Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ

Aθήνα, 25/06/2012
Αρ. Πρωτ. 29587

Σχετικό: Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας με Αρ. Πρωτ. Φ21230/12679/1508/8-6-2012 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό αναστέλλεται μέχρι την 31-12-2012 η υπαγωγή στον ΕΟΠΥΥ των παρακάτω κλάδων ασθενείας του ΤΑΥΤΕΚΩ: 
  • ΤΑΠ-ΕΤΒΑ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΕΤΒΑ) 
  • ΤΑΠ-ΕΤΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας) 
  • ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Πίστεως Γενική & American Express). 
Συνεπώς οι φαρμακοποιοί θα πρέπει να διαχωρίσουν τις συνταγές ασφαλισμένων των παραπάνω ταμείων από αυτές του ΕΟΠΥΥ και να μην τις καταχωρίσουν στους λογαριασμούς ΕΟΠΥΥ μηνός Ιουνίου (κατάθεση Ιουλίου). 
Συνταγές που εκ παραδρομής καταχωρηθούν στους λογαριασμούς ΕΟΠΥΥ θα επιστραφούν στα φαρμακεία για να κατατεθούν στα επιμέρους ταμεία.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π.ΛΙΤΣΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου