Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΠΑΔ

Σχετικό:
1. Έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου Γ55/882/29-11-2011 της Διοίκησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου ορίζονται η διανομή του Ενιαίου Τύπου Συνταγολογίου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τις Μονάδες Υγείας του Ιδρύματος σε ειδικευμένους ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων των Στρατιωτικών Νοσοκομείων για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων που προέρχονται από τον ΟΠΑΔ. Επισημαίνεται ότι δεν είναι απαραίτητη η πιστοποίηση των εν λόγω ιατρών στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που έχει αναπτυχθεί από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
Η όλη διαδικασία που αφορά στη χρέωση των συνταγολογίων θα ακολουθήσει τα οριζόμενα στο έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου Γ55/882/29-11-2011. Κατά τη χορήγηση των συνταγολογίων θα πρέπει να δοθούν από τις γραμματείες των εξωτερικών ιατρείων τα συνημμένα έγγραφα με την ευθύνη να χορηγηθούν στους ενδιαφερόμενους ιατρούς.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ρ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου