Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΙΑΤΡΩΝ

ΑΘΗΝΑ 5.3.12
Αρ. Πρωτ. : 6966

Σχετικό: το οικ.2481/13.2.12 έγγραφό μας που αφορά στις σφραγίδες των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ γιατρών
Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου μας και επειδή παρερμηνεύτηκαν τα αναφερόμενα σε αυτό, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Οι σφραγίδες που αναφέρονται στο παραπάνω έγγραφό μας, αφορούν αποκλειστικά και μόνο στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς, τα στοιχεία των οποίων συμπεριλαμβάνονται στη λίστα που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.eopyy.gov.gr), όπως ειδικότητα, τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση κ.λπ.)

Ως εκ τούτου η επισήμανση στην τελευταία παράγραφο του παραπάνω εγγράφου μας για τα παραπεμπτικά (χειρόγραφα και ηλεκτρονικά), τα οποία δεν θα γίνονται αποδεκτά από 1.3.12 εάν δεν φέρουν στη σφραγίδα του γιατρού τα στοιχεία που αναφέρονται στο σχετικό έγγραφό μας, αφορά αποκλειστικά τα παραπεμπτικά που εκδίδονται από τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς.
Επομένως το παραπάνω σχετικό έγγραφό μας δεν αφορά (α) τους γιατρούς των Υπηρεσιών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (πρώην Νομαρχιακές, Τοπικές Μονάδες Υγείας ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, πολυϊατρείο τ. ΤΑΞΥ κ.λπ.) και (β) τους πιστοποιημένους (ιδιώτες, γιατρούς Νοσοκομείων και Κ.Υ. του ΕΣΥ κ.λπ.), οι οποίοι έχουν ενημερωθεί ότι μπορούν να συνταγογραφούν και να παραπέμπουν μόνο ηλεκτρονικά.
Επισημαίνεται ότι οι παραπομπές/συνταγές που έχουν εκδοθεί από τους γιατρούς των Υπηρεσιών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, θα γίνονται αποδεκτές με τις ήδη υπάρχουσες σφραγίδες των γιατρών μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την αντικατάσταση των σφραγίδων (734/27.1.12 έγγραφό μας) από την εκάστοτε Μονάδα.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου