Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013

ΕΝΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ E-ΔΑΠΥ

Προς: Τα συμβεβλημένα Φαρμακεία
ΘΕΜΑ: “Ηλεκτρονική Υποβολή αναλώσιμου διαβητολογικού υλικού”

Σας ενημερώνουμε ότι από 2/4/2013 είναι υποχρεωτική για τα συμβεβλημένα φαρμακεία η υποβολή του αναλώσιμου διαβητολογικού υλικού μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας eΔΑΠΥ

Προκειμένου τα συμβεβλημένα φαρμακεία να μπορούν υποβάλουν λογαριασμούς αναλώσιμου διαβητολογικού υλικού πρέπει πρώτα να πιστοποιηθούν στην ηλεκτρονική υπηρεσία στο site του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr), στο μενού Εφαρμογές --> eΔΑΠΥ --> Πιστοποίηση Φαρμακείων. 

Η εφαρμογή υποβολής λογαριασμών αναλώσιμου διαβητολογικού υλικού είναι αναρτημένη στο site του ΕΟΠΥΥ, στο μενού Εφαρμογές --> eΔΑΠΥ --> eΔΑΠΥ Διαβητολογικού Υλικού. Τα φυσικά παραστατικά (γνωματεύσεις, φορολογικά παραστατικά, αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής) θα υποβάλλονται κάθε μήνα σε ξεχωριστό φάκελο μαζί τις συνταγές φαρμάκων. 

Επισημαίνεται ότι, απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζημίωση της δαπάνης των αναλωσίμων είναι η καταχώρησή τους στην ηλεκτρονική υπηρεσία eΔΑΠΥ. 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΙΤΣΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου