Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

ΕΟΠΥΥ: ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΟΠΥΥ

Απωλέσθη το υπ αριθμ (253)52057680010156132153 Β01-50 στέλεχος συνταγών της ιατρού ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ (οφθαλμίατρος) 
Κατόπιν αυτού εάν σας υποβληθούν συνταγές με αύξοντα αριθμό (253)52057680010156132153 Β01-50 δε θα τις εξοφλήσετε αλλά θα πρέπει να τις στείλετε στην Τ.Μ.Υ. Αγ. Αλεξίου Πατρών για να διαπιστωθεί η γνησιότητά τους.

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Αθήνα 13-11-2013 
Αριθ.Πρωτ.: οικ.36303 

ΘΕΜΑ: « Σχετικά με την αναγραφή φαρμακευτικής αγωγής στο βιβλιάριο υγείας των ασφαλισμένων» 
Σχετικό: Νόμος 4172/13 (ΦΕΚ167/23-7-2013) 

Θέτουμε υπόψη σας ότι, σύμφωνα με το ν. 4172/13 (ΦΕΚ167/23-7-2013) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ορίζονται τα παρακάτω: 
1) άρθρο 95,παρ.8.Το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 4, του Π.Δ.121/2008(ΑΊ83) αντικαθίσταται ως εξής: «Η συνταγή απαραίτητα συνοδεύεται από το βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου στο οποίο ο φαρμακοποιός ελέγχει την καταχώρηση των φαρμάκων και σημειώνει την εκτέλεση με σφραγίδα και υπογραφή» και 
2) άρθρο 96, παρ.6 το δωδέκατο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 4, του Π.Δ.121/2008(ΑΊ83) αντικαθίσταται ως εξής: «Την καταχώρηση στο βιβλιάριο υγείας της συνιστώμενης αγωγής με σφραγίδα και υπογραφή ιατρού, ακριβώς όπως έχει συνταγογραφηθεί στην ηλεκτρονική συνταγή»
Κατόπιν αυτού εφιστούμε την προσοχή τόσο των ιατρών όσο και των φαρμακοποιών στην πιστή τήρηση των διατάξεων κατά την διαδικασία έκδοσης και εκτέλεσης συνταγών. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.ΚΟΝΤΟΣ

Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

ΕΜΒΟΛΙΑ ΑΠΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΥΣ ΣΕ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

Αθήνα 14-11-2013
Αριθ.Πρωτ.: οικ.36484 

Σχετικά:
1. Έγγραφο μας με αριθμ.πρωτ.8147/25-2-2013 
2.Το υπ'αριθμ.πρωτ.ΑΥ6α/Γ.Π.65894/23-10-2013 της Δ/νσης Γραμματείας ΚΕ.Σ. Υ(έγγραφο Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας-Εκτελεστική Επιτροπή) 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι, για την συνταγογράφηση εμβολίων απευαισθητοποίησης καθότι δεν είναι καταχωρημένα στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, θα χορηγούνται συνταγολόγια ενιαίου τύπου (χειρόγραφα): α) σε ιατρούς αλλεργιολόγους και ΩΡΑ (όπως έχει ορισθεί στο 8147/25-2-2013 έγγραφο μας) και β) σε ιατρούς πνευμονολόγους (συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ή πιστοποιημένους ιδιώτες) μόνο όταν δεν υπάρχει ιατρός αλλεργιολόγος στον ίδιο Καλλικρατικό Δήμο και για την συνταγογράφηση μόνο εμβολίων απευαισθητοποίησης. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.ΚΟΝΤΟΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αθήνα 14-11-2013
Αριθ.Πρωτ.:οικ.36089 

Σχετικά: 
1.Το υπάριθμ.πρωτ.Υ9/οικ.78033/16-8-2013 του Υπουργείου Υγείας 
2. Το υπ'αριθμ.πρωτ. ΑΥ6α/ΔΥ/31-7-2013(Σχετ.ΓΠ116090/12) της Δ/νσης Γραμματείας ΚΕΣΥ. 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με ανωτέρω σχετικά διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας , έγγραφο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (από 31-7-2013) αναφορικά στην δυνατότητα συνταγογράφησης από τους Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας που ορίζει ότι: «οι Ειδικοί Ιατροί Εργασίας σύμφωνα με την εκπαίδευση τους και το γνωστικό τους αντικείμενο και στο πλαίσιο της παροχής πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, δύνανται να συνταγογραφούν φάρμακα».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.ΚΟΝΤΟΣ

Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013

ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 2013-2014

Αθήνα, 23/10/2013 
Αρ. Πρωτ.: οικ. 34063 

Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ. 95847/15.10.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, σχετική με τον αντιγριπικό εμβολιασμό για την εποχική γρίπη ο οποίος, όταν εφαρμοστεί σωστά και έγκαιρα, καλύπτει σε ποσοστό 80% περίπου και προφυλάσσει από τη μετάδοση του ιού της γρίπης. Ο αντιγριπικός εμβολιασμός βάσει του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών εφαρμόζεται στα άτομα (ενήλικες και παιδιά) που ανήκουν στις καλούμενες ομάδες υψηλού κινδύνου. 
Επισημαίνουμε ότι η παραπομπή για αντιγριπικό εμβολισμό θα γίνεται κατά αντιστοιχία του ICD-10. Σε κάθε παραπεμπτικό θα αναγράφεται πάντα ο κωδικός Ζ 25.1 - (Ανάγκη για εμβολιασμό κατά της γρίπης) και ταυτόχρονα ο κωδικός της διάγνωσης π.χ. Ζ94 -(Μεταμόσχευση Οργάνων). 
Ενδεικτικά παρακάτω αναφέρονται ορισμένοι κωδικοί κατά ICD-10 οι υπόλοιποι προκύπτουν από το νόσημα που πάσχει ο ασφαλισμένος. Όπου η ένταξη του ασθενούς σε ομάδα υψηλού κινδύνου δεν μπορεί να αντιστοιχηθεί με κωδικό ICD-10, μπορεί η σχετική ένδειξη να αναγράφεται στα σχόλια της συνταγής π.χ. μακροχρόνια λήψη ασπιρίνης σε παιδιά. 
Στις ομάδες υψηλού κινδύνου ανήκουν: 
1. Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω. 
2. Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό και λοιποί εργαζόμενοι) (Ζ 57.8-επαγγελματική έκθεση σε άλλους παράγοντες κινδύνου) 
3. Παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα: 
 • Άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες. 
 • Καρδιακή νόσο με σοβαρές αιμοδυναμικές διαταραχές. 
 • Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη εξαιτίας νοσήματος ή θεραπείας). 
 • Μεταμόσχευση οργάνων (Ζ 94)
 • Δρεπανοκυτταρική νόσο (και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες). 
 • Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα. 
 • Χρόνια νεφροπάθεια. 
 • Νευρομυϊκά νοσήματα 
4. Έγκυοι ανεξάρτητα από την ηλικία κύησης (026.9 κατάσταση που σχετίζεται με την κύηση, μη καθορισμένη)
5. Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια (π.χ. νόσος Kawasaki, ρευματοειδή αρθρίτιδα και άλλα) για τον πιθανό κίνδυνος εμφάνισης συνδρόμου Reye μετά από γρίπη. 
6. Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά <6 μηνών ή φροντίζουν άτομα με υποκείμενο νόσημα, τα οποία διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από τη γρίπη.(Ζ 76.3)
7. Κλειστοί πληθυσμοί (προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές γυμνασίων- λυκείων, στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, ειδικών σχολείων ή σχολών, τρόφιμοι και προσωπικό ιδρυμάτων, κ.α.) (Ζ 59.3- εσωτερικός τρόφιμος σε σχολείο)
Επισημαίνεται ότι, το παιδιατρικό αντιγριπικό εμβόλιο (ή η παιδιατρική δόση) χορηγείται μέχρι την ηλικία των 3 ετών. Μετά την ηλικία αυτή συνιστάται χορήγηση αντιγριπικών εμβολίων ενηλίκου.

Το αντιγριπικό εμβόλιο διατίθεται με 0% συμμετοχή μόνο για τους ασφαλισμένους που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, σχετικό το υπ' αριθ. πρωτ. 33473/18.10.2013 Γενικό Έγγραφο της Δ/νσης Φαρμάκου.

Παρακαλούμε για ενημέρωση όλων των αρμοδίων, με τον αντιγριπικό εμβολιασμό, Ιατρών και Υγειονομικών Υπαλλήλων για τον έγκαιρο εμβολιασμό των ομάδων υψηλού κινδύνου (ενηλίκων και παιδιών) και των εργαζομένων στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του Υ.Υ..

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 
Ιωάννης Ν. Βαφειάδης 

Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013

ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΩΝ

Αθήνα, 16-10-13 
Αρ. Πρωτ.: οικ.33260 

Σε συνέχεια του υπ'αρ.οικ.47743/19-11-12 εγγράφου της Υπηρεσίας μας, με το οποίο, κατόπιν της υπ'αρ.689 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, θεσπίστηκε ανώτατη τιμή αποζημίωσης αναλώσιμου διαβητολογικού υλικού για κάθε κατηγορία ξεχωριστά (ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος, σκαρφιστήρες, βελόνες φυσιγγοσυρίγγων, απλές σύριγγες), σας ενημερώνουμε ότι: 
α) Επειδή κυκλοφορούν πλέον συσκευασίες σκαρφιστήρων και με 25 τεμάχια, οι εν λόγω συσκευασίες αποζημιώνονται από τα Τμήματα Παροχών του Οργανισμού στην τιμή των 3,13 Ευρώ. 
β) Ομοίως, και οι συσκευασίες σκαρφιστήρων με 150 τεμάχια αποζημιώνονται στην τιμή των 14,06 Ευρώ. 
γ) Διαγράφεται η τιμή των σκαρφιστήρων ανά τεμάχιο (0,17 Ευρώ) και 
δ) Ομοίως διαγράφεται και η τιμή των βελονών φυσιγγοσυρίγγων ανά τεμάχιο (0,17 Ευρώ).
Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω συσκευασίες θα πρέπει να εμφανίζονται στο e-ΔΑΠΥ (Ηλεκτρονική Δήλωση Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.ΚΟΝΤΟΣ

Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013

ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

Αθήνα 18/10/2013 
Αρ. Πρωτ. οικ. 33473 

Σας ενημερώνουμε ότι το κοινό αντιγριππικό εμβόλιο διατίθεται, στα πλαίσια της καθορισμένης εμβολιαστικής περιόδου, από τα Ιδιωτικά φαρμακεία και μόνο για τους ασφαλισμένους που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου όπως αυτές καθορίζονται από το Yπουργείο Υγείας. Η διάθεση του εμβολίου γίνεται άνευ συμμετοχής. Επισημαίνεται ότι αποζημιώνονται από τον Οργανισμό μόνον οι ομάδες υψηλού κινδύνου. 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΥΚΑ...

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ

Αθήνα,30/09/2013
Αριθ.Πρωτ.:οικ.31278


ΘΕΜΑ: «Χορήγηση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού σε ασθενείς που υποβάλλονται σεπεριτοναϊκή κάθαρση»

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπ’αρ.ΕΜΠ5/17-11-2012 (ΦΕΚ 3054/Β΄/18-11-2012) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως αυτότροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 55471/10-06-2013 (ΦΕΚ 1561/Β΄/21-06-2013) ΚΥΑ, χορηγείται στους ασθενείς που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση: «Απλό υγειονομικό υλικό για τη διενέργεια περιτοναϊκής κάθαρσης μέχρι 150 € το μήνα, η αναγκαιότητα της οποίας πιστοποιείται από γνωμάτευση νεφρολόγου ιατρού και την προσκόμιση του παραστατικού αγοράς του και συγκεκριμένα: Αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης, χάρτινες μάσκες μιας χρήσης, αποστειρωμένες γάζες, αυτοκόλλητες γάζες, σύριγγες με τις αντίστοιχες βελόνες, λευκοπλάστ υποαλλεργικό, οινόπνευμα, χαρτοβάμβακα σε φύλλα του 1 Kg, οξυζενέ και Betadine surgical scrub 100 ml ή σωληνάριο Betadine pomm. 30 gr 10% με σπάτουλες». 
 Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’αρ. 1229/24-07-2013 Απόφαση του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ (ΑΥΣ του ΕΟΠΥΥ) εγκρίθηκε η αναγκαιότητα χρήσης αντιμικροβιακών διάφανων αυτοκόλλητων επιθεμάτων συγκράτησης καθετήρων, σε ασθενείς που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση και ως εκ τούτου δύναται να συμπεριληφθούν και τα συγκεκριμένα επιθέματα στο ήδη χορηγούμενο απλό υγειονομικό υλικό για τη διενέργεια περιτοναϊκής κάθαρσης που προβλέπεται στον ΕΚΠΥ και στο ίδιο χρηματικό όριο των 150€ ανά ασθενή το μήνα. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΚΟΝΤΟΣ

Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2013

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2013 
Αρ. Πρωτ.: οικ.27361 

Θέμα: «Σχετικά με τη συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία» 

Σχετικά:
1. Νόμος 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/1.3.2012) παρ.5 του άρθρου 21
2. Νόμος 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12.11.2012) περίπτωση 11 της υποπαραγράφου ΙΒ.2
3. Νόμος 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23.7.2013) παρ.6 του άρθρου 96
4. Υπουργική απόφαση υπ' αρίθμ.ΕΜΠ4 (ΦΕΚ Β' 3057/18-11-2012)
5. Εγκύκλιος οικ.27213/20.08.2013

Ως γνωστόν, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4052/2012 (παρ.5 του άρθρου 21) και 4093/2012 (περίπτωση 11 της υποπαραγράφου ΙΒ.2) καθίσταται υποχρεωτική για τους ιατρούς η καθολική συνταγογράφηση με βάση τη διεθνή ονομασία της δραστικής ουσίας (ΙΝΝ). 
Σε εφαρμογή των παραπάνω νόμων εκδόθηκε υπουργική απόφαση (σχετικό 4) η οποία αναφέρει ότι η υποχρέωση συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία ισχύει για όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες και τα φάρμακα που εντάσσονται στο θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Εξαιρούνται από την υποχρέωση συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία μόνο πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις φαρμάκων ή ασθενειών, οι οποίες εξειδικεύονται στις παραγράφους 4 και 5 της εν λόγω απόφασης, η δε συνταγογράφηση με χρήση εμπορικού ονόματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% της αξίας της συνολικής συνταγογράφησης του κάθε ιατρού στη διάρκεια του έτους. 
Επειδή παρατηρήθηκε από ελέγχους αρμοδίων οργάνων ότι ορισμένοι ιατροί ενώ συνταγογραφούν με δραστική ουσία αναγράφουν στο βιβλιάριο ασθενείας των ασφαλισμένων εμπορική ονομασία σκευασμάτων παρά τις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις και σε αντίθεση με το νόμο 4172/2013 (παρ.6 του άρθρου 96) που αναφέρει ότι η συνιστώμενη αγωγή καταχωρείται στο βιβλιάριο υγείας με σφραγίδα και υπογραφή ιατρού ακριβώς όπως έχει συνταγογραφηθεί στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι: 
 • Οι ιατροί θα εκδίδουν συνταγές με αναγραφή της δραστικής ουσίας (πλην των συγκεκριμένων περιπτώσεων που προβλέπεται η δυνατότητα αναγραφής και Σελίδα 1 από 2  εμπορικής ονομασίας) και θα γίνεται αυστηρά αντίστοιχη καταχώρηση της φαρμακευτικής αγωγής στο βιβλιάριο ασθενείας των ασφαλισμένων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τηρείται η παρούσα διαδικασία και αναγράφεται εμπορική ονομασία θα αφαιρείται το δικαίωμα συνταγογράφησης του ιατρού για ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ.
 • Οι φαρμακοποιοί κατά την εκτέλεση της συνταγής θα λαμβάνουν υπόψη τη δραστική ουσία (πλην των συγκεκριμένων περιπτώσεων που προβλέπεται η αναγραφή εμπορικής ονομασίας) χορηγώντας το φθηνότερο σκεύασμα χωρίς να επηρεάζονται στην επιλογή από αναγραφή εμπορικού σκευάσματος στο βιβλιάριο του ασφαλισμένου. 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2013

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2013 
Αρ. Πρωτ.: οικ.27213 

Σχετικά: 
1. Νόμος 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/1.3.2012) 
2. Νόμος 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12.11.2012) 
3. Υπουργική απόφαση υπ' αρίθμ.ΕΜΠ4 (ΦΕΚ Β' 3057/18-11-2012) 

Ως γνωστόν, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4052/2012 και 4093/2012 καθίσταται υποχρεωτική για τους ιατρούς η καθολική συνταγογράφηση με βάση τη διεθνή ονομασία της δραστικής ουσίας (ΙΝΝ). 
Σε εφαρμογή των παραπάνω νόμων εκδόθηκε υπουργική απόφαση (σχετικό 3) η οποία αναφέρει ότι η υποχρέωση συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία ισχύει για όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες και τα φάρμακα που εντάσσονται στο θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία μόνο πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις φαρμάκων ή ασθενειών, οι οποίες εξειδικεύονται στις παραγράφους 4 και 5 της εν λόγω απόφασης, η δε συνταγογράφηση με χρήση εμπορικού ονόματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% της αξίας της συνολικής συνταγογράφησης του κάθε ιατρού στη διάρκεια του έτους. 
Επειδή παρατηρήθηκε από ελέγχους αρμοδίων οργάνων ότι ορισμένοι ιατροί ενώ συνταγογραφούν με δραστική ουσία αναγράφουν παράλληλα είτε στο πεδίο των σχολίων της ηλεκτρονικής συνταγής ή στο βιβλιάριο ασθενείας των ασφαλισμένων εμπορική ονομασία σκευασμάτων παρά τις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις, με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι: 
 • Οι ιατροί θα εκδίδουν συνταγές με αναγραφή της δραστικής ουσίας (πλην των συγκεκριμένων περιπτώσεων που προβλέπεται η δυνατότητα αναγραφής και εμπορικής ονομασίας) και θα γίνεται αυστηρά αντίστοιχη καταχώρηση της φαρμακευτικής αγωγής στο βιβλιάριο ασθενείας των ασφαλισμένων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τηρείται η παρούσα διαδικασία και αναγράφεται εμπορική ονομασία θα αφαιρείται το δικαίωμα συνταγογράφηση ς του ιατρού για ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ.
 • Οι φαρμακοποιοί κατά την εκτέλεση της συνταγής θα λαμβάνουν υπόψη τη δραστική ουσία (πλην των συγκεκριμένων περιπτώσεων που προβλέπεται η αναγραφή εμπορικής ονομασίας) χορηγώντας το φθηνότερο σκεύασμα χωρίς να επηρεάζονται στην επιλογή από πιθανές σημειώσεις στα σχόλια της συνταγής για εμπορικό σκεύασμα ή από αναγραφή εμπορικού σκευάσματος στο βιβλιάριο του ασφαλισμένου. Επίσης θα πρέπει να αναφέρουν τυχόν περιπτώσεις ιατρών που παραβαίνουν τη νομοθεσία στον Οργανισμό. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 
α/α 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΡΑΒΑΚΟΣ

Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013

ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ICD-10

Αθήνα 22/7/2013 
Αρ. Πρωτ. : οικ 24557 

ΣΧΕΤΙΚΟ: Το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου οικ 23094/05-07-2013. 

Με βάση το ανωτέρω σχετικό δόθηκαν οδηγίες για την συνταγογράφηση των αναστολέων αντλίας πρωτονίων με βάση την διεθνή ταξινόμηση ICD 10 ακολουθώντας αυτά που προβλέπονται στην ισχύουσα θετική λίστα φαρμάκων. Επειδή έχουν δημιουργηθεί απορίες και μας ζητούνται συνεχώς διευκρινήσεις, ιδίως από φαρμακοποιούς, πρέπει να επισημάνουμε το εξής: 

Η διεθνής ταξινόμηση ICD 10 προϋποθέτει την αναγραφή τουλάχιστον τριψήφιου κωδικού (π.χ. Κ21). Η δομή της ταξινόμησης είναι τέτοια ώστε σε κάθε κατηγορία με τριψήφιο κωδικό μπορούν να περιλαμβάνονται έως 10 υποκατηγορίες προσθέτοντας στον τριψήφιο κωδικό τα ψηφία από 0 έως 9. Οι υποκατηγορίες αυτές περιλαμβάνουν παθήσεις που εμπεριέχονται στην κύρια πάθηση του τριψήφιου κωδικού. Συνεπώς η οδηγία για την δυνατότητα συνταγογράφησης αναστολέων αντλίας πρωτονίων μόνο με τους κωδικούς Κ21, Κ25, Κ26, Κ27, Κ28 εννοείται ότι συμπεριλαμβάνει και όλες τις τυχόν υπάρχουσες υποκατηγορίες με τετραψήφιο κωδικό (π.χ. Κ21.0, Κ25.2 κλπ). 

Ο ΑΝ.ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Αθήνα, 11 Iουλίου 2013
Αρ. Πρωτ.: 23598

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με το χρονικό διάστημα κατάθεσης λογαριασμών φαρμακείων».

Επειδή ο ΕΟΠΥΥ πρέπει να ανταποκριθεί άμεσα σε χρονικές προθεσμίες για τον υπολογισμό rebate φαρμακευτικών εταιρειών, το χρονικό περιθώριο για την κατάθεση των λογαριασμών φαρμακείων στην ΚΜΕΣ επανέρχεται στις πέντε πρώτες εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα που προβλέπονται από την Συλλογική Σύμβαση.
Το παραπάνω εφαρμόζεται από τους λογαριασμούς μηνός Ιουλίου 2013, κατάθεση Αυγούστου.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος

Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μαρούσι, 9 -7-2013 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Από τον Φεβρουάριο του 2013 καταγγέλλονται στην ΥΠΕΔΥΦΚΑ είτε από ασφαλισμένους, είτε από ιατρούς, είτε από φαρμακοποιούς η εξής αλληλουχία γεγονότων. Κλοπή από Νοσοκομείο βιβλιαρίου νοσηλευόμενου ασφαλισμένου, επίσκεψη σε ιατρό με το κλεμμένο βιβλιάριο από άτομο μεγαλόσωμο ασπρομάλλη για εγγραφή συγκεκριμένων ακριβών φαρμάκων (EXELON, PRADAXA, INEGY, GEODON, ARICEPT κ.α.) με δικαιολογία έκτακτης ανάγκης παροχής φαρμάκων σε κατάκοιτους υπερήλικες γονείς, με αίτημα ακόλουθης κατοίκον επίσκεψης του ιατρού την επόμενη ημέρα (οι παρεχόμενες διευθύνσεις και τηλέφωνα προς τον ιατρό είναι ανύπαρκτα). 
Επίσκεψη σε φαρμακεία του ίδιου ατόμου για εκτέλεση των εν λόγω συνταγών, αφού έχει προηγηθεί επίσκεψη σε άλλο φαρμακείο και κλοπή ταινιών γνησιότητας των συγκεκριμένων φαρμάκων (το συγκεκριμένο άτομο, εκεί ισχυρίζεται ότι είναι ιατρός και θέλει να διαβάσει τις οδηγίες χρήσεως του φαρμάκου αφαιρώντας στο τέλος με επιτήδειο τρόπο την ταινία γνησιότητας). 
Επιστροφή χρηματικών ποσών από τα φαρμακεία που εκτελούνται οι συνταγές με χρέωση τους στον ΕΟΠΥΥ (το εν λόγω άτομο ισχυρίζεται ότι είχε αγοράσει τα φάρμακα από το φαρμακείο και επιστρέφει τις ταινίες με τις αντίστοιχες συνταγές, για να του δοθεί το υπόλοιπο ποσό από αυτό της συμμετοχής του στην αγορά φαρμάκων). 
Επειδή παρόλες τις προσπάθειές μας να σταματήσουμε την δράση του ατόμου αυτού, ακόμα και με την συνδρομή της αστυνομίας, μέχρι και σήμερα διαπιστώνουμε ότι παραμένει ασύλληπτος και εξακολουθεί να συνταγογραφεί φάρμακα επιβαρύνοντας τον ΕΟΠΥΥ, κάνουμε έκκληση σε ιατρούς και φαρμακοποιούς όπως πριν συνταγογραφήσουν ή εκτελέσουν συνταγή αντίστοιχα, να έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο της εξαπάτησής τους από άτομο με τέτοιου είδους δράση, τηρώντας και τις ισχύουσες διατάξεις ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ως έχουν υποχρέωση. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Κυριακή, 7 Ιουλίου 2013

ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ICD-10

Αθήνα 5/7/2013 
Αρ. Πρωτ. : οικ23094

Σχετικό: Το με αριθμό πρωτοκόλλου 19896/7-6-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Φαρμάκου ΕΟΠΥΥ 

Σας ενημερώνουμε ότι με την Υπουργική Απόφαση ΓΠ οικ. 42927 (ΦΕΚ 1184/Β/15- 05-2013) εγκρίθηκε ο θετικός κατάλογος του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α' του Ν.3816/2010, ο οποίος εν συνεχεία τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση 47048 (ΦΕΚ 1240/Β/22-05-2013). Επισημαίνεται η ύπαρξη περιορισμών στη συνταγογράφηση δραστικών ουσιών συγκεκριμένων θεραπευτικών κατηγοριών. 
Με βάση τα ανωτέρω οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων αποζημιώνονται για τη θεραπεία: 

1. Πεπτικού έλκους με κωδικούς ICD-10 τους Κ25, Κ26, Κ27, Κ28 

2. Γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης με κωδικό ICD-10 τον Κ21 

3. Ως γαστροπροστασία σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης γαστροδωδεκαδακτυλικού έλκους με κωδικό ICD-10 τον Τ88.7 

Η συνταγογράφηση των αναστολέων αντλίας πρωτονίων για ενδείξεις που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω δεν αποζημιώνεται. 

Ο ΑΝ.ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ 01-07-2013

Αθήνα 1-7-2013 
Αριθ.Πρωτ.: οικ.22473 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ και της Υπουργικής Απόφασης που ορίζει τον κατάλογο παθήσεων με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή». 
Σχετικά: Η υπ'αριθμ. 55471/10-6-2013 και 52095/3-6-2013 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 

Σας κοινοποιούμε τις ανωτέρω σχετικές αποφάσεις και σας γνωρίζουμε ότι 
1.σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 55471/10-6-2013 κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ1561/21-6-2013) Τροποποίηση της υπ" αριθ. ΕΜΠ5/17.11.2012 (Β'3054) απόφασης «Τροποποίηση της υπ" αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β73-11-2011) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας(Ε.Κ.Π.Υ,) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ" αριθ. Φ90380/5383/738/2012 (ΦΕΚ 1233/Β711-4-2012) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει τροποποιείται η ενότητα «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» του άρθρου 9, ως προς τα εξής:

-Ειδικά για το αναλώσιμο διαβητολογικό υλικό η ιατρική γνωμάτευση δύναται να αφορά χρονικό διάστημα διμήνου. 
-Δεν καταβάλλουν συμμετοχή για το Υγειονομικό Υλικό: 
Δ. Οι ινσουλινοθεραπευόμενοι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη τύπου II και οι πάσχοντες από σύνδρομο διαβήτη που ακολουθούν θεραπευτική αγωγή με χάπια για τη δαπάνη αγοράς ταινιών μέτρησης  σακχάρου αίματος. 
-Η αποδιδόμενη από τον Οργανισμό τιμή αποζημίωσης για τις ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος για τους ασθενείς που θεραπεύονται με ινσουλίνη ή χάπια, η οποία ισούται με τη λιανική τιμή αυτών καθορίζεται ως εξής: 

ΕΙΔΟΣ                    ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ(ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ)ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 25 STRIPS —   13€ 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 50 STRIPS — 25€ 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 100 STRIPS -- 43,48€ 

Η παρούσα ρύθμιση ισχύει για την τιμή αποζημίωσης από 1-7-2013 και 
2. σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 52095/3-6-2013 κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ1561/21-6-2013) Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747/2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2883/Β72012) «Τροποποίηση τηςυπ' αριθ. Φ.42000/οικ.2555/353/28-2-2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 497/Β72012) «Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. Φ.42000/οικ. 12485/1481/6-6-2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1814/Β 72012)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. ΔΥΓ3(α)/οικ.4146 (ΦΕΚ Β' 43/15.01.2013) κοινή υπουργική απόφαση και προστίθεται στην περίπτωση Α' (Συμμετοχή του ασφαλισμένου σε ποσοστό 10%) της υπ'αριθμ.ΔΥΓ3(α) /οικ104747(Β 2883) η υποπερίπτωση 13 ως εξής: 
«13. Ρευματοειδή αρθρίτιδα, νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα, αξονική πονδυλαρθρίτιδα και διάχυτα νοσήματα του συνδετικού ιστού, όσον αφορά τα τροποποιητικά φάρμακα (μεθοτρεξάτη, λεφλουνομίδη, κυκλοσπορίνη, σουλφασαλαζίνη, υδροξυχλωροκίνη, αζαθειοπρίνη, D-πενικιλλαμίνη, κυκλοφωσφαμίδη) και για τις ενδείξεις των συγκεκριμένων ρευματικών παθήσεων».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2013

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ICD-10

Αθήνα 01/07/2013
Αρ. Πρωτ.:οικ. 22454

Σε συνέχεια του εγγράφου μας με αρ.πρωτ. 21942/26/6/2013 σας δίνουμε περαιτέρω διευκρινήσεις , με βάση ερωτήματα των ιατρών από τις πρώτες μέρες υποχρεωτικής αναγραφής της διάγνωσης με βάση την κωδικοποίηση ICD-10: 
1) Όταν συνταγογραφείται φαρμακευτική γαστροπροστασία σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης γαστροδωδεκαδακτυλικού έλκους είναι δυνατή η αναγραφή του κωδικού Τ88.7 
2) Η χορήγηση προφυλακτικής αντιπηκτικής αγωγής , όπου χρειάζεται ,μετά από χειρουργικές επεμβάσεις , μπορεί να συνταγογραφηθεί χρησιμοποιώντας τον κωδικό I97.8 
3) Όταν συνταγογραφείται σκιαγραφική ουσία ,για διενέργεια διαγνωστικής εξέτασης μπορεί να αναγράφεται ο κωδικός την νόσου, εφόσον υπάρχει ήδη διάγνωση, ή να αναγράφεται ο κωδικός του συμπτώματος για το οποίο διενεργείται η διαγνωστική εξέταση . 
4) Για την συνταγογράφηση εμβολίων μεμονωμένων ή συνδυασμών μπορεί να αναγράφονται οι κωδικοί από Ζ23 ως Ζ27.9 
5) Όταν συνταγογραφείται θεραπεία εκρίζωσης του Ε. Ργίοπ , αν πρόκειται για διαγνωσμένο έλκος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός της νόσου αυτής. Αν δεν υπάρχει έλκος διαγνωσμένο ,ωστόσο αναφέρονται συμπτώματα γαστρίτιδας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός Κ29.5 . Και στις δυο παραπάνω περιπτώσεις μπορεί ο θεράπων ιατρός , αν το κρίνει απαραίτητο, να συμπληρώσει στο πεδίο «σχόλια» της ηλεκτρονικής συνταγής περαιτέρω πληροφορίες
6) Η υποχρεωτική συνταγογράφηση με βάση την κωδικοποίηση ICD-10 για τους Οδοντιάτρους και τους Ιατρούς της Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ξεκινά από τις 08/07/2013 
7) Οι κωδικοί για διερεύνηση συγκεκριμένων συμπτωμάτων βρίσκονται στο κεφάλαιο XVIII με κωδικούς R00 - R99. Πιο συγκεκριμένα για το προκάρδιο άλγος ο κωδικός είναι R07.2 και για το συστολικό φύσημα είναι R01 
8) Επισημαίνουμε τέλος ότι όταν ,μέσω της αναζήτησης ή της αναγραφής κωδικού στην ηλεκτρονική συνταγή βγαίνει τετραψήφιος κωδικός πχ D12.4 να ανατρέχουν οι γιατροί στην αντίστοιχη γενική κατηγορία με τριψήφιο κωδικό πχ D12 ώστε σε κάθε περίπτωση να καταχωρείται η σωστή διάγνωση.

Ο ΑΝ.ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013

ΕΟΠΥΥ: ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ ΙΑΤΡΟΥ

Αθήνα, 27 Iουνίου 2013
Αρ. Πρωτ.: 22143 

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με προτάσεις Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου για την εκτύπωση συνταγών στο πίσω μέρος της συνταγής του ιατρού.». 
Σχετικό: το έγγραφο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου με αρ. πρώτ. 684/29.03.2013. 

Σε απάντηση στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου σας ενημερώνουμε ότι γίνονται αποδεκτές συνταγές στις οποίες η εκτύπωση της εκτελεσμένης συνταγής έχει πραγματοποιηθεί στο πίσω μέρος της συνταγής του ιατρού. 

Επισημαίνουμε ότι δεν θα γίνονται δεκτές συνταγές όπου η εκτύπωση της εκτέλεσης έχει γίνει πάνω στα στοιχεία της συνταγής του ιατρού. Στην περίπτωση αυτή ο φαρμακοποιός θα εκτυπώνει νέα σελίδα εκτέλεσης και θα επικολλά σε αυτή τις ταινίες γνησιότητας, καταθέτοντας παράλληλα και την συνταγή του ιατρού. 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Π. ΛΙΤΣΑ

ΕΟΠΥΥ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Αθήνα,26/6/2013 
Αρ. Πρωτ.:21960 

ΘΕΜΑ « Τροποποίηση της διαδικασίας παρακρατήσεων σε λογαριασμούς φαρμακείων από τον ΕΟΠΥΥ » 
ΣΧΕΤΙΚΑ: Το υπ΄αριθμ.31574/11-7-2012 γενικό έγγραφο ΕΟΠΥΥ . 

Θέτουμε υπόψη σας ότι εφεξής τροποποιείται η διαδικασία παρακρατήσεων από τον ΕΟΠΥΥ σε λογαριασμούς φαρμακείων που έχει καθορισθεί με το ανωτέρω έγγραφο και ειδικότερα καθιερώνεται ότι στις περιπτώσεις υποβολής λογαριασμών φαρμακείων για τα οποία εκκρεμούν : α) οφειλές από κατασχέσεις υπέρ τρίτων β) οφειλές από συμβάσεις εκχώρησης υπέρ τρίτων, γ) οφειλές στις ΔΟΥ και δ) οφειλές στα εντασσόμενα ταμεία, θα ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία , αρχής γενομένης από την παραλαβή των λογαριασμών φαρμακείων Ιουνίου 2013 οι οποίοι θα παραληφθούν από τις από τις αρμόδιες Περιφερειακές Δ/νσεις τον Ιούλιο του 2013. 

Α) Οφειλές από κατασχέσεις 

Α1) Η αρμόδια Περ/κή Δ/νση ΕΟΠΥΥ από την ημερομηνία κοινοποίησης του κατασχετηρίου θα παρακρατεί το κατασχεμένο ποσό από το/τους λογαριασμό/ούς του φαρμακείου κατά του οποίου εκκρεμεί κατάσχεση και θα αναμένει την υποβολή Δήλωσης Τρίτου από την αρμόδια Δ/νση Νομικών Υποθέσεων ΕΟΠΥΥ προκειμένου στη συνέχεια να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες και συγκεκριμένα: 

Α2) Οι λογαριασμοί δεν θα προωθούνται σην ΚΜΕΣ προς πληρωμή , αλλά θα διενεργείται πρόχειρος λογιστικός έλεγχος ( στη συγκεντρωτική κατάσταση των συνταγών και στο τιμολόγιο ) θα εφαρμόζονται οι νόμιμες παρακρατήσεις και θα αποδίδονται στους δικαιούχους τα αναλογούντα ποσά από την προκαταβολή του φαρμακείου. Στη συνέχεια οι συνταγές, με αντίγραφο του λογαριασμού συνταγών και αντίγραφο του τιμολογίου θα αποστέλλονται στην ΚΜΕΣ προκειμένου να διενεργηθεί ο σχετικός έλεγχος και εκκαθάριση των συνταγών , με σχετική ενημέρωση περί του είδους και του ποσού της παρακράτησης και την επισήμανση της επιστροφής στη συνέχεια των συνταγών στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση από όπου έγινε η οικονομική κίνηση. Η ΚΜΕΣ θα υπολογίζει το rebate των φαρμακείων και την έκπτωση επί του τιμολογίου .Οι ταινίες γνησιότητες των συγκεκριμένων λογαριασμών θα συνυπολογίζονται στα rebate των φαρμακευτικών εταιρειών.

Β) Οφειλές από συμβάσεις εκχώρησης 

Οι κατά τόπους αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ θα προβαίνουν στη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ.Α2, αφού προηγουμένως ελέγξουν τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται κατωτέρω, ο οποίες και αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση της εφαρμογής της σύμβασης εκχώρησης: 
1. Επίδοση στον ΕΟΠΥΥ 
2. Επίδοση στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ 
3. Επίδοση στην Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ υπεύθυνη της απαίτησης. 
4. Επίδοση στο Ελεγκτικό Συνέδριο 
5. Επίδοση στη ΔΟΥ του εκχωρητή/τριαςκαι 
6.Επίδοση στον εκχωρητή/τρια. 

Οφειλές στις ΔΟΥ καθώς και οφειλές στα εντασσόμενα ταμεία 

Γ) Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ (εφόσον οι συνταγές κατατίθενται σ΄αυτές) στις περιπτώσεις φαρμακείων που προσκομίζονται βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τις οποίες προκύπτουν παρακρατήσεις, δεν θα προωθούν τους σχετικούς λογαριασμούς σην ΚΜΕΣ προς πληρωμή , αλλά θα διενεργείται πρόχειρος λογιστικός έλεγχος και θα εφαρμόζονται οι νόμιμες παρακρατήσεις και θα αποδίδονται στα αρμόδια ασφαλιστικά ταμεία και τις αρμόδιες ΔΟΥ τα αναλογούντα ποσά. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ΄αριθμ.1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24-11-1999. (Β΄2134) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών , οι αποδόσεις των παρακρατουμένων ποσών σε περίπτωση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας , πρέπει να διενεργούνται από την Υπηρεσία που παραλαμβάνει το αποδεικτικό στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, το αργότερο εντός δέκα ( 10 ) ημερών από την πληρωμή του τίτλου. Στη συνέχεια επίσης οι συνταγές, με αντίγραφο του λογαριασμού συνταγών και αντίγραφο του τιμολογίου θα αποστέλλονται στην ΚΜΕΣ προκειμένου να διενεργηθεί ο σχετικός έλεγχος και εκκαθάριση , με σχετική ενημερωση περί του είδους και του ποσού της πρακράτησης και την επισήμανση της επιστροφής στη συνέχεια των συνταγών στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση 

Δ) Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι που τηρείται Διανεμητικός Λογαριασμός, και έχουν αναλάβει την υποχρέωση να παραλαμβάνουν λογαριασμούς φαρμακείων μελών τους στις περιπτώσεις φαρμακείων που προσκομίζονται βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τις οποίες προκύπτουν παρακρατήσεις, θα πρέπει να ενημερώνουν άμεσα τις κατά τόπους αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ προκειμένου να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες αρμοδιότητάς τους που περιγράφονται στην παράγραφο Γ, προωθώντας τους αντίστοιχους λογαριασμούς. 

Κατασχέσεις και συμβάσεις εκχώρησης που ήδη εφαρμόζονται από τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους σε συνεργασία με την ΚΜΕΣ καθώς και αυτές που ήδη εφαρμόζονται από την ΚΜΕΣ , θα αποσταλούν με αναλυτική ενημέρωση στην οικεία Περιφερειακή Δ/νση ΕΟΠΥΥ , προκειμένου να εφαρμοσθεί εφ εξης η ως άνω αναφερόμενη διαδικασία. 

Επισημαίνουμε ότι οι Περ/κές Δ/σεις ΕΟΠΥΥ θα ενημερωθούν άμεσα από τις αρμόδιες Δ/νσεις του ΕΟΠΥΥ σχετικά με τις λεπτομέρειες της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης των οφειλομένων σε όλες τις περιπτώσεις που περιγράφονται ανωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ 
Ε.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ICD-10

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με βάση και το προηγούμενο έγγραφό μας από 18/06/2013, καθίσταται σταδιακά υποχρεωτική η καταχώρηση της διάγνωσης κατά την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, με βάση την Διεθνή Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-10). Η υποχρέωση αυτή ξεκινά από τις 21 Ιουνίου για όλα τα καρδιολογικά νοσήματα και ακολουθούν σταδιακά οι υπόλοιπες ειδικότητες σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                                             ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

26 ΙΟΥΝΙΟΥ          ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 

28 ΙΟΥΝΙΟΥ      ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

1 ΙΟΥΛΙΟΥ       ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ 

3 ΙΟΥΛΙΟΥ          ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

5 ΙΟΥΛΙΟΥ         ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ 

8 ΙΟΥΛΙΟΥ      ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΩΤΟΡΙΝ ΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ 

Για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την συνταγογράφηση με βάση το σύστημα ICD-10 θα λειτουργήσει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ ομάδα εργασίας που θα απαντά σε ερωτήματα που μπορούν να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: icdquality@eopyy.gov.gr

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013

ΈΓΚΡΙΣΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Αθήνα, 07 Ιουνίου 2013 
Αρ. Πρωτ.: 19896 

Σχετικό:
1.Υπουργική Απόφαση ΓΠοικ. 42927 (ΦΕΚ 1184/Β/15-05-2013), «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 29311/26.03.2013 (ΦΕΚ Β ́692) «Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α ́ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». 
2.Υπουργική Απόφαση 47048 (ΦΕΚ 1240/Β/22-05-2013), Τροποποίηση της υπ' αριθ. 29311/26.03.2013 απόφασης (Β ́ 692), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αρ. β ΓΠοικ.42927/15.05.2013 απόφαση (Β ́ 1184)». 
3. Έγγραφό μας 14743/17-04-2013 με τίτλο: «Σχετικά με τους περιορισμούς στη συνταγογράφηση σκευασμάτων του θετικού καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων». 

Σας ενημερώνουμε ότι με την Υπουργική Απόφαση ΓΠ οικ. 42927 (ΦΕΚ 1184/Β/15-05- 2013, 
σχετικό 1) εγκρίθηκε ο θετικός κατάλογος του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α ́ του Ν. 3816/2010, ο οποίος εν συνεχεία τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση 47048 (ΦΕΚ 1240/Β/22-05-2013, 
σχετικό 2). Επισημαίνεται η ύπαρξη περιορισμών στη συνταγογράφηση δραστικών ουσιών συγκεκριμένων θεραπευτικών κατηγοριών. 
Προς διευκόλυνσή σας, οι εν λόγω περιορισμοί παρατίθενται κατωτέρω (Πίνακας 1). 
Επισημαίνεται ότι ο Οργανισμός θα αποζημιώνει μόνον τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που ανήκουν στον ανωτέρω κατάλογο. 
Συνημμένα: Πίνακας περιορισμών (5 σελίδες). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 
ΕΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ 1

A02BC -Αναστολείς της αντλίας πρωτονίων
Περιορισμός: Αποζημιώνονται για τη Θεραπεία πεπτικού έλκους,της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης και της φαρμακευτικής γαστροπροστασίας σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης γαστροδωδεκαδακτυλικού έλκους. Ειδικότερα όσον αφορά τη γαστροπροστασία σε χορήγηση κλοπιδογρέλης πρώτη επιλογή είναι η χορήγηση Η2 αναστολέων.
Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)
 1. A02BC01 OMEPRAZOLE
 2. A02BC02 PANTOPRAZOLE SODIUM SESQUIHYDRATE
 3. A02BC03 LANSOPRAZOLE
 4. A02BC04 RABEPRAZOLE SODIUM
A02BC0S ESOMEPRAZOLE MAGNESIUMΑπό του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)A02BC03 LANSOPRAZOLEΑπό του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) A02BC05 ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM TRIHYDRATEΠαρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)
 1. A02BC01 OMEPRAZOLE
 2. A02BC02 PANTOPRAZOLE SODIUM SESQUIHYDRATE
A02BC02 PANTOPRAZOLE SODIUM A02BC05 ESOMEPRAZOLE SODIUM

A06AD -Ωσμωτικώς δρώντα καθαρτικάΑπό του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)
Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο για την ένδειξη "Πρόληψη και θεραπεία της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας"
A06AD11 LACTULOSE
A06AD12 LACTITOL MONOHYDRATE
Από του στόματος χορήγηση (υγρές μορφές, για διαγνωστικούς σκοπούς) A06AD POTASSIUM SODIUM TARTRATE TETRAHYDRATE

Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο σε χορήγηση για προετοιμασία διαγνωστικής εξέτασης και χειρουργικής επέμβασης


A06AGΕνέματα
Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο σε χορήγηση για προετοιμασία διαγνωστικής εξέτασης και χειρουργικής επέμβασης
Ορθική χορήγηση (υγρές μορφές, για διαγνωστικούς σκοπούς)
A06AG01 SODIUM PHOSPHATE DIBASIC DIHYDRATE,PHOSPHORIC ACID
A06AG01 SODIUM PHOSPHATE DIBASIC HEPTAHYDRATE,SODIUM PHOSPHATE MONOBASIC MONOHYDRATE A06AG01 SODIUM PHOSPHATE MONOBASIC MONOHYDRATE,SODIUM PHOSPHATE DIBASIC HEPTAHYDRATE A06AG01 SODIUM PHOSPHATE MONOBASIC MONOHYDRATE,SODIUM PHOSPHATE DIBASIC HEPTAHYDRATE


A07FA -ΠροβιοτικάΑπό του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)
Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο για την ένδειξη "Προφύλαξη των θεραπεία των ανεπιθυμήτων ενεργειών των αντιβιοτικών"
A07FA02 SACCHAROMYCES BOULARDII
Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)
Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο για την ένδειξη "Προφύλαξη των θεραπεία των ανεπιθυμήτων ενεργειών των αντιβιοτικών"
A07FA02 SACCHAROMYCES BOULARDII

A12AX -Ασβέστιο, συνδυασμοί με άλλα φάρμακα Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) Α12ΑΧ GLYCINE,CALCIUM CARBONATE
Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο ως δεσμευτικό του φωσφόρου στη νεφρική ανεπάρκεια

Α16ΑΑ -Αμινοξέα και παράγωγαΑπό του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)
Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο για άτομα με τεκμηριωμένη από εξειδικευμένο κέντρο δημόσιου νοσοκομείου ανεπάρκεια L- καρνιτίνης.
Σε ασθενείς τελικού σταδίου νεφρικής ανεπάρκειας μόνο ως θεραπεία συντήρησης μετά από ενδοφλέβια
χορήγηση κατά την αιμοκάθαρση.
Α16ΑΑ01 LEVOCARNITINE

Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)
Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο για άτομα με τεκμηριωμένη από εξειδικευμένο κέντρο δημόσιου νοσοκομείου ανεπάρκεια L- καρνιτίνης.
Σε ασθενείς τελικού σταδίου νεφρικής ανεπάρκειας μόνο ως θεραπεία συντήρησης μετά από ενδοφλέβια χορήγηση κατά την αιμοκάθαρση.

A16AA01 LEVOCARNITINE

G03AC -ΠρογεσταγόναΕνδομήτρια χορήγηση (σύστημα ενδομήτριας χορήγησης) G03AC03 LEVONORGESTREL
Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο για τις ενδείξεις "Ιδιοπαθής μηνορραγία και προφύλαξη από υπερπλασία του ενδομήτριου κατά τη διάρκεια θεραπείας ορμονικής υποκατάστασης"

G03HA -Αντιανδρογόνα, αμιγήΑπό του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) G03HA01 CYPROTERONE ACETATE
Περιορισμός: Αποζημιώνεται για όλες τις εγκεκριμένες ενδείξεις του εκτός της ένδειξης "Ανδρογενετική αλωπεκία"

Μ03ΑΧ -Λοιπά περιφερικώς δρώντα μυοχαλαρωτικά
Μ03ΑΧ G1 -Λοιπά περιφερικώς δρώντα μυοχαλαρωτικά / Αλλαντοτοξίνη Τύπου Α
Περιορισμός: Δεν αποζημιώνεται για την ένδειξη της μασχαλιαίας υπεριδρωσίας
Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)
M03AX01 BOTULINUM TOXIN TYPE A
M03AX G2 -Λοιπά περιφερικώς δρώντα μυοχαλαρωτικά/ΣύμπλοκοΑλλαντοτοξίνηςΤύπουΑ-Αιμοσυγκολλητίνης
Περιορισμός: Δεν αποζημιώνεται για την ένδειξη της μασχαλιαίας υπεριδρωσίας
Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)
Μ03ΑΧ01 BOTULINUM TYPE A TOXIN HAEMAGLUTININ COMPLEX

Μ09Α -Λοιπά Φάρμακα για τη θεραπεία των Μυοσκελετικών Παθήσεων
Μ09ΑΧ -Λοιπά φάρμακα για τη θεραπεία των μυοσκελετικών παθήσεων

Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)
Περιορισμός: Αποζημιώνονται μόνο 2 ενέσεις για κάθε γόνατο ανά έτος και εφόσον δεν υπάρχει ανταπόκριση σε άλλη θεραπεία. Συνταγογράφηση μόνο από ορθοπεδικούς και ρευματολόγους.
Μ09ΑΧ01 HYALURONATE SODIUM

N01BB -Αμίδια
N01BB G1 -Αμίδια, αμιγή
Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο μία φορά το μήνα και μόνο για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε συχνές φλεβοκεντήσεις (ασθενείς πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, αιμοκαθαιρόμενοι)
Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές)
Ν01ΒΒ02 LIDOCAINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE
Ν01ΒΒ G2 -Αμίδια, συνδυασμοί
Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές)
Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο μία φορά το μήνα και μόνο για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε συχνές φλεβοκεντήσεις (ασθενείς πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, αιμοκαθαιρόμενοι)
Ν01ΒΒ20 LIDOCAINE,PRILOCAINE

R03DX -Λοιπά φάρμακα για τις αποφρακτικές παθήσεις των αεροφόρων οδών, για συστηματική χορήγηση Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)R03DX07 ROFLUMILAST
Περιορισμός: Συνταγογράφηση μόνο από πνευμονολόγους, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ενδείξεις

R06AA -Αμινοαλκυλαιθέρες (Αιθανολαμίνες)Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) R06AA52 DIMENHYDRINATE,NICOTINIC ACID,PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE
Περιορισμός: Αποζημιώνεται αποκλειστικά για βραχυχρόνια συμπτωματική αντιμετώπιση των εξάρσεων των ιλίγγων

S01XA -Άλλα οφθαλμικά
Περιορισμός: Αποζημιώνονται μόνο για την ένδειξη "Σύνδρομο SJOGREN"
Οφθαλμική χορήγηση (ημιστερεές μορφές)
S01XA12 DEXPANTHENOL
S01XA20 CARBOMERS01XA20 CARBOMER 974ΡΟφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές) S01XA20 POLYVIDONE
S01XA20
POLYVIDONE Κ25
S01XA20 POLYVINYL ALCOHOL,POLYVIDONE
Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

ΕΟΠΥΥ: ΕΝΤΑΞΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΤΕ

Μαρούσι, 5 Ιουνίου 2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σύμφωνα με το Ν.4158/2013 αρ. φύλλου ΦΕΚ 126 4-6- 2013 « Οι συνταξιούχοι του Ταμείου Συντάξεων και Πρόνοιας Προσωπικού ΑΤΕ που έχει ενταχθεί στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ με την παρ.2 του άρθρου 38 του ν.3522/2006 και τα μέλη οικογενειών αυτών, δικαιούνται από 1-6-2013 παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ, εφαρμοζομένων αναλόγων των διατάξεων που αφορούν στους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως προς την ασφάλιση, το ύψος των εισφορών και τη χορήγηση βιβλιαρίου υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος ». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ 
Λ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Αθήνα, 30 Μαΐου 2013
Αρ. Πρωτ.: 18524

Επανερχόμενοι στο θέμα της ορθής συμπλήρωσης της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Συνταγών (ΣΚΠ) θα θέλαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα: 

Η ΣΚΠ (δείγμα της οποίας επισυνάπτεται) συμπληρώνεται αφού πρώτα έχουν ταξινομηθεί ανά ημερομηνία και έχουν αριθμηθεί όλες οι συνταγές φαρμάκων που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια του μήνα και πρόκειται να υποβληθούν στον ΕΟΠΥΥ. 

Αναλυτικότερες οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου 
Συμπλήρωση πεδίων

ΜΗΝΑΣ: Αριθμητικά ο μήνας που εκτελέστηκαν οι συνταγές που υποβάλλονται (π.χ. 02,10) 
ΕΤΟΣ: Το (τετραψήφιο) έτος (π.χ. 2013)  
ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ο αριθμός της ενεργής σύμβασης του φαρμακείου με τον ΕΟΠΥΥ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Η επωνυμία του φαρμακείου 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οδός - Αριθμός - ΤΚ - Περιοχή 
ΓΡΑΜΜΗ ΗΜΕΡΑΣ: 
1η στήλη: «Ημέρα» Αναγράφεται η ημέρα (π.χ. 01, 22, 31) του μήνα που αφορούν τα στοιχεία της κάθε γραμμής. 
2η στήλη: «Α/Α τελευταίας συνταγής» Αναγράφεται ο αύξων αριθμός που πήρε κατά την αρίθμηση των συνταγών η τελευταία συνταγή φαρμάκων της συγκεκριμένης ημέρας.
3η Στήλη: «Αξία Συνταγών» Αναγράφεται το άθροισμα των αξιών (υπολογιζόμενων με τιμές αναφοράς) όλων των συνταγών φαρμάκων που εκτελέστηκαν την συγκεκριμένη ημέρα (00:00 - 24:00). 
4η Στήλη: «Συμμετοχή Ασφαλισμένων» Αναγράφεται το άθροισμα των ποσών που κατέβαλαν οι ασφαλισμένοι ως συμμετοχή (ποσοστό 10% ή 25% επί της τιμής αναφοράς κάθε φαρμάκου) για τα φάρμακα της κάθε συνταγής που εκτελέστηκε την συγκεκριμένη ημέρα. 
5η Στήλη: «Επιβάρυνση ΕΟΠΥΥ» Αναγράφεται το μισό (50%) του αθροίσματος των διαφορών «Λιανική Τιμή - Τιμή Αναφοράς» για όλα τα φάρμακα της θετικής λίστας που εκτελέστηκαν με τις συνταγές της συγκεκριμένης ημέρας και που επιβαρύνει τον ΕΟΠΥΥ (το άλλο 50% το έχουν ήδη καταβάλει οι ασφαλισμένοι). 

ΓΡΑΜΜΗ «ΚΛΙΝΙΚΩΝ»: (Συμπληρώνεται μόνο από τα φαρμακεία διανομής) 
Αναγράφονται (με τη σειρά των πεδίων από αριστερά προς τα δεξιά): 
• Το πλήθος των συνταγών κλινικών που εκτελέστηκαν από το φαρμακείο το συγκεκριμένο μήνα, 
• Το άθροισμα των αξιών (υπολογιζόμενων με τιμές αναφοράς) όλων των συνταγών κλινικών, και 
• Το μισό (50%) του αθροίσματος των διαφορών «Λιανική Τιμή - Τιμή Αναφοράς» για όλα τα φάρμακα της θετικής λίστας που εκτελέστηκαν με τις συνταγές κλινικών του συγκεκριμένου μήνα και που επιβαρύνει τον ΕΟΠΥΥ. 

ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΝΟΛΩΝ: Αναγράφονται τα σύνολα των αντίστοιχων στηλών. 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ: Υπολογίζεται με τον τύπο: 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ = Σ Αξίας - Σ Συμμετοχής + Σ Επιβάρυνσης ΕΟΠΥΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ:
Αριθμός: Η Σειρά (εάν υπάρχει) και ο αριθμός του τιμολογίου φαρμάκων Ημερομηνία: Η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου 
Αξία: Η συνολική αξία του τιμολογίου 
Τιμολόγια: Το πλήθος των τιμολογίων που υποβάλλονται (εάν π.χ. πρόκειται να υποβληθούν ένα χρεωστικό τιμολόγιο φαρμάκων, ένα πιστωτικό τιμολόγιο φαρμάκων και ένα χρεωστικό τιμολόγιο αναλωσίμων πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός 3. Τα αναλυτικά στοιχεία που αναγράφηκαν στα προηγούμενα πεδία πρέπει να αναφέρονται στο χρεωστικό τιμολόγιο των φαρμάκων). 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ: Η ΣΚΠ σφραγίζεται με τη σφραγίδα του φαρμακείου. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Αναγράφεται με τη μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ η ημερομηνία συμπλήρωσης της ΣΚΠ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: Η ΣΚΠ υπογράφεται από τον υπεύθυνο φαρμακοποιό. 

Υπενθυμίζεται ότι: 
1. Η ΣΚΠ αφορά σε συνταγές φαρμάκων. Οι χορηγήσεις αναλωσίμων δεν είναι συνταγές φαρμάκων και ως εκ τούτου δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην ΣΚΠ. 
2. Για τα αναλώσιμα του σακχαρώδη διαβήτη δεν απαιτείται ξεχωριστή ΣΚΠ, ωστόσο 
3. απαιτείται να τιμολογούνται με ξεχωριστό τιμολόγιο και να συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο της υποβολής ως ξεχωριστό «πακέτο». 
4. Σε κάθε τιμολόγιο που εκδίδεται προς τον ΕΟΠΥΥ πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια και ευκρινώς εάν πρόκειται για τιμολόγιο φαρμάκων ή για τιμολόγιο αναλωσίμων. Επιπλέον, κάθε τιμολόγιο θα πρέπει να είναι σφραγισμένο με τη σφραγίδα του φαρμακείου (στην οποία θα πρέπει να εμφανίζεται η επωνυμία και ο ΑΦΜ του φαρμακείου) και υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο του φαρμακείου. 
5. Το τιμολόγιο των αναλωσίμων πρέπει να υποβάλλεται μαζί με την ΣΚΠ και το τιμολόγιο των φαρμάκων εκτός του φακέλου. 

Επί του φακέλου της υποβολής πρέπει να αναγράφονται (δίπλα στα αντίστοιχα στοιχεία των φαρμάκων) το πλήθος των χορηγήσεων αναλωσίμων που υποβάλλονται και το αντίστοιχο αιτούμενο από τον ΕΟΠΥΥ ποσό. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
ΕΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Αθήνα, 5/4/2013 
Αρ. Πρωτ.: οικ.12876 

Σε συνέχεια:
α) του υπ’αρ.Γ55/235//8-3-13 εγγράφου του ΕΟΠΥΥ, με το οποίο ορίσθηκε η μορφή της τυποποιημένης γνωμάτευσης επί της οποίας θα αναγράφεται το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για το διαβήτη και 
β) του από 29-3-13 ηλεκτρονικού μηνύματος της Υπηρεσίας μας προς τα συμβεβλημένα με τον Οργανισμό φαρμακεία, στο οποίο αναγράφηκε ότι από 2-4-13 η υποβολή του αναλωσίμου διαβητολογικού υλικού μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-ΔΑΠY καθίσταται υποχρεωτική 

επισημαίνεται ότι: 
α) η χρήση του συγκεκριμένου εντύπου της γνωμάτευσης που επισυνάφθηκε στο ανωτέρω υπ’αρ.Γ55/235//8-3-13 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ (και το οποίο δύναται να αναπαράγεται από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ από τους θεράποντες ιατρούς προκειμένου να συνταγογραφείται σε αυτό το αναλώσιμο διαβητολογικό υλικό που αναγράφεται στο άρθρο 9 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών του ΕΟΠΥΥ-υπ’αρ3054/18-11-12 Υπουργική απόφαση) είναι υποχρεωτική και 
β) κατ’εφαρμογή του υπ’αρ.7801/20-2-13 εγγράφου της Υπηρεσίας μας, η εξόφληση των δαπανών αναλωσίμου διαβητολογικού υλικού σε πιστοποιημένα στο e-ΔΑΠΥ Υλικών φαρμακεία θα γίνεται την ίδια χρονική στιγμή που θα εξοφλούνται και οι συνταγές φαρμάκων, αφού θα έχουν κατατεθεί σε ξεχωριστό φάκελο και με ξεχωριστό τιμολόγιο. 
Ειδικά για τις συνταγές του ΕΤΥΑΠ, τονίζεται ότι αυτές θα συγκεντρώνονται με συνδετήρα ξεχωριστά εντός του παραπάνω φακέλου. Η καταβολή των ποσών θα γίνεται στον ίδιο λογαριασμό και με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τα ποσά που αφορούν τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Βαφειάδης Ι.

Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013

ΕΝΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ E-ΔΑΠΥ

Προς: Τα συμβεβλημένα Φαρμακεία
ΘΕΜΑ: “Ηλεκτρονική Υποβολή αναλώσιμου διαβητολογικού υλικού”

Σας ενημερώνουμε ότι από 2/4/2013 είναι υποχρεωτική για τα συμβεβλημένα φαρμακεία η υποβολή του αναλώσιμου διαβητολογικού υλικού μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας eΔΑΠΥ

Προκειμένου τα συμβεβλημένα φαρμακεία να μπορούν υποβάλουν λογαριασμούς αναλώσιμου διαβητολογικού υλικού πρέπει πρώτα να πιστοποιηθούν στην ηλεκτρονική υπηρεσία στο site του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr), στο μενού Εφαρμογές --> eΔΑΠΥ --> Πιστοποίηση Φαρμακείων. 

Η εφαρμογή υποβολής λογαριασμών αναλώσιμου διαβητολογικού υλικού είναι αναρτημένη στο site του ΕΟΠΥΥ, στο μενού Εφαρμογές --> eΔΑΠΥ --> eΔΑΠΥ Διαβητολογικού Υλικού. Τα φυσικά παραστατικά (γνωματεύσεις, φορολογικά παραστατικά, αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής) θα υποβάλλονται κάθε μήνα σε ξεχωριστό φάκελο μαζί τις συνταγές φαρμάκων. 

Επισημαίνεται ότι, απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζημίωση της δαπάνης των αναλωσίμων είναι η καταχώρησή τους στην ηλεκτρονική υπηρεσία eΔΑΠΥ. 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΙΤΣΑ

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Αθήνα, 14-3-2013
Αρ. Πρωτ.:οικ.10518

Θέμα: «Σχετικά με την αναγραφή φαρμακευτικής αγωγής στο βιβλιάριο υγείας των ασφαλισμένων».

Σχετικά: Έγγραφα μας με αρ. πρωτ. 40901/1-10-2012,43499/16-10-2012,46216/5-11¬2012

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας, και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 9, του Ενιαίου Κανονισμού του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ Β',3054/18-11-2012 Αναθεώρηση ΕΚΠΥ) επανερχόμαστε και σας επισημαίνουμε ότι, επειδή κατά τον έλεγχο συνταγών ασφαλισμένων, παρατηρήθηκαν φαινόμενα εικονικής συνταγογράφησης καθώς και επανάληψη έκδοσης ηλεκτρονικών συνταγών χωρίς να δικαιολογείται η ανάλωση των χορηγηθέντων φαρμάκων με την προηγούμενη συνταγή (σύμφωνα με τη δοσολογία που αναγράφεται στη συνταγή και το χρόνο λήψης της,Π.Δ.121/2008), 

-οι ιατροί υποχρεούνται να αναγράφουν την φαρμακευτική αγωγή στο βιβλιάριο υγείας ή στα αντίγραφα των εντολών υγειονομικής περίθαλψης του ασφαλισμένου, (σημειώνοντας για τα φάρμακα, σκεύασμα περιεκτικότητα και ποσότητα). Οι παραπάνω εγγραφές θα συνοδεύονται με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού με την ημερομηνία αναγραφής. 

-οι φαρμακοποιοί δεν επιτρέπεται να εκτελούν συνταγή αν δεν θα έχει αναγραφεί η φαρμακευτική αγωγή στο βιβλιάριο υγείας ή στα αντίγραφα των εντολών υγειονομικής περίθαλψης του ασφαλισμένου. Κάτω από την καταχώρηση του ιατρού, ο φαρμακοποιός θα βεβαιώνει την εκτέλεση της συνταγής με σφραγίδα και υπογραφή του. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ

Αθήνα 13-3-2012
Αριθ.Πρωτ.:οικ.10380

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με την συνταγογράφηση των κατ' οίκον ιατρών σας υπενθυμίζουμε ότι: 
Οι κατ' οίκον ιατροί επισκέπτονται άτομα που είναι κλινήρη και δεν μπορούν να μετακινηθούν στα ιατρεία του Οργανισμού για παροχή περίθαλψης, πέραν της εξέτασης του ασθενούς , εφόσον κρίνεται αναγκαίο, συνταγογραφούν (σε χειρόγραφη συνταγή στο συνταγολόγιο ενιαίου τύπου), αναγράφοντας ότι εκδόθηκε σε κατ' οίκον εξέταση, φάρμακα που εμπίπτουν στο γνωστικό τους αντικείμενο σύμφωνα με την ειδικότητά τους (παθολόγοι, γενικοί ιατροί) ή φαρμακευτική αγωγή άλλης ειδικότητας βάσει ιατρικών γνωματεύσεων οι οποίες θα επισυνάπτονται στην συνταγή. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΑΚΧΑΡΟΥ

Αθήνα, 28/2/13
Αρ. Πρωτ.: Γ31/269

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 4314/28-1-13 εγγράφου μας, όπου αναφέρεται ότι τα αναλώσιμα υλικά για σακχαρώδη διαβήτη θα αναγράφονται μόνο σε ιατρικές γνωματεύσεις, σε διατακτικές ή σε παραπεμπτικά και όχι σε ηλεκτρονικές ή χειρογράφες ενιαίου τύπου συνταγές από την 1-3-13, σας ενημερώνουμε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης των φαρμακοποιών στο e-ΔΑΠΥ, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 8-3-13. 
Ανεξάρτητα από αυτό ισχύει η οδηγία ότι η χορήγηση των αναλώσιμων γίνεται με την αναγραφή σε γνωμάτευση, διατακτική ή παραπεμπτικό και δεν χρειάζονται θεώρηση δεδομένου ότι θα ελέγχονται μηχανογραφικά.
Οι συγκεκριμένες γνωματεύσεις, διατακτικές ή παραπεμπτικά που θα εκτελεσθούν μέχρι 8-3-13 και αυτές που θα εκτελεσθούν μέσω e-ΔΑΠΥ μετά τις 8-3-13, θα υποβληθούν με τη διαδικασία που σας έχουμε περιγράψει με το υπ’ αριθμ. 7801/20-2-13 έγγραφό μας και θα επεξεργασθούν στην ΚΜΕΣ.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ι. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 25/02/2013
Αρ. Πρωτ.: οικ.8147

Σχετικά: Τα υπ' αριθμ. 33195/25-07-2012, 1784/08-02-2012, 14011/25-05-2012 έγγραφο ΕΟΠΥΥ

Σε συνέχεια του ανωτέρω 1 σχετικού εγγράφου και καθώς διαπιστώθηκε παρερμηνεία αυτού, σας ενημερώνουμε ότι Συνταγολόγια Ενιαίου Τύπου χορηγούνται μόνο στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς, καθώς και στους πιστοποιημένους (α) αλλεργιολόγους προκειμένου να συνταγογραφούν για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ εμβόλια απευαισθητοποίησης, (β) ΩΡΛ για συνταγογράφηση εμβολίων απευαισθητοποίησης (αλλεργική ρινίτιδια, αλλεργική ρινοκολπίτιδα, αλλεργική εκκριτική ωτίτιδα, αλλεργική λαρυγγίτιδα) και (γ) δερματολόγους-αφροδισιολόγους για τη συνταγογράφηση γαληνικών σκευασμάτων, όπως αναφέρεται στα 2 και 3 σχετικά έγγραφα. 
Καθώς πλέον είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, θα χορηγείται ένα μόνο συνταγολόγιο σε όλους τους ιατρούς που δικαιούνται συνταγολόγια, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 
Περισσότερα του ενός συνταγολογίου θα δίνονται μόνο τους ιατρούς των Περιφερειακών Ιατρείων που δεν υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και μόνο κατόπιν σχετικής αίτησης από το Διευθυντή των Κέντρων Υγείας ή των Διοικητών των Νοσοκομείων, στα οποία υπάγονται. 

Ο Αν. Γενικός Διευθυντής 
Ιωάννης Βαφειάδης

Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2013 
Αρ. πρώτ. οικ. 8077 

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την συνταγογράφηση και εκτέλεση συνταγών κατά τη διάρκεια της προσωρινής διακοπής λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης» 
Σχετικό: Ενημερωτικό έγγραφο της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. με αρ. πρώτ. 2710/22-2-2013. 

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. η λειτουργία της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης δεν θα είναι διαθέσιμη μέχρι την Κυριακή 24/2/2013 στις 24.00.
Μέχρι την αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης οι ιατροί θα εκδίδουν χειρόγραφες συνταγές χρησιμοποιώντας το ενιαίο έντυπο συνταγολογίου του ΕΟΠΥΥ (πράσινη συνταγή), οι οποίες θα εκτελούνται κανονικά από τα φαρμακεία. Τυχόν ηλεκτρονικές συνταγές που έχουν εκδοθεί πριν από την διακοπή λειτουργίας του συστήματος θα εκτελούνται από τα φαρμακεία κανονικά με χειρόγραφη εκτέλεση. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 
Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αθήνα, 20-2-13 
Αρ. Πρωτ.: 7801 

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος, με το οποίο αιτούνται διευκρινίσεις για την εξόφληση δαπανών αναλωσίμου διαβητολογικού υλικού σε πιστοποιημένα στο e-ΔΑΠΥ Υλικών φαρμακεία, σας ενημερώνουμε ότι η εξόφληση θα γίνεται την ίδια χρονική στιγμή που θα εξοφλούνται και οι συνταγές φαρμάκων (αφού θα έχουν κατατεθεί σε ξεχωριστό φάκελο και με ξεχωριστό τιμολόγιο). Η καταβολή των ποσών θα γίνεται στον ίδιο λογαριασμό και με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τα ποσά που αφορούν τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα. 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Π. ΛΙΤΣΑ

Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 14-2-2013 
Αρ. Πρωτ.: οικ.6774 

ΘΕΜΑ: «Συμμετοχή ασφαλισμένων στην αγορά φαρμάκων». 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ'αριθμ.ΔΥΓ3(α) /οικ.4146 (ΦΕΚ 43/15 Ιανουαρίου 2013) ορίστηκε ότι: 

Α) Μετά το πρώτο εδάφιο που ακολουθεί την υποπερίπτωση 19 της περίπτωσης Β της υπ' αριθμ. ΔΥΓ(3)α/οικ. 104747 κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται εδάφιο ως εξής: Ειδικά για τους πάσχοντες από τις παθήσεις της υποπερίπτωσης 4 της περίπτωσης Β (Μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, ομόζυγη μεσογειακή αναιμία , ενδιάμεση μεσογειακή αναιμία και ομόζυγη δρεπανοκυτταρική αναιμία) η μηδενική συμμετοχή αφορά και τα φαρμακευτικά σκευάσματα που αφορούν την αντιμετώπιση των διαταραχών, επιπλοκών και προβλημάτων υγείας που δύνανται να προκύψουν συνεπεία των ανωτέρω συγκεκριμένων παθήσεων και που είναι επιστημονικά συνδεδεμένα με αυτές και εφόσον τούτο αποδεικνύεται από σχετική ιατρική γνωμάτευση. 

Β) Το δεύτερο εδάφιο που ακολουθεί την υποπερίπτωση 19 της περίπτωσης Β της υπ' αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747/2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β' 2883) τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: Δεν καταβάλλουν συμμετοχή για όλα τα φάρμακα που χορηγούνται για την αντιμετώπιση της κατάστασής τους, οι μεταμοσχευθέντες συμπαγών ή ρευστών οργάνων και ιστών, οι ασθενείς τελικού σταδίου γρόνιας νεφρικής νόσου σε εζωνεφρική κάθαρση, καθώς και οι παραπληγικοί και τετραπληγικοί. 

Ο Πρόεδρος 
Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ - ΚΜΕΣ

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την εγγραφή φαρμακείων στο διαδικτυακή πύλη “https://www.eopyykmes.gr/” του ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ»

Παρακαλούμε όλα τα φαρμακεία να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στο https://www.eopyykmes.gr/, έτσι ώστε:
1. Nα παίρνουν άμεσα και ηλεκτρονικά ενημέρωση για τις επικείμενες πληρωμές καθώς και αναλυτικά ιστορικά στοιχεία:
· Tων μηνιαίων υποβολών τους προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
· Tων πληρωμών και περικοπών – παρακρατήσεων από και υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (rebate, περικοπές συνταγών, κ.λπ.), και
· Tων παρακρατήσεων υπέρ τρίτων (ΤΣΑΥ, κατασχέσεις, εκχωρήσεις, κ.λπ.).
2. Nα λαμβάνουν ηλεκτρονικά τα αντίστοιχα τιμολόγια για την επεξεργασία των συνταγών τους από την Ανάδοχο Εταιρεία.
Προς αποφυγήν οποιασδήποτε ταλαιπωρίας των φαρμακοποιών και τυχόν καθυστερήσεων κατά την εγγραφή των φαρμακείων, παρακαλούμε όπως τα φαρμακεία ακολουθήσουν το κάτωθι πλάνο εγγραφής ανά ΑΦΜ φαρμακείου:
ΑΦΜ που λήγουν σε
Ημερομηνία Εγγραφής
1, 2
Μέχρι και 17/02/2013
3, 4
Από 18/02/2013 έως και 20/02/2013
5, 6
Από 21/02/2013 έως και 23/02/2013
7, 8
Από 24/02/2013 έως και 26/02/2013
9, 0
Από 27/02/2013 έως και 01/03/2013
Αναλυτικές σχετικές οδηγίες εγγραφής παρέχονται στο site.
Σύντομος Οδηγός
1. Συνδεθείτε στο «https://www.eopyykmes.gr/».
2. Πληκτρολογήστε το ΑΦΜ σας (ώστε να εμφανιστεί η επωνυμία του φαρμακείου σας).
3. Συμπληρώστε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που ζητούνται.
4. Επιλέξτε το username και το password που θα χρησιμοποιείτε.
5. Εκτυπώστε, υπογράψτε και σφραγίστε την «Αίτηση Εγγραφής».
6. Τοποθετήστε την «Αίτηση Εγγραφής» στον επόμενο φάκελο συνταγών προς τον ΕΟΠΥΥ.
Θα ενημερωθείτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail που δηλώσατε για την έναρξη παροχής των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ προς το φαρμακείο σας.