Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017

ΕΟΠΥΥ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΕΔ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ Ε-ΔΑΠΥ

Αθήνα 17/11/2017
Αρ. Πρωτ. οικ.46766

Σχετικό: Έγγραφο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου με αρ. πρώτ. 4011/16-11-2017. 

Σε απάντηση στα ανωτέρω σχετικά ερωτήματα σας, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 
1. Με αποφάσεις του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης στο σύστημα του e-δαπυ επαναλαμβανόμενων γνωματεύσεων με προϊόντα εκτός μητρώου για το διάστημα μεταξύ 23/10/2017 έως και 31/10/2017. 
2. Για μη επαναλαμβανόμενες γνωματεύσεις που τυχόν εκτελέστηκαν για το διάστημα 23/10/2017 έως 31/10/2017 με προϊόντα εκτός μητρώου, υπάρχει σχετική πρόταση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ προς το Υπουργείο Υγείας για νομοθετική ρύθμιση. 
3. Από 1/11/2017 εκτελούνται γνωματεύσεις με εγκεκριμένα προϊόντα στο σύστημα του e-δαπυ, αποκλειστικά. 
4. Γνωματεύσεις με προϊόντα που είναι εγχωρίως παραγόμενα ή εγχωρίως κυκλοφορούντα εκτελούνται κανονικά στο σύστημα του e-δαπυ. 
5. Τα χορηγούμενα προϊόντα ακολουθούν τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ

ΕΟΠΥΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Μαρούσι 17/11/2017

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι την 15-12-2017 αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ όλα τα προϊόντα της σύμβασης για παροχή Ακουστικών Βαρηκοΐας, Ορθοπεδικών και Αναπνευστικών Συσκευών /Ειδών που έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο και έχουν εγκριθεί ως προς τα δικαιολογητικά τους, ανεξάρτητα από το αν διαθέτουν τη δήλωση 3 τιμών ή τη δήλωση εγχωρίως παραγόμενου / εγχωρίως κυκλοφορούντος, σύμφωνα με τον ΕΚΠΥ. 
Μετά την ανωτέρω ημερομηνία, τα προϊόντα για τα οποία δεν έχει υποβληθεί είτε η δήλωση των 3 τιμών είτε η δήλωση εγχωρίως παραγόμενων / εγχωρίως κυκλοφορούντων δεν θα αποζημιώνονται από τον Οργανισμό. 
Επισημαίνουμε προς τους προμηθευτές ότι όσοι εξ αυτών δεν ολοκληρώσουν όλες τις αναγκαίες ενέργειες καταχώρησης των προϊόντων τους στο μητρώο ΕΟΠΥΥ - ΕΚΑΠΤΥ μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, η επόμενη επικαιροποίηση αυτού θα διενεργηθεί μετά το 1ο τρίμηνο του 2018.

Ο πρόεδρος
Σ. Μπερσίμης

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Αθήνα, 23/10/2017 
Αρ. Πρωτ.: ΔΒ2/965/οικ.43368 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Στα πλαίσια της εφαρμογής των νέων τιμών και κωδικών αποδιδόμενων παροχών ασφαλισμένων και σε συνέχεια των ερωτημάτων, σας γνωρίζουμε ότι: 
Η εφαρμογή e-DAPY παροχών επανενεργοποιείται στις 23/10/2017, για καταχώρηση των εκτελέσεων μηνός Οκτωβρίου 2017 και για εκτελέσεις έως 22/10/2017. 
Οι γνωματεύσεις θα καταχωρηθούν με την ημερομηνία εκτέλεσης δηλαδή την ημερομηνία που χορηγήθηκαν τα υλικά. 
Για το διάστημα που εκτελέσθηκαν χειρόγραφα οι γνωματεύσεις η υπογραφή του παραλήπτη και η ημερομηνία εκτέλεσης της γνωμάτευσης όπως και η σφραγίδα και η υπογραφή του παρόχου προστίθενται μπροστά στη γνωμάτευση του συνταγογράφου γιατρού και δεν θα απαιτείται και πάλι υπογραφή παραλήπτη και παρόχου στο παραστατικό εκτέλεσης που θα εκδοθεί κατά την καταχώρηση της γνωμάτευσης. 
Για τις εκτελέσεις από 23/10/2017 και στο εξής θα ενεργοποιηθεί η νέα εφαρμογή η οποία, θα επιτρέπει την εκτέλεση γνωματεύσεων με τιμές των ΦΕΚ 3491/Β/2017 και 3492/Β/2017 και θα ενεργοποιηθεί εντός των επομένων ημερών. 


Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΟΠΥΥ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΔΑΠΥ

Αθήνα,13.9.2017 
Αρ. Πρωτ.3287               Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Μετά από συναντήσεις μελών του ΔΣ του ΠΦΣ  με υπηρεσιακούς παράγοντες του ΕΟΠΥΥ και την  ιδιωτική εταιρεία (στον Ασπρόπυργο), η οποία  επεξεργάζεται και ψηφιοποιεί τις υποβολές της σύμβασης των Αναλωσίμων Σ.Δ., των Σκευασμάτων Διαιτητικής Διατροφής & των Ακουστικών, Ορθοπεδικών, Αναπνευστικών Συσκευών κτλ, σας κοινοποιούμε τα βήματα τα οποία ακολουθούνται μέχρι ο φάκελος της υποβολής να φτάσει στις ΠΕΔΙ για να ελεγχθεί και να εκδοθεί ένταλμα πληρωμής μας.
ΤΑ βήματα είναι τα εξής:
1.       Η υποβολή παραλαμβάνεται από του υπαλλήλους του ΕΟΠΥΥ στον Ασπρόπυργο.
2.       Ο φάκελος ελέγχεται, σκανάροντας την ετικέτα και ταυτοποιείται η ηλεκτρονική υποβολή.
3.       Εφόσον ταυτοποιείται η ηλεκτρονική υποβολή με το φάκελο που παραλαμβάνεται από την υπηρεσία, τότε δίνεται αριθμός  πρωτοκόλλου.
4.       Ο φάκελος ανοίγεται και ελέγχεται η ύπαρξη ή όχι των απαραίτητων δικαιολογητικών:
a.       Τιμολόγιο
b.      Αποδεικτικό υποβολής
c.       Γνωμάτευση ιατρού
d.      Παραστατικό εκτέλεσης γνωμάτευσης του φαρμακείου
5.       Ακολούθως γίνεται ταυτοποίηση του αριθμού ηλεκτρονικής υποβολής με εκείνον που έχει εκτυπωθεί στα σχετικά δικαιολογητικά (αποδεικτικό υποβολής – παραστατικό εκτέλεσης γνωμάτευσης φαρμακείου). Πάνω δεξιά στο παραστατικό εκτέλεσης της γνωμάτευσης υπάρχει ο αριθμός που περιλαμβάνει τον 7ψήφιο αριθμό της υποβολής και τον αύξοντα αριθμό της εκτελεσμένης γνωμάτευσης .
6.       Γίνεται έλεγχος του  φυσικού τιμολογίου για την ταυτοποίηση των στοιχείων του: Ημερομηνία και  αριθμός  τιμολογίου, αιτούμενο ποσό με ακρίβεια δεκαδικού, τα οποία έχουν δηλωθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΕΔΑΠΥ και έχουν αποσταλεί στον ΕΟΠΥΥ.
7.       Γίνεται ψηφιοποίηση του δείγματος δικαιολογητικών.
8.       Αποστέλλεται το  δείγμα στις ΠΕΔΙ για διοικητικό έλεγχο.
9.       Ακολουθεί έλεγχος από τις ΠΕΔΙ και επικοινωνία μέσω email, με τα φαρμακεία για αποστολή, σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, των απαραίτητων δικαιολογητικών (φορολογική, ασφαλιστική, πιστωτικό τιμολόγιο, αντίγραφα εκτελεσμένων συνταγών φαρμάκων).
10.   Αποστολή δικαιολογητικών από τα φαρμακεία μέσω email, fax ή αυτοπροσώπως, σε διάστημα εντός 3 ημερών.
11.   Ολοκληρώνεται ο  έλεγχος - εκκαθάρισης και  γίνεται οριστικοποίηση.
12.   Εκδίδεται το  Ένταλμα πληρωμής.
13.   Πραγματοποιείται η πληρωμή μέσω διανεμητικού του συλλόγου ή απευθείας στους προσωπικούς λογαριασμούς .

Σύμφωνα με τα παραπάνω και την συζήτηση με τους υπευθύνους διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν:
Υποβολές χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου:
Το μεγαλύτερο ποσοστό των υποβολών που δεν έχουν αρ. πρωτοκόλλου οφείλεται στο γεγονός ότι «φαίνονται» ότι είναι σε κατάσταση «Καταχώρησης Στοιχείων» στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΕΔΑΠΥ, δηλαδή ανοικτή υποβολή.
Ζητήθηκε, άμεσα να ενημερωθούν μέσω μηνύματος στη ηλεκτρονική υποβολή του ΕΔΑΠΥ, οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι να κλείσουν τις υποβολές  τους.
§  Για το μήνα Ιανουάριο έχουμε 32 τέτοιες περιπτώσεις.
§  Για το μήνα Φεβρουάριο 47.
Υποβολές με αριθμό πρωτοκόλλου  που υπάρχει στο σύστημα αλλά  έχουν πρόβλημα στην αποστολή ψηφιοποιημένου αρχείου:
Οι υποβολές αυτές έχουν θεωρηθεί ως: πολλαπλές υποβολές, επειδή διαφέρει ο αριθμός υποβολής στο αποδεικτικό υποβολής με αυτόν στην εκτέλεση της γνωμάτευσης καθώς  κάποιοι συνάδελφοι για κάποιο λόγο διέγραψαν την ολοκληρωμένη υποβολή τους, και δημιούργησαν νέα. Όταν όμως απέστειλαν το φυσικό αρχείο χρησιμοποίησαν τα εκτυπωμένα δικαιολογητικά της διαγραμμένης. Τα προβλήματα αυτά  δημιουργήθηκαν τους δυο πρώτους μήνες που το επέτρεπε το σύστημα.
-    Εάν διαπιστωθεί οποιαδήποτε διαφορά κατά των έλεγχο των βημάτων 4 (απουσιάζει το τιμολόγιο ή το αποδεικτικό υποβολής), ή 5 ή 6 τότε ο φάκελος αυτός δεν ψηφιοποιείται και παραμένει εκτός της διαδικασίας ελέγχου, έως ότου βρεθεί λύση στο πρόβλημα του. Υπάρχει αριθμός συναδέλφων που στις υποβολές τους απουσιάζει το τιμολόγιο ή έχει μέσα στο φάκελο υποβληθεί αντίγραφο τιμολογίου. Ζητήθηκε άμεσα να ενημερωθούν οι συνάδελφοι αυτοί.
-    Τα δικαιολογητικά δεν μπορούν να ψηφιοποιηθούν,  όταν το μελάνι σε όλα τα δικαιολογητικά ή σε κάποια από αυτά είναι προβληματικό (αχνό, κενά, προβλήματα εκτυπωτή  κτλ)
Τέλος σε περίπτωση έλλειψης των παραστατικών εκτέλεσης γνωμάτευσης του φαρμακείου, τότε συμπληρώνεται από την υπηρεσία χειρόγραφο έγγραφο που δηλώνει στις ΠΕΔΙ ότι:, «δεν βρέθηκε το συγκεκριμένο παραστατικό στο φάκελο της υποβολής» και αποστέλλεται το ψηφιοποιημένο αρχείο.
Όπως ενημερωθήκαμε από τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ έχει εκδικαστεί η πλειοψηφία των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, υπολείπονται περί τις 150 ενστάσεις.
Οι εκδικασμένες περιπτώσεις εγκρίνονται από το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ και μετά ενημερώνονται οι ΠΕΔΙ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν προβούμε στο κλείσιμο της υποβολής, ελέγχουμε προσεκτικά όλα τα στοιχεία που αφορούν την υποβολή και έπειτα ολοκληρώνουμε την υποβολή.
Ελέγχουμε επίσης και το φάκελο υποβολής με τα φυσικά παραστατικά που αποστέλλουμε (να βρίσκονται μέσα στο φάκελο τιμολόγιο, αποδεικτικό υποβολής, να ταυτίζεται ο αριθμός υποβολής σε ετικέτα – παραστατικά εκτέλεσης – αποδεικτικό υποβολής).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2017

ΕΟΠΥΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΠ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ. Π639/22.8.2017 

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι και σήμερα 22 Αυγούστου, η πορεία εκκαθάρισης και πληρωμής των φαρμακείων για την κατηγορία υλικών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, αναλώσιμων υλικών και σκευασμάτων ειδικής διατροφής, έχει ως εξής: 
• Το ποσοστό πληρωμής για τα φαρμακεία όλης της χώρας υπερβαίνει το 85% για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Αντίστοιχα, το ποσοστό πληρωμής των φαρμακείων του Πειραιά, για τους ίδιους μήνες υπερβαίνει το 91% και της Αττικής το 84%. 
• Η εκκαθάριση του Μαρτίου προσεγγίζει το 70% στο σύνολο των υποβολών σε όλη την χώρα και έχουν ξεκινήσει ήδη οι πληρωμές που αναμένονται να ολοκληρωθούν εντός του Αυγούστου. 
Σημειώνεται ότι σημαντικός παράγοντας για την ολοκλήρωση των πληρωμών αποτελεί η έγκαιρη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους φαρμακοποιούς – μέλη σας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ 
ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ 
Επικ. Καθ. Παν. Πειραιά

Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

ΕΟΠΥΥ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Αθήνα, 9/8 /17 
Αρ. πρωτ.: Π 635 

ΠΡΟΣ Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι και σήμερα 9 Αυγούστου, η πορεία εκκαθάρισης και πληρωμής των φαρμακείων για την κατηγορία υλικών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, αναλώσιμων υλικών και σκευασμάτων ειδικής διατροφής, έχει ως εξής:
• Το ποσοστό εκκαθάρισης των υποβολών μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου ξεπερνά το 95% του συνόλου των υποβολών σε όλη τη χώρα.
• Το ποσοστό πληρωμής για τα φαρμακεία όλης της χώρας ανέρχεται σε 83% για τον Ιανουάριο και σε 77% για τον Φεβρουάριο. Tο ποσοστό πληρωμής των φαρμακείων του Πειραιά είναι στο 90% ο Ιανουάριος και στο 86% ο Φεβρουάριος και της Αττικής στο 83% και στο 70% αντίστοιχα.
• Σύμφωνα με την πορεία πληρωμών, η διαδικασία για τις υποβολές των φαρμακοποιών μηνός Μαρτίου για τα συγκεκριμένα υλικά, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Αυγούστου.
Σημειώνεται ότι σημαντικό παράγοντα για την επιτάχυνση της διαδικασίας αποτελεί η έγκαιρη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους φαρμακοποιούς – μέλη σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
Επικ. Καθ. Παν. Πειραιά

Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

ΕΟΠΥΥ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΠΦΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Μαρούσι,27-7-2017 
Αρ. Πρωτ.: Π 624 
Σε συνέχεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στις 26-7-2017, μεταξύ της διοίκησης του Οργανισμού και του Προέδρου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, παρακαλούμε όπως ορίσετε επιτροπή από τον Π.Φ.Σ. για καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των μερών, με στόχο την αποπληρωμή των υποβολών (φαρμάκου) του Ιουνίου, στο τέλος του Αυγούστου. 
Σχετικά με την αποζημίωση των αναλωσίμων υλικών, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου και εκκαθάρισης για υποβολές ύψους περίπου 18.000.000 ευρώ, ενώ έχουν διεκπεραιωθεί πληρωμές ύψους περίπου 6.000.000 ευρώ για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο έως σήμερα. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διεύθυνσης Ελέγχου και Εκκαθάρισης του Οργανισμού η διαδικασία ελέγχου και εκκαθάρισης της πλειονότητας των υποβολών του Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2017, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Αυγούστου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ 
ΣΩΤ. ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ 
Επικ. Καθ. Πανεπ. Πειραιώς

Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

ΘΕΜΑ: « ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

Αθήνα,14/7/2017 
Αρ.Πρωτ.: ΔΒ4Γ/Γ55/12/οικ.30432 
ΣΧΕΤΙΚΑ:
1) Επέκταση Συλλογικής Σύμβασης Προμήθειας Φαρμάκων για την παροχή Υγειονομικού Υλικού , Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Διαιτητικών Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής
2) Σύμβαση παροχής Υγειονομικού Υλικού και Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
3) Σύμβαση για την παροχή Διαιτητικών Τροφίμων για Ειδικούς Ιατρικούς Σκοπούς
4) Τα υπ άριθμ. Γ55/888/28-12-2011, 221/13-1-2012 , 5942/29-2-2012, 20966/30-4-2012, 24199/18-5-2012, 37532/3-9-2012, 40898/1-10-2012, 47743/19-11¬2012, 12876/5-4-2013, 31278/30-9-2013, 33260/16-10-2013, 22551/18-6-2014, 25534/17-11-2014, 31596/12-7-2012, 43183/9-12-2014, ΔΒ4Γ/Γ55/6/οικ.6644/19-2-2015, ΔΒ4Γ/Γ55/15/οικ.23163/10-6-2015,ΔΒ4Γ/Γ55/18/οικ.23734/15-6-2015, ΔΒ4Γ/Γ55/16/ οικ.23735/15-6-2015,ΔΒ4Γ/Γ55/27/οικ.30496/6-8-2015, ΔΒ4Γ/Γ55/4/οικ. 16470/26-4- 2016,ΔΒ4Γ/Γ55/5/οικ.19894/25-5-2016,ΔΒ4Γ/οικ.20297/26-5-2016,ΔΒ4Γ/Γ55/15/οικ.49279 /14-12-2016,οικ.13486/08-04-2014 και Γ32/60/οικ.16504/05-05-2014 έγγραφα μας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και λόγω της σύναψης συμβάσεων παροχής υγειονομικού υλικού και ιατροτεχνολογικών προϊόντων και διαιτητικών τροφίμων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, κωδικοποιούμε -επικαιροποιούμε τις οδηγίες που έχουν δοθεί όσον αφορά την έκδοση , εκτέλεση γνωματεύσεων και τη χορήγηση των ως άνω ειδών.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 

1. Οι θεράποντες ιατροί, σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, κατά τη συνταγογράφηση στους ασφαλισμένους τους, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στον ΕΚΠΥ, ειδικά όσον αφορά την υποχρέωση ορθής συνταγογράφησης, και των οδηγιών του Οργανισμού περί του τρόπου, χρόνου και όρων παροχής περίθαλψης. 
2. Να ελέγχουν το βιβλιάριο υγείας και να διαπιστώνουν εάν το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση ταυτίζεται με αυτό που αναγράφεται ή εικονίζεται στο βιβλιάριο υγείας και να αναγράφουν στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου τη συνιστώμενη αγωγή. 
3. Να εξετάζουν τον ασφαλισμένο πριν χορηγήσουν τη γνωμάτευση και να συνταγογραφούν αναλώσιμα υγειονομικά υλικά και σκευάσματα ειδικής διατροφής σχετικής με τη νόσο και μόνο για νοσήματα της ειδικότητάς τους. Οι συνταγογράφοι ιατροί είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή και σύννομη συνταγογράφηση κατά τον ΕΚΠΥ. 
4. Να ελέγχουν από το βιβλιάριο υγείας τυχόν προηγούμενη συνταγογράφηση για την ίδια νόσο, ώστε να αποφεύγεται η αναγραφή αναλωσίμων ή σκευασμάτων ειδικής διατροφής που έχει αποδειχθεί αναποτελεσματική στο συγκεκριμένο ασθενή ή ακατάλληλη για την περίπτωσή του. 
5. Να μη επαναλαμβάνουν τη συνταγογράφηση, εφόσον από τη μηνιαία ποσότητα που υποχρεωτικά αναγράφεται στη γνωμάτευση και το χρόνο λήψης, δεν δικαιολογείται η ανάλωση των χορηγηθέντων με την προηγούμενη γνωμάτευση. 
6. Σύμφωνα με τον ισχύοντα ΕΚΠΥ , η συμμετοχή των ασφαλισμένων στο αναλώσιμο υγειονομικό υλικό είναι 25% , πλην συγκεκριμένων περιπτώσεων όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 9 του Ε.Κ.Π.Υ του ΕΟΠΥΥ ( αναλώσιμο υγειονομικό υλικό ) Η επιβεβαίωση μιας νόσου ως « χρονίας » γίνεται από τον ελεγκτή ιατρό και είναι δεσμευτική από τα Τμήματα Παροχών για να δικαιολογηθεί η μηδενική συμμετοχή στο αναλώσιμο υλικό που περιγράφεται στο παράρτημα Γ του άρθρου 9 του ΕΚΠΥ. Επειδή το ποσοστό συμμετοχής επί της γνωμάτευσης από τον συνταγογράφο ιατρό δεσμεύει τον πάροχο κατά την εκτέλεσή της, οποιαδήποτε διαφορά κατά παρέκκλιση της κειμένης νομοθεσίας καταλογίζεται στο συνταγογράφο ιατρό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 121/2008. 
7. Οι Ηλεκτρονικές γνωματεύσεις με χειρόγραφες διορθώσεις δε γίνονται αποδεκτές και δεν εκτελούνται από τους παρόχους. 
8. Να εκδίδουν γνωματεύσεις για όλα τα υλικά και τα σκευάσματα ειδικής διατροφής με δυνατότητα έκδοσης μηνιαίων γνωματεύσεων συνολικής διάρκειας ισχύος και με μέγιστο αριθμό μηνιαίων γνωματεύσεων ανά επίσκεψη , όπως ειδικότερα καθορίζονται από τις οδηγίες του Οργανισμού και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση , μόνο για παθήσεις της ειδικότητάς τους στους δικαιούχους που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και ακολουθούν σταθερή αγωγή. 
9. Να μην προτρέπουν με οποιοδήποτε τρόπο τους ασφαλισμένους να εκτελούν τις εκδιδόμενες γνωματεύσεις σε συγκεκριμένο πάροχο και να μην προσκομίζουν οι ίδιοι τις γνωματεύσεις στον πάροχο για εκτέλεση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 

1. Οι αρμόδιοι ελεγκτές ιατροί οφείλουν να ελέγχουν τη συνταγογράφηση εφαρμόζοντας τις διατάξεις του παρόντος, τα προβλεπόμενα στον ΕΚΠΥ, τη σχετική γενική νομοθεσία και τις εγκυκλίους των αρμοδίων Υπουργείων και του Οργανισμού που εκδίδονται κάθε φορά περί του τρόπου, χρόνου και όρων παροχής περίθαλψης. Οι ελεγκτές ιατροί μπορούν να ζητήσουν να προσκομίζουν οι ασθενείς και οι πάροχοι υγείας, στοιχεία κλινικά και εργαστηριακά σχετικά με την πάθησή τους. Ειδικότερα οι ελεγκτές ιατροί οφείλουν: 
α) να ελέγχουν την ορθή συμπλήρωση κάθε γνωμάτευσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
β) να εγκρίνουν τις παροχές που προβλέπονται απ'τον ΕΚΠΥ και 
γ) να θεωρούν εντός 10 εργασίμων ημερών από την έκδοσή της συμπεριλαμβανομένης και αυτής μέσα στην οποία πρέπει να γίνεται η θεώρηση της γνωμάτευσης, όπου αυτή απαιτείται, εκτός αν για κάποια παροχή ορίζεται διαφορετικά με σχετική εγκύκλιο (π.χ. για γυαλιά εντός 15 ημερών). 
2. Γνωματεύσεις ιατρών θεωρημένες από ελεγκτές ιατρούς είναι έγκυρες, εκτελούνται υποχρεωτικά από τους παρόχους και δεν υπόκεινται σε καμία απολύτως περικοπή στους παρόχους Σε περίπτωση που πρέπει να περικοπεί εκτελεσθείσα γνωμάτευση για λόγο που αφορά παράβαση υποχρεώσεως του ιατρού που απορρέει από το παρόν και θεωρήθηκε από ελεγκτή ιατρό, ο ασφαλιστικός οργανισμός υποχρεούται να αποζημιώσει τον πάροχο που εκτέλεσε τη γνωμάτευση και να εισπράξει με την διαδικασία του ΚΕΔΕ την αξία της από το συνταγογράφο γιατρό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 121/2008 . Η θεώρηση λαμβάνεται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις συνταγών που απαιτείται θεώρηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
3. Δεν μπορεί το ίδιο πρόσωπο να είναι θεράπων και ελεγκτής. 
4. Η έγκριση του ελεγκτή πρέπει να προηγείται της αγοράς του παρεχόμενου είδους. 
5. Είναι υποχρεωτική η θεώρηση των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων, όπου αυτό προβλέπεται. 
6. Οι ελεγκτές ιατροί δεν πρέπει να εγκρίνουν ιατρικές γνωματεύσεις ή συνταγές που προσκομίζονται από αντιπροσώπους παρόχων ακόμη και αν υπάρχει εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο του ασθενή. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 

Οι πάροχοι που συμβάλλονται με τον ΕΟΠΥΥ υποχρεούνται: 
1 Να συμμορφώνονται με τις οδηγίες περί του τρόπου, χρόνου και όρων παροχής περίθαλψης και να τηρούν τους όρους των συμβάσεών τους. 
2. Να έχουν σε άμεση ζήτηση τα προϊόντα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ. 
3. Να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους και να παρέχουν κάθε αναγκαία πληροφορία που έχει σχέση με τα προϊόντα, τα οποία παραδίδουν σε αυτούς. 
4. Να χρεώνουν επί των γνωματεύσεων τις τιμές των προϊόντων ( στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ ) και οι οποίες διαμορφώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν 4447/16 & 4472/17 και τις αποφάσεις του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ. Επισημαίνεται ότι οι τιμές αποζημίωσης όπως καθορίζονται από τον ΕΟΠΥΥ είναι υποχρεωτικές για τους συμβαλλόμενους παρόχους και οποιαδήποτε μετακύλιση κόστους σε βάρος των ασφαλισμένων , αποτελεί παράβαση συμβατικών όρων και επισύρει τις σχετικές κυρώσεις.
5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση δαπάνης των χορηγουμένων προϊόντων είναι η ύπαρξη αυτοκόλλητων ταινιών γνησιότητας που υποχρεωτικά θα πρέπει να φέρουν τα υλικά , με τους αντίστοιχους γραμμωτούς κώδικες -barcodes και την αναλυτική περιγραφή των χορηγουμένων ειδών , έως την υλοποίηση της εφαρμογής των άϋλων barcodes 
6. Απαγορεύεται αυστηρά η αντικατάσταση των προϊόντων που αναγράφονται στη γνωμάτευση με διαφορετικά προϊόντα καθώς και η εξαργύρωση της γνωμάτευσης 
7. Να εκτελούν οι ίδιοι ή οι νόμιμοι αντικαταστάτες τους πιστά κάθε γνωμάτευση που έχει εκδοθεί κανονικά και προσκομίζεται για εκτέλεση εμπρόθεσμα. Σε χρόνια αγωγή η επόμενη εκτέλεση θα επιτρέπεται μετά την κατανάλωση των ειδών που περιλαμβάνονται στην προγενέστερη γνωμάτευση. 
8. Να εισπράττουν από το δικαιούχο τη νόμιμη συμμετοχή του επί της δαπάνης του προϊόντος , σύμφωνα με την αναφορά που γίνεται στη γνωμάτευση. 
9. Σε περίπτωση που απαιτούνται επιπλέον ποσότητες από τις ορισθείσες από τον ΕΟΠΥΥ ως μέγιστες , θα πρέπει να προσκομίζεται απαραίτητα αιτιολογημένη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού , όπου θα αναφέρεται η ανάγκη για την πρόσθετη αιτούμενη ποσότητα , καθώς και εγκριτική απόφαση του ΑΥΣ , όπως αυτό προβλέπεται κάθε φορά. 
10. Είναι υποχρεωτική η καταχώρηση στο βιβλιάριο υγείας της συνιστώμενης αγωγής με σφραγίδα και υπογραφή ιατρού, ακριβώς όπως έχει συνταγογραφηθεί στην ηλεκτρονική γνωμάτευση. H γνωμάτευση απαραίτητα συνοδεύεται από το βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου, στο οποίο ο πάροχος ελέγχει την καταχώρηση της γνωμάτευσης και σημειώνει την εκτέλεση με σφραγίδα και υπογραφή. 
11. Η τυχόν εκτέλεση γνωμάτευσης που δεν είναι θεωρημένη, όταν απαιτείται θεώρηση, στερεί από τον πάροχο το δικαίωμα να εισπράξει την αξία της από τον ΕΟΠΥΥ. 
12. Να μην έχουν στην κατοχή τους βιβλιάρια υγείας των ασφαλισμένων. Τα βιβλιάρια υγείας παραδίδονται μαζί με τα υλικά αμέσως στον ασφαλισμένο ή τον απεσταλμένο του . Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος ξεχάσει το βιβλιάριο υγείας στο χώρο του παρόχου, ο πάροχος οφείλει να το παραδώσει εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών στον ίδιο ή στον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό ή στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. 
13. Οι πάροχοι να μην έχουν οποιαδήποτε συνεργασία με ιατρούς με σκοπό την καθ'υπαγόρευση συνταγογράφηση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής διατροφής. 
14. Ο ΕΟΠΥΥ έχει το δικαίωμα να ενεργεί έλεγχο στον πάροχο σχετικά με την τήρηση των όρων των σχετικών συμβάσεων και της κείμενης νομοθεσίας. 
Σε περίπτωση που παρατηρηθούν αποκλίσεις τήρησης των όρων επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ 
α.α
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ

Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Μαρούσι 22/06/2017 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Συνάντηση με το προεδρείο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.) πραγματοποίησε σήμερα ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ. Σωτ. Μπερσίμης μετά από σχετικό αίτημα του Π.Φ.Σ.. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος και ο ταμίας του Συλλόγου κ.κ. Κωνσταντίνος Λουράντος και ο Ηλίας Χαλιγιάννης, αντίστοιχα. 
Κατά τη συνάντηση οι εκπρόσωποι των φαρμακοποιών ενημερώθηκαν για το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών τους για φάρμακα και αναλώσιμα υλικά. 
Συγκεκριμένα: 
• Για τις πληρωμές φαρμάκων η διοίκηση του Οργανισμού ενημέρωσε ότι έως 7 Ιουλίου θα εξοφληθούν οι απαιτήσεις των φαρμακοποιών για τον μήνα Απρίλιο. Σημειώνεται ότι ο χρόνος εξόφλησης των φαρμακοποιών σήμερα έχει περιοριστεί σημαντικά σε λιγότερο από 60 ημέρες, όταν το 2015 ξεπερνούσε τις 90 ημέρες. 
• Σχετικά με την καθυστέρηση που παρατηρείται στην πληρωμή των παρόχων για αναλώσιμα υλικά, αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι εντάχθηκαν για πρώτη φορά στη νέα διαδικασία ελέγχου τελικής εκκαθάρισης, αφήνοντας πίσω οριστικά τον λεγόμενο πρόχειρο λογιστικό έλεγχο. Τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζονται καθημερινά και αύριο Παρασκευή 23 Ιουνίου εκκινεί η διαδικασία εξόφλησης. Σε περίπτωση περικοπών (το ποσοστό των οποίων μέχρι σήμερα είναι μόλις στο 2,21% των οριστικοποιημένων υποβολών για υγειονομικό υλικό), οι πάροχοι έχουν τη δυνατότητα κατάθεσης ένστασης και έχει προβλεφθεί αυστηρό χρονοδιάγραμμα διεκπεραίωσης του σχετικού αιτήματος, σε συνεργασία με τον Π.Φ.Σ. και τους κατά τόπους Φαρμακευτικούς Συλλόγους. 
Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ. Σωτ. Μπερσίμης, «ο έλεγχος και ο εξορθολογισμός του συστήματος είναι μονόδρομος και στην προσπάθεια αυτή, ο Π.Φ.Σ. είναι αρωγός με πνεύμα συνυπευθυνότητας. Γι' αυτό το λόγο συμφωνήσαμε με τον Σύλλογο πριν από λίγους μήνες για τη χορήγηση ιατροτεχνολογικών υλικών από τα φαρμακεία. Ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό σε θεραπευτικούς όρους για την Υγεία των Πολιτών αλλά και σε οικονομικούς για τον Οργανισμό με περισσότερα από 200 εκατ. ευρώ προϋπολογισμό».

Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Μαρούσι, 10/04/2017 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Κατόπιν αιτήματος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου σχετικά με την έναρξη υποχρεωτικής έκδοσης ηλεκτρονικών γνωματεύσεων για διαβητολογικό υλικό, η δυνατότητα έκδοσης χειρόγραφων γνωματεύσεων μετατίθεται μέχρι και την 21/4/2017
Οι χειρόγραφες γνωματεύσεις δύναται να εκτελεστούν μέχρι τις 30/4/2017. 
Μετά από αυτή την ημερομηνία (21/4/2017), ιατρικές γνωματεύσεις για παροχές ΕΚΠΥ που δεν έχουν εκδοθεί μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής δεν θα αποζημιώνονται από τον Οργανισμό. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ eΔΑΠΥ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μαρούσι, 14.03.2017 

Μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου παρατείνεται η ηλεκτρονική υποβολή, καθώς και η αποστολή του φυσικού αρχείου, των δαπανών των μηνών Ιανουαρίου 2017 και Φεβρουαρίου 2017 για την αποζημίωση Υγειονομικού Υλικού, Θεραπευτικών Μέσων και Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής, μέσω του Μηχανογραφικού Συστήματος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (eΔΑΠΥ Παροχών). 
Η νέα προθεσμία αφορά το σύνολο των Παρόχων για τα εξής υλικά: Επιθέματα, Υλικά για μεσογειακή αναιμία, Οστομικά Υλικά, Υλικά Σακχαρώδους Διαβήτη, Υλικά Τραχειοστομίας, Συσκευές Σίτισης, Καθετήρες - Ουροσυλέκτες, Συσκευές Έγχυσης Φαρμάκων, Λοιπά Αναλώσιμα και Υλικά, Ακουστικά Βαρηκοΐας, Ορθοπεδικά Είδη, Αναπνευστικές Συσκευές, Συσκευές Οξυγονοθεραπείας, καθώς και Σκευάσματα Ειδικής Διατροφής. 
Η παράταση προθεσμίας τόσο για την ηλεκτρονική υποβολή, όσο και για την αποστολή του φυσικού αρχείου, κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες προσαρμογές στο ηλεκτρονικό Σύστημα που τέθηκε σε εφαρμογή και να υποβληθούν οι αντίστοιχες δαπάνες από τους Παρόχους.

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

ΕΟΠΥΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Μαρούσι 23/02/2017 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σχετικά με τη νέα διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δαπανών για την αποζημίωση Υγειονομικού Υλικού, θεραπευτικών μέσων, σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής, μέσω του Μηχανογραφικού Συστήματος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. e ΔΑΠΥ Παροχών), η διοίκηση του Οργανισμού διευκρινίζει: 
 • Η ηλεκτρονική υποβολή των δαπανών κάθε μήνα (καθώς και η αποστολή του φυσικού αρχείου) γίνεται μέχρι την 20η του επόμενου (μήνα). Ειδικά για την υποβολή του μηνός Ιανουαρίου 2017, η προθεσμία παρατείνεται έως και την Τρίτη 7 Μαρτίου 2017. 
 • Η παράταση προθεσμίας κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές στο ηλεκτρονικό σύστημα που τέθηκε πρόσφατα σε εφαρμογή. Οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του συστήματος προτάθηκαν από κοινή Ομάδα Εργασίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ) που συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό. 
 • Μη προβλέψιμες καταστάσεις που αναπόφευκτα προκύπτουν σε κάθε νέα διαδικασία, αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά ενσωματώνοντας καθημερινά, βελτιώσεις στο ηλεκτρονικό σύστημα. 
Σημειώνεται ότι η νέα προθεσμία αφορά το σύνολο των Παρόχων για τα εξής υλικά: Επιθέματα, Υλικά για μεσογειακή αναιμία, Οστομικά Υλικά, Υλικά Σακχαρώδους Διαβήτη, Υλικά Τραχειοστομίας, Συσκευές σίτισης, Καθετήρες - ουροσυλλέκτες, Συσκευές έγχυσης φαρμάκων, Λοιπά αναλώσιμα και υλικά, Ακουστικά Βαρηκοΐας, Ορθοπεδικά Είδη, Αναπνευστικές συσκευές, Συσκευές Οξυγονοθεραπείας καθώς και Σκευάσματα Ειδικής Διατροφής. 
Σε κάθε περίπτωση, η παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής δεν επηρεάζει τη διαδικασία και το χρόνο πληρωμής των παρόχων.

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

ΕΟΠΥΥ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟ E-DAPY


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αθήνα 15/02/2017

Σας ενημερώνουμε, ότι η νέα εφαρμογή eΔΑΠΥ Παροχών, που αφορά υποβολές δαπανών συμβεβλημένων παρόχων και Φαρμακείων, για Υγειονομικό Υλικό, Θεραπευτικά Μέσα και Σκευάσματα Ειδικής Διατροφής, σήμερα έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία (www.eopyy.gov.gr > Εφαρμογές > eΔΑΠΥ Παροχών). 
Στην ίδια ενότητα έχουν αναρτηθεί και οι αντίστοιχες οδηγίες χρήσης της εφαρμογής.

- Τα Φαρμακεία, θα έχουν δυνατότητα σύνδεσης στη νέα εφαρμογή, με τους κωδικούς, που ήδη διαθέτουν, από την πιστοποίηση τους, για την εφαρμογή eΔΑΠΥ Διαβητολογικού Υλικού (www.eopyy.gov.gr > Εφαρμογές > Πιστοποίηση Φαρμακείων). 
Σε περίπτωση απώλειας των κωδικών, τα Φαρμακεία, θα πραγματοποιούν νέα Εγγραφή στην εφαρμογή Πιστοποίηση Φαρμακείων, δηλώνοντας νέο κωδικό χρήστη, διαφορετικό από τον προηγούμενο. 
Τα νέα Φαρμακεία, τα οποία δεν διέθεταν, μέχρι σήμερα, κωδικούς eΔΑΠΥ, δύνανται να πραγματοποιήσουν Εγγραφή στην εφαρμογή Πιστοποίησης Φαρμακείων (www.eopyy.gov.gr > Εφαρμογές > Πιστοποίηση Φαρμακείων). 

- Οι λοιποί Πάροχοι, θα έχουν δυνατότητα σύνδεσης στη νέα εφαρμογή, με τους κωδικούς, που ήδη διαθέτουν από την πιστοποίηση τους, για την εφαρμογή eΔΑΠΥ Υλικών (www.eopyy.gov.gr > Εφαρμογές > Πιστοποίηση Προμηθευτών Υλικών). 
Σε περίπτωση απώλειας των κωδικών, οι Πάροχοι θα πραγματοποιούν «Επανεγγραφή» στην εφαρμογή Πιστοποίηση Προμηθευτών Υλικών, δηλώνοντας νέο κωδικό χρήστη, διαφορετικό από τον προηγούμενο.  

- Οι Πάροχοι, οι οποίοι δεν διέθεταν, μέχρι σήμερα, κωδικούς eΔΑΠΥ και οι νέοι Πάροχοι, δύνανται να πραγματοποιήσουν «Εγγραφή» στην εφαρμογή Πιστοποίηση Προμηθευτών Υλικών (www.eopyy.gov.gr > Εφαρμογές > Πιστοποίηση Προμηθευτών Υλικών), ακολουθώντας της οδηγίες χρήσης της εφαρμογής, για την Παραλαβή και Ενεργοποίηση κλειδαρίθμου. 

Για οποιοδήποτε τεχνικό θέμα, σχετικά με την εφαρμογή και την πιστοποίηση, θα απευθύνεστε στο mail: edapy@eopyy.gov.gr 

Για θέματα διαδικασιών και συμβάσεων, θα απευθύνεστε στις αρμόδιες Διευθύνσεις Φαρμάκου, Παροχών και Συμβάσεων. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΟΠΥΥ 

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

ΕΟΠΥΥ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Αθήνα 13/01/2017
Αρ. Πρωτ.: ΔΒ3Α/ΟΙΚ1686

Σχετ: Το µε αρ.πρωτ. ∆Β3/ΟΙΚ.411/3-1-2017 έγγραφο Ε.Ο.Π.Π.Υ. 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας ενηµερώνουµε ότι η απόδοση της δαπάνης για Θεραπείες Ειδικής Αγωγής και αγορά Οπτικών Ειδών, θα γίνεται στους ασφαλισµένους σύµφωνα µε την ισχύουσα διαδικασία, εφόσον τα σχετικά παραπεµπτικά και γνωµατεύσεις που βρίσκονται σε ισχύ, έχουν εκτελεστεί έως και την 25η Ιανουαρίου 2017. 
Οι εκτελέσεις γνωµατεύσεων που θα πραγµατοποιηθούν στην συνέχεια, καθώς και η υποβολή των δαπανών αυτών, θα διενεργείται µόνο µέσω του συστήµατος ηλεκτρονικών υποβολών από συµβεβληµένους παρόχους και όχι από τους ασφαλισµένους. 
Κατόπιν των ανωτέρω, οι Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις δεν θα παραλαµβάνουν αιτήσεις ασφαλισµένων για αποζηµίωση των ανωτέρω θεραπειών, εφόσον η εκτέλεση των γνωµατεύσεων έχει πραγµατοποιηθεί από 27/1/2017 και µετά
Τέλος, υπενθυµίζουµε ότι, η υποβολή των αιτηµάτων των δικαιούχων του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γίνεται στα Υποκαταστήµατα αυτού και µόνον για παροχές που πραγµατοποιήθηκαν το έτος 2016. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 Σ.ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ 
 ΕΠ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ

Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017

ΕΟΠΥΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΥ

Ημερομηνία: 03/01/2017
Αρ. Πρωτ. : ΔΒ3/ΟΙΚ48
Σας ενημερώνουμε ότι ο Οργανισμός, με την στρατηγική επιλογή της σύναψης συμβάσεων με τους παρόχους των κάτωθι κατηγοριών ειδών, όπως προβλέπονται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας, υλοποιεί νέες διαδικασίες και αναπροσαρμόζει την σχέση της Υπηρεσίας τόσο με τους δικαιούχους των παροχών, όσο και με τους προμηθευτές: 
 • Αναπνευστικά Είδη 
 • Ορθοπεδικά 
 • Ακουστικά Βαρηκοΐας 
 • Συμπληρώματα Ειδικής Διατροφής 
 • Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα, ενδεικτικά αναφέρονται τα: 
 • Επιθέματα Υλικά αποσιδήρωσης 
 • Οστομικά Υλικά 
 • Καθετήρες 
 • Υλικά Σακχαρώδους Διαβήτη 
 • Αναλώσιμο Υγειονομικό Υλικό κ.α. (παροχές Ε.Κ.Π.Υ.) 
Σύμφωνα με την από 02/01/2017 απόφασης με αρ.2 της 330 συνεδρίασης του ΔΣ του Οργανισμού και επειδή η υλοποίηση των ανωτέρω βρίσκεται σε εξέλιξη, σας ενημερώνουμε ότι για τις ανωτέρω κατηγορίες ειδών η απόδοση της δαπάνης θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία, εφόσον τα σχετικά παραπεμπτικά και γνωματεύσεις έχουν εκδοθεί έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016 και βρίσκονται σε ισχύ.
Για όσα παραπεμπτικά και γνωματεύσεις εκδοθούν από 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, η υποβολή των δαπανών των ανωτέρω κατηγοριών θα διενεργείται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών υποβολών μόνο από τους συμβεβλημένους πάροχους και όχι από τους ασφαλισμένους. 

Το Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΟΠΥΥ από 01/01/2017 και μέχρι νεοτέρας, δεν θα δέχεται εκτελέσεις γνωματεύσεων ηλεκτρονικά που αφορούν το 2017. Μέχρι λειτουργίας της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης θα πρέπει να συμπληρώνεται χειρόγραφα το συνημμένο έντυπο ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ (θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες). 

Επιπρόσθετα συνημμένα θα βρείτε και το Ειδικό Έντυπο Στοιχείων για την Παραλαβή των Προϊόντων από τρίτο πρόσωπο, το οποίο θα υπογράφεται με την παραλαβή των Προϊόντων, όπως προβλέπεται στη σύμβαση. 
Η απόδοση της προβλεπόμενης δαπάνης θα γίνεται προς τους παρόχους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην σύμβαση και τις σχετικές εγκυκλίους του Οργανισμού, οι οποίες θα εκδοθούν για το σκοπό αυτό. 
Να σημειωθεί ότι από 01/01/2017 οι Περιφερειακές Διευθύνσεις δεν θα παραλαμβάνουν αιτήσεις ασφαλισμένων για αποζημίωση των ανωτέρω ειδών για εκτελέσεις παραπεμπτικών και γνωματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν από την 1/1/2017 και μετά. 

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι η απόδοση της δαπάνης για εκτελέσεις γνωματεύσεων που έγιναν μέχρι τις 31/12/2016, θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ καθώς και στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφόσον τα σχετικά παραπεμπτικά και γνωματεύσεις έχουν εκτελεστεί έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016 και βρίσκονται σε ισχύ. Το Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΟΠΥΥ για την καταχώρηση των εκτελέσεων του 2016, θα παραμείνει ανοικτό. 

Ο Πρόεδρος 
Σωτήριος Μπερσίμης 
Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς