, εφόσον δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική εκτέλεση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ