Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Αθήνα, 26/04/2012
Αρ. Πρωτ.: 20447
ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή νέων συμμετοχών ασφαλισμένων στην αγορά φαρμάκων».
Σχετικό: Το υπ' αριθμ. 9111/12-03-2012 έγγραφο ΕΟΠΥΥ 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας, σας ενημερώνουμε ότι κοινοποιήθηκαν από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου κατάλογοι με την κατάταξη των φαρμάκων, δραστικές ουσίες με τις αντίστοιχες εμπορικές ονομασίες τους, ανά θεραπευτική κατηγορία, σύμφωνα με το σύστημα κατάταξης ATC του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αντιστοιχίζοντας στο κάθε φάρμακο το προβλεπόμενο ποσοστό συμμετοχής.
Οι κατάλογοι μπορούν να αναζητηθούν στις ιστοσελίδες του ΕΟΦ:

 www.eof.gr/assets/SymmetoxesAsf_Arxikos.xls

  www.eof.gr/assets/SymmetoxeisAsf_Symp.xlsστις οποίες θα πρέπει να ανατρέξουν οι ιατροί που συνταγογραφούν για ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να ενημερωθούν και να εφαρμόσουν την Υπουργική Απόφαση για τη συμμετοχή ασφαλισμένων στην αγορά φαρμάκων, όπως καταγράφεται στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας και κατ' αντιστοιχία με τους προαναφερόμενους καταλόγους.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π.ΛΙΤΣΑ

Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΥΚ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ

Αθήνα, 23/04/2012
Αρ. Πρωτ. 19817

1. Μετά από σχετική συνεννόηση με μέλη του ΔΣ του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, συνταγές με φάρμακα υψηλού κόστους για ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτου και του ΟΓΑ θα εκτελούνται κανονικά από τα φαρμακεία μέχρι τις 23-4-2012, χωρίς να απαιτείται η ένδειξη ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ επί της συνταγής.

2. Οι συνταγές που περιέχουν τα ιδιοσκευάσματα υψηλού κόστους που δεν είχαν δεσμευτεί από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ (π.χ. Baraclude, Viread) και με την νέα υπουργική απόφαση χορηγούνται μόνο από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ ή τα νοσοκομεία, εκτελούνται κανονικά από τα φαρμακεία μέχρι τις 23-4-2012, χωρίς να απαιτείται η ένδειξη ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ επί της συνταγής.

3. Τα φάρμακα που χορηγούνται μετά από έγκριση επιτροπής θα συνεχίσουν να χορηγούνται μετά από θετική γνωμοδότηση των επιτροπών. Συνεπώς για την χορήγηση των ιδιοσκευασμάτων Forsteo και Preotact εξακολουθούν να απαιτούνται γνωματεύσεις επιτροπών ΕΟΠΥΥ.

4. Από 2-5-2012 οι ασφαλισμένοι του Οίκου Ναύτου θα απευθύνονται, για τα φάρμακα που απαιτούν έγκριση από επιτροπές, στις επιτροπές φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ.

5. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με βάση τη δραστική όπου επιλέγεται από το σύστημα το εμπορικό σκεύασμα δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του σκευάσματος από τον φαρμακοποιό. Αυτό αναφέρεται και σε σχετικό δελτίο τύπου του Υπουργείου Υγείας στις 6-4-2012
όπου απαγορευόταν η αλλαγή σκευάσματος από τον φαρμακοποιό. Για τις περιπτώσεις προβλημάτων στην τιμολόγηση των σκευασμάτων με βάση την τιμή αναφοράς έχουμε στείλει ήδη έγγραφο στην ΗΔΙΚΑ για την αντιμετώπιση τους.

6. Η ΗΔΙΚΑ έχει ενημερωθεί με έγγραφο μας για την επικαιροποίηση της αρνητικής λίστας στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, οπότε όπως έχετε ενημερωθεί με το έγγραφο μας η αρνητική λίστα εφαρμόζεται από 15-4-2012.

7. Σχετικά με την θετική λίστα αναμένεται η επικαιροποίηση της.

Η προϊσταμένη Διεύθυνσης
Π. Λίτσα

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

ΠΩΣ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ Φ.Υ.Κ. ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ - ΕΟΠΥΥ - ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Αθήνα, 18 Απριλίου 2012
Αρ. Πρωτ.: 17128


Θέμα: «Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα της Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3(α) /οικ.34092 (ΦΕΚ 1003/Β/02-04-2012)»

Σχετικό: 1. Υπουργική απόφαση ΔΥΓ3(α) /οικ.34092 (ΦΕΚ 1003/Β'/02-04-2012) η οποία τροποποιεί την ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΎ/149/12 (ΦΕΚ 545/Β'/1-3-2012) υπουργική απόφαση.
Με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση κοινοποιούνται οι εξής κατάλογοι φαρμάκων:
• Ιδιοσκευάσματα τα οποία χορηγούνται αποκλειστικά από τα Νοσοκομεία (ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) 
• Ιδιοσκευάσματα τα οποία χορηγούνται από τα Νοσοκομεία και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΎ (ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) 
• Ιδιοσκευάσματα τα οποία χορηγούνται από τα Νοσοκομεία, τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΎ και τα ιδιωτικά φαρμακεία (ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2). 

Δεδομένου ότι παρατηρήθηκε δυσκολία στη χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους από τα φαρμακεία του ΕΣΥ και ο ΕΟΠΥΥ χρειάζεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να εφοδιάσει τα φαρμακεία του με τα νέα σκευάσματα σας ενημερώνουμε ότι μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση και μέχρι νεωτέρας τα ιδιοσκευάσματα του Παραρτήματος 1 μπορούν να χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία σε περίπτωση ελλείψεων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση των εν λόγω σκευασμάτων θα είναι η αναγραφή επί της συνταγής της ένδειξης «Στερούμεθα» η οποία θα τίθεται:
• από τον υπεύθυνο φαρμακοποιό του Νοσοκομείου σε περίπτωση σκευασμάτων που χορηγούνται αποκλειστικά από τα Νοσοκομεία
• από τον υπεύθυνο φαρμακοποιό του φαρμακείου του ΕΟΠΥΥ σε περίπτωση σκευασμάτων που χορηγούνται από Νοσοκομεία ή τον ΕΟΠΥΥ. Επισημαίνεται ότι τα σκευάσματα του Παραρτήματος 2 χορηγούνται κανονικά και από τα Ιδιωτικά Φαρμακεία χωρίς να απαιτείται η ένδειξη «Στερούμεθα».
 Χειρόγραφες συνταγές με ιδιοσκευάσματα του Παραρτήματος 1 που φέρουν την ένδειξη «Στερούμεθα» δεν απαιτούν θεώρηση προκειμένου να εκτελεστούν από τα Ιδιωτικά φαρμακεία. 
 Η χορήγηση των σκευασμάτων υψηλού κόστους της ανωτέρω υπουργικής απόφασης στους ασφαλισμένους του ΟΓΑ και του ΝΑΤ θα πραγματοποιείται όπως και για τους λοιπούς ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται ανωτέρω. 
Φάρμακα τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω υπουργική απόφαση και είχαν δεσμευθεί με αποφάσεις της Διοίκησης του Οργανισμού ώστε να χορηγούνται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ θα συνεχίσουν να χορηγούνται όπως μέχρι σήμερα. Όταν η κατάσταση εξομαλυνθεί και καταστεί εφικτή η χορήγηση των σκευασμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση θα ακολουθήσουν νεώτερες αναλυτικές οδηγίες από τη Διοίκηση του Οργανισμού.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ 
Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Κυριακή, 15 Απριλίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Ο.ΠΥ.Υ. ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΚΡΙΒΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΦΥΚ)

Πέμπτη 12 Απριλίου 2012

Παρατηρήθηκε δυσκολία στη χορήγηση σκευασμάτων υψηλού κόστους απο τα φαρμακεία των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ.
Σε συνέχεια της υπουργικής απόφασης ΔΥΓ.3(α)/οικ. 34092 (ΦΕΚ 1003/Β/2-4-2012), που αναφέρει ότι τα εν λόγω σκευάσματα δεν θα χορηγούνται απο ιδιωτικά φαρμακεία παραμόνο απο τα φαρμακεία των Νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ,   σας ενημερώνουμε ότι μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση και μέχρι νεωτέρας, μπορούν να χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία σε περίπτωση ελλείψεων.
Στις συγκεκριμένες συνταγές θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη «στερούμεθα» από τα φαρμακεία του νοσοκομείου ή απο το φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ.
Συνταγές που θα εκτελεστούν από τα ιδιωτικά φαρμακεία με την παραπάνω διαδικασία θα εξοφληθούν κανονικά.

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

Αθήνα 6 Απριλίου 2012
Θέμα: «Συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία».
Σχετικά:
1. Νο μος υπ΄αρι θμ. 4052 /2012 (ΦΕΚ 41/Α/1-3-2012)
2. Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΥ/149
3. Έγγραφο ΕΟΠΥΥ 15341/ 3-4-2012

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγγράφων σας ενημερώνουμε ότι από την Δευτέρα 9-4-2011 ξεκινάει η διαδικασία συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία για τις δέκα δραστικές που έχουν επιλεγεί από τον ΕΟΦ. Από το αρμόδιο τμήμα του ΕΟΦ καταρτίστηκε κατάλογος με τα εμπορικά σκευάσματα που αντιστοιχούν στις δέκα δραστικές ουσίες και ανήκουν στη θετική λίστα φαρμάκων (ΥΑ ΔΥΓ3/οικ. 104893/26-911) που αποζημιώνονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
Σε αυτή τη λίστα έχουν προστεθεί οι λιανικές τιμές των σκευασμάτων καθώς και τιμές αναφοράς όπως αυτές μας κοινοποιήθηκαν από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με το νέο δελτίο τιμών. Με βάση την παραπάνω πληροφορία καταρτίστηκε ο τελικός κατάλογος συνταγογραφούμενων σκευασμάτων με βάση τη δραστική ουσία, στον οποίο τα σκευάσματα είναι κατανεμημένα με βάση την περιεκτικότητα και την συσκευασία, την λιανική τους τιμή και την τιμή αναφοράς της κάθε κατηγορίας.
Η εν λόγω λίστα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ στις 9-4-2011.
Στο πρώτο στάδιο εφαρμογής του μέτρου, η διαδικασία συνταγογράφησης με βάση τη δραστική περιγράφεται παρακάτω:
1. Έκδοση χειρόγραφης συνταγής. 
Οι ιατροί θα συνταγογραφούν με βάση την δραστική ουσία και θα την αναγράφουν στη συνταγή μαζί με την περιεκτικότητα της και την συσκευασία.
2. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής συνταγής ο ιατρός επιλέγει μια από τις δέκα δραστικές ουσίες και το σύστημα εμφανίζει τα εμπορικά σκευάσματα σύμφωνα με τη σειρά που εμφανίζονται στον Κατάλογο Συνταγογραφούμενων Σκευασμάτων με βάση τη Δραστική Ουσία.
Κατά την συνταγογράφηση θα έχουν δύο επιλογές:
- Επιλογή από τον ιατρό σκευάσματος το οποίο έχει τιμή σύμφωνα με την τιμή αναφοράς της κατηγορίας του στη λίστα.
- Επιλογή σκευάσματος με τιμή μεγαλύτερη από την τιμή αναφοράς της λίστας. Στην περίπτωση αυτή ο ιατρός πρέπει να ενημερώσει τον ασφαλισμένο ότι εκτός από την προβλεπόμενη συμμετοχή θα επιβαρυνθεί και με την διαφορά τιμής που προκύπτει μεταξύ λιανικής τιμής του σκευάσματος και της τιμής αναφοράς στην κατηγορία του. Στο εκτυπωμένο φύλλο της αναφέρεται με μήνυμα το ποσό επιβάρυνσης του ασφαλισμένου λόγω διαφοράς τιμής καθώς και η νόμιμη συμμετοχή, η οποία θα είναι η συμμετοχή του φαρμάκου της τιμής αναφοράς.

Β. Φαρμακοποιοί (εκτέλεση): 
 1. Εκτέλεση χειρόγραφης συνταγής. 
Ο φαρμακοποιός ανατρέχει στον Κατάλογο Συνταγογραφούμενων Σκευασμάτων με βάση τη Δραστική Ουσία και κατά την εκτέλεση έχει δύο επιλογές:
- Χορήγηση σκευάσματος το οποίο έχει τιμή σύμφωνα με την τιμή αναφοράς της κατηγορίας του στη λίστα. Σε αυτή την περίπτωση εισπράττει από τον ασφαλισμένο μόνο την νόμιμη συμμετοχή.
- Χορήγηση σκευάσματος με τιμή μεγαλύτερη από την τιμή αναφοράς, επειδή το επιθυμεί ο ασφαλισμένος. Ο φαρμακοποιός θα πρέπει να ενημερώσει τον ασφαλισμένο ότι εκτός από την προβλεπόμενη συμμετοχή θα επιβαρυνθεί και με την διαφορά τιμής που προκύπτει μεταξύ λιανικής τιμής του σκευάσματος και της τιμής αναφοράς στην κατηγορία του. Ο φαρμακοποιός εισπράττει από τον ασφαλισμένο το ποσό της διαφοράς τιμής και την νόμιμη συμμετοχή. Το συνολικό ποσό που παρακρατείται από τον ασφαλισμένο καταχωρείται από τον φαρμακοποιό στην συνταγή στο πεδίο που αναγράφει την συμμετοχή.
2. Εκτέλεση ηλεκτρονικής συνταγής. 
Σε αυτό το στάδιο εφαρμογής του μέτρου η ηλεκτρονική συνταγή θα περιέχει το εμπορικό σκεύασμα οπότε ο φαρμακοποιός εκτελεί κανονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος την συνταγή όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Η παρακράτηση του επιπλέον ποσού γίνεται αυτόματα από το σύστημα, οπότε και πάλι ο φαρμακοποιός εισπράττει από τον ασφαλισμένο την νόμιμη συμμετοχή και την τυχόν διαφορά τιμής του σκευάσματος από την τιμή αναφοράς.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΙΣ 10 ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ

Με αφορμή την έναρξη της συνταγογράφησης με βάση τις 10 πρώτες δραστικές ουσίες, από τον ΕΟΠΥΥ ανακοινώνεται:
Η εφαρμογή του νέου συστήματος γίνεται σταδιακά με στόχο να ενημερωθούν και να εξοικειωθούν πλήρως με τις δραστικές ουσίες συνεπώς και με τα γενόσημα όλοι οι εμπλεκόμενοι και κυρίως οι γιατροί.
Κατά τη διαδικασία της πρώτης ημέρας της εφαρμογής, διαπιστώθηκαν τεχνικές δυσκολίες οι οποίες θα αντιμετωπισθούν τις επόμενες ημέρες.
Οι γιατροί θα πρέπει έως τη Δευτέρα 9 Απριλίου - οπότε και θα αρχίσει η πλήρης εφαρμογή του μέτρου- να συνταγογραφούν αναγράφοντας τόσο τη δραστική ουσία όσο και την εμπορική ονομασία του φαρμάκου που επιλέγουν.
Από το πρωί της Τρίτης 3 Απριλίου θα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ οι 10 δραστικές ουσίες με τον κατάλογο όλων των φαρμάκων που αντιστοιχούν.
Τη Δευτέρα 9 Απριλίου θα αρχίσει η πλήρης εφαρμογή του μέτρου καθώς θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες τόσο του ΕΟΠΥΥ όσο και του ΕΟΦ, οι επίσημες νέες τιμές των φαρμάκων που αντιστοιχούν στις 10 δραστικές ουσίες.
Έτσι οι γιατροί θα μπορούν να συνταγογραφούν το φθηνότερο σκεύασμα ή το φάρμακο της επιλογής του ασθενούς. Να σημειωθεί ότι ο ασθενής θα μπορεί να επιλέξει ακριβότερο φάρμακο της ίδιας κατηγορίας και της ίδιας δραστικής ουσίας, πληρώνοντας τη διαφορά από την τιμή αναφοράς.
Μέσα από τη διαδικασία της σταδιακής υλοποίησης του νέου μέτρου και του εντοπισμού των όποιων προβλημάτων, οι γιατροί έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τις δραστικές ουσίες και τα αντίστοιχα γενόσημα καθώς μέχρι σήμερα συνταγογραφούσαν μόνο με βάση την εμπορική ονομασία.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΙΣ 10 ΠΡΩΤΕΣ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ

ΑΘΗΝΑ 2.4.2012
Αρ. Πρωτ.15182
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: «Οδηγίες για την εξυπηρέτηση ασφαλισμένων Οίκου Ναύτου»

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4052/12 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 41/Β/1.3.12 εντάχθηκε στον ΕΟΠΥΥ από 1.4.12 ο Οίκος Ναύτου.
Μετά από τα παραπάνω σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:  

1. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ
Οι ασφαλισμένοι του Οίκου Ναύτου από 1.4.2012 είναι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ και ως εκ τούτου απολαμβάνουν ισότιμα με τους υπόλοιπους ασφαλισμένους του Οργανισμού τις υπηρεσίες που παρέχονται:
  • από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (ιατρική εξέταση, παρακλινικές εξετάσεις, φαρμακευτική αγωγή κ.λπ ), 
  • από τις υγειονομικές δομές του Οργανισμού (Μονάδες Υγείας πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Κρατικά Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ κ.λπ. 
  • από τα ήδη υπάρχοντα ιατρεία του Οίκου Ναύτου 
  • από τους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό γιατρούς και παρόχους υγείας. (οι πληροφορίες για τους παρόχους υγείας και τους συμβεβλημένους γιατρούς είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ στις ιστοσελίδες των ενταχθέντων στον Οργανισμό φορέων, στο τηλεφωνικό κέντρο 184, καθώς και στα ΚΕΠ. 
2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ 

Ενημερώνουμε τις υπηρεσίες του Οίκου Ναύτου ότι όπως προαναφέρθηκε οι ασφαλισμένοι του φορέα σας από 1.4.2012 εξυπηρετούνται για παροχή σε είδος σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ. Όσον αφορά στην απόδοση δαπάνης σε είδος αυτή θα εξακολουθήσει να γίνεται για τους ασφαλισμένους σας από τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες παροχών του φορέα σας, για το μεταβατικό στάδιο και μέχρι την πλήρη ανάπτυξη των Περιφερειακών Υπηρεσιών Παροχών του ΕΟΠΥΥ. Επιπλέον μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση μέσω της ΗΔΙΚΑ (σχετικό το οικ. 15146/2.4.2012 έγγραφο της Δ/νσης Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ), οι αρμόδιες υπηρεσίες του φορέα σας να φροντίσουν για την επαναφορά του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που χρησιμοποιούσατε μέχρι σήμερα για τους ασφαλισμένους σας. Σχετικές οδηγίες για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων σας από τον ΕΟΠΥΥ αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.eopyy.gov.gr). Παρακαλούμε να φροντίσετε για την άμεση ενημέρωση της ιστοσελίδας του φορέα σας ώστε οι πληροφορίες να παρέχονται και από το site του φορέα σας.

 3. ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ

Οι γιατροί μόνιμοι και αορίστου χρόνου γιατροί του Οίκου Ναύτου εξακολουθούν να έχουν την ίδια σχέση εργασίας με τον ΕΟΠΥΥ και δύνανται να συμβάλλονται με τον ΕΟΠΥΥ για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Οργανισμού στα ιδιωτικά τους ιατρεία μετά τη λήξη του ωραρίου τους στον Οργανισμό. Το ανώτατο όριο επισκέψεων ανέρχεται σε 150 επισκέψεις το μήνα και αμοιβή 10 € ανά επίσκεψη, σύμφωνα και με το 9993/13.3.2012 έγγραφό μας που ισχύει και για τους υπόλοιπους γιατρούς (μόνιμοι αορίστου χρόνου) των ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ κ.λπ.). Το παραπάνω έγγραφο μπορείτε να το αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ. Όσοι από τους παραπάνω γιατρούς επιθυμούν να ενταχθούν στο δίκτυο των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ γιατρών, θα πρέπει να υποβάλλουν ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ στις υπηρεσίες που υπηρετούν. Αναμένεται να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ η σχετική ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ καθώς οι ΟΔΗΓΙΕΣ που θα καθορίζουν τις διαδικασίες. 

4. ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΙ για ιατρική επίσκεψη

Οι γιατροί που έχουν ήδη σύμβαση με τον Οίκο Ναύτου δύνανται να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του Οργανισμού μέχρι να διευκρινησθεί η μελλοντική σχέση συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν μέχρι σήμερα συμβληθεί με τον Οργανισμό. Για το θέμα θα αναμένετε νεότερες οδηγίες.

5. ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ 

Τα παραπεμπτικά που έχουν εκδοθεί για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων για τους ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτου θα γίνονται αποδεκτά από τους παρόχους υγείας που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ και οι εξετάσεις θα εκτελούνται σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμοί Παροχών Υγείας του Οργανισμού καθώς και τους όρους της σύμβασης που έχουν υπογράψει με τον ΕΟΠΥΥ.

6. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

Η παροχή δευτεροβάθμιας φροντίδας (νοσοκομειακή περίθαλψη) παρέχεται στους ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτου από τους συμβεβλημένους παρόχους υγείας με τον ΕΟΠΥΥ(Νοσοκομεία ΕΣΥ, συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές, αγροτικά ιατρεία κ.λπ.) και σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας Τέλος σας ενημερώνουμε ότι τα Φαρμακεία εκτελούν τις φαρμακευτικές συνταγές του Οίκου Ναύτου στα πλαίσια του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

Αθήνα, 02/04/2012
Αρ. Πρωτ.: 15144

ΘΕΜΑ: «Συνταγογράφηση με τη δραστική ουσία».

Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4052/2012, «από 1ης Απριλίου 2012 όλοι οι ιατροί θα συνταγογραφούν τους ασφαλισμένους των ΦΚΑ κάνοντας αποκλειστικά χρήση της χημικής ονομασίας (δραστική ουσία) των φαρμάκων των δέκα (10) μεγαλυτέρων σε κατανάλωση δραστικών ουσιών, για τις οποίες υπάρχουν φάρμακα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και γενόσημα, εξαιρουμένων αυτών για τις χρόνιες παθήσεις.
Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων καταρτίζει κατάλογο με τις χημικές ονομασίες των δραστικών ουσιών και τα αντίστοιχα εμπορικά ονόματα όλων των φαρμάκων, τον οποίον αναρτά στην ιστοσελίδα του μέχρι 31Μαρτίου 2012».

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι:

Α) Στις 30/03/2012 εκδόθηκε από τον ΕΟΦ ο κατάλογος με τις 10 δραστικές ουσίες, στις οποίες θα εφαρμοστεί το ως άνω μέτρο, χωρίς όμως τα εμπορικά ονόματα όλων των φαρμάκων, όπως ορίζει η νομοθεσία.

Β) Σχετική Υπουργική Απόφαση δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γ) Αναμένεται η έκδοση Δελτίου Τιμών προκειμένου να εφαρμοστεί η Υπουργική Απόφαση.

Κατόπιν αυτών θα αναμένετε νεότερο έγγραφο για την εφαρμογή του μέτρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ