Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ

Αθήνα,30/09/2013
Αριθ.Πρωτ.:οικ.31278


ΘΕΜΑ: «Χορήγηση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού σε ασθενείς που υποβάλλονται σεπεριτοναϊκή κάθαρση»

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπ’αρ.ΕΜΠ5/17-11-2012 (ΦΕΚ 3054/Β΄/18-11-2012) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως αυτότροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 55471/10-06-2013 (ΦΕΚ 1561/Β΄/21-06-2013) ΚΥΑ, χορηγείται στους ασθενείς που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση: «Απλό υγειονομικό υλικό για τη διενέργεια περιτοναϊκής κάθαρσης μέχρι 150 € το μήνα, η αναγκαιότητα της οποίας πιστοποιείται από γνωμάτευση νεφρολόγου ιατρού και την προσκόμιση του παραστατικού αγοράς του και συγκεκριμένα: Αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης, χάρτινες μάσκες μιας χρήσης, αποστειρωμένες γάζες, αυτοκόλλητες γάζες, σύριγγες με τις αντίστοιχες βελόνες, λευκοπλάστ υποαλλεργικό, οινόπνευμα, χαρτοβάμβακα σε φύλλα του 1 Kg, οξυζενέ και Betadine surgical scrub 100 ml ή σωληνάριο Betadine pomm. 30 gr 10% με σπάτουλες». 
 Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’αρ. 1229/24-07-2013 Απόφαση του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ (ΑΥΣ του ΕΟΠΥΥ) εγκρίθηκε η αναγκαιότητα χρήσης αντιμικροβιακών διάφανων αυτοκόλλητων επιθεμάτων συγκράτησης καθετήρων, σε ασθενείς που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση και ως εκ τούτου δύναται να συμπεριληφθούν και τα συγκεκριμένα επιθέματα στο ήδη χορηγούμενο απλό υγειονομικό υλικό για τη διενέργεια περιτοναϊκής κάθαρσης που προβλέπεται στον ΕΚΠΥ και στο ίδιο χρηματικό όριο των 150€ ανά ασθενή το μήνα. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΚΟΝΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου