Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013

ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ICD-10

Αθήνα 22/7/2013 
Αρ. Πρωτ. : οικ 24557 

ΣΧΕΤΙΚΟ: Το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου οικ 23094/05-07-2013. 

Με βάση το ανωτέρω σχετικό δόθηκαν οδηγίες για την συνταγογράφηση των αναστολέων αντλίας πρωτονίων με βάση την διεθνή ταξινόμηση ICD 10 ακολουθώντας αυτά που προβλέπονται στην ισχύουσα θετική λίστα φαρμάκων. Επειδή έχουν δημιουργηθεί απορίες και μας ζητούνται συνεχώς διευκρινήσεις, ιδίως από φαρμακοποιούς, πρέπει να επισημάνουμε το εξής: 

Η διεθνής ταξινόμηση ICD 10 προϋποθέτει την αναγραφή τουλάχιστον τριψήφιου κωδικού (π.χ. Κ21). Η δομή της ταξινόμησης είναι τέτοια ώστε σε κάθε κατηγορία με τριψήφιο κωδικό μπορούν να περιλαμβάνονται έως 10 υποκατηγορίες προσθέτοντας στον τριψήφιο κωδικό τα ψηφία από 0 έως 9. Οι υποκατηγορίες αυτές περιλαμβάνουν παθήσεις που εμπεριέχονται στην κύρια πάθηση του τριψήφιου κωδικού. Συνεπώς η οδηγία για την δυνατότητα συνταγογράφησης αναστολέων αντλίας πρωτονίων μόνο με τους κωδικούς Κ21, Κ25, Κ26, Κ27, Κ28 εννοείται ότι συμπεριλαμβάνει και όλες τις τυχόν υπάρχουσες υποκατηγορίες με τετραψήφιο κωδικό (π.χ. Κ21.0, Κ25.2 κλπ). 

Ο ΑΝ.ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου