Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2013

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ICD-10

Αθήνα 01/07/2013
Αρ. Πρωτ.:οικ. 22454

Σε συνέχεια του εγγράφου μας με αρ.πρωτ. 21942/26/6/2013 σας δίνουμε περαιτέρω διευκρινήσεις , με βάση ερωτήματα των ιατρών από τις πρώτες μέρες υποχρεωτικής αναγραφής της διάγνωσης με βάση την κωδικοποίηση ICD-10: 
1) Όταν συνταγογραφείται φαρμακευτική γαστροπροστασία σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης γαστροδωδεκαδακτυλικού έλκους είναι δυνατή η αναγραφή του κωδικού Τ88.7 
2) Η χορήγηση προφυλακτικής αντιπηκτικής αγωγής , όπου χρειάζεται ,μετά από χειρουργικές επεμβάσεις , μπορεί να συνταγογραφηθεί χρησιμοποιώντας τον κωδικό I97.8 
3) Όταν συνταγογραφείται σκιαγραφική ουσία ,για διενέργεια διαγνωστικής εξέτασης μπορεί να αναγράφεται ο κωδικός την νόσου, εφόσον υπάρχει ήδη διάγνωση, ή να αναγράφεται ο κωδικός του συμπτώματος για το οποίο διενεργείται η διαγνωστική εξέταση . 
4) Για την συνταγογράφηση εμβολίων μεμονωμένων ή συνδυασμών μπορεί να αναγράφονται οι κωδικοί από Ζ23 ως Ζ27.9 
5) Όταν συνταγογραφείται θεραπεία εκρίζωσης του Ε. Ργίοπ , αν πρόκειται για διαγνωσμένο έλκος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός της νόσου αυτής. Αν δεν υπάρχει έλκος διαγνωσμένο ,ωστόσο αναφέρονται συμπτώματα γαστρίτιδας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός Κ29.5 . Και στις δυο παραπάνω περιπτώσεις μπορεί ο θεράπων ιατρός , αν το κρίνει απαραίτητο, να συμπληρώσει στο πεδίο «σχόλια» της ηλεκτρονικής συνταγής περαιτέρω πληροφορίες
6) Η υποχρεωτική συνταγογράφηση με βάση την κωδικοποίηση ICD-10 για τους Οδοντιάτρους και τους Ιατρούς της Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ξεκινά από τις 08/07/2013 
7) Οι κωδικοί για διερεύνηση συγκεκριμένων συμπτωμάτων βρίσκονται στο κεφάλαιο XVIII με κωδικούς R00 - R99. Πιο συγκεκριμένα για το προκάρδιο άλγος ο κωδικός είναι R07.2 και για το συστολικό φύσημα είναι R01 
8) Επισημαίνουμε τέλος ότι όταν ,μέσω της αναζήτησης ή της αναγραφής κωδικού στην ηλεκτρονική συνταγή βγαίνει τετραψήφιος κωδικός πχ D12.4 να ανατρέχουν οι γιατροί στην αντίστοιχη γενική κατηγορία με τριψήφιο κωδικό πχ D12 ώστε σε κάθε περίπτωση να καταχωρείται η σωστή διάγνωση.

Ο ΑΝ.ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου