Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Αθήνα:13-1-2012
Αριθ.Πρωτ.: 241

Σε συνέχεια των οδηγιών που δόθηκαν με το υπ΄αριθμ.Γ55/888/28-12-2011 έγγραφο ΕΟΠΥΥ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το υπ΄αριθμ.67/5-1-2012 έγγραφο Διοίκησης ΕΟΠΥΥ και απαντώντας στα ερωτήματα που διατυπώθηκαν με το ανωτέρω σχετικό , σας γνωρίζουμε ότι:

1) Τα αναλώσιμα του σακχαρώδη διαβήτη θα χορηγούνται :
α) με συνταγή από τα ιδιωτικά φαρμακεία ως εξής:
- με αντιδιαβητική αγωγή ( δισκία ή ινσουλίνη )
- χωρίς αντιδιαβητική αγωγή με επισυναπτόμενη γνωμάτευση θεράποντα ιατρού
β) με γνωμάτευση θεράποντα ιατρού και θεώρηση από τον ελεγκτή ιατρό.

2) Εξακολουθούν να εκτελούνται οι δίμηνες συνταγές που εκδίδονται υπό τις προϋποθέσεις του Π.Δ/τος 121/08

3) Για διευκόλυνση των ασφαλισμένων δεν ισχύει το πενθήμερο εκτέλεσης συνταγών ΕΟΠΥΥ που εκδόθηκαν κατά το χρονικό διάστημα της απεργίας των Φαρμακευτικών Συλλόγων Αττικής και Πειραιά.

4) Οι συνταγές που εκδόθηκαν για ασφαλισμένους του ΟΓΑ και του ΤΥΔΚΥ θα καταχωρούνται στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΕΟΠΥΥ, θα εκδίδεται ενιαίο τιμολόγιο και θα υποβάλλονται σε ενιαίο φάκελλο.

5) Οι ελεγκτές των ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ θεωρούνται ελεγκτές του οργανισμού. ΄Εως ότου εκδοθούν σφραγίδες με το λογότυπο ΕΟΠΥΥ , οι ιατροί που έχουν δικαίωμα να συνταγογραφούν για τον ΕΟΠΥΥ, μπορούν να χρησιμοποιούν τις σφραγίδες των εντασσομένων ταμείων, νοσοκομείων κ.λ.π.

6) Οι συνταγές που εκδόθηκαν έως 31-12-2011 ( απλές, τρίμηνες ) από συνταγολόγια ΟΓΑ ή ΤΥΔΚΥ θα εκτελεστούν κανονικά.

7) Οι γιατροί των νοσοκομείων που έχουν δικαίωμα να συνταγογραφούν για ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ , από 1-1-2012 συνταγογραφούν και για ασφαλισμένους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
Γ.ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου