Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

ΕΟΠΥΥ: ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ANAPEN

Μαρούσι 6-4-2015 
Αρ. Πρωτ: ΔΒ4Α /οικ. 12949 

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη συνταγογράφηση των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων έκτακτης εισαγωγής ANAPEN 150mcg & ANAPEN 300 mcg (συσκευασίας 2τμχ) 
Σχετ. 1. Το υπ'αριθμ. πρωτ. ΔΒ4Γ/οικ. 12488/02-04-15 έγγραφο του Οργανισμού μας. 

 Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετ. 1 όσον αφορά τα σκευάσματα ANAPEN 150mcg & ANAPEN 300 mcg (συσκευασίας 2τμχ) τα οποία ενώ έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ είναι προς το παρόν σε καθεστώς έκτακτης εισαγωγής καθώς δεν έχουν τιμολογηθεί, σας ενημερώνουμε ότι κατ' εξαίρεση σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών σε περιοχές κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η εφαρμογή όσων ορίζονται στο υπ'αριθμ. πρωτ. ΔΒ4Γ/οικ. 12488/02¬04-15 έγγραφό μας (απουσία γιατρού ειδικότητας, έλλειψη πράσινων συνταγολογίων), τα εν λόγω σκευάσματα θα αναγράφονται ηλεκτρονικά με προσθήκη επί της συνταγής σχολίου «ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ - ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΣΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ υπ'αριθμ. πρωτ. ΔΒ4Γ/οικ. 12488/02-04-15 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου