Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΙΑΤΡΟ

Αθήνα 8-2-2013 
Αριθ.Πρωτ.:6225 

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη θεώρηση συνταγών όταν συνταγογραφεί ο ελεγκτής ιατρός» 
Σχετικό: Έγγραφο μας με αριθμ.πρωτ.39696/11-9-2012 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού με θέμα τη συνταγογράφηση από ελεγκτές ιατρούς σε περιπτώσεις έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης κατά τη διάρκεια του ελεγκτικού τους έργου, διευκρινίζουμε ότι όσον αφορά τη θεώρηση των συνταγών όταν αυτή απαιτείται ισχύουν τα εξής: 

1. Οι ιατροί υποχρεούνται να εγγραφούν ως χρήστες στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης προκειμένου να συνταγογραφούν καθώς καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική συνταγογράφηση (εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στο υπ'αριθμ. πρωτ. 33195/25-7-2012 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ) . Όταν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική συνταγογράφηση οι ελεγκτές δεν θα θεωρούν τις ηλεκτρονικές συνταγές καθότι δεν απαιτείται θεώρηση τους σε καμία περίπτωση. 

2. Στις περιπτώσεις που εκδίδονται χειρόγραφες συνταγές για την αναγραφή φαρμάκων σε Ευρωπαίους ασφαλισμένους, εμβολίων απευαισθητοποίησης, φαρμάκων εξωτερικού που εισάγονται από τον ΙΦΕΤ, γαληνικών σκευασμάτων και του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού του Διαβήτη (μέχρι 28-2-2013 έγγραφο μας 4314/28-1-13) και απαιτείται θεώρηση σύμφωνα με την νομοθεσία δεν μπορεί να συνυπάρχει η ιδιότητα του θεράποντα και του ελεγκτή ιατρού στο ίδιο παραστατικό (Προεδρικό Διάταγμα 121/2008, άρθρο 5),. 

3. Επιπλέον σύμφωνα με το Φ.42000/οικ. 15230/1824/15-6-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με το οποίο δίνονται διευκρινήσεις σχετικά με την υποχρέωση θεώρησης των συνταγών παρέχεται η δυνατότητα θεώρησης σε απομακρυσμένες περιοχές και από ελεγκτές άλλης Μονάδας στην περιοχή που διαθέτει ελεγκτές ή με αποστολή τηλεομοιότυπου (fax) στην Νομαρχιακή ή Τοπική Μονάδα προκειμένου να θεωρηθεί από ελεγκτή ιατρό και να επιστρέψει με τον ίδιο τρόπο, ώστε να μπορεί ο φαρμακοποιός να επισυνάπτει την τηλεομοιοτυπία στην πρωτότυπη συνταγή. 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ 
Ι.ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου