Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΑΠΟ 1-4-2012

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2012
Αρ. Πρωτ.: 14541

Θέμα: «Ένταξη του οίκου ναύτου στον ΕΟΠΥΥ».
Σχετικό: Νόμος υπ'αρίθμ. 4052 /2012 άρθρο 13παρ.17 (ΦΕΚ 41/Α/1-3-2012)

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό από την 1-4-2012 ο Οίκος Ναύτου εντάσσεται στον ΕΟΠΥΥ. Για τις παροχές υγείας στους ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτου ισχύουν όσα προβλέπονται από τον ενιαίο κανονισμό παροχών (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ ) και όσες τροποποιήσεις έχουν γίνει.
Ειδικά για την συνταγογράφηση και την προμήθεια φαρμάκων στους ασφαλισμένου του Οίκου Ναύτου ισχύουν τα παρακάτω:
Από την 1-4-2012 παύει να ισχύει το συνταγολόγιο αναγραφής φαρμάκων του Οίκου Ναύτου και η συνταγογράφηση γίνεται μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ή με την έκδοση χειρόγραφης συνταγής. Οι ιατροί έχουν και πάλι την υποχρέωση 
αναγραφής της φαρμακευτικής αγωγής στο βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισμένου.
• Οι ασφαλισμένοι του Οίκου Ναύτου θα εξυπηρετούνται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, αλλά θα εξακολουθούν να προμηθεύονται (μέχρι νεοτέρας) φάρμακα υψηλού κόστους και από τα ιδιωτικά φαρμακεία καθώς και από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων.
• Προκειμένου να ενημερωθούν οι ασφαλισμένοι του Οίκου Ναύτου για την υποχρέωση έγκρισης χορήγησης ορισμένων φαρμάκων, δεν θα απαιτείται να εξετάζονται από τις παρακάτω επιτροπές μέχρι την 30-4¬2012:
Επιτροπές Φαρμάκων εξωτερικού και υψηλού κόστους.
Επιτροπές εξωσωματικής γονιμοποίησης,

Σχετικά με τους λογαριασμούς των φαρμακοποιών:

• Οι φαρμακοποιοί θα καταχωρούν τις εκτελεσμένες συνταγές ασφαλισμένων του Οίκου Ναύτου μαζί με αυτές του ΕΟΠΥΥ, σε συνεχόμενη αρίθμηση.

• Συνταγές που έχουν εκδοθεί με τη χρήση παλαιού τύπου συνταγολογίου το χρονικό διάστημα 26-3-2012 έως 30-3-2012, καθώς και τρίμηνες επαναλαμβανόμενες συνταγές που εκδόθηκαν από 26-1-2012 έως 31-3¬2012 θα γίνονται δεκτές και θα κατατίθενται στον λογαριασμό του φαρμακείου. Συνταγές που έχουν εκδοθεί σε παλαιού τύπου συνταγολόγια από την 2-4-2012 και μετά δεν θαγίνονται αποδεκτές.

Ο Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ
Γ. Βουδούρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου