Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΑΚΧΑΡΟΥ

Αθήνα, 28/2/13
Αρ. Πρωτ.: Γ31/269

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 4314/28-1-13 εγγράφου μας, όπου αναφέρεται ότι τα αναλώσιμα υλικά για σακχαρώδη διαβήτη θα αναγράφονται μόνο σε ιατρικές γνωματεύσεις, σε διατακτικές ή σε παραπεμπτικά και όχι σε ηλεκτρονικές ή χειρογράφες ενιαίου τύπου συνταγές από την 1-3-13, σας ενημερώνουμε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης των φαρμακοποιών στο e-ΔΑΠΥ, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 8-3-13. 
Ανεξάρτητα από αυτό ισχύει η οδηγία ότι η χορήγηση των αναλώσιμων γίνεται με την αναγραφή σε γνωμάτευση, διατακτική ή παραπεμπτικό και δεν χρειάζονται θεώρηση δεδομένου ότι θα ελέγχονται μηχανογραφικά.
Οι συγκεκριμένες γνωματεύσεις, διατακτικές ή παραπεμπτικά που θα εκτελεσθούν μέχρι 8-3-13 και αυτές που θα εκτελεσθούν μέσω e-ΔΑΠΥ μετά τις 8-3-13, θα υποβληθούν με τη διαδικασία που σας έχουμε περιγράψει με το υπ’ αριθμ. 7801/20-2-13 έγγραφό μας και θα επεξεργασθούν στην ΚΜΕΣ.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ι. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 25/02/2013
Αρ. Πρωτ.: οικ.8147

Σχετικά: Τα υπ' αριθμ. 33195/25-07-2012, 1784/08-02-2012, 14011/25-05-2012 έγγραφο ΕΟΠΥΥ

Σε συνέχεια του ανωτέρω 1 σχετικού εγγράφου και καθώς διαπιστώθηκε παρερμηνεία αυτού, σας ενημερώνουμε ότι Συνταγολόγια Ενιαίου Τύπου χορηγούνται μόνο στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς, καθώς και στους πιστοποιημένους (α) αλλεργιολόγους προκειμένου να συνταγογραφούν για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ εμβόλια απευαισθητοποίησης, (β) ΩΡΛ για συνταγογράφηση εμβολίων απευαισθητοποίησης (αλλεργική ρινίτιδια, αλλεργική ρινοκολπίτιδα, αλλεργική εκκριτική ωτίτιδα, αλλεργική λαρυγγίτιδα) και (γ) δερματολόγους-αφροδισιολόγους για τη συνταγογράφηση γαληνικών σκευασμάτων, όπως αναφέρεται στα 2 και 3 σχετικά έγγραφα. 
Καθώς πλέον είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, θα χορηγείται ένα μόνο συνταγολόγιο σε όλους τους ιατρούς που δικαιούνται συνταγολόγια, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 
Περισσότερα του ενός συνταγολογίου θα δίνονται μόνο τους ιατρούς των Περιφερειακών Ιατρείων που δεν υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και μόνο κατόπιν σχετικής αίτησης από το Διευθυντή των Κέντρων Υγείας ή των Διοικητών των Νοσοκομείων, στα οποία υπάγονται. 

Ο Αν. Γενικός Διευθυντής 
Ιωάννης Βαφειάδης

Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2013 
Αρ. πρώτ. οικ. 8077 

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την συνταγογράφηση και εκτέλεση συνταγών κατά τη διάρκεια της προσωρινής διακοπής λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης» 
Σχετικό: Ενημερωτικό έγγραφο της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. με αρ. πρώτ. 2710/22-2-2013. 

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. η λειτουργία της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης δεν θα είναι διαθέσιμη μέχρι την Κυριακή 24/2/2013 στις 24.00.
Μέχρι την αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης οι ιατροί θα εκδίδουν χειρόγραφες συνταγές χρησιμοποιώντας το ενιαίο έντυπο συνταγολογίου του ΕΟΠΥΥ (πράσινη συνταγή), οι οποίες θα εκτελούνται κανονικά από τα φαρμακεία. Τυχόν ηλεκτρονικές συνταγές που έχουν εκδοθεί πριν από την διακοπή λειτουργίας του συστήματος θα εκτελούνται από τα φαρμακεία κανονικά με χειρόγραφη εκτέλεση. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 
Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αθήνα, 20-2-13 
Αρ. Πρωτ.: 7801 

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος, με το οποίο αιτούνται διευκρινίσεις για την εξόφληση δαπανών αναλωσίμου διαβητολογικού υλικού σε πιστοποιημένα στο e-ΔΑΠΥ Υλικών φαρμακεία, σας ενημερώνουμε ότι η εξόφληση θα γίνεται την ίδια χρονική στιγμή που θα εξοφλούνται και οι συνταγές φαρμάκων (αφού θα έχουν κατατεθεί σε ξεχωριστό φάκελο και με ξεχωριστό τιμολόγιο). Η καταβολή των ποσών θα γίνεται στον ίδιο λογαριασμό και με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τα ποσά που αφορούν τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα. 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Π. ΛΙΤΣΑ

Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 14-2-2013 
Αρ. Πρωτ.: οικ.6774 

ΘΕΜΑ: «Συμμετοχή ασφαλισμένων στην αγορά φαρμάκων». 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ'αριθμ.ΔΥΓ3(α) /οικ.4146 (ΦΕΚ 43/15 Ιανουαρίου 2013) ορίστηκε ότι: 

Α) Μετά το πρώτο εδάφιο που ακολουθεί την υποπερίπτωση 19 της περίπτωσης Β της υπ' αριθμ. ΔΥΓ(3)α/οικ. 104747 κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται εδάφιο ως εξής: Ειδικά για τους πάσχοντες από τις παθήσεις της υποπερίπτωσης 4 της περίπτωσης Β (Μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, ομόζυγη μεσογειακή αναιμία , ενδιάμεση μεσογειακή αναιμία και ομόζυγη δρεπανοκυτταρική αναιμία) η μηδενική συμμετοχή αφορά και τα φαρμακευτικά σκευάσματα που αφορούν την αντιμετώπιση των διαταραχών, επιπλοκών και προβλημάτων υγείας που δύνανται να προκύψουν συνεπεία των ανωτέρω συγκεκριμένων παθήσεων και που είναι επιστημονικά συνδεδεμένα με αυτές και εφόσον τούτο αποδεικνύεται από σχετική ιατρική γνωμάτευση. 

Β) Το δεύτερο εδάφιο που ακολουθεί την υποπερίπτωση 19 της περίπτωσης Β της υπ' αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747/2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β' 2883) τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: Δεν καταβάλλουν συμμετοχή για όλα τα φάρμακα που χορηγούνται για την αντιμετώπιση της κατάστασής τους, οι μεταμοσχευθέντες συμπαγών ή ρευστών οργάνων και ιστών, οι ασθενείς τελικού σταδίου γρόνιας νεφρικής νόσου σε εζωνεφρική κάθαρση, καθώς και οι παραπληγικοί και τετραπληγικοί. 

Ο Πρόεδρος 
Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ - ΚΜΕΣ

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την εγγραφή φαρμακείων στο διαδικτυακή πύλη “https://www.eopyykmes.gr/” του ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ»

Παρακαλούμε όλα τα φαρμακεία να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στο https://www.eopyykmes.gr/, έτσι ώστε:
1. Nα παίρνουν άμεσα και ηλεκτρονικά ενημέρωση για τις επικείμενες πληρωμές καθώς και αναλυτικά ιστορικά στοιχεία:
· Tων μηνιαίων υποβολών τους προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
· Tων πληρωμών και περικοπών – παρακρατήσεων από και υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (rebate, περικοπές συνταγών, κ.λπ.), και
· Tων παρακρατήσεων υπέρ τρίτων (ΤΣΑΥ, κατασχέσεις, εκχωρήσεις, κ.λπ.).
2. Nα λαμβάνουν ηλεκτρονικά τα αντίστοιχα τιμολόγια για την επεξεργασία των συνταγών τους από την Ανάδοχο Εταιρεία.
Προς αποφυγήν οποιασδήποτε ταλαιπωρίας των φαρμακοποιών και τυχόν καθυστερήσεων κατά την εγγραφή των φαρμακείων, παρακαλούμε όπως τα φαρμακεία ακολουθήσουν το κάτωθι πλάνο εγγραφής ανά ΑΦΜ φαρμακείου:
ΑΦΜ που λήγουν σε
Ημερομηνία Εγγραφής
1, 2
Μέχρι και 17/02/2013
3, 4
Από 18/02/2013 έως και 20/02/2013
5, 6
Από 21/02/2013 έως και 23/02/2013
7, 8
Από 24/02/2013 έως και 26/02/2013
9, 0
Από 27/02/2013 έως και 01/03/2013
Αναλυτικές σχετικές οδηγίες εγγραφής παρέχονται στο site.
Σύντομος Οδηγός
1. Συνδεθείτε στο «https://www.eopyykmes.gr/».
2. Πληκτρολογήστε το ΑΦΜ σας (ώστε να εμφανιστεί η επωνυμία του φαρμακείου σας).
3. Συμπληρώστε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που ζητούνται.
4. Επιλέξτε το username και το password που θα χρησιμοποιείτε.
5. Εκτυπώστε, υπογράψτε και σφραγίστε την «Αίτηση Εγγραφής».
6. Τοποθετήστε την «Αίτηση Εγγραφής» στον επόμενο φάκελο συνταγών προς τον ΕΟΠΥΥ.
Θα ενημερωθείτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail που δηλώσατε για την έναρξη παροχής των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ προς το φαρμακείο σας.

Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΙΑΤΡΟ

Αθήνα 8-2-2013 
Αριθ.Πρωτ.:6225 

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη θεώρηση συνταγών όταν συνταγογραφεί ο ελεγκτής ιατρός» 
Σχετικό: Έγγραφο μας με αριθμ.πρωτ.39696/11-9-2012 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού με θέμα τη συνταγογράφηση από ελεγκτές ιατρούς σε περιπτώσεις έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης κατά τη διάρκεια του ελεγκτικού τους έργου, διευκρινίζουμε ότι όσον αφορά τη θεώρηση των συνταγών όταν αυτή απαιτείται ισχύουν τα εξής: 

1. Οι ιατροί υποχρεούνται να εγγραφούν ως χρήστες στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης προκειμένου να συνταγογραφούν καθώς καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική συνταγογράφηση (εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στο υπ'αριθμ. πρωτ. 33195/25-7-2012 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ) . Όταν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική συνταγογράφηση οι ελεγκτές δεν θα θεωρούν τις ηλεκτρονικές συνταγές καθότι δεν απαιτείται θεώρηση τους σε καμία περίπτωση. 

2. Στις περιπτώσεις που εκδίδονται χειρόγραφες συνταγές για την αναγραφή φαρμάκων σε Ευρωπαίους ασφαλισμένους, εμβολίων απευαισθητοποίησης, φαρμάκων εξωτερικού που εισάγονται από τον ΙΦΕΤ, γαληνικών σκευασμάτων και του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού του Διαβήτη (μέχρι 28-2-2013 έγγραφο μας 4314/28-1-13) και απαιτείται θεώρηση σύμφωνα με την νομοθεσία δεν μπορεί να συνυπάρχει η ιδιότητα του θεράποντα και του ελεγκτή ιατρού στο ίδιο παραστατικό (Προεδρικό Διάταγμα 121/2008, άρθρο 5),. 

3. Επιπλέον σύμφωνα με το Φ.42000/οικ. 15230/1824/15-6-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με το οποίο δίνονται διευκρινήσεις σχετικά με την υποχρέωση θεώρησης των συνταγών παρέχεται η δυνατότητα θεώρησης σε απομακρυσμένες περιοχές και από ελεγκτές άλλης Μονάδας στην περιοχή που διαθέτει ελεγκτές ή με αποστολή τηλεομοιότυπου (fax) στην Νομαρχιακή ή Τοπική Μονάδα προκειμένου να θεωρηθεί από ελεγκτή ιατρό και να επιστρέψει με τον ίδιο τρόπο, ώστε να μπορεί ο φαρμακοποιός να επισυνάπτει την τηλεομοιοτυπία στην πρωτότυπη συνταγή. 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ 
Ι.ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ»

Η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ ανακοινώνει ότι: 
Οι διαδικασίες χορήγηση αναλώσιμων υλικών για τους διαβητικούς απλοποιούνται και καθιερώνεται νέος τρόπος χορήγησης του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού του διαβήτη για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. 
Από 1-3-2013 η χορήγηση των αναλώσιμων υγειονομικών υλικών του Διαβήτη θα γίνεται με αναγραφή σε παραπεμπτικό. 
Ο ασφαλισμένος θα προμηθεύεται τα αναλώσιμα υλικά του Διαβήτη, όπως πριν, από τα συμβεβλημένα από τον ΕΟΠΥΥ φαρμακεία και εταιρείες, πληρώνοντας μόνο την προβλεπόμενη από την νομοθεσία συμμετοχή του και όχι την καταβολή του συνόλου της αξίας αναλώσιμων υλικών και στην συνέχεια την είσπραξη του ποσού που κατέβαλε από τις υπηρεσίες παροχών υγείας, στις περιπτώσεις που εκδίδονταν παραπεμπτικά από πιστοποιημένους ιατρούς. 
Η συνταγογράφηση θα γίνεται από όλους τους ιατρούς σχετικής ειδικότητας (ιατρικές μονάδες, ή ιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ή θεράποντες ιατρούς πιστοποιημένους ή ιατρών Κρατικών Δομών) σε ιατρικές γνωματεύσεις, διατακτικές ή σε παραπεμπτικά. 
Με τον νέο τρόπο χορήγησης αναλώσιμων υλικών του Διαβήτη, ο ασφαλισμένος θα μπορεί να εξυπηρετείται από όλους τους ιατρούς (συμβεβλημένους ή μη) και θα ελέγχεται πλήρως η συνολική κατανάλωση του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού προς όφελος του ασφαλισμένου. 

Από Γραφείο Τύπου Ε.Ο.Π.Υ.Υ.