Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Αθήνα, 23/10/2017 
Αρ. Πρωτ.: ΔΒ2/965/οικ.43368 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Στα πλαίσια της εφαρμογής των νέων τιμών και κωδικών αποδιδόμενων παροχών ασφαλισμένων και σε συνέχεια των ερωτημάτων, σας γνωρίζουμε ότι: 
Η εφαρμογή e-DAPY παροχών επανενεργοποιείται στις 23/10/2017, για καταχώρηση των εκτελέσεων μηνός Οκτωβρίου 2017 και για εκτελέσεις έως 22/10/2017. 
Οι γνωματεύσεις θα καταχωρηθούν με την ημερομηνία εκτέλεσης δηλαδή την ημερομηνία που χορηγήθηκαν τα υλικά. 
Για το διάστημα που εκτελέσθηκαν χειρόγραφα οι γνωματεύσεις η υπογραφή του παραλήπτη και η ημερομηνία εκτέλεσης της γνωμάτευσης όπως και η σφραγίδα και η υπογραφή του παρόχου προστίθενται μπροστά στη γνωμάτευση του συνταγογράφου γιατρού και δεν θα απαιτείται και πάλι υπογραφή παραλήπτη και παρόχου στο παραστατικό εκτέλεσης που θα εκδοθεί κατά την καταχώρηση της γνωμάτευσης. 
Για τις εκτελέσεις από 23/10/2017 και στο εξής θα ενεργοποιηθεί η νέα εφαρμογή η οποία, θα επιτρέπει την εκτέλεση γνωματεύσεων με τιμές των ΦΕΚ 3491/Β/2017 και 3492/Β/2017 και θα ενεργοποιηθεί εντός των επομένων ημερών. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου