Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αθήνα 14-11-2013
Αριθ.Πρωτ.:οικ.36089 

Σχετικά: 
1.Το υπάριθμ.πρωτ.Υ9/οικ.78033/16-8-2013 του Υπουργείου Υγείας 
2. Το υπ'αριθμ.πρωτ. ΑΥ6α/ΔΥ/31-7-2013(Σχετ.ΓΠ116090/12) της Δ/νσης Γραμματείας ΚΕΣΥ. 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με ανωτέρω σχετικά διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας , έγγραφο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (από 31-7-2013) αναφορικά στην δυνατότητα συνταγογράφησης από τους Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας που ορίζει ότι: «οι Ειδικοί Ιατροί Εργασίας σύμφωνα με την εκπαίδευση τους και το γνωστικό τους αντικείμενο και στο πλαίσιο της παροχής πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, δύνανται να συνταγογραφούν φάρμακα».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.ΚΟΝΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου