Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013

ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50€ ΘΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΟΠΥΥ

Αθήνα, 02/01/2013 
Αρ. Πρωτ.: οικ.185

Σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ Β', 3054, 18/11/2012), άρθρο 9: «Συνταγές φαρμάκων αξίας μεγαλύτερης των 50 ευρώ, που χορηγούνται κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης των νεφροπαθών που αιμοκαθαίρονται σε Μ.Χ.Α. ή Μ.Τ.Ν., οι οποίες δεν διαθέτουν φαρμακείο, εκτελούνται από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
Οι ανωτέρω συνταγές για τους ασφαλισμένους που αιμοκαθαίρονται σε Μ.Τ.Ν. Κρατικών Νοσοκομείων ή συμβεβλημένων ιδιωτικών κλινικών άνω των 60 κλινών, θα εκτελούνται υποχρεωτικά από το φαρμακείο του εκάστοτε Νοσοκομείου ή κλινικής στο οποίο πραγματοποιείται η αιμοκάθαρση».
Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι με την υπ' αριθμ. 1501/18-7-2006 Απόφασης Κ.Ε.Σ.Υ., που κοινοποιήθηκε με το υπ' αριθμ. Υ4α/106807/12-05-2008 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίστηκαν τα φάρμακα που εξαιρούνται του κλειστού νοσηλίου της αιμοκάθαρσης. 
Τα φάρμακα που δεν περιλαμβάνονται στο ανωτέρω νοσήλιο και θα πρέπει να παρέχονται από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ, όταν περιλαμβάνονται στη θετική λίστα, η αξία της συνταγής υπερβαίνει τα 50 ευρώ και η κλινική δεν διαθέτει φαρμακείο, είναι τα ακόλουθα: 
  • Αμινοξέα
  • σίδηρος IV
  • ερυθροποιητίνη 
  • βιταμίνη D 
  • ανάλογα a-carnitine
  •  human albumin
  • και άλλα φωσφοροδεσμευτικά και ασβεστομιμητικά. 
Προκειμένου να εκτελεστούν οι ανωτέρω συνταγές, θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση της κλινικής ότι δεν διαθέτει φαρμακείο. 
Ο Πρόεδρος 
Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου