Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

Αθήνα, 10/01/2013
Αρ. Πρωτ.: οικ.964

ΘΕΜΑ: «Διάθεση φαρμάκων κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης».
Σχετικό: Το υπ' αριθμ. οικ.185/02-01-2013 έγγραφο 

Καθώς η υπηρεσία μας έγινε δέκτης πλήθους ερωτημάτων σχετικά με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα. 
- Σχετικά με τις ερυθροποιητίνες, προβλέπεται από Υπουργική Απόφαση (ΔΥΓ3(α) / οικ.34092, ΦΕΚ Β', αρ. φύλλου 1003, 02/04/2012) ότι διατίθενται από φαρμακεία Νοσοκομείων και Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ, συνεπώς δεν τροποποιείται ο τρόπος διάθεσης για τα νοσοκομεία και δεν απαιτείται η ένδειξη «Στερείται». 
- Από τα υπόλοιπα φάρμακα που δεν περιλαμβάνονται στο κλειστό νοσήλιο της αιμοκάθαρσης, θα διατίθενται από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ μόνο όσα χορηγούνται κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης, όπως προβλέπει ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας ΕΟΠΥΥ. Ως εκ τούτου θα πρέπει να αναφέρεται στη συνταγή, στο πεδίο «Παρατηρήσεις», ότι χορηγούνται κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης. 
- Τα φωσφοροδεσμευτικά και τα ασβεστομιμητικά φάρμακα δεν χορηγούνται κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης και ως εκ τούτου διατίθενται από τα ιδιωτικά φαρμακεία και από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ όσα έχουν ήδη δεσμευτεί. 
Τα Κέντρα αιμοκάθαρσης που δεν διαθέτουν φαρμακείο, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το πλησιέστερο Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ, ώστε να παραγγελθούν τα αιτούμενα φάρμακα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου