Κυριακή, 7 Ιουλίου 2013

ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ICD-10

Αθήνα 5/7/2013 
Αρ. Πρωτ. : οικ23094

Σχετικό: Το με αριθμό πρωτοκόλλου 19896/7-6-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Φαρμάκου ΕΟΠΥΥ 

Σας ενημερώνουμε ότι με την Υπουργική Απόφαση ΓΠ οικ. 42927 (ΦΕΚ 1184/Β/15- 05-2013) εγκρίθηκε ο θετικός κατάλογος του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α' του Ν.3816/2010, ο οποίος εν συνεχεία τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση 47048 (ΦΕΚ 1240/Β/22-05-2013). Επισημαίνεται η ύπαρξη περιορισμών στη συνταγογράφηση δραστικών ουσιών συγκεκριμένων θεραπευτικών κατηγοριών. 
Με βάση τα ανωτέρω οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων αποζημιώνονται για τη θεραπεία: 

1. Πεπτικού έλκους με κωδικούς ICD-10 τους Κ25, Κ26, Κ27, Κ28 

2. Γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης με κωδικό ICD-10 τον Κ21 

3. Ως γαστροπροστασία σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης γαστροδωδεκαδακτυλικού έλκους με κωδικό ICD-10 τον Τ88.7 

Η συνταγογράφηση των αναστολέων αντλίας πρωτονίων για ενδείξεις που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω δεν αποζημιώνεται. 

Ο ΑΝ.ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου