Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

ΕΟΠΥΥ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ LYRICA ΚΑΙ PREVENAR

Ημερ. 20/10/2014
Αριθμ. Πρωτ. 36633

Σχετικό: Ι.Το με ημερομηνία 13.10.2014 έγγραφο σας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού διευκρινίζονται τα κάτωθι: 
Α) Βάσει της γνωμοδότησης της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής της Θετικής Λίστας με αρ.πρωτ.78856/11.09.2014 όπου αναφέρεται ότι το προϊόν Lyrica αποζημιώνεται σε ATC5 για τον κεντρικό νευροπαθητικό πόνο και σε ATC4 για τις υπόλοιπες εγκεκριμένες θεραπευτικές τους ενδείξεις (ενδεικτικά περιφερικός νευροπαθητικός πόνος, επιληψία, γενικευμένη αγχώδη διαταραχή) και του εγγράφου προς την ΗΔΙΚΑ (Γ99/1922/13.10.2014) σας ενημερώνουμε ότι ο Οργανισμός αποζημιώνει όλες τις εγκεκριμένες ενδείξεις του προϊόντος. Η ευθύνη των ενδείξεων βαρύνει τον ιατρό με την αντίστοιχη τιμή αποζημίωσης κάθε φορά. 
Β)Όσον αφορά στη χορήγηση των εμβολίων του πνευμονιόκοκκου σας αναφέρουμε ότι ο ορισμένος τρόπος διάθεσης από τον ΕΟΦ είναι με ιατρική συνταγή. Ως εκ τούτου δεν κρίνεται πλέον απαραίτητη η φυλασσόμενη συνταγή. Επισημαίνεται ότι τα εμβόλια του πνευμονιόκκοκου αποζημιώνονται μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ισχύον Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού (ΑΔΑ: 45Ψ6Θ-Θ0Κ- Γ.Π. νηθ.140202/20.12.2011) 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΙΤΣΑ

Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

ΕΟΠΥΥ: ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Αθήνα, 9-10-14 
Αρ. Πρωτ.: Π60/27/οικ./354591 

Θέμα : «Ενημερωτική επιστολή» 
Σχ. : «Το υπ’αρ.34412/1-10-14 γενικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας» 
Σας γνωστοποιούμε το ανωτέρω συνημμένο έγγραφο του Οργανισμού, αναφορικά στην αποζημίωση αναλωσίμου υγειονομικού υλικού από τον ΕΟΠΥΥ. 
Επισημαίνεται επίσης ότι οι παρασχεθείσες οδηγίες του ανωτέρω εγγράφου δεν αφορούν στην αποζημίωση σκευασμάτων διατροφής για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. 
Κατόπιν των ανωτέρω, σας διευκρινίζουμε ότι η ισχύς του εν λόγω εγγράφου για τους φαρμακοποιούς και σε ό,τι αφορά στο αναλώσιμο διαβητολογικό υλικό που αποζημιώνεται από την Κ.Μ.Ε.Σ. μετατίθεται στην 1-11-14. 
 Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας σχετικά.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 
ΚΟΝΤΟΣ Δ.

Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

ΕΟΠΥΥ: ΟΧΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Αθήνα, 1-10-14 
Αρ. Πρωτ.: οικ.34412  

Θέμα : «Παροχή οδηγιών για αποζημίωση αναλωσίμου υγειονομικού υλικού»

Κατ’εφαρμογή του υπ’αρ.22551/18-6-14 εγγράφου του Οργανισμού, δεν γίνονται πλέον δεκτές ιατρικές γνωματεύσεις που αναγράφουν τις εμπορικές ονομασίες των αναλωσίμων υλικών ή κωδικούς αυτών, ούτε έντυπα γνωματεύσεων με λογότυπα εταιρειών. 
Σε συνέχεια των ανωτέρω και κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν σχετικά με την αποζημίωση παραστατικών που περιλαμβάνουν γνωματεύσεις επί των οποίων αναγράφονται εμπορικές ονομασίες αναλωσίμου υγειονομικού υλικού, επισημαίνεται ότι για όσες γνωματεύσεις φέρουν εμπορικές ονομασίες ειδών και οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την 1/7/14 (ανεξαρτήτως εάν έχουν κατατεθεί ή όχι στα Τμήματα Παροχών του Οργανισμού), η απόδοση δαπάνης θα γίνεται κανονικά, σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών του Οργανισμού και η ισχύς του προαναφερθέντος υπ’αρ.22551/18-6-14 εγγράφου θα ξεκινά την 1η ημέρα του επόμενου μηνός (Ιούλιος 2014) από τον μήνα (Ιούνιος 2014) κατά τον οποίο εκδόθηκε η εν λόγω οδηγία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
ΚΟΝΤΟΣ Δ.