Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015

ΕΟΠΥΥ: ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ANAPEN


Μαρούσι 2/4/2015 
Αρ.Πρωτ: ΔΒ4Γ/οικ.12488

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την διάθεση συνταγολογίων για συνταγογράφηση του φαρμακευτικού σκευάσματος ANAPEN »
Σχετικά: Τα υπ'αριθμ.πρωτ. οικ.7670/21-2-2014 και οικ.21546/11-6-2014 έγγραφά μας 

Με αφορμή την επιστολή της εταιρείας ALLERTEC HELLAS A.E. αναφορικά σε δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι κατά την συνταγογράφηση του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος ANAPEN και σε συνέχεια όσων έχουν ορισθεί με τα ανωτέρω σχετικά εγγράφα μας για την διάθεση συνταγολογίων για χειρόγραφη συνταγογράφηση, επανερχόμαστε και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
1. Το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα ANAPEN 150mcg & ANAPEN 300mcg είναι φάρμακο εξωτερικού έκτακτης εισαγωγής και σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις του ν.4249 (ΦΕΚ 73Α/24-3-2014) και του ν.3816 άρθρο 12, παρ.1Α (ΦΕΚ6/Α/26-1-2010), δεν είναι καταχωρημένο στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, καθότι δεν έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ και συνταγογραφείται μόνο χειρόγραφα από ιατρούς αλλεργιολόγους. 
2. Για την συνταγογράφηση του εν λόγω φαρμάκου χορηγούνται συνταγολόγια για χειρόγραφη συνταγογράφηση σε ιατρούς αλλεργιολόγους που επιθυμούν να το συνταγογραφούν στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ , Κέντρα Υγείας & Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ. 
3. Προκειμένου οι ασθενείς να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην χορήγηση του εν λόγω φαρμάκου ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές που δεν υπάρχουν ιατροί αλλεργιολόγοι μπορούν να συνταγογραφούν και ιατροί αλλεργιολόγοι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ καθώς και ιδιώτες ειδικότητας αλλεργιολόγου (χορηγείται 1 συνταγολόγιο/ιατρό). 
4. Επιπλέον σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν.3457/06 άρθρο 8, δικαίωμα συνταγογράφησης έχουν και ιατροί άλλων ειδικοτήτων, εφόσον η συνταγή συνοδεύεται από γνωμάτευση του ειδικού ιατρού που διέγνωσε την πάθηση. 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εκτός των ιατρών που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, μπορούν, με γνωμάτευση ιατρού αλλεργιολόγου που διέγνωσε την πάθηση, να συνταγογραφούν το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα ANAPEN 150mcg & ANAPEN 300mcg και ιατροί άλλων ειδικοτήτων που διαθέτουν συνταγολόγιο για χειρόγραφη συνταγογράφηση σύμφωνα με όσα ορίζονται στα σχετικά έγγραφα μας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.ΚΟΝΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου