Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

ΈΓΚΡΙΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΛΙΣΤΑΣ

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2012 
Αρ. Πρωτ.: 48554 

Θέμα: «Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α' του Ν. 3816/2010»

Σχετικό: 1. Υπουργική Απόφαση 110708/16-11-2012 (ΦΕΚ 3047/Β'/16-11-2012).

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ' αριθμ. 110708/16-11-2012 (ΦΕΚ 3047/Β'/16-11-2012) απόφαση (ανωτέρω σχετικό 1) εγκρίθηκε ο θετικός κατάλογος του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α' του Ν. 3816/2010. Ο εν λόγω κατάλογος αντικαθιστά την κοινή υπουργική απόφαση ΔΥΓ3/οικ. 104893/2011β (ΦΕΚ 2141/Β/26-09-2011), ενώ τίθεται σε ισχύ μέσα σε 5 ημέρες από την έκδοση Διορθωτικού Δελτίου Τιμών και, σε κάθε περίπτωση, εντός 15 ημερών από τη δημοσίευσή του.

Η συμμετοχή των ασθενών για φάρμακα άνω των 50 ευρώ δε δύναται να είναι άνω του 20% πλέον της κανονικής συμμετοχής. 

Επισημαίνεται ότι από 1η Δεκεμβρίου 2012 ο Οργανισμός θα αποζημιώνει τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που ανήκουν στο ανωτέρω κατάλογο. 

Η ΗΔΙΚΑ στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται να ενημερώσει σχετικά το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 
ΕΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου