Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011

ΥΛΙΚΑ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ - ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ - ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΠΑΔ

Αθήνα, 16/11/2011
Αρ. Πρωτ.: Δ2α/οικ. 28335

Μετά την έκδοση της υπ΄αριθμ πρωτ Γ55/871 εγκυκλίου του ΕΟΠΥΥ με την οποία ορίζεται ότι κατά την υποβολή των λογαριασμών των φαρμακείων οι συνταγές θα πρέπει να είναι διαχωρισμένες εντός φακέλου σε δύο πακέτα ήτοι ένα με χειρόγραφές συνταγές και ένα με τις ηλεκτρονικές παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις για τα υλικά κολοστομίας ουρητηροστομίας , ειλεοστομίας.
Για τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ.
Υλικά κολοστομίας , ουρητηροστομίας , ειλεοστομίας δύναται να αναγράφονται είτε σε εντολή Υγειονομικής Περίθαλψης του βιβλιαρίου νοσηλείας είτε σε συνταγή του Συνταγολογίου του ΙΚΑ.
Σε περίπτωση αναγραφής σε συνταγή και προκειμένου να μπορεί ο θεράπων ιατρός να παρακολουθεί την προηγούμενη χορήγηση παράλληλα θα αναγράφεται και σε Εντολή Υγειονομικής περίθαλψης του βιβλιαρίου νοσηλείας επί της οποίας δεν θα προβαίνει σε έγκριση ο ελεγκτής ιατρός.
Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιλέγει την προμήθεια των ανωτέρω υλικών από Ιδιωτικό φαρμακείο η δε σχετική δαπάνη υποβάλλεται για πληρωμή από τον φαρμακοποιό, τα εν λόγω υλικά αναγράφονται υποχρεωτικά σε συνταγή από το Συνταγολόγιο του ΙΚΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου