Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012

ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ

Αθήνα, 30/07/2012
Αρ. Πρωτ.: 33831

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση καλσιτονίνης».

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, εφιστάται η προσοχή των ιατρών στη χορήγηση του φαρμάκου καλσιτονίνη. 

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστά τον περιορισμό της μακροχρόνιας χρήσης φαρμάκων που περιέχουν καλσιτονίνη.

Οι γιατροί δεν θα πρέπει να συνταγογραφούν φάρμακα που περιέχουν καλσιτονίνη σε ρινικό εκνέφωμα για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης. 

Τα φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν καλσιτονίνη θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για σύντομης διάρκειας θεραπεία, λόγω ενδείξεων ότι η μακροχρόνια χρήση αυτών των φαρμάκων συσχετίζεται με έναν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. 

Η καλσιτονίνη θα είναι διαθέσιμη μόνο ως διάλυμα για ένεση και έγχυση και θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για:
  • Πρόληψη της οξείας απώλειας οστικής μάζας εξαιτίας αιφνίδιας ακινητοποίησης, με σύσταση για θεραπεία δύο εβδομάδων με μέγιστη διάρκεια τεσσάρων εβδομάδων.
  • Νόσο Paget σε ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται σε εναλλακτικές θεραπείες ή για εκείνους στους οποίους τέτοιες θεραπείες δεν είναι κατάλληλες, με θεραπεία που θα περιορίζεται στους τρεις μήνες. 
  •  Υπερασβεσταιμία που προκαλείται από καρκίνο 
Η θεραπεία με καλσιτονίνη θα πρέπει να περιορίζεται στο πιο σύντομο δυνατό χρονικό διάστημα και χρησιμοποιώντας η ελάχιστη αποτελεσματική δόση.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται από το site του ΕΟΦ και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκου. 
Οι κ.κ. Διευθυντές των Μονάδων Υγείας και Π.Υ.Υ. παρακαλούνται να φροντίσουν για την κοινοποίηση του εγγράφου αυτού στους ιατρούς της μονάδας τους και τους συμβεβλημένους ιατρούς της περιοχής τους. 
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ

Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2012

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

Αθήνα: 25 Ιουλίου 2012
Αριθ.Πρωτ.: οικ. 33195

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη μη δυνατότητα συνταγογράφησης στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ορισμένων κατηγοριών φαρμάκων και αναλωσίμων υλικών» 

Μετά από επανειλημμένα ερωτήματα Μονάδων Υγείας και πιστοποιημένων ιατρών σχετικά με μη δυνατότητα συνταγογράφησης στο σύστημα ηλεκτρονικής ορισμένων κατηγοριών φαρμάκων και αναλωσίμων υλικών, σας πληροφορούμε ότι στις κάτωθι περιπτώσεις: 
  • Συνταγογράφηση για Ευρωπαίους ασφαλισμένους 
  • Συνταγογράφηση εμβολίων απευαισθητοποίησης 
  • Συνταγογράφηση φαρμάκων εξωτερικού που εισάγονται μέσω ΙΦΕΤ 
  • Συνταγογράφηση γαληνικών σκευασμάτων 
  • Συνταγογράφηση αναλωσίμων του διαβήτη που γράφονται με ή χωρίς αντιδιαβητική αγωγή, 
δεν είναι εφικτή μέχρι στιγμής η χρήση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. 
Για τις συγκεκριμένες κατηγορίες θα γίνεται χρήση του ενιαίου τύπου συνταγολογίου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (πράσινο συνταγολόγιο). 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ν. ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ

Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Αθήνα,11/7/2012
Αρ. Πρωτ.:οικ.31574

ΘΕΜΑ: « Καθορισμός διαδικασίας παρακρατήσεων σε λογαριασμούς φαρμακείων από τον ΕΟΠΥΥ »

 Σε συνέχεια του άρθρου 17 του Ν.3918/11 με το οποίο ιδρύθηκε ο ΕΟΠΥΥ οι υπηρεσίες του οποίου διακρίνονται σε Κεντρική και Περιφερειακές και του Ν.3984/11, άρθρο 72 παρ.7 με τις διατάξεις του οποίου συστήθηκαν σε κάθε νομό της χώρας μια (1) Περιφερειακή Δ/νση του ΕΟΠΥΥ διαρθρωμένες σε τέσσερα τμήματα , μεταξύ αυτών και τμήμα Φαρμακευτικής (άρθρο 3 του Ν.4038/12),
σας γνωρίζουμε ότι εφεξής στις περιπτώσεις υποβολής λογαριασμών φαρμακείων για τα οποία εκκρεμούν : 
α) οφειλές στις ΔΟΥ, 
β) οφειλές στα εντασσόμενα ταμεία , 
γ) οφειλές από κατασχέσεις και 
δ) οφειλές από συμβάσεις εκχώρησης υπέρ τρίτων, θα ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία: 

Η Δ/νση Νομικών Υποθέσεων ΕΟΠΥΥ θα αποστέλλει κάθε έγγραφο που αφορά παρακρατήσεις από λογαριασμούς φαρμακείων ( κατασχέσεις , δηλώσεις τρίτου, συμβάσεις εκχώρησης κ.λ.π.) στις κατά τόπους αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ προκειμένου αυτές στη συνέχεια να προβούν στις προβλεπόμενες ενέργειες και συγκεκριμένα σε περιπτώσεις λογαριασμών φαρμακείων για τα οποία υπάρχουν:

Α) Οφειλές από κατασχέσεις και συμβάσεις εκχώρησης υπέρ τρίτων  
Θα αναγράφονται αναλυτικά σε σχετική κατάσταση το φαρμακείο, το οφειλόμενο ποσό, ο δικαιούχος υπέρ του οποίου γίνεται η παρακράτηση καθώς και ο αριθμός ΙΒΑΝ του δικαιούχου , και θα αποστέλλονται σε μηνιαία βάση από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις στην ΚΜΕΣ (Πειραιώς 181 ΤΚ 118 53, FAX:210-3457467 ή email:kmes@eopyy.gov.gr ) , προκειμένου να γίνει η παρακράτηση των οφειλομένων. 

Β) Οφειλές στις ΔΟΥ καθώς και στα εντασσόμενα ταμεία 
Τα αρμόδια σημεία υποβολής συνταγών ΕΟΠΥΥ ( εφόσον οι συνταγές κατατίθενται σ΄αυτά ) και στις περιπτώσεις των Φαρμακευτικών Συλλόγων που τηρείται Διανεμητικός Λογαριασμός, και έχουν αναλάβει την υποχρέωση να παραλαμβάνουν λογαριασμούς φαρμακείων τοπικής αρμοδιότητας τους οι Φαρμακευτικοί Συλλόγοι, στις περιπτώσεις φαρμακείων που προσκομίζονται βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τις οποίες προκύπτουν παρακρατήσεις, θα πρέπει να ενημερώνουν άμεσα και μέχρι την επόμενη υποβολή λογαριασμών φαρμακείων, τις κατά τόπους αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ προκειμένου να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες αρμοδιότητάς τους. Συγκεκριμένα θα αναγράφονται σε σχετική κατάσταση το φαρμακείο, το οφειλόμενο ποσό , η αρμόδια ΔΟΥ ή το ασφαλιστικό ταμείο υπέρ του οποίου γίνεται η παρακράτηση καθώς και ο αριθμός ΙΒΑΝ του δικαιούχου , και θα αποστέλλονται σε μηνιαία βάση από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις στην ΚΜΕΣ, προκειμένου να γίνει η παρακράτηση των οφειλομένων. 

Γ) Η ΚΜΕΣ λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω ενημερώσεις από τις Περιφερειακές Δ/νσεις, θα συντάσσει ανά μήνα συγκεντρωτική κατάσταση η οποία και θα αποστέλλεται μαζί τα παραστατικά που αφορούν την πληρωμή της αντίστοιχης μηνιαίας φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ στη Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων προκειμένου να γίνει η απόδοση των οφειλομένων στους δικαιούχους. 
Η αρμοδιότητα παρακολούθησης των οφειλών μέχρι οριστικής εξόφλησης αυτών θα ανήκει αποκλειστικά στις κατά τόπους αρμόδιες Περιφερειακές Δ/νσεις ΕΟΠΥΥ, οι οποίες και θα ενημερώνουν σε μηνιαία βάση την ΚΜΕΣ σχετικά με τα ποσά που θα πρέπει να παρακρατηθούν ανά δικαιούχο μέχρι την οριστική εξόφληση της κάθε οφειλής. 
Η Δ/νση Νομικών Υποθέσεων ΕΟΠΥΥ προς την οποία κοινοποιείται το παρόν , από την κοινοποίηση της παρούσας θα αποστέλλει κάθε έγγραφο που αφορά παρακρατήσεις από λογαριασμούς φαρμακείων ( κατασχέσεις , δηλώσεις τρίτου , συμβάσεις εκχώρησης κ.λ.π.) στις κατά τόπους αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ 
Γ.ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2012

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2012
Αρ. Πρωτ.: 30113

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με το πενθήμερο εκτέλεσης συνταγών».
Σχετικό:
1. Έγγραφο μας με αρ. πρώτ. 28831/15-6-2012. 
2. Έγγραφα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου με αρ. πρώτ. 1963/14-6-2012 και 2059/20-6-2012.
3. Εξώδικη διαμαρτυρία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά με αρ. πρώτ. 28886/19-6-2012.
4. Εξώδικη διαμαρτυρία των Φαρμακευτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Έβρου, Ροδοπής, Ιωαννίνων.

Σε συνέχεια των ανωτέρω εγγράφων σας ενημερώνουμε ότι το σχετικό έγγραφο 1 παύει να ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος εγγράφου. Συνεπώς στο εξής συνταγές για τις οποίες έχει παρέλθει το πενθήμερο εκτέλεσής τους λόγω των κινητοποιήσεων των φαρμακοποιών δεν θα εκτελούνται. Οι συνταγές αυτές θα συνταγογραφηθούν εκ νέου από τους θεράποντες ιατρούς, χωρίς να ισχύει ο περιορισμός του αριθμού συνταγών ανά μήνα. Ενημερώνουμε τους Διευθυντές των Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ ότι οι ασφαλισμένοι μπορούν να προσέρχονται στις Μονάδες Υγείας για την συνταγογράφηση των εν λόγω συνταγών, διευκολύνοντας τους, εάν είναι δυνατόν κατά προτεραιότητα, χωρίς να απαιτείται να κλείσουν ραντεβού. Συνταγές οι οποίες έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα με βάση το παραπάνω σχετικό 1 έγγραφο θα γίνονται αποδεκτές. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ