Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι από 01.03.2012, οι σφραγίδες που θα χρησιμοποιούν οι συνεργαζόμενοι με τον ΕΟΠΥΥ γιατροί, η λίστα των οποίων είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.eopyy.gov.gr) θα πρέπει να είναι ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΜΚΑ:
ΕΙΔ. - ΑΜ. ΤΣΑΥ
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΕΟΠΥΥ 

Για παράδειγμα:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΥΧΑΙΟΣ
ΑΜΚΑ: 0000000000
ΓΥ. -ΤΣΑΥ 00000
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΕΟΠΥΥ

Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνονται αποδεκτά από 01.03.2012 τα παραπεμπτικά (χειρόγραφα και ηλεκτρονικά) που δεν φέρουν στη σφραγίδα του γιατρού τα αναφερόμενα στοιχεία.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2012

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Αθήνα, 03/02/2012
Αρ. Πρωτ.: 1089

Α. Σας ενημερώνουμε ότι προς καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δίνεται η δυνατότητα στους ειδικευμένους ιατρούς που έχουν δικαίωμα συνταγογράφησης για ασφαλισμένους του Οργανισμού, να χορηγούν ηλεκτρονική ή χειρόγραφη «επαναλαμβανόμενη συνταγή» τρίμηνης διάρκειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 121/2008, μόνο για παθήσεις της ειδικότητάς τους στους ασφαλισμένους που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και ακολουθούν σταθερή θεραπευτική αγωγή.
Επίσης οι αγροτικοί ιατροί έχουν δυνατότητα να συνταγογραφούν για χρονίως πάσχοντες ασφαλισμένους «επαναλαμβανόμενη συνταγή» τρίμηνης διάρκειας, μόνο βάσει γνωμάτευσης του ιατρού ειδικότητας. Η γνωμάτευση ισχύει για όσο χρόνο έχει καθορίσει ο γιατρός ειδικότητας και πάντως όχι πέραν της διετίας από την έκδοσή της.
Επισημαίνεται ότι η διάρκεια θεραπείας σε κάθε φύλλο επαναλαμβανόμενης συνταγής είναι έως τριάντα ημέρες, η οποία και αναγράφεται επί του σχετικού πεδίου για τις χειρόγραφες συνταγές.

Β. Σε συνέχεια του υπ'αριθμ. 221/13-01-2012 Εγγράφου Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διευκρινίζεται ότι η αποζημίωση προϊόντων ειδικής διατροφής μπορεί να γίνει, κατ' αντιστοιχία με το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, με προσκόμιση είτε τιμολογίου αγοράς είτε απόδειξης λιανικής πώλησης και των λοιπών δικαιολογητικών που αναγράφονται στο ανωτέρω έγγραφο. 

Γ. Οι ιδιώτες ιατροί που συνεργάζονται με ΚΑΠΗ και Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων έχουν δυνατότητα έκδοσης μόνο ηλεκτρονικών συνταγών για ασφαλισμένους του Οργανισμού. Επισημαίνεται ότι οι επισκέψεις δεν θα χρεώνονται στον Οργανισμό.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΓΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε πως για τις παρεχόμενες υπηρεσίες σας προς τον ΕΟΠΥΥ από 1/1/2012, κατά την υποβολή λογαριασμών σας, στο φορολογικό στοιχείο που θα εκδίδετε, θα αναγράφετε τα κάτωθι στοιχεία:
Επωνυμία: Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)
ΑΦΜ: 997478553
ΔΟΥ Αμαρουσίου
Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39, 15123, Μαρούσι

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά στους παρόχους υπηρεσιών υγείας, δηλαδή νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, φαρμακεία, ιατρούς, εργαστήρια, φυσικοθεραπευτές,ΚΑΑ, ΜΧΑ, ΜΤΝ και λοιπούς παρόχους υγείας.

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Αθήνα, 26/1/2012
Αρίθμ. Πρώτ: οικ. 709

1.Γενικές πληροφορίες
Σας γνωρίζουμε ότι από 01-01-2012 εντάσσονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οι ασφαλισμένοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΤΥΔΚΥ για τους οποίους ισχύουν πλέον κοινές διαδικασίες παροχών Φαρμακευτικής Περίθαλψης, όπως περιγράφεται στο γενικό έγγραφο Γ55/888/28-12-2011.
Συγκεκριμένα όλοι οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μπορούν να απευθύνονται για υγειονομική περίθαλψη και συνταγογράφηση στα πολυϊατρεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), στους συμβεβλημένους ιατρούς, στους ιατρούς των Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών ιατρείων και στους ιατρούς των Κρατικών Νοσοκομείων που έχουν πιστοποιηθεί στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Επίσης σε πιστοποιημένους μη συμβεβλημένους ιατρούς (με ιδιωτική δαπάνη) για την έκδοση μόνο ηλεκτρονικών συνταγών.
Στα ΚΑΠΗ δεν θα αποστέλλονται πλέον ιατροί από τις Μονάδες Υγείας ενώ η έκδοση συνταγών για ασφαλισμένους Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα γίνεται από ιατρούς που απασχολούνται στα ΚΑΠΗ ως ιδιώτες και μόνο μέσω ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Σημειώνεται ότι καταργούνται τα ατομικά συνταγολόγια των ταμείων, όμως σε κάθε περίπτωση η αγωγή θα αναγράφεται και επί του βιβλιαρίου υγείας (στο βιβλιάριο υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ, στο βιβλιάριο των εντολών υγειονομικής περίθαλψης (στο αντίγραφο) για ΟΠΑΔ, στο παραπεμπτικό του βιβλιαρίου ασθενείας (στο αντίγραφο) για ΟΑΕΕ) ενώ ο ιατρός οφείλει να ελέγχει την ασφαλιστική ικανότητα του ασθενή.

Επισημαίνεται ότι οι ιατροί που δεν έχουν συμβληθεί με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα πρέπει να επιστρέψουν άμεσα τα Συνταγολόγια Ενιαίου Τύπου στις Μονάδες Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από όπου τα παρέλαβαν. Σε αντίθετη περίπτωση θα τους καταλογίζεται η αξία όσων συνταγών εκδίδουν από τα εν λόγω συνταγολόγια. Για την συμπλήρωση του ενιαίου εντύπου συνταγών ακολουθούνται οι οδηγίες του γενικού εγγράφου Γ55/882/29-11-2011.
Έκδοση δίμηνων συνταγών γίνεται μόνο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ΠΔ 121/ 2008, άρθρο 2 παρ. ι, οι οποίες χρειάζονται θεώρηση στην περίπτωση χειρόγραφων συνταγών.
Επισημαίνεται ότι για την συνταγογράφηση φαρμάκων οι ιατροί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τα γενικά έγγραφα Φαρμακευτικής Διεύθυνσης Γ55/847/8-6-2011 (Μη Συνταγογραφούμενα Σκευάσματα), Γ55/842/28-4-2011 (Αρνητική Λίστα Φαρμάκων) και Γ55/884/2-12-2011 (Θετική Λίστα Φαρμάκων).

2. Συνταγογράφηση φαρμάκων που χορηγούνται από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Τα φάρμακα που χορηγούνται από τα φαρμακεία του οργανισμού αναφέρονται στα σχετικά έγγραφα Γ55/863/30-9-2011 και Γ55/891/29-12-2011. Η διάθεση των φαρμάκων αυτών θα πραγματοποιείται με ιατρική συνταγή που θα συνοδεύεται από γνωμάτευση Κρατικού Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής για τα φάρμακα του άρθρου 12 παρ. 2 του νόμου 3816/2010 και για τα υπόλοιπα φάρμακα από γνωμάτευση θεράποντα όπου προβλέπεται
από τον τρόπο διάθεσης τους.
Οι ιατροί που συνταγογραφούν φάρμακα του καταλόγου αυτού οφείλουν:
- Να τα συνταγογραφούν ΜΟΝΟ για τις εγκεκριμένες από τον ΕΟΦ ενδείξεις.
- Να καθοδηγούν τον ασφαλισμένο σε ποιό φαρμακείο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα απευθυνθεί για την εκτέλεση της συνταγής και αν χρειάζεται να εξεταστεί το περιστατικό από την ειδική επιτροπή μαζί με τα δικαιολογητικά που χρειάζονται, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι ασφαλισμένοι.
- Να μην αναγράφουν τα ιδιοσκευάσματα του Καταλόγου στην ίδια συνταγή με φάρμακα που χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία.
- Να αναγράφουν στη συνταγή την ένδειξη «ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ από το …… ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.».
- Να επισυνάπτουν στη συνταγή τη γνωμάτευση ιατρού της αντίστοιχης ειδικότητας, από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ιδιωτική κλινική, ή του ιδίου εάν είναι συγχρόνως και θεράπων ιατρός.
- Να χορηγούν στους ασφαλισμένους τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά για την χορήγηση όπως αναφέρονται στο έγγραφο Γ55/863/30-9-2011.

3.Φαρμακεία του οργανισμού
Για την αποφυγή της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων οι γιατροί οφείλουν να καθοδηγούν τους ασφαλισμένους στο φαρμακείο όπου χορηγείται το φάρμακο σύμφωνα με τις λίστες στα έγγραφα Γ55/863/30-9-2011 και Γ55/891/29-12-2011.
Οι διευθύνσεις των φαρμακείων του οργανισμού είναι:
· Κεντρικό Φαρμακείο (Αγίου Κωνσταντίνου 16, Τ.Κ. 102 41, Αθήνα).
· Παράρτημα Κεντρικού Φαρμακείου – Αμπελοκήπων (Παράσχου 23, 114 73 Γκύζη).
· Παράρτημα Κεντρικού Φαρμακείου – Ρέντη (Πειραιώς 167, 182 33, Ρέντης).
· Παράρτημα Κεντρικού Φαρμακείου – Πειραιάς (Μπομπουλίνας 7-13, 185 35, Πειραιάς).
· Παράρτημα Κεντρικού Φαρμακείου – Θεσσαλονίκη (Ν. Πλαστήρα 22, Νέα Κρίνη, 55 132, Καλαμαριά).
· Παράρτημα Κεντρικού Φαρμακείου – Ν. Ιωνία (Αλ. Παναγούλη 91, 142 34, Ν. Ιωνία).

4.Σχετικά με τις επιτροπές έγκρισης φαρμάκων
Στο άρθρο 9 παρ. 8 του ενιαίου κανονισμού παροχών αναφέρεται ότι για την αναγκαιότητα θεραπείας με φάρμακα υψηλού κόστους και με αυτά που κυκλοφορούν στο εξωτερικό γνωματεύουν επιτροπές του ΕΟΠΥΥ αποτελούμενες από ιατρούς σχετικής ειδικότητας με τη νόσο.
Στο έγγραφο Γ55/673/19-1-2009 (με το συνημμένο του) καθώς και στο έγγραφο Γ55/828/8-3-2011 αναφέρονται τα φάρμακα για τα οποία απαιτείται η απόφαση χορήγησης τους από επιτροπή καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που ο ασθενής έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα πρώιμης πρόσβασης στα πλαίσια παρηγορητικής θεραπείας δεν απαιτείται η εξέταση από επιτροπή αλλά προσκομίζει την απόφαση του αρμοδίου τμήματος
του ΕΟΦ, μέχρι νεοτέρας.
Ειδικότερα για την εισαγωγή του φαρμάκου από το εξωτερικό ο θεράπων ιατρός πρέπει να συμπληρώσει το ειδικό έντυπο Α και να δώσει στον ασθενή τις εξετάσεις από όπου πιστοποιήθηκε το νόσημα καθώς και να αναφερθεί στην πορεία της νόσου και να παραπέμψει τον ασθενή στην τοπική ΝΜΥ του ΕΟΠΥΥ ώστε να αποσταλούν τα δικαιολογητικά στην Επιτροπή.
Προς αποφυγή της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων καλό είναι οι ιατροί να ενημερώνουν τους ασφαλισμένους αν κάποιο φάρμακο χρειάζεται επιτροπή και να τους χορηγούν τις σχετικές εξετάσεις.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχει ο ασφαλισμένος μαζί του, όταν παραπέμπεται σε επιτροπή, είναι:
· Αίτηση με φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ασθενείας
· Το έντυπο Α (μόνο για φάρμακο εξωτερικού).
· Γνωμάτευση θεράποντα ιατρού.
· Τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο Γ55/673/19-1-2009 για τα φάρμακα που περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο.
· Οποιοδήποτε στοιχείο ή εξέταση που να πιστοποιεί τη νόσο για φάρμακα που δεν περιγράφονται στο έγγραφο (ειδικά για τα φάρμακα εξωτερικού).
Με ευθύνη των Διευθυντών των Μ.Υ. και Π.Υ.Υ. να δοθεί από ένα αντίγραφο του εγγράφου αυτού στους ιατρούς της μονάδας τους, που συνταγογραφούν, καθώς και από ένα αντίγραφο στους ιατρούς Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και νοσοκομείων του ΕΣΥ της ασφαλιστικής τους περιοχής, εφόσον προμηθεύονται συνταγολόγια από την Μονάδα, οι οποίοι θα το παραλάβουν ενυπόγραφα.
Όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (www.eopyy.gov.gr)

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ
Κ. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ