Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ 1η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Αθήνα, 28-1-13
Αρ. Πρωτ.: 4314

Θέμα: «Παροχή οδηγιών για την διαδικασία απόδοσης δαπάνης αγοράς αναλώσιμου διαβητολογικού υλικού» 

Σας υπενθυμίζουμε ότι η χορήγηση αναλώσιμου διαβητολογικού υλικού σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ μέχρι της εκδόσεως του παρόντος έγγραφου γινόταν:
α) είτε με αναγραφή της εν λόγω κατηγορίας αναλώσιμου υγειονομικού υλικού σε συνταγή του ενιαίου τύπου συνταγολογίου 
β) είτε με αγορά του υλικού και στη συνέχεια με απόδοση της σχετικής δαπάνης (αφαιρουμένης της συμμετοχής των ασφαλισμένων όπου αυτό προβλεπόταν) από τα Τμήματα Παροχών των φορέων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ κατ'εφαρμογή του άρθρου 9 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών του ΕΟΠΥΥ που αναφέρεται στην υπ'αρ3054/18-11-12 Υπουργική απόφαση και του υπ'αρ.221/13-1-12 εγγράφου του ΕΟΠΥΥ. 

Επειδή: 
α) με τα υπ'αρ.31596/12-7-12, 44530/24-10-12, 47743/19-11-12 και 48816/26-11-12 και 51965/14-12-12 έγγραφα του ΕΟΠΥΥ, κοινοποιήθηκαν πρόσθετες οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία απόδοσης δαπάνης αγοράς αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και κατ'εφαρμογή των ανωτέρω εγγράφων εφαρμόζεται σύστημα πιστοποίησης προμηθευτών αναλώσιμου υγειονομικού υλικού (συνεπώς και φαρμακοποιών) και 
β) η αναγραφή του αναλώσιμου διαβητολογικού υλικού για σακχαρώδη διαβήτη σε συνταγή (ηλεκτρονική ή ενιαίου τύπου συνταγολογίου) αλλοιώνει τη φαρμακευτική δαπάνη και 
γ) στα πλαίσια περιστολής δαπανών υγείας και εξορθολογισμού του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, σας ενημερώνουμε ότι τροποποιείται (μόνο ως προς τον τρόπο συνταγογράφησης) η διαδικασία χορήγησης αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για σακχαρώδη διαβήτη από τα Τμήματα Παροχών όλων των ενταχθέντων στον Οργανισμό φορέων και στο εξής τα εν λόγω αναλώσιμα υλικά (ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος, σκαρφιστήρες, βελόνες, σύριγγες) θα αναγράφονται μόνο σε ιατρικές γνωματεύσεις, σε διατακτικές ή σε παραπεμπτικά και όχι σε ηλεκτρονικές συνταγές ή χειρογράφως σε συνταγές ενιαίου τύπου. 
Η ημερομηνία ισχύος του παρόντος ορίζεται στις 1-3-13, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης των φαρμακοποιών στο e-ΔΑΠΥ Υλικών. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 
Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου