Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

ΕΟΠΥΥ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ LYRICA ΚΑΙ PREVENAR

Ημερ. 20/10/2014
Αριθμ. Πρωτ. 36633

Σχετικό: Ι.Το με ημερομηνία 13.10.2014 έγγραφο σας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού διευκρινίζονται τα κάτωθι: 
Α) Βάσει της γνωμοδότησης της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής της Θετικής Λίστας με αρ.πρωτ.78856/11.09.2014 όπου αναφέρεται ότι το προϊόν Lyrica αποζημιώνεται σε ATC5 για τον κεντρικό νευροπαθητικό πόνο και σε ATC4 για τις υπόλοιπες εγκεκριμένες θεραπευτικές τους ενδείξεις (ενδεικτικά περιφερικός νευροπαθητικός πόνος, επιληψία, γενικευμένη αγχώδη διαταραχή) και του εγγράφου προς την ΗΔΙΚΑ (Γ99/1922/13.10.2014) σας ενημερώνουμε ότι ο Οργανισμός αποζημιώνει όλες τις εγκεκριμένες ενδείξεις του προϊόντος. Η ευθύνη των ενδείξεων βαρύνει τον ιατρό με την αντίστοιχη τιμή αποζημίωσης κάθε φορά. 
Β)Όσον αφορά στη χορήγηση των εμβολίων του πνευμονιόκοκκου σας αναφέρουμε ότι ο ορισμένος τρόπος διάθεσης από τον ΕΟΦ είναι με ιατρική συνταγή. Ως εκ τούτου δεν κρίνεται πλέον απαραίτητη η φυλασσόμενη συνταγή. Επισημαίνεται ότι τα εμβόλια του πνευμονιόκκοκου αποζημιώνονται μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ισχύον Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού (ΑΔΑ: 45Ψ6Θ-Θ0Κ- Γ.Π. νηθ.140202/20.12.2011) 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΙΤΣΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου