Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΟΠΥΥ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΔΑΠΥ

Αθήνα,13.9.2017 
Αρ. Πρωτ.3287               Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Μετά από συναντήσεις μελών του ΔΣ του ΠΦΣ  με υπηρεσιακούς παράγοντες του ΕΟΠΥΥ και την  ιδιωτική εταιρεία (στον Ασπρόπυργο), η οποία  επεξεργάζεται και ψηφιοποιεί τις υποβολές της σύμβασης των Αναλωσίμων Σ.Δ., των Σκευασμάτων Διαιτητικής Διατροφής & των Ακουστικών, Ορθοπεδικών, Αναπνευστικών Συσκευών κτλ, σας κοινοποιούμε τα βήματα τα οποία ακολουθούνται μέχρι ο φάκελος της υποβολής να φτάσει στις ΠΕΔΙ για να ελεγχθεί και να εκδοθεί ένταλμα πληρωμής μας.
ΤΑ βήματα είναι τα εξής:
1.       Η υποβολή παραλαμβάνεται από του υπαλλήλους του ΕΟΠΥΥ στον Ασπρόπυργο.
2.       Ο φάκελος ελέγχεται, σκανάροντας την ετικέτα και ταυτοποιείται η ηλεκτρονική υποβολή.
3.       Εφόσον ταυτοποιείται η ηλεκτρονική υποβολή με το φάκελο που παραλαμβάνεται από την υπηρεσία, τότε δίνεται αριθμός  πρωτοκόλλου.
4.       Ο φάκελος ανοίγεται και ελέγχεται η ύπαρξη ή όχι των απαραίτητων δικαιολογητικών:
a.       Τιμολόγιο
b.      Αποδεικτικό υποβολής
c.       Γνωμάτευση ιατρού
d.      Παραστατικό εκτέλεσης γνωμάτευσης του φαρμακείου
5.       Ακολούθως γίνεται ταυτοποίηση του αριθμού ηλεκτρονικής υποβολής με εκείνον που έχει εκτυπωθεί στα σχετικά δικαιολογητικά (αποδεικτικό υποβολής – παραστατικό εκτέλεσης γνωμάτευσης φαρμακείου). Πάνω δεξιά στο παραστατικό εκτέλεσης της γνωμάτευσης υπάρχει ο αριθμός που περιλαμβάνει τον 7ψήφιο αριθμό της υποβολής και τον αύξοντα αριθμό της εκτελεσμένης γνωμάτευσης .
6.       Γίνεται έλεγχος του  φυσικού τιμολογίου για την ταυτοποίηση των στοιχείων του: Ημερομηνία και  αριθμός  τιμολογίου, αιτούμενο ποσό με ακρίβεια δεκαδικού, τα οποία έχουν δηλωθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΕΔΑΠΥ και έχουν αποσταλεί στον ΕΟΠΥΥ.
7.       Γίνεται ψηφιοποίηση του δείγματος δικαιολογητικών.
8.       Αποστέλλεται το  δείγμα στις ΠΕΔΙ για διοικητικό έλεγχο.
9.       Ακολουθεί έλεγχος από τις ΠΕΔΙ και επικοινωνία μέσω email, με τα φαρμακεία για αποστολή, σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, των απαραίτητων δικαιολογητικών (φορολογική, ασφαλιστική, πιστωτικό τιμολόγιο, αντίγραφα εκτελεσμένων συνταγών φαρμάκων).
10.   Αποστολή δικαιολογητικών από τα φαρμακεία μέσω email, fax ή αυτοπροσώπως, σε διάστημα εντός 3 ημερών.
11.   Ολοκληρώνεται ο  έλεγχος - εκκαθάρισης και  γίνεται οριστικοποίηση.
12.   Εκδίδεται το  Ένταλμα πληρωμής.
13.   Πραγματοποιείται η πληρωμή μέσω διανεμητικού του συλλόγου ή απευθείας στους προσωπικούς λογαριασμούς .

Σύμφωνα με τα παραπάνω και την συζήτηση με τους υπευθύνους διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν:
Υποβολές χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου:
Το μεγαλύτερο ποσοστό των υποβολών που δεν έχουν αρ. πρωτοκόλλου οφείλεται στο γεγονός ότι «φαίνονται» ότι είναι σε κατάσταση «Καταχώρησης Στοιχείων» στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΕΔΑΠΥ, δηλαδή ανοικτή υποβολή.
Ζητήθηκε, άμεσα να ενημερωθούν μέσω μηνύματος στη ηλεκτρονική υποβολή του ΕΔΑΠΥ, οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι να κλείσουν τις υποβολές  τους.
§  Για το μήνα Ιανουάριο έχουμε 32 τέτοιες περιπτώσεις.
§  Για το μήνα Φεβρουάριο 47.
Υποβολές με αριθμό πρωτοκόλλου  που υπάρχει στο σύστημα αλλά  έχουν πρόβλημα στην αποστολή ψηφιοποιημένου αρχείου:
Οι υποβολές αυτές έχουν θεωρηθεί ως: πολλαπλές υποβολές, επειδή διαφέρει ο αριθμός υποβολής στο αποδεικτικό υποβολής με αυτόν στην εκτέλεση της γνωμάτευσης καθώς  κάποιοι συνάδελφοι για κάποιο λόγο διέγραψαν την ολοκληρωμένη υποβολή τους, και δημιούργησαν νέα. Όταν όμως απέστειλαν το φυσικό αρχείο χρησιμοποίησαν τα εκτυπωμένα δικαιολογητικά της διαγραμμένης. Τα προβλήματα αυτά  δημιουργήθηκαν τους δυο πρώτους μήνες που το επέτρεπε το σύστημα.
-    Εάν διαπιστωθεί οποιαδήποτε διαφορά κατά των έλεγχο των βημάτων 4 (απουσιάζει το τιμολόγιο ή το αποδεικτικό υποβολής), ή 5 ή 6 τότε ο φάκελος αυτός δεν ψηφιοποιείται και παραμένει εκτός της διαδικασίας ελέγχου, έως ότου βρεθεί λύση στο πρόβλημα του. Υπάρχει αριθμός συναδέλφων που στις υποβολές τους απουσιάζει το τιμολόγιο ή έχει μέσα στο φάκελο υποβληθεί αντίγραφο τιμολογίου. Ζητήθηκε άμεσα να ενημερωθούν οι συνάδελφοι αυτοί.
-    Τα δικαιολογητικά δεν μπορούν να ψηφιοποιηθούν,  όταν το μελάνι σε όλα τα δικαιολογητικά ή σε κάποια από αυτά είναι προβληματικό (αχνό, κενά, προβλήματα εκτυπωτή  κτλ)
Τέλος σε περίπτωση έλλειψης των παραστατικών εκτέλεσης γνωμάτευσης του φαρμακείου, τότε συμπληρώνεται από την υπηρεσία χειρόγραφο έγγραφο που δηλώνει στις ΠΕΔΙ ότι:, «δεν βρέθηκε το συγκεκριμένο παραστατικό στο φάκελο της υποβολής» και αποστέλλεται το ψηφιοποιημένο αρχείο.
Όπως ενημερωθήκαμε από τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ έχει εκδικαστεί η πλειοψηφία των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, υπολείπονται περί τις 150 ενστάσεις.
Οι εκδικασμένες περιπτώσεις εγκρίνονται από το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ και μετά ενημερώνονται οι ΠΕΔΙ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν προβούμε στο κλείσιμο της υποβολής, ελέγχουμε προσεκτικά όλα τα στοιχεία που αφορούν την υποβολή και έπειτα ολοκληρώνουμε την υποβολή.
Ελέγχουμε επίσης και το φάκελο υποβολής με τα φυσικά παραστατικά που αποστέλλουμε (να βρίσκονται μέσα στο φάκελο τιμολόγιο, αποδεικτικό υποβολής, να ταυτίζεται ο αριθμός υποβολής σε ετικέτα – παραστατικά εκτέλεσης – αποδεικτικό υποβολής).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2017

ΕΟΠΥΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΠ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ. Π639/22.8.2017 

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι και σήμερα 22 Αυγούστου, η πορεία εκκαθάρισης και πληρωμής των φαρμακείων για την κατηγορία υλικών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, αναλώσιμων υλικών και σκευασμάτων ειδικής διατροφής, έχει ως εξής: 
• Το ποσοστό πληρωμής για τα φαρμακεία όλης της χώρας υπερβαίνει το 85% για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Αντίστοιχα, το ποσοστό πληρωμής των φαρμακείων του Πειραιά, για τους ίδιους μήνες υπερβαίνει το 91% και της Αττικής το 84%. 
• Η εκκαθάριση του Μαρτίου προσεγγίζει το 70% στο σύνολο των υποβολών σε όλη την χώρα και έχουν ξεκινήσει ήδη οι πληρωμές που αναμένονται να ολοκληρωθούν εντός του Αυγούστου. 
Σημειώνεται ότι σημαντικός παράγοντας για την ολοκλήρωση των πληρωμών αποτελεί η έγκαιρη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους φαρμακοποιούς – μέλη σας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ 
ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ 
Επικ. Καθ. Παν. Πειραιά

Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

ΕΟΠΥΥ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Αθήνα, 9/8 /17 
Αρ. πρωτ.: Π 635 

ΠΡΟΣ Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι και σήμερα 9 Αυγούστου, η πορεία εκκαθάρισης και πληρωμής των φαρμακείων για την κατηγορία υλικών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, αναλώσιμων υλικών και σκευασμάτων ειδικής διατροφής, έχει ως εξής:
• Το ποσοστό εκκαθάρισης των υποβολών μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου ξεπερνά το 95% του συνόλου των υποβολών σε όλη τη χώρα.
• Το ποσοστό πληρωμής για τα φαρμακεία όλης της χώρας ανέρχεται σε 83% για τον Ιανουάριο και σε 77% για τον Φεβρουάριο. Tο ποσοστό πληρωμής των φαρμακείων του Πειραιά είναι στο 90% ο Ιανουάριος και στο 86% ο Φεβρουάριος και της Αττικής στο 83% και στο 70% αντίστοιχα.
• Σύμφωνα με την πορεία πληρωμών, η διαδικασία για τις υποβολές των φαρμακοποιών μηνός Μαρτίου για τα συγκεκριμένα υλικά, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Αυγούστου.
Σημειώνεται ότι σημαντικό παράγοντα για την επιτάχυνση της διαδικασίας αποτελεί η έγκαιρη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους φαρμακοποιούς – μέλη σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
Επικ. Καθ. Παν. Πειραιά

Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

ΕΟΠΥΥ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΠΦΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Μαρούσι,27-7-2017 
Αρ. Πρωτ.: Π 624 
Σε συνέχεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στις 26-7-2017, μεταξύ της διοίκησης του Οργανισμού και του Προέδρου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, παρακαλούμε όπως ορίσετε επιτροπή από τον Π.Φ.Σ. για καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των μερών, με στόχο την αποπληρωμή των υποβολών (φαρμάκου) του Ιουνίου, στο τέλος του Αυγούστου. 
Σχετικά με την αποζημίωση των αναλωσίμων υλικών, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου και εκκαθάρισης για υποβολές ύψους περίπου 18.000.000 ευρώ, ενώ έχουν διεκπεραιωθεί πληρωμές ύψους περίπου 6.000.000 ευρώ για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο έως σήμερα. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διεύθυνσης Ελέγχου και Εκκαθάρισης του Οργανισμού η διαδικασία ελέγχου και εκκαθάρισης της πλειονότητας των υποβολών του Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2017, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Αυγούστου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ 
ΣΩΤ. ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ 
Επικ. Καθ. Πανεπ. Πειραιώς

Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

ΘΕΜΑ: « ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

Αθήνα,14/7/2017 
Αρ.Πρωτ.: ΔΒ4Γ/Γ55/12/οικ.30432 
ΣΧΕΤΙΚΑ:
1) Επέκταση Συλλογικής Σύμβασης Προμήθειας Φαρμάκων για την παροχή Υγειονομικού Υλικού , Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Διαιτητικών Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής
2) Σύμβαση παροχής Υγειονομικού Υλικού και Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
3) Σύμβαση για την παροχή Διαιτητικών Τροφίμων για Ειδικούς Ιατρικούς Σκοπούς
4) Τα υπ άριθμ. Γ55/888/28-12-2011, 221/13-1-2012 , 5942/29-2-2012, 20966/30-4-2012, 24199/18-5-2012, 37532/3-9-2012, 40898/1-10-2012, 47743/19-11¬2012, 12876/5-4-2013, 31278/30-9-2013, 33260/16-10-2013, 22551/18-6-2014, 25534/17-11-2014, 31596/12-7-2012, 43183/9-12-2014, ΔΒ4Γ/Γ55/6/οικ.6644/19-2-2015, ΔΒ4Γ/Γ55/15/οικ.23163/10-6-2015,ΔΒ4Γ/Γ55/18/οικ.23734/15-6-2015, ΔΒ4Γ/Γ55/16/ οικ.23735/15-6-2015,ΔΒ4Γ/Γ55/27/οικ.30496/6-8-2015, ΔΒ4Γ/Γ55/4/οικ. 16470/26-4- 2016,ΔΒ4Γ/Γ55/5/οικ.19894/25-5-2016,ΔΒ4Γ/οικ.20297/26-5-2016,ΔΒ4Γ/Γ55/15/οικ.49279 /14-12-2016,οικ.13486/08-04-2014 και Γ32/60/οικ.16504/05-05-2014 έγγραφα μας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και λόγω της σύναψης συμβάσεων παροχής υγειονομικού υλικού και ιατροτεχνολογικών προϊόντων και διαιτητικών τροφίμων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, κωδικοποιούμε -επικαιροποιούμε τις οδηγίες που έχουν δοθεί όσον αφορά την έκδοση , εκτέλεση γνωματεύσεων και τη χορήγηση των ως άνω ειδών.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 

1. Οι θεράποντες ιατροί, σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, κατά τη συνταγογράφηση στους ασφαλισμένους τους, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στον ΕΚΠΥ, ειδικά όσον αφορά την υποχρέωση ορθής συνταγογράφησης, και των οδηγιών του Οργανισμού περί του τρόπου, χρόνου και όρων παροχής περίθαλψης. 
2. Να ελέγχουν το βιβλιάριο υγείας και να διαπιστώνουν εάν το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση ταυτίζεται με αυτό που αναγράφεται ή εικονίζεται στο βιβλιάριο υγείας και να αναγράφουν στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου τη συνιστώμενη αγωγή. 
3. Να εξετάζουν τον ασφαλισμένο πριν χορηγήσουν τη γνωμάτευση και να συνταγογραφούν αναλώσιμα υγειονομικά υλικά και σκευάσματα ειδικής διατροφής σχετικής με τη νόσο και μόνο για νοσήματα της ειδικότητάς τους. Οι συνταγογράφοι ιατροί είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή και σύννομη συνταγογράφηση κατά τον ΕΚΠΥ. 
4. Να ελέγχουν από το βιβλιάριο υγείας τυχόν προηγούμενη συνταγογράφηση για την ίδια νόσο, ώστε να αποφεύγεται η αναγραφή αναλωσίμων ή σκευασμάτων ειδικής διατροφής που έχει αποδειχθεί αναποτελεσματική στο συγκεκριμένο ασθενή ή ακατάλληλη για την περίπτωσή του. 
5. Να μη επαναλαμβάνουν τη συνταγογράφηση, εφόσον από τη μηνιαία ποσότητα που υποχρεωτικά αναγράφεται στη γνωμάτευση και το χρόνο λήψης, δεν δικαιολογείται η ανάλωση των χορηγηθέντων με την προηγούμενη γνωμάτευση. 
6. Σύμφωνα με τον ισχύοντα ΕΚΠΥ , η συμμετοχή των ασφαλισμένων στο αναλώσιμο υγειονομικό υλικό είναι 25% , πλην συγκεκριμένων περιπτώσεων όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 9 του Ε.Κ.Π.Υ του ΕΟΠΥΥ ( αναλώσιμο υγειονομικό υλικό ) Η επιβεβαίωση μιας νόσου ως « χρονίας » γίνεται από τον ελεγκτή ιατρό και είναι δεσμευτική από τα Τμήματα Παροχών για να δικαιολογηθεί η μηδενική συμμετοχή στο αναλώσιμο υλικό που περιγράφεται στο παράρτημα Γ του άρθρου 9 του ΕΚΠΥ. Επειδή το ποσοστό συμμετοχής επί της γνωμάτευσης από τον συνταγογράφο ιατρό δεσμεύει τον πάροχο κατά την εκτέλεσή της, οποιαδήποτε διαφορά κατά παρέκκλιση της κειμένης νομοθεσίας καταλογίζεται στο συνταγογράφο ιατρό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 121/2008. 
7. Οι Ηλεκτρονικές γνωματεύσεις με χειρόγραφες διορθώσεις δε γίνονται αποδεκτές και δεν εκτελούνται από τους παρόχους. 
8. Να εκδίδουν γνωματεύσεις για όλα τα υλικά και τα σκευάσματα ειδικής διατροφής με δυνατότητα έκδοσης μηνιαίων γνωματεύσεων συνολικής διάρκειας ισχύος και με μέγιστο αριθμό μηνιαίων γνωματεύσεων ανά επίσκεψη , όπως ειδικότερα καθορίζονται από τις οδηγίες του Οργανισμού και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση , μόνο για παθήσεις της ειδικότητάς τους στους δικαιούχους που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και ακολουθούν σταθερή αγωγή. 
9. Να μην προτρέπουν με οποιοδήποτε τρόπο τους ασφαλισμένους να εκτελούν τις εκδιδόμενες γνωματεύσεις σε συγκεκριμένο πάροχο και να μην προσκομίζουν οι ίδιοι τις γνωματεύσεις στον πάροχο για εκτέλεση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 

1. Οι αρμόδιοι ελεγκτές ιατροί οφείλουν να ελέγχουν τη συνταγογράφηση εφαρμόζοντας τις διατάξεις του παρόντος, τα προβλεπόμενα στον ΕΚΠΥ, τη σχετική γενική νομοθεσία και τις εγκυκλίους των αρμοδίων Υπουργείων και του Οργανισμού που εκδίδονται κάθε φορά περί του τρόπου, χρόνου και όρων παροχής περίθαλψης. Οι ελεγκτές ιατροί μπορούν να ζητήσουν να προσκομίζουν οι ασθενείς και οι πάροχοι υγείας, στοιχεία κλινικά και εργαστηριακά σχετικά με την πάθησή τους. Ειδικότερα οι ελεγκτές ιατροί οφείλουν: 
α) να ελέγχουν την ορθή συμπλήρωση κάθε γνωμάτευσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
β) να εγκρίνουν τις παροχές που προβλέπονται απ'τον ΕΚΠΥ και 
γ) να θεωρούν εντός 10 εργασίμων ημερών από την έκδοσή της συμπεριλαμβανομένης και αυτής μέσα στην οποία πρέπει να γίνεται η θεώρηση της γνωμάτευσης, όπου αυτή απαιτείται, εκτός αν για κάποια παροχή ορίζεται διαφορετικά με σχετική εγκύκλιο (π.χ. για γυαλιά εντός 15 ημερών). 
2. Γνωματεύσεις ιατρών θεωρημένες από ελεγκτές ιατρούς είναι έγκυρες, εκτελούνται υποχρεωτικά από τους παρόχους και δεν υπόκεινται σε καμία απολύτως περικοπή στους παρόχους Σε περίπτωση που πρέπει να περικοπεί εκτελεσθείσα γνωμάτευση για λόγο που αφορά παράβαση υποχρεώσεως του ιατρού που απορρέει από το παρόν και θεωρήθηκε από ελεγκτή ιατρό, ο ασφαλιστικός οργανισμός υποχρεούται να αποζημιώσει τον πάροχο που εκτέλεσε τη γνωμάτευση και να εισπράξει με την διαδικασία του ΚΕΔΕ την αξία της από το συνταγογράφο γιατρό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 121/2008 . Η θεώρηση λαμβάνεται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις συνταγών που απαιτείται θεώρηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
3. Δεν μπορεί το ίδιο πρόσωπο να είναι θεράπων και ελεγκτής. 
4. Η έγκριση του ελεγκτή πρέπει να προηγείται της αγοράς του παρεχόμενου είδους. 
5. Είναι υποχρεωτική η θεώρηση των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων, όπου αυτό προβλέπεται. 
6. Οι ελεγκτές ιατροί δεν πρέπει να εγκρίνουν ιατρικές γνωματεύσεις ή συνταγές που προσκομίζονται από αντιπροσώπους παρόχων ακόμη και αν υπάρχει εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο του ασθενή. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 

Οι πάροχοι που συμβάλλονται με τον ΕΟΠΥΥ υποχρεούνται: 
1 Να συμμορφώνονται με τις οδηγίες περί του τρόπου, χρόνου και όρων παροχής περίθαλψης και να τηρούν τους όρους των συμβάσεών τους. 
2. Να έχουν σε άμεση ζήτηση τα προϊόντα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ. 
3. Να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους και να παρέχουν κάθε αναγκαία πληροφορία που έχει σχέση με τα προϊόντα, τα οποία παραδίδουν σε αυτούς. 
4. Να χρεώνουν επί των γνωματεύσεων τις τιμές των προϊόντων ( στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ ) και οι οποίες διαμορφώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν 4447/16 & 4472/17 και τις αποφάσεις του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ. Επισημαίνεται ότι οι τιμές αποζημίωσης όπως καθορίζονται από τον ΕΟΠΥΥ είναι υποχρεωτικές για τους συμβαλλόμενους παρόχους και οποιαδήποτε μετακύλιση κόστους σε βάρος των ασφαλισμένων , αποτελεί παράβαση συμβατικών όρων και επισύρει τις σχετικές κυρώσεις.
5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση δαπάνης των χορηγουμένων προϊόντων είναι η ύπαρξη αυτοκόλλητων ταινιών γνησιότητας που υποχρεωτικά θα πρέπει να φέρουν τα υλικά , με τους αντίστοιχους γραμμωτούς κώδικες -barcodes και την αναλυτική περιγραφή των χορηγουμένων ειδών , έως την υλοποίηση της εφαρμογής των άϋλων barcodes 
6. Απαγορεύεται αυστηρά η αντικατάσταση των προϊόντων που αναγράφονται στη γνωμάτευση με διαφορετικά προϊόντα καθώς και η εξαργύρωση της γνωμάτευσης 
7. Να εκτελούν οι ίδιοι ή οι νόμιμοι αντικαταστάτες τους πιστά κάθε γνωμάτευση που έχει εκδοθεί κανονικά και προσκομίζεται για εκτέλεση εμπρόθεσμα. Σε χρόνια αγωγή η επόμενη εκτέλεση θα επιτρέπεται μετά την κατανάλωση των ειδών που περιλαμβάνονται στην προγενέστερη γνωμάτευση. 
8. Να εισπράττουν από το δικαιούχο τη νόμιμη συμμετοχή του επί της δαπάνης του προϊόντος , σύμφωνα με την αναφορά που γίνεται στη γνωμάτευση. 
9. Σε περίπτωση που απαιτούνται επιπλέον ποσότητες από τις ορισθείσες από τον ΕΟΠΥΥ ως μέγιστες , θα πρέπει να προσκομίζεται απαραίτητα αιτιολογημένη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού , όπου θα αναφέρεται η ανάγκη για την πρόσθετη αιτούμενη ποσότητα , καθώς και εγκριτική απόφαση του ΑΥΣ , όπως αυτό προβλέπεται κάθε φορά. 
10. Είναι υποχρεωτική η καταχώρηση στο βιβλιάριο υγείας της συνιστώμενης αγωγής με σφραγίδα και υπογραφή ιατρού, ακριβώς όπως έχει συνταγογραφηθεί στην ηλεκτρονική γνωμάτευση. H γνωμάτευση απαραίτητα συνοδεύεται από το βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου, στο οποίο ο πάροχος ελέγχει την καταχώρηση της γνωμάτευσης και σημειώνει την εκτέλεση με σφραγίδα και υπογραφή. 
11. Η τυχόν εκτέλεση γνωμάτευσης που δεν είναι θεωρημένη, όταν απαιτείται θεώρηση, στερεί από τον πάροχο το δικαίωμα να εισπράξει την αξία της από τον ΕΟΠΥΥ. 
12. Να μην έχουν στην κατοχή τους βιβλιάρια υγείας των ασφαλισμένων. Τα βιβλιάρια υγείας παραδίδονται μαζί με τα υλικά αμέσως στον ασφαλισμένο ή τον απεσταλμένο του . Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος ξεχάσει το βιβλιάριο υγείας στο χώρο του παρόχου, ο πάροχος οφείλει να το παραδώσει εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών στον ίδιο ή στον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό ή στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. 
13. Οι πάροχοι να μην έχουν οποιαδήποτε συνεργασία με ιατρούς με σκοπό την καθ'υπαγόρευση συνταγογράφηση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής διατροφής. 
14. Ο ΕΟΠΥΥ έχει το δικαίωμα να ενεργεί έλεγχο στον πάροχο σχετικά με την τήρηση των όρων των σχετικών συμβάσεων και της κείμενης νομοθεσίας. 
Σε περίπτωση που παρατηρηθούν αποκλίσεις τήρησης των όρων επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ 
α.α
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ

Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Μαρούσι 22/06/2017 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Συνάντηση με το προεδρείο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.) πραγματοποίησε σήμερα ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ. Σωτ. Μπερσίμης μετά από σχετικό αίτημα του Π.Φ.Σ.. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος και ο ταμίας του Συλλόγου κ.κ. Κωνσταντίνος Λουράντος και ο Ηλίας Χαλιγιάννης, αντίστοιχα. 
Κατά τη συνάντηση οι εκπρόσωποι των φαρμακοποιών ενημερώθηκαν για το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών τους για φάρμακα και αναλώσιμα υλικά. 
Συγκεκριμένα: 
• Για τις πληρωμές φαρμάκων η διοίκηση του Οργανισμού ενημέρωσε ότι έως 7 Ιουλίου θα εξοφληθούν οι απαιτήσεις των φαρμακοποιών για τον μήνα Απρίλιο. Σημειώνεται ότι ο χρόνος εξόφλησης των φαρμακοποιών σήμερα έχει περιοριστεί σημαντικά σε λιγότερο από 60 ημέρες, όταν το 2015 ξεπερνούσε τις 90 ημέρες. 
• Σχετικά με την καθυστέρηση που παρατηρείται στην πληρωμή των παρόχων για αναλώσιμα υλικά, αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι εντάχθηκαν για πρώτη φορά στη νέα διαδικασία ελέγχου τελικής εκκαθάρισης, αφήνοντας πίσω οριστικά τον λεγόμενο πρόχειρο λογιστικό έλεγχο. Τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζονται καθημερινά και αύριο Παρασκευή 23 Ιουνίου εκκινεί η διαδικασία εξόφλησης. Σε περίπτωση περικοπών (το ποσοστό των οποίων μέχρι σήμερα είναι μόλις στο 2,21% των οριστικοποιημένων υποβολών για υγειονομικό υλικό), οι πάροχοι έχουν τη δυνατότητα κατάθεσης ένστασης και έχει προβλεφθεί αυστηρό χρονοδιάγραμμα διεκπεραίωσης του σχετικού αιτήματος, σε συνεργασία με τον Π.Φ.Σ. και τους κατά τόπους Φαρμακευτικούς Συλλόγους. 
Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ. Σωτ. Μπερσίμης, «ο έλεγχος και ο εξορθολογισμός του συστήματος είναι μονόδρομος και στην προσπάθεια αυτή, ο Π.Φ.Σ. είναι αρωγός με πνεύμα συνυπευθυνότητας. Γι' αυτό το λόγο συμφωνήσαμε με τον Σύλλογο πριν από λίγους μήνες για τη χορήγηση ιατροτεχνολογικών υλικών από τα φαρμακεία. Ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό σε θεραπευτικούς όρους για την Υγεία των Πολιτών αλλά και σε οικονομικούς για τον Οργανισμό με περισσότερα από 200 εκατ. ευρώ προϋπολογισμό».

Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Μαρούσι, 10/04/2017 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Κατόπιν αιτήματος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου σχετικά με την έναρξη υποχρεωτικής έκδοσης ηλεκτρονικών γνωματεύσεων για διαβητολογικό υλικό, η δυνατότητα έκδοσης χειρόγραφων γνωματεύσεων μετατίθεται μέχρι και την 21/4/2017
Οι χειρόγραφες γνωματεύσεις δύναται να εκτελεστούν μέχρι τις 30/4/2017. 
Μετά από αυτή την ημερομηνία (21/4/2017), ιατρικές γνωματεύσεις για παροχές ΕΚΠΥ που δεν έχουν εκδοθεί μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής δεν θα αποζημιώνονται από τον Οργανισμό. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ