Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ ΤΟ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012
Αρ. πρώτ. οικ. 52643 

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την εκτέλεση συνταγών που έχει παρέλθει το πενθήμερο εκτέλεσης τους»

Σας ενημερώνουμε ότι στην περίπτωση που κατά την διάρκεια των κινητοποιήσεων των φαρμακοποιών έχει παρέλθει το πενθήμερο εκτέλεσης ηλεκτρονικών και χειρόγραφων συνταγών και εξακολουθεί να υπάρχει αναγκαιότητα χορήγησης των φαρμάκων οι συνταγές εκτελούνται κανονικά με την παρακάτω διαδικασία: 
1. Ο θεράπων ιατρός θα αλλάξει την ημερομηνία έκδοσης της συνταγής με σφραγίδα και υπογραφή του, 
2. Η συνταγή με την διορθωμένη ημερομηνία εκτελείται εντός πέντε ημερών από τα φαρμακεία χειρόγραφα και τοποθετείται στο πακέτο των χειρόγραφα εκτελεσμένων συνταγών. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 
Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος

Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΥΝΑΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Μαρούσι, 5 Δεκεμβρίου 2012 

Η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ έλαβε σήμερα 5-12-2012 την απόφαση (αρ. 892/συν. 75/5- 12-2012), για την θεσμοθέτηση της δυνατότητας «παράλληλης σύναψης ατομικών συμβάσεων του Οργανισμού με παρόχους – φαρμακοποιούς», με σκοπό την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, την προάσπιση της δημόσιας υγείας και την προαγωγή της υγιούς συμβατικής συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού και των παρόχων στο χώρο του φαρμάκου. 
Ο ΕΟΠΥΥ προέβη στην λήψη της παραπάνω απόφασης, διότι για 4η συνεχή φορά μέσα στο έτος 2012 οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι προχώρησαν στη διακοπή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων προς τους ασφαλισμένους του Οργανισμού και συνεκτιμώντας ότι με τις παρούσες οικονομικοκοινωνικές συνθήκες μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων αδυνατεί να καταβάλει το αντίτιμο της αξίας φαρμάκων ακόμη και για συνήθεις φαρμακευτικές θεραπείες (π.χ. υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, χρόνιες καρδιοπάθειες κ.α.) γεγονός που προκαλεί τη γενικευμένη δυσμενή επίπτωση στην υγεία των ασφαλισμένων του Οργανισμού. 
Η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, ανακοινώνει ότι από την 7η Δεκεμβρίου 2012 θα εφαρμόσει την παράλληλη «σύναψη ατομικών συμβάσεων με τους παρόχους- φαρμακοποιούς», με στόχο την προάσπιση της δημόσιας υγείας και την αποφυγή Μαρούσι, 5 Δεκεμβρίου 2012 2 της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων που αναγκάζονται να πληρώνουν οι ίδιοι τα αναγκαία φάρμακα και στη συνέχεια να προσφεύγουν στα αρμόδια τμήματα παροχών προκειμένου να γίνει απόδοση της δαπάνης. 
Τέλος, ο ΕΟΠΥΥ θα προχωρήσει άμεσα σε ανάρτηση σχεδίου ξεχωριστής ατομικής σύμβασης των φαρμακοποιών, στην επίσημη ιστοσελίδα του (www.eopyy.gov.gr), η οποία θα είναι προσβάσιμη σε όλους τους ενδιαφερόμενους, ώστε να μπορούν να δηλώσουν την επιθυμία τους για την σύναψη ατομικής σύμβασης με τον Οργανισμό. 

Από Γραφείο Τύπου Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2012 
Αρ. Πρωτ.: οικ. 49416 

Θέμα: «Οδηγίες σχετικά με την κατάθεση δικαιολογητικών ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για απόδοση δαπάνης για την αγορά φαρμάκων στις περιοχές όπου υπάρχει αναστολή πίστωσης από τα ιδιωτικά φαρμακεία». 


Λόγω της προσωρινής μη εκτέλεσης συνταγών για ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από ιδιωτικά φαρμακεία της χώρας και προς αποφυγή της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:
Μέχρι την έναρξη εκτέλεσης συνταγών από τα ιδιωτικά φαρμακεία για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι ασφαλισμένοι θα υποβάλλουν δικαιολογητικά στις υπηρεσίες παροχών των ταμείων τους που υπέβαλαν στο παρελθόν.  

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κατάθεση είναι τα κάτωθι: 
1. Πρωτότυπη Συνταγή που δεν εκτελέστηκε στο ιδιωτικό φαρμακείο με την υποχρέωση καταχώρησης από τους ιατρούς στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου. Οι συνταγές που γίνονται αποδεκτές είναι οι ηλεκτρονικές συνταγές μέσω του συστήματος της ΗΔΙΚΑ και οι χειρόγραφες συνταγές που έχουν συνταγογραφηθεί στο ενιαίου τύπου συνταγολόγιο (πράσινες συνταγές ΕΟΠΥΥ), καθώς και συνταγές σε συνταγολόγια παλαιού τύπου των εντασσόμενων φορέων ΕΤΑΑ, ΤΑΠ -ΕΤΕ, ΤΑΠ -ΕΤΒΑ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, πού έχουν εκδοθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο έγγραφο 47284/14-11-2012. 
2. Προσκόμιση των αντίστοιχων ταινιών γνησιότητας των φαρμάκων. 
3. Απόδειξη πληρωμής στο φαρμακείο. 
4. Έγκριση από τον ελεγκτή ιατρό (όπου απαιτείται) 

Σημειώνεται ότι θα αποδίδεται το ποσό που αντιστοιχεί στην τιμή αναφοράς του σκευάσματος μειωμένο με το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου που έχει αναγραφεί από το θεράποντα ιατρό επί της συνταγής. 
Το ποσό της εκκαθάρισης θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό του ασφαλισμένου ή σε περιπτώσεις διαφορετικής διαδικασίας απόδοσης δαπάνης από αυτήν της κατάθεσης σε λογαριασμό τραπέζης οι υπηρεσίες συνεχίζουν να αποδίδουν δαπάνες με τις υφιστάμενες διαδικασίες τους. 
Τα τμήματα παροχών πρέπει να προχωρήσουν στην εκκαθάριση, ενταλματοποίηση και πληρωμή των εν λόγω δαπανών των ασφαλισμένων και να ενημερώσουν τον ΕΟΠΥΥ για το οφειλόμενο ποσό ώστε να αποδοθεί προς τα ταμεία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ 
Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 03/12/2012 
Αρ. Πρωτ.: οικ.49501 


Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΓΠοικ. 112470 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β', 3165, 28/11/2012) ορίζεται ότι: «Το προτελευταίο εδάφιο της υπ' αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 110708/2012 (ΦΕΚ 3047/Β716-11-1012) υπουργικής απόφασης τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει πέντε (5) ημέρες μετά την έκδοση Διορθωτικού Δελτίου Τιμών και σε κάθε περίπτωση την 20η Δεκεμβρίου 2012». 
Ως εκ τούτου, τροποποιείται το ανωτέρω σχετικό έγγραφο και η ημέρα εφαρμογής της Θετικής Λίστας συνταγογραφούμενων φαρμάκων ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες μετά την έκδοση Διορθωτικού Δελτίου Τιμών και σε κάθε περίπτωση την 20η Δεκεμβρίου 2012. Η ΗΔΙΚΑ στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται να ενημερώσει σχετικά το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. 

Ο Πρόεδρος 
Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος